Winkelwagen

Nieuws v/d Abdij


Leuven, 28/11/2021

Goede vrienden / vriendinnen,

Wij Belgen kennen het niet. Maar in Nederland zijn ze al aan de elfde editie toe.
We hebben het over de benoeming van de theoloog des vaderlands. Vandaag koos de jury voor een theoloog die grenzen zo relatief vindt, dat hij dat begrip ‘vaderland’ liefst heel breed invult: het land van de hemelse Vader die elke mens zijn kind noemt, of het nu een gesettelde burger is of een vreemdeling die noodgedwongen een vluchtoord opzoekt. Die nieuwe theoloog des vaderlands is – waarom zou deze nieuwsbrief van Keizersberg er anders mee van wal steken, dacht u! – niemand minder dan … onze medebroeder Thomas Quartier osb.
U zult begrijpen dat we ontzettend fier zijn u dit te mogen melden, want de eretitel die onze medebroeder een jaar lang mag dragen, straalt natuurlijk ook af op uw en onze abdij (die evengoed het symbool wil zijn van een vaderland waarin discriminatie, voorkeurliefde, ghettodenken en vreemdelingenhaat uit den boze zijn).
Hoezo, broeder Thomas is toch al een tijdje Belg en Vlaming? Jazeker, en daarom pleit het voor de Nederlandse juryleden dat ze ook eventjes de grenzen tussen haakjes plaatsten bij de keuze van hun elfde theoloog des vaderlands. Maar natuurlijk is broeder Thomas, naast Duitser van origine, ook Nederlander van (academische) professie. Zijn naam is nu eenmaal hecht verbonden aan de Universiteit van Nijmegen waar hij hoogleraar liturgie is. (Een coïncidentie: morgen gedenkt de Kerk de heilige Radboud, de patroon van de Nijmeegse universiteit, nog zo’n grensganger, want hij werd geboren in Frankrijk, verbleef een tijd in Keulen en werd uiteindelijk bisschop van Utrecht, met standplaats in Deventer.) De invulling van Thomas’ vaderlandstitel’ zal dan ook vooral op Nederland gericht zijn. “Maar niet heus,” bekende hij mij op een fluistertoon, “mijn stem als theoloog hoop ik de tonaliteit van die van een profeet te kunnen meegeven – een profeet stoort zich ook niet aan politieke correctheid (of liever: incorrectheid), maar zegt gewoon wat er te zeggen valt.”
Enfin, u kunt er meer over lezen in de interviews die broeder Thomas ten beste gaf en die nu te vinden zijn op internet. Klik bijvoorbeeld op deze link: https://www.nd.nl/geloof/geloof/1071716/de-nieuwe-theoloog-des-vaderlands-hoopt-mensen-duidelijk-te-mak?printpage=true.
Of op deze link: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/thomas-quartier-theoloog-des-vaderlands-ik-wil-de-stem-van-de-oude-profeten-laten-klinken-die-trokken-zich-er-niks-van-aan-of-iets-haalbaar-is~bfd8e37b/.
Of nog: https://visie.eo.nl/artikel/2021/11/monnik-thomas-quartier-nieuwe-theoloog-des-vaderlands

En er is nog wat nieuws voor u. Eigenlijk eerder aankondigingen van events die ook andere ‘profeten’ (en daarvoor Keizersberg uitkiezen om er anderen in te laten delen) voor het voetlicht plaatsen. Binnenkort mogen we twee kunstenaars in de bloemetjes zetten, die al sinds jaar en dag goede vrienden zijn van Keizersberg en meermaals hun diensten verleenden aan de organisatie van cultuurevenementen in onze abdij of aan de uitstraling van De Kovel, het blad dat voor zijn hoofdredactie een onderkomen vond in Keizersberg.

Toneelregisseur, acteur, musicus, componist en dichter Jos Stroobants, die o.m. de rol van recitant op zich nam voor het Benedictusoratorium Man van vrede, ontvangt op zaterdag 11 december (15u) zijn verzamelbundel poëzie (Tijd opent zich als nieuwe wijn) uit de handen van uitgever Leo Peeraer (uitgeverij P). Stroobants publiceerde reeds een indrukwekkend oeuvre en zijn gedichten werden meermaals bekroond. Een verzamelbundel is dan ook meer dan gepast. Het Leuvens koor Camerata Aetas Nova, dat eveneens in het Benedictusoratorium meezong, luistert de boekvoorstelling op.

Een week later, op zaterdag 18 december (15u), stelt architect-ingenieur en dichter Richard Foqué zijn episch gelaagd en contrapuntisch gedicht Wat is er van de nacht? voor in Keizersberg. Grafisch kunstenares Els Vos, die in de afgelopen jaren maar liefst drie cycli voor De Kovel maakte, illustreerde het boek met 21 unieke etsen. Tekst en beeld droppen de lezer/kijker in een multimediale helletocht die eenieder meemaakt zodra de existentiële vraag naar de zin van een op het eerste gezicht zinledige wereld zich opdringt. De titel van het gedicht en de etsencyclus is ontleend aan het oudtestamentische boek van de profeet Jesaja, maar refereert ook aan de openingsscène uit Shakespeares Hamlet.

Op die twee zaterdagnamiddagen bent u van harte welkom. Als u de uitnodigingen opent – ze staan als bijlage aangehecht – zult u wel zien hoe u zich kunt aanmelden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk in deze moeilijke tijd waarin Vrouwe Corona en haar alter-ego’s nog altijd de plak zwaaien. Ook de vertoning van uw Covid Safe Ticket en uw ‘gemaskerde’ aanwezigheid zijn vereist.

En ondertussen is de adventstijd goed en wel gestart. We wensen u een goede en vruchtbare voorbereiding op de ontvangst van de profeet aller tijden toe – Hij die de grens tussen hemel en aarde overschreed om bij ons te komen en ons alles te leren over de God die ons in zijn Vaderland wil verwelkomen, ook nu op deze aarde.

Broederlijke groet,
mede namens mijn medebroeders Kris, Maurice en Thomas
Dirk Hanssens osb / prior-administrator Keizersberg