Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KERK EN MAATSCHAPPIJ Bonhoeffer Dietrich


Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VolgendeBOEK - Goed werk

BOEK - Goed werk
Halewijn/Adveniat - Laurence Freeman - 176 p. - paperback

Hoe meditatie je persoonlijk en professioneel leven verandert.
Meditatie zouden we spontaan niet verbinden met onze werkplek. De kracht van dit boek bestaat erin dat juist wel te doen.
Vertrekkend vanuit praktijkvoorbeelden en zijn eigen ervaring laat Laurence Freeman zien op welke manier meditatie een weldaad kan zijn voor mensen in de bedrijfswereld, in het onderwijs en in de medische wereld. Doordat meditatie put uit een universele bron van wijsheid die religies voorafgaat en overstijgt, gedijt ze ook prima in een seculiere context. Ze verandert mensen in de diepte op persoonlijk vlak, wat afstraalt op hun (werk)omgeving.
Meditatie toont zich een onmisbaar hulpmiddel om ons ego open te breken. 


€ 22.50Aantal  BOEK - De Maakschappij en het ego

BOEK - De Maakschappij en het ego
Averbode - Steve A. Velleman - 138 p. - paperback

Alweer een collega met een burn-out of een vriendin die antidepressiva slikt na een relatiebreuk. Onrustige kinderen worden chemisch gekalmeerd en er is een vervangleerkracht omdat de juf thuis zit met loopbaanonderbreking. En zelf voel je je ook niet al te best. Wat is er aan de hand? In dit boek stelt Steve Velleman de diagnose, gaat op zoek naar de oorzaak en stelt een behandelplan voor. We leven in een zieke samenleving - de maakschappij - en wat haar ziek maakt is het huidig mens- en wereldbeeld. De mens is een homo economicus die kost wat kost zijn zelfgestelde doelstellingen wil behalen. Deze egogerichte zoektocht naar status en geluk vormt de 'Europese droom' die voor velen een nachtmerrie wordt. De hoofdoorzaak van het huidig onbehagen in de cultuur vormt de dominantie van de rationaliteit boven de andere vermogens van de mens, zoals voelen, willen, herinneren of verbeelden.
Met dit boek levert Steve Velleman een dringende bijdrage aan het debat over de ultieme bestemming van de mens. Hij waagt de sprong van de mens als louter rationeel subject naar de mens die leeft vanuit de open dimensie van zijn ziel.


€ 15.00Aantal  BOEK - Weerbarstige spiritualiteit - Michel de Certeau

BOEK - Weerbarstige spiritualiteit - Michel de Certeau
Berne Media - Inigo Bocken & Eveline van Buytenen - 252 p. - paperback

Het denken van Michel de Certeau, de huistheoloog van paus Franciscus
Michel de Certeau (1925-1986) is één van de belangrijkste inspiratiebronnen van paus Franciscus. Onder andere in zijn historische toespraak over de vrijheid van godsdienst in Philadelphia citeert de paus woordelijk uit het werk van deze ordegenoot. Toevallig is dit niet. Want zoals Paus Franciscus is ook Michel de Certeau op zoek naar onverwachte plaatsen waar het christendom uitdagend en bevrijdend present is in een wereld die beheerst wordt door de macht van geld en door sociale onderdrukking.
Wie was Michel de Certeau en waarin ligt de actualiteit van zijn denken? In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de diepere intellectuele en spirituele drijfveren van deze intrigerende denker.
Inigo Bocken (...)
Eveline van Buijtenen (...)


€ 19.90Aantal  BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen

BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen
nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen

De nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen - Nieuwe reeks nr 39

” Als bisschoppen zijn wij, samen met vele christenen, met mensen van alle gezindten, met onze kerkelijke organisaties en bewegingen, bijzonder bekommerd om het lot van mensen die gedwongen en zonder houvast, zonder begeleiding en soms zonder uitzicht in ons land terechtkomen. De achtergronden en redenen voor die ontwrichtende migraties zijn heel divers en complex. Maar altijd weten wij dat mensen hun land slechts verlaten omdat zij de hoop koesteren elders een beter leven te vinden. Wanneer mensen oorlogen, onderdrukking, honger, grote armoede, vervolging en discriminatie ontvluchten, liggen structurele oplossingen niet kant-en-klaar. Iedereen weet dat gedwongen migratie slechts zal ophouden als, in de landen van oorsprong, de woon-, werk- en leefomstandigheden ten gronde gezond zullen zijn.”
Een oproep naar de kerkgemeenschap en de christenen om, in verbondenheid met andere religies en levensbeschouwingen, werk te maken van een rechtvaardig migratiebeleid en een warmhartig onthaal.


€ 3.00Aantal  BROCHURE - Verborgen verdriet

BROCHURE - Verborgen verdriet
Seksueel misbruik in de kerk

De schokgolf van verhalen over seksueel misbruik in de katholieke Kerk heeft ons in de voorbije maanden diep geraakt.
Als bisschoppen en religieuze oversten kozen we aanvankelijk voor de stilte. De stilte had niets te maken met onverschilligheid of met doodzwijgen. Het was verbijstering, nederig het hoofd buigen onder de schok en ons in alle ernst afvragen hoe dit allemaal is kunnen gebeuren.


€ 3.25Aantal  BROCHURE - Van taboe naar preventie

BROCHURE - Van taboe naar preventie
beleidslijnen in pastorale relaties met kinderen en jongeren

Preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.
Dit beleidsplan is geen vervanging van, maar een aanvulling bij de bestaande actieplannen of gedragscodes. Het heeft een aparte focus.
Het gaat over situaties die meer in het bijzonder met het pastorale dienstwerk van de Kerk te maken hebben. Het document richt zich daarom tot alle medewerkers die van de kerkelijke overheid een pastorale zending ontvangen hebben of met toestemming van de kerkelijke overheid een pastorale dienst vervullen. Deze medewerkers kunnen priesters, diakens, religieuzen en lekengelovigen zijn. De tekst gaat over situaties waarin zij, vanuit hun pastorale zending, met kinderen of jongeren te maken hebben.


€ 4.00Aantal  BOEK - Betoverd door God - leven en werk Madeleine Delbrêl

BOEK - Betoverd door God - leven en werk Madeleine Delbrêl
Averbode - Teksten samengesteld en vertaald door Koen Raes en Ann-Sophie Noreillie.

Madeleine Delbrêl (1904-1964) kende een bewogen leven. Ze was dichteres, verpleegster en maatschappelijk werkster, maar bovenal christelijke mystica.
Na een onbezonnen jeugd in Parijs, waarin ze zich bekende tot het atheïsme, werd Madeleine als het ware van haar paard gebliksemd. Ze verhuisde met enkele vriendinnen naar Ivry-sur-Seine, waar destijds de rode vlag wapperde op het gemeentehuis. Daar, tussen de communisten, ontwikkelde ze een praktische theologie die in de 21e eeuw niets van haar actualiteit heeft verloren.

Betoverd door God biedt een eigentijdse vertaling van enkele brieven, meditaties en andere primaire teksten waaruit het theologisch inzicht van Madeleine Delbrêl blijkt. Een inleiding over haar werk en een biografie vervolledigen dit boek.

‘De christenen hebben geen nood aan een vernieuwd of verjongd geloof. Ze hebben er vooral nood aan de nieuwheid en de jeugdigheid van het geloof te beleven.’ (Madeleine Delbrêl, 1957)


€ 23.50Aantal  BOEK - Negrospirituals, helende volksmuziek

BOEK - Negrospirituals, helende volksmuziek
Maurice Verniers - Averbode - 312 p.

'Mary had a baby', 'Deep river', 'Go tell it on the mountains': wie kent deze negrospirituals niet?
Maurice Verniers ging op zoek naar de bronnen van het genre. Waar komen de negrospirituals vandaan? Wanneer zijn ze ontstaan? Worden ze vandaag nog gezongen? Wat is het verschil tussen een negrospiritual en een gospelsong?
De auteur heeft zich jarenlang verdiept in de negrospiritual. Hij plaatst vijftig authentieke songs in een historisch perspectief en gaat in op vorm en melodie, ritme en overlevering. Ook de inhoud van de liederen komt aan bod: de muziek van de zwarte slaven in Noord-Amerika was een spiegel van hun religiositeit. Songtitels en teksten zitten vol verwijzingen naar de Bijbel.


€ 23.50Aantal  BOEK - Open uw hart - Weg naar Gastvrijheid, onszelf en God

BOEK - Open uw hart - Weg naar Gastvrijheid, onszelf en God
Abdij van Berne - Henri Nouwen - 159 p.

Dit boek is in drie delen onderverdeeld, die elk een andere weg beschrijven van de spiritualiteit. Henri Nouwen heeft dit gedaan vanuit de overtuiging dat gelovig leven in de eerste plaats betekent, dat we ons bewust worden van de innerlijke polen waartussen we onder spanning staan.
De eerste weg, die van eenzaamheid naar alleen-zijn, houdt zich voornamelijk bezig met het verband tussen de spiritualiteit en het ervaren van ons eigen zelf.
De tweede weg, die van vijandschap naar gastvrijheid, behandelt ons spirituele leven als een leven voor de ander. (...)
De derde en laatste weg, die van illusie naar gebed, geeft enkele tastende formuleringen over die bijzonder kostbare en mysterieuze relatie die de bron is van alle spirituele leven, namelijk onze relatie met God.

Henri Nouwen (1932-1996) (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Een uitdagend Woord

BOEK - Een uitdagend Woord
Inspiratie in het dagelijks leven op school - Halewijn - Fons Uytterhoeven - 101 p.

Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen op de speelplaats, in het personeelslokaal, tijdens een vergadering, in een gesprek? Aan de hand van concrete voorbeelden uit het dagelijks leven op school geeft Fons Uytterhoeven ons te denken. Hij doet dat door de werkelijkheid op school te verbinden met de Bijbel. Zo zet hij aan tot dialoog tussen beide, waarbij het Woord de werkelijkheid positief uitdaagt. En zo de school warmer en sterker maakt voor allen.

Fons Uytterhoeven (...)


€ 14.50Aantal  BOEK - Eigentijds tegendraads - de katholieke dialoogschool

BOEK - Eigentijds tegendraads - de katholieke dialoogschool
Katholiek Onderwijs Vlaanderen/Halewijn

De laatste decennia is de Vlaamse samenleving stevig veranderd. Het christelijke referentiekader is niet langer zomaar vanzelfsprekend. Bovendien is er een groeiende religieuze veelheid aanwezig. Eén van de drie werven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen omvat dan ook de grondige vernieuwing van het levensbeschouwelijk-pedagogisch project van het katholiek onderwijs.
Het project van de katholieke dialoogschool is geen meetlat voor de katholieke identiteit van de school, maar biedt een groeikans om vernieuwd te ontdekken hoe de school haar opvoedingsproject concreet vorm kan geven, in dialoog met de eigen schooltraditie, en in gesprek met alle betrokkenen op school. Want de katholieke dialoogschool is vooral iets om te ‘doen': in het dagdagelijkse schoolleven, de omgang met de leerlingen en het personeel, de vergaderingen van het schoolbestuur, de aankooppolitiek, de planning van infrastructuur,... Een boeiende uitdaging!
Dit boek biedt - (...)


€ 4.95Aantal  BOEK - Katholiek Onderwijs in België

BOEK - Katholiek Onderwijs in België
Identiteit in evolutie 19-21ste eeuw - Halewijn - 500 p. - 21/30 cm - hardcover

Een groot deel van de Belgen heeft school gelopen in het katholiek onderwijs. Sinds het begin van de 19de eeuw hebben religieuze congregaties, bisdommen en schoolbesturen scholen opgericht. Natuurlijk is het katholiek onderwijs sindsdien duidelijk geëvolueerd. De maatschappelijke en culturele context wijzigde bijvoorbeeld onder impuls van de democratisering, de opkomst van de positieve wetenschappen, de emancipatie van de vrouw, de toenemende secularisering. Het katholiek onderwijs speelde niet louter flexibel in op die tendensen, maar heeft ze ook vaak versterkt. Het is dus niet eenvoudig om greep te krijgen op de veranderende historische identiteiten van het katholiek onderwijs in België. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het SEGEC vroegen een tweetalig team van 26 academici om ze in kaart te brengen.

Dit uitzonderlijk boek is het resultaat van dat collectief onderzoek. Het biedt een levendig panorama van praktijken en culturen binnen alle types katholiek onderwijs (buiten universiteit): van kleuterschool tot hogeschool, van klassieke humaniora tot beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, van prestigieus internaat tot bescheiden dorpsschool. Vooral de mensen zelf komen in beeld, hoe zij deze identiteiten hebben beleefd en vormgegeven.

Een must of een geschenk voor iedereen die actief betrokken was of is bij het onderwijs en een boek voor het archief van vele scholen en bibliotheken. Een standaardwerk dat verleden en toekomst bij elkaar brengt en bevrucht.


€ 49.00Aantal  BOEK - Leven in de Kerk

BOEK - Leven in de Kerk
CRKC/PARCUM - 108 p. - hardcover

Wat doen we met kerkgebouwen als ondubbelzinnig gebruik voor de eredienst niet meer mogelijk is? Het boek Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen gaat op zoek naar antwoorden.
Het is een inspiratiegids voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met het religieus erfgoed aan de slag willen gaan. Deze publicatie schetst de context en toont 45 realistische praktijkvoorbeelden die de afgelopen decennia in Vlaanderen verwezenlijkt werden.


€ 29.95Aantal  BOEK - Wolf en Lam

BOEK - Wolf en Lam
korte verhalen over liefde en dood - Oosterhuis - Ten Have

'Wolf en lam' is het eerste boek van meesterverteller Huub Oosterhuis met verhalen - geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood en liefde sterker dan de dood.
Een paar keer over god/God, over zijn vader, een vogel met drie vleugels, de grootvorst van Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin van Arabië, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier en Maël Joni.


€ 21.99Aantal  BOEK - Meerstemmig opvoeden vandaag

BOEK - Meerstemmig opvoeden vandaag
Halewijn - Roger Burggraeve - 134 p. - paperback

In de context van de herdenking van het 200ste geboortejaar van Don Bosco (1815-2015) gaat professor Roger Burggraeve op zoek naar grondslagen en oriëntaties voor opvoeding vandaag. Daarbij ontwikkelt hij het vernieuwende concept van een educatieve groei-ethiek. Hij richt zijn aandacht op de inhoudelijke krachtlijnen van Don Bosco's visie op opvoeding en ontvouwt de veerkracht en actualiteit van diens pedagogische basisconcepten. Deze kritische doordenking komt vooral aan bod in het eerste deel van dit boek.
In het tweede deel wordt een educatieve groeiethiek ontwikkeld, tegen de achtergrond van het christelijk denken over verlossing en bevrijding.
Ten slotte wordt in het derde deel gegraven naar de ethische fundamenten van de pedagogische relatie. Voor die visie op een behoedzame en bevrijdende opvoeding tot verantwoordelijkheid vindt de auteur inspiratie in het denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas.


€ 17.00Aantal  BOEK - De Oratorianen - geschiedenis v/e priestergemeenschap

BOEK - De Oratorianen - geschiedenis v/e priestergemeenschap
Averbode - Yves Van Buyten/Bernard Vandeginste - 258 p. - paperback

De Oratorianen werden gesticht in de 16e eeuw. Zij werden opgericht in de nadagen en in de geest van het Concilie van Trente.
Zij vormen een van de meest aansprekende priestergenootschappen en hebben zich ontwikkeld op verschillende plaatsen in Europa. Vanuit Rome en Frankrijk kwamen zij ook naar de Lage Landen en onderwezen zij de jeugd. Na de Franse Revolutie zijn zij niet meer teruggekeerd naar Vlaanderen.
Met dit boek wordt de geschiedenis van deze vergeten priestergemeenschap van onder het stof gehaald.


€ 19.99Aantal  CATALOGUS - Religie Helend Verdelend

CATALOGUS - Religie Helend Verdelend
Parcum - tentoonstelling van 1/11/2018 t/m 10/3/2019

Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch worden ontelbare oorlogen gevoerd in naam van God. Religie verzoent, maar brengt tegelijk ook oorlog. Deze tentoonstelling neemt je mee in de delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede doorheen de tijd. Hoewel de Eerste Wereldoorlog niet door een godsdienstconflict was ingegeven, was religie ook daar nooit ver weg. Beide partijen schaarden God aan hun zijde. En ook soldaten, eindeloos wachtend in de modder van de loopgraven, zochten toevlucht in hun geloof.
Wat is de betekenis van religie in conflict en verzoening? Wat doet dit met geloofsbeleving? En welke invloed heeft dit op de kunsten? De tentoonstelling biedt geen pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken over welke rol religie en levensbeschouwing kan spelen in de diverse samenleving van vandaag.
'Religie. Helend. Verdelend' plaatst historische cultuurobjecten uit tal van museale en religieuze collecties naast hedendaagse kunst van Yael Bartana, Michael Rakowitz en Wael Shawky.


€ 24.99Aantal  BOEK - Als God renoveert

BOEK - Als God renoveert
Adveniat/Halewijn - Fr. James Mallon - 323 p. - paperback

De parochie van onderhoud naar bloei
Dit is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw.
Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand houden van de pastoraal zoals we die kennen, is het belangrijkste thema in het boek.
Father James Mallon (...)


€ 25.00Aantal  BOEK - Ruhe Sanft, sanfte Ruhe

BOEK - Ruhe Sanft, sanfte Ruhe
Passiemuziek - Een veelkleurig pallet door de eeuwen heen - 160 p.

Bij Pasen denk je meteen aan Bachs Matthäus- en Johannes-Passion. Er bestaan echter veel meer composities voor de tijd rond Pasen. Dit boek geeft een overzicht van die vele andere werken. Wanneer zijn ze ontstaan, welke functie hadden deze stukken binnen en buiten de liturgie en hoe gingen componisten om met teksten? Ook Bachs meesterwerken ontbreken niet in dit boek. De tekst van het lijdensverhaal heeft vele elementen in zich en de muziek heeft talrijke vormen aangenomen, als Passie en Stabat Mater, in vocale en instrumentale vorm, in meer hoge en meer lage kunst. Gespeeld in wisselende omstandigheden en vanuit verschillende wensen.
Emanuel Overbeeke (1958) (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - De fragiele mens

BOEK - De fragiele mens
Halewijn - Br. René Stockman - 155 p.

We zijn het zo gewoon om overspoeld te worden met verhalen van mensen die het gemaakt hebben, dat onze maatschappij een blinde vlek dreigt te ontwikkelen voor hen die niet kunnen prat gaan op grootse prestaties. Het luisteren naar zulke mensen zet de wereld op zijn kop en confronteert ons met de onvermijdelijke vraag wat voor ons de waarde van een mens bepaalt. Voor wie zich wil laten wakker schudden door de verborgen kracht die uit zwakheid voortkomt, is dit boek een aanrader. Waardering en respect zijn besmettelijk voor wie de fragiele mens aan het woord laat.


€ 16.95Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende