Winkelwagen

ABDIJKERK en diensten


U bent welkom in onze abdijkerk voor de viering van de hoogmis op zondag om 10 uur.
De missen op weekdag hebben plaats om 12 uur en zaterdagavond ook om 18 uur.
De corona-richtlijnen voor deelname aan de vieringen zijn overal op internet te vinden, o.a. bij Kerknet.
Wij heten u hartelijk welkom