Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KERK EN MAATSCHAPPIJ Bonhoeffer Dietrich


Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VolgendeBOEK - Gidsen die begeesteren - over pastoraal leiderschap

BOEK - Gidsen die begeesteren - over pastoraal leiderschap
Halewijn - cahiers voor praktische theologie - redactie Marc Steen - 179 p. paperback

Publicaties over leiderschap zijn in. Maar wat betekent leiderschap in pastorale en kerkelijke context? Deze publicatie belicht het thema langs verschillende wegen. Zo gaat de aandacht uit naar spanningsvelden en evoluties, maar zeker ook naar de spiritualiteit van pastores en kerkelijke gidsen. Elke groep en gemeenschap heeft nood aan bezielende gidsen en voortrekkers. In kerkverband is dit niet anders.
De bijdragen zijn van de hand van: (...)


€ 22.90Aantal  BOEK - Ieder mens woont in verhalen

BOEK - Ieder mens woont in verhalen
Aanzetten voor gesprek en viering in kleine groepen - Berne Media - René Hornikx

De Bijbel is een boek vol verhalen van Gods omgaan met mensen. Het is eigenlijk een 'opzoekboek', waarin veel mensen de revue passeren: personen die wel of in mindere mate aanspreken. Verhalen die aanspreken, ons hart raken, zetten ons aan het werk en houden ons op het goede spoor, in de richting van onze levensbestemming.
Dit boek biedt uitgewerkte bijeenkomsten waarin twee werkwoorden centraal staan: verhalen en vieren. Verhalen van mensen van nu en verhalen uit de Bijbel van mensen van toen krijgen telkens evenveel aandacht, worden inhoudelijk met elkaar verbonden en ingekaderd in een viering.
René Hornikx (1948) is pastoraal theoloog (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Thuis bij jezelf, goed omgaan met lichaam en ziel

BOEK - Thuis bij jezelf, goed omgaan met lichaam en ziel
Averbode - Zacharias Heyes - 141 p.

Flexibel en mobiel zijn wordt vandaag gezien als de voorwaarde voor een geslaagd leven. We hebben het idee van mobiliteit zelfs verinnerlijkt en zitten vaak in gedachten al klaar met onze ingepakte koffers. Niet alleen op ons werk, thuis of in onze relatie, maar ook als het gaat om geloof en religie vinden we dat regelmatige veranderingen vanzelfsprekend zijn. Je voor een langere tijd vastleggen, daar houden we niet meer van.
Maar hoe vinden we naast al die virtuele impulsen en complexe netwerken toch een plaats waar we echt thuis zijn? Waar voelen we ons geaccepteerd en rustig? Zacharias Heyes behandelt in dit boek de vraag hoe de mens, die moe is van alle jachtigheid en drukte van onze tijd, zijn thuis kan vinden in zichzelf en in God.
(...)


€ 14.90Aantal  BOEK - God ontmoeten in Paulus

BOEK - God ontmoeten in Paulus
Bernemedia - Rowen Williams

Rowan Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Verbonden en vervreemd

BOEK - Verbonden en vervreemd
Boekencentrum - Wim Dekker - 208 p. - hardcover

Over de God van Paulus op de Areopagus
Hoe kunnen wij in onze seculiere, pluralistische cultuur over God spreken? En welke boodschap hebben we dan? In zijn bekende rede op de Areopagus citeert Paulus de heidense dichter Aratus. Dat lijkt even een brug te slaan naar zijn hoorders. Wanneer hij echter begint over Jezus en de opstanding, haken de meesten af. Waarom vertelt hij zo'n heftig, tegendraads verhaal? Om Paulus' boodschap te durven delen met onze tijdgenoten, zullen wij er eerst zelf door geraakt moeten worden.


€ 18.99Aantal  BOEK - Franciscus

BOEK - Franciscus
Polis - Jürgen Mettepenningen - 206 p. - paperback

Zien, oordelen en handelen in een wereld die op hol slaat
Precies op de vijf terreinen waar het Westen vandaag in de knoop ligt met zichzelf roept paus Franciscus voor ieder die het horen wil dat het menselijker moet: ecologie, armoede, relaties, migratie en dialoog. Het is hem daarbij te doen om de kwaliteit van het leven en samenleven van allen. Zelden heeft de hoogste leider van de kerk zich zo betrokken uitgedrukt over de grote uitdagingen van zijn tijd.
In dit boek wordt Franciscus’ visie op deze vijf punten helder weergegeven en gebundeld, ...


€ 20.00Aantal  BOEK - Gesprekken over de Kerk en de wereld van morgen

BOEK - Gesprekken over de Kerk en de wereld van morgen
Paus Franciscus & Antonio Spadaro - Halewijn/Adveniat - 144 p. - paperback

Antonio Spadaro, jezuïet en directeur van het Italiaanse tijdschrift La Civiltà Cattolica, brengt in dit boek acht lange gesprekken met paus Franciscus samen, waarvan een aantal niet eerder gepubliceerd werden: twee uitgebreide interviews die hij zelf van de paus afnam in 2013 en 2016 en een aantal gesprekken met hogere oversten van de religieuze ordes en met confraters jezuïeten.
De gesprekken geven een goed beeld van het pontificaat van de paus tot nu toe, en van zijn toekomstvisie.
'Ik wil een Kerk die aanwezig is in de gesprekken van mensen, die een dialoog tot stand brengt.'


€ 25.95Aantal  BOEK - God is jong

BOEK - God is jong
Averbode - 125 p. - paperback - Paus Franciscus in gesprek met Thomas Leoncini

Paus Franciscus onderzoekt de betekenis van jongeren voor de toekomst van de Katholieke Kerk. Hij doet in dit boek een urgente oproep aan gelovigen van alle generaties om samen te werken aan een betere wereld.
Sinds zijn verkiezing heeft paus Franciscus de Katholieke Kerk nieuwe kracht gegeven en is hij een van de meest populaire wereldleiders geworden. Nu, in dit bijzondere interview, herinnert Zijne Heiligheid de katholieken van alle generaties hieraan: ‘God is jong; Hij is altijd nieuw.’ God heeft de energie, de spontaniteit en het verlangen naar verandering – jeugdige kwaliteiten die ingezet kunnen worden om de vele problemen die de Katholieke Kerk en de wereld ondervinden op te lossen.
In dit inspirerende boek is Paus Franciscus’ oplossing voor die uitdagingen eigenlijk eenvoudig: ‘een revolutie van tederheid’ die mensen van alle leeftijden verenigt in hun missie om de wereld te hervormen en te herscheppen.


€ 14.90Aantal  BOEK - Mens, Franciscus!

BOEK - Mens, Franciscus!
cartoons Paus Franciscus - Halewijn - 32p. - 15/18 cm - hardcover

Met rake tekeningen en weinig woorden treft Gerhard Mester het karakter van paus Franciscus, de nieuwe weg die de kerkvorst wil bewandelen en de manier waarop hij daarmee soms mensen voor het hoofd stoot.
De sympathieke, menselijke cartoons stralen een doorleefde vreugde uit, geheel in de lijn van de paus. Bijbelcitaten geven de boodschap van de cartoons meer kracht en zetten aan tot nadenken. 
Een aan te bevelen geschenkboekje!!!


€ 12.95Aantal  BOEK - Paus Franciscus, een bewogen en chaotisch jaar

BOEK - Paus Franciscus, een bewogen en chaotisch jaar
Adveniat/Halewijn - 183 p. Paperback - E. Borgman, R. Torfs, J. de Volder, P. van Geest e.a.

Van superheld tot mikpunt van kritiek. Van knuffelpaus tot kerkvorst die zelf wordt beschuldigd. Het gebeurt allemaal in het zesde jaar van het pontificaat van Paus Franciscus: een bewogen en chaotisch jaar.
In dit boek kijken deskundigen naar de verschillende aspecten van het afgelopen jaar van Paus Franciscus: zijn positie in de media, de relatie met de curie, het dossier seksueel misbruik, zijn voorkeur voor de armen, de synode over en met de jongeren, ...
Alles komt voorbij in de artikelen van o.a. Hendro Munsterman, Erik Borgman, Paul van Geest, Jan de Volder, Annelien Boone en Rik Torfs. Een boek over een bewogen jaar voor paus Franciscus, door de ogen van kenners van het Vaticaan en deze paus.


€ 19.95Aantal  BOEK - Paus Franciscus: Leven en denken van Jorge Bergoglio

BOEK - Paus Franciscus: Leven en denken van Jorge BergoglioDit biografisch boek, dat onder de naam ‘El Jesuita’ eerder in Argentinië verscheen, bevat indringende gesprekken met de toenmalige kardinaal van Buenos Aires, die op 13 maart jl. tot paus werd verkozen als opvolger van paus Benedictus XVI. Het boek bevat foto’s van zijn familie en van momenten uit zijn pastorale werk, en wordt rond Pinksteren 2013 verwacht.

In dit boek vertelt Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus, hoe zijn familie in Buenos Aires terechtkwam, waar hij geboren werd en opgroeide. Hij vertelt over zijn priesterroeping, zijn keuze voor de Jezuïetenorde, zijn ervaringen in het onderwijs en het pastoraat en zijn verheffing tot kardinaal door paus Johannes Paulus II. Ook geeft hij zijn visie op actuele maatschappelijke en kerkelijke kwesties. Bergoglio voert een openhartig gesprek met de journalisten en schuwt lastige onderwerpen zoals de misbruikschandalen en de Argentijnse dictatuur niet.


€ 19.50Aantal  BOEK - Politiek en samenleving

BOEK - Politiek en samenleving
Een openhartig interview - Paus Franciscus en Dominique Wolton - Berne Media - 320 p.

Een jaar lang heeft paus Franciscus gedurende twaalf ontmoetingen gesproken met de Franse wetenschapper Dominique Wolton. Het waren hele menselijke ontmoetingen, warm en hartelijk. De dialoog tussen deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In alle vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd en van de mens überhaupt aangesneden: vrede en oorlog, politiek en de godsdiensten, de mondialisatie en de culturele verschillen, het fundamentalisme en de globalisering, Europa en de migranten, de ecologie en de ongelijkheden in de wereld, oecumene en de interreligieuze dialoog, individu en familie, het anders-zijn van de ander, de tijd, het vertrouwen en de vreugde.
De paus is buitengewoon openhartig, (...)
Jorge Mario Bergoglio (1936), (...)
Dominique Wolton (1947), (...)


€ 19.90Aantal  EXHORTATIE - Amoris Laetitia - De vreugde van de Liefde

EXHORTATIE - Amoris Laetitia - De vreugde van de Liefde
apostolische postsynodale exhortatie over huwelijk en gezin

Begin juli verschijnt de nederlandse vertaling van 'Amoris Laetitia'.
Deze apostolische postsynodale exhortatie is het resultaat van twee Bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, in oktober 2014 en oktober 2015. Het is de titel die de toon zet: ‘Amoris laetitia’ ‘De vreugde van de liefde’. Er staan heel interessante passages in over huwelijksvoorbereiding, over zwangerschap en geboorte, over opvoeding en de moeilijkheden die ouders daarbij kunnen ondervinden, over de opvang van zieken, bejaarden, armen en vluchtelingen in een familie, over de spiritualiteit van het gezin.
Wat de paus schrijft over de liefde is wervend en appellerend.


€ 11.50Aantal  MAGAZINE - Franciscus - man van het volk

MAGAZINE - Franciscus - man van het volk
1 jaar Paus Franciscus in beeld en woord - met dubbele poster

Eén jaar Paus Franciscus samengevat in een sprankelend magazine!

KIJK de mooiste foto's
LEES indrukwekkende woorden
EXTRA Antoine Bodar in de voetsporen van Franciscus van Assisi
CADEAU dubbel Poster


€ 5.95Aantal  BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven

BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven
Averbode - Ignace Verhack - 121 p. - paperback

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Zijn gelovigen mensen die met hun gedachten in het verleden leven? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit ervan te laten zien? Hoe kunnen christenen in deze tijd de menselijke relevantie van hun geloof laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
In dit boek reflecteert filosoof Ignace Verhack over die vragen. Het besef van de ‘gegevenheid' van alle dingen vormt het uitgangspunt van zijn overtuiging.


€ 15.50Aantal  BOEK - De priester als profeet

BOEK - De priester als profeet
10 grote priestergestalten - Betsaïda - Mgr. Joris Schröder - 187 p. - paperback

Tien korte biografische schetsen van priesters uit Noordwest-Europa (Denemarken, Nederland, Frankrijk, Engeland, België en Duitsland) die allen zalig of heilig zijn verklaard. Het gaat om zeer gevarieerde persoonlijkheden, allen mannen van God wier passie het is, mensen te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingkracht van de priester blijken essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de Kerk.
Deze priesters tonen de rijke mogelijkheden van hun levensstaat, en staan in belangrijke mate garant voor de vitaliteit van de Kerk van Jezus Christus. Ook wordt in hun levensverhaal iets zichtbaar van de telkens terugkerende weerstanden, die steeds opnieuw overwonnen moeten worden in de branding van onze wereld. De overtuigende priester weet zich daarbij door God geleid, en vindt telkens opnieuw genadevolle vreugde in zijn leven te midden van de mensen.


€ 13.50Aantal  BOEK - Lessen uit liefde voor mijn priesters

BOEK - Lessen uit liefde voor mijn priesters
Luc Buyens - Imprimatur Rotterdam - Stichting ter verspreiding van spiritualiteit - 563 p. hardback

Het boek reikt in drieëndertig hoofdstukken stof tot bezinning aan. Deze zijn bedoeld om priesters in het licht van het Evangelie te stimuleren tot vernieuwing van het eigen priesterlijk leven. Dit boek behelst in al zijn facetten een oproep om het priesterschap opnieuw zijn oorspronkelijke bezieling te geven vanuit een vernieuwing van de eigen persoonlijke relatie met de levende Heer.


€ 19.00Aantal  BOEK - Te weinig priesters... en nu?

BOEK - Te weinig priesters... en nu?
Halewijn - Alophonse Borras - 171 p. - paperback

Alphonse Borras ziet in dit boek de realiteit van het slinkende aantal priesters recht in de ogen en onderzoekt de consequenties ervan. Hij sust zichzelf niet met een naïef geloof in een terugkeer naar de situatie zoals die vroeger was of dat er zich plots een miraculeuze uitweg zou aandienen. Overtuigd als hij is dat eenvoudige oplossingen niet aan de orde zijn, vindt hij het durven stellen van de juiste vragen heel belangrijk. Het samen met anderen op zoek gaan naar antwoorden, ziet hij als de weg bij uitstek naar de toekomst.
Alphonse Borras (...)


€ 22.95Aantal  BOEK - Kiemcellen, van klooster naar wereld

BOEK - Kiemcellen, van klooster naar wereld
Thomas Quartier osb - Bernemedia - 223 p.

Monniken zijn vreemdelingen, (...)
Kiemcellen zijn afgezonderde organismen die wel bij het weefsel en de aarde horen. Ze bergen een explosieve kracht in zich om iets nieuws te laten ontstaan.
In dit boek verwoordt Thomas Quartier zijn verkenningstocht naar monastiek engagement. Dat valt niet mee, want het vraagt van de auteur om ook eigen gevoelens toe te laten en ze te laten zien. Het vraagt van de wetenschapper om zijn handwerk in dienst te stellen van een op mens en wereld betrokken proces. En het vraagt van de monnik om een stuk van zijn eigen spirituele zoektocht prijs te geven.  Dit wordt ook van de lezer gevraagd, in gesprek met de auteur. In die zin is dit boek dialogisch van aard.

Thomas Quartier osb (1972) doceert (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Mag ik? Dank je, Sorry

BOEK - Mag ik? Dank je, Sorry
Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin - Lannoo - Johan Bonny/Burggraeve

Liefde is als wijn. En zoals goede wijn moet kunnen rijpen, zo heeft liefde tijd nodig om te groeien. Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen 'mag ik?', 'dank je' en 'sorry', meent paus Franciscus in zijn brief De vreugde van de liefde naar aanleiding van de synode over het gezin.
Maar zijn die sleutels niet evengoed van toepassing op elke andere vorm van duurzame liefde? Tussen ongehuwde samenwoners, tussen jonge en minder jonge geliefden, tussen homo's en lesbiennes, in de Kerk en onder gelovigen, maar ook in het ge zin tussen grootouders, ouders en kinderen en tussen broers en zussen?
Er waait een nieuwe wind door de Kerk. Paus Franciscus heeft de ramen wijd opengegooid. (...)


€ 19.99Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende