Winkelwagen

DVD

 | 

CASTRUM/AVIMO BRAAMBOS
DVD 3,06 - Vieren-Celebrations

DVD 3,06 - Vieren-Celebrations
Realisatie en productie AVIMO vzw

Is het vandaag nog mogelijk over God en geloven te spreken met jongeren?
Deze DVD/video, speciaal voor jongeren, wil hierbij een hulpmiddel zijn.

Op de DVD zijn vier montages terug te vinden van ongeveer 10'.
De DVD heeft een NL-talige en FR-talige versie van de vier filmen, evenals een niet-ondertitelde versie van elk.

. MENSEN WILLEN GELUKKIG ZIJN TOCH?
. BROOD EN WIJN
. EN ALLE NAMEN VAN GOD...
. EEN VERHAAL VAN GOD EN DE MENS

De DVD snijdt vier verschillende thema's aan die allen verband houden met vieren: feest, eucharistisch vieren, interreligieus vieren en hoe we God ervaren. Deze vier montages zijn telken multicultureel gerealiseerd, waaruit blijkt dat verschillende godsdiensten vaak met dezelfde rituelen God vieren. De oorspronkelijke interviews bevatten Nederlands, Frans enEngels als voertaal, allen opgenomen in de grote multiculturele verscheidenheid van België. Vermits muziek een belangrijke factor is voor jongeren is dit ook als een rode draad genomen doorheen de verschillende montages. (...)

Een handleiding met de volledige tekst in het Frans en in het Nederlands is er bij ingesloten, met verwerkingssuggestie voor het onderwijs en groepen jongeren.


€ 20.00Aantal  BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...

BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...
Auteur: Harry Gielen - Realisatie en productie: Halewijn NV-AVIMO vzw

In dit boek zijn de teksten opgenomen van zes bezinningsavonden die de afgelopen jaren in de gemeenschap van de Passionisten te Kortrijk werden gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. In de zes meditatiediensten wordt dezelfde thematiek ontvouwd: de botsing tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- en paasverhalen van het evangelie op exemplarische wijze tot uitdrukking komt. (...)


€ 20.00Aantal