Winkelwagen

'Een woord bij...' KARDINAAL DANNEELS overleden


Een monument van de Kerk – een minzame mens – eerder een monnik en een boekenworm – een diplomaat eerste klas – die het belang van de media kende en die wist te bespelen – waar nodig - als een virtuoos.
Dank zij hem wist AVIMO vzw jarenlang te overleven als een pastoraal media instrument voor onderwijs en parochie. Toch was hij het, op een zeldzaam spontaan onverwacht moment, die ‘ons’ bedankte voor het geleverde werk.
Wie kende niet de kleine handzame boekjes, die werden uitgegeven als ‘Een woord bij…’ tussen Kerstmis 1981 en Kerstmis 2009. Deze boekjes waren zijn herderlijke brieven, die hij als inspiratiebron aanbood voor prediking en onderricht, opgesteld in een verstaanbare taal, vanuit zijn diepgelovig hart. We zijn in de archieven van CASTRUM gedoken en hebben daar deze schatten nog gevonden. In bijlage vindt u een lijst van de nog beschikbare boekjes. Misschien een kans voor de verzamelaars of… voor mensen van nu. Zijn spiritualiteit en zijn kijk op kerk en wereld liggen hierin vervat en zijn nog altijd een bron van inspiratie.
Mijnheer de Kardinaal, op het einde van uw mandaat waren er veel moeilijke momenten, die alleen konden toegedekt worden ‘in de stilte’. Dit waren uw eigen woorden. In een teruggetrokken bestaan, deze keer wars van alle media en optredens, hebt gij de Heer van uw leven verwacht die ge nu van aangezicht tot aangezicht moogt ontmoeten in alle heerlijkheid. Bid voor uw kerk die ge zo hebt liefgehad. En ‘DANK’ voor alles wat niet te noemen valt…

‘Een woord bij…’  op=op
per boekje 2 euro (verzending niet inbegrepen)
te bestellen:
. per mail: castrum@keizersberg.be
. of vermelden bij de opmerkingen van uw bestelling langs de webwinkel
. of de bijlage uitprinten en aanduiden welke boekjes u nodig hebt
vermelden:
. het nummer van het boekje + de titel