Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

SPIRITUALITEIT/GEBEDEN/BEZINNING
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VolgendeBOEK - De dag met God - gebeden

BOEK - De dag met God - gebeden
KoK - Mirjam van der Vegt - 80 p. - hardcover - geschenkboekje

De dag met God, samengesteld door Mirjam van der Vegt, is een bundel met gebeden uit alle eeuwen. Gebeden van onder andere Augustinus, Teresa van Avila, Keltische monniken, Juliana van Norwich, Kierkegaard, Bonhoeffer, Rikko Voorberg, Jurjen ten Brinke en Mirjam van der Vegt worden afgewisseld met ademgebeden uit de Bijbel. Zo kun je je verbonden weten met alle heiligen. Want wanneer eigen woorden tekortschieten, bidden anderen met en voor jou.
De gebeden zijn geschikt voor de stille tijd of om een vergadering of maaltijd mee te openen. Met ruimte om eigen gebeden op te schrijven.


€ 15.99Aantal  BOEK - U zeg ik dank

BOEK - U zeg ik dank
Averbode - Sven Vannecke - Gebeden voor elke dag - 157 p. - hardback

Iedere tijd opnieuw zoeken mensen woorden om te bidden. Gebeden kunnen generaties lang inspirerend zijn. Tegelijk vinden mensen nieuwe woorden om het mysterie uit te spreken.
In dit boek verzamelt Sven Vannecke oude en nieuwe gebeden in een toegankelijke taal. Bijbelse gebeden, gebeden uit de liturgie, gebeden uit de christelijke traditie en persoonlijke gebeden bieden de lezer een waaier aan teksten om in verschillende omstandigheden tot stilte te komen en te bidden.


€ 18.50Aantal  BOEK - Zonder woorden kan je niet

BOEK - Zonder woorden kan je niet
Averbode - Kris Gelaude - Harde kaft

Na "Voor wie woorden zoekt" reikt dit boek opnieuw inspiratie aan om uit te drukken wat in gewone taal niet zomaar uit te drukken valt. Want woorden om het mooiste, het innigste, het heiligste, maar ook het droevigste te omschrijven, moet je zoeken op de bodem van je ziel. Ze hebben een andere waarde dan de alledaagse. In "Zonder woorden kan je niet" werden zulke woorden bijeengebracht.
De grote gebeurtenissen in het leven als leidraad. Maar wat er ook kwaliteit aan geeft, zoals vriendschap, geborgenheid, vertrouwen en dankbaarheid, hebben er hun plaats in gevonden. Een boek vol bewogenheid, waarmee je een ander tegemoet kunt gaan.


€ 19.95Aantal  BOEK - Passie en twijfel - Geloof v/e godsdienstleerkracht

BOEK - Passie en twijfel - Geloof v/e godsdienstleerkracht
Halewijn - Eva Vromman - 119 p. - paperback

Het boek van godsdienstleerkracht Eva Vromman leest als een recept. Ze mengt een goede schep passie met een stevige dosis twijfel. Het resultaat smaakt naar meer. Soms frons je even je wenkbrauwen: mag een gelovige zoveel in vraag stellen? Natuurlijk, zo blijkt. Een authentiek geloof vertaalt zich in de combinatie van worstelen en zich toevertrouwen, in het naar de diepte gaan en openstaan om solidair te zijn. De schrijfster is een echte evenwichtskunstenares. Het boek is een aanrader voor elke zoeker naar zin en meer.


€ 15.99Aantal  BOEK - Als God gebeurt

BOEK - Als God gebeurt
Halewijn - Antoon Arens - voorwoord kardinaal Jozef De Kesel - 198 p. - paperback

Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen
Waar mensen naar mensen omzien, gebeurt God. Daar komt Hij aanwezig. Christenen nemen met hun engagement voor mens en wereld deel aan het werk dat Hij verricht. Daarom hoort de diaconie in het hart van de Kerk. Ze is heilige grond.
In een tijd van overvolle kerkelijke agenda’s en herstructureringen allerhande dreigen christenen dit soms te vergeten. De nood van mens en wereld dreigt op het achterplan te geraken. Met nuchter realisme maar ook een warm hart voor diaconie stelt de auteur daarom de vraag: hoe diaconaal Kerk zijn in deze tijd? Hoe de droom levendig en het vuur brandend houden? Hoe ingaan op het appel van mens en wereld, zodat dit geen last maar een bron van vreugde wordt?
Antoon Arens (°1967) (...)


€ 24.95Aantal  BOEK - Succesverhalen in de Kerk

BOEK - Succesverhalen in de Kerk
Adveniat/Halewijn - Leo Fijen - 139 p. - paperback

Er gebeurt in en rond de kerk veel meer aan vernieuwing dan uit cijfers en statistieken blijkt. Leo Fijen presenteert in dit boek uit alle delen van Nederland en Vlaanderen nieuwe initiatieven vanuit de kerk. Als een eerste begin van een platform voor nieuwe vormen van gemeenschap en voor eigentijdse tekenen van hoop en bezieling. Succesverhalen in de kerk met voorbeelden die iedereen kan navolgen en met aandachtspunten die voor elke kerk en geloofsgemeenschap een toekomst kunnen geven. Met opvallend veel projecten voor jonge mensen. We mogen blijven dromen van een nieuwe lente.


€ 19.50Aantal  BOEK - En dan nog dit - Wandelen met God

BOEK - En dan nog dit - Wandelen met God
Nico ter Linden - Balans - Hardcover - 73 p.

Een mooi geschenkboekje
Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Hij schreef meeslepend en ontroerend over zijn vele pastorale ontmoetingen. In zijn zesdelige bestseller Het verhaal gaat… hervertelde hij de bijbel. Voor kinderen deed hij dat nogmaals in het prachtige geïllustreerde Moet je horen.
Maar hoe staat het eigenlijk met zijn eigen verhaal?  (...)

En dan nog dit is een zeer persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boek, een kleinood voor wie nadenkt over de rol van het geloof in zijn leven.


€ 14.95Aantal  BOEK - Zalig de zachtmoedigen

BOEK - Zalig de zachtmoedigen
profetisch getuigenis van zwakheid - S. Hauerwas en Jean Vanier - paperback - 107 p.

Het vergt moed om in onze harde, voortrazende wereld zachtmoedig te zijn. Daarbij kunnen we veel leren van een vaak vergeten groep: de mensen met verstandelijke beperkingen.
Dit fascinerende boek gaat over de alternatieve manier van leven die gestalte krijgt in De Ark, een gemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samenleven. Jean Vanier - stichter van De Ark - vertelt over zijn verstandelijk beperkte vrienden en over de manier waarop zij zijn leven veranderd hebben. Ze hebben hem geleerd om geduld te betrachten, vrede te zoeken, trouw te blijven. Samen met Stanley Hauerwas - Amerika's roemruchtste theoloog - beschrijft Vanier de tegencultuur in De Ark, die gekenmerkt wordt door radicale vormen van zachtmoedigheid, trouw en vredestichting. Hiermee is De Ark profetisch. Ze getuigt ervan hoe wij in een gebroken en gewelddadige wereld waarachtig en getrouw kunnen leven.

Stanley Hauerwas (1940) (...)


€ 12.50Aantal  KATERN - Getuigenis van leven

KATERN - Getuigenis van leven
Halewijn - Erik Galle - 50 p. - Benedictinessen van Loppem

Dit magazine reikt maar liefst acht toegangswegen aan om binnen te kijken in het leven van de zusters benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem. Wie het hele parcours aflegt en de verschillende puzzelstukken samenlegt, krijgt een dieptezicht in het monastieke leven van de zusters. Uit de gesprekken met deze monialen blijkt dat de grote wereld hun thuis is, zowel in hun gebed als in hun verscheiden stichtingen. God is de rode draad in hun leven. Levend in gemeenschap met elkaar getuigen ze van het Leven dat hun in handen is gegeven. Geworteld als ze zijn in God nodigen ze de lezer uit ook dichter bij Hem te komen.

Erik Galle (...)


€ 6.50Aantal  BOEK - Geloven in Jezus, wat heb je er aan?

BOEK - Geloven in Jezus, wat heb je er aan?
brieven van oma - Jolanda Brouwer -

Is geloven in Jezus nog wel van deze tijd? Na het lezen van dit boekje is het antwoord hierop volmondig: Ja! In een tijd van grote onzekerheid is het goed om te lezen dat het geloven-in-Jezus een mens steun, troost, hoop, uitzicht en kracht kan geven.
Op een eigentijdse manier geeft de schrijfster, die zich presenteert als oma, antwoord op de eerlijke vraag: ‘Oma, jij gelooft in Jezus, maar wat heb je daar eigenlijk aan?’ Geen bijbelstudie of hoogdravende preken maar verhalen geput uit de eigen ervaring, geven een ons een intieme kijk op het persoonlijke, inspirerende geloof van de schrijfster.
Jolande Brouwer (1960) is kunstenaar/fotograaf (...)


€ 6.95Aantal  BOEK - Mijn onzichtbare Vriend

BOEK - Mijn onzichtbare Vriend
Spirituele herinneringen, plekken en momenten - Pelckmans - G. De Corte - 222 p. - paperback

Wat geeft zin aan mijn leven? Wat is spiritualiteit? Waarom bidden? Wat na de dood? Is er een God?
Vele zestigplussers in Vlaanderen hebben nooit bewust gekozen voor christendom of katholicisme. Ze zijn erin geboren, geworpen. Het christendom maakt onlosmakelijk deel uit van hun identiteit.
Vele zestigplussers beleven echter tot op vandaag hun christelijk geloof op een bewuste manier.
In Mijn onzichtbare Vriend komen herinneringen aan bod die de auteur analyseert en duidt in een ruimere context van de samenleving. Daarnaast komen bijzondere plekken aan bod zoals bedevaarten, bezoeken aan religieuze gebouwen en sites. De bijzondere momenten verwijzen naar geboorte, doopsel, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, stervensbegeleiding …
Bij elke herinnering, plek en moment staat Georges De Corte stil bij zin en betekenis. (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Mijn weg tot de historie - gebeden

BOEK - Mijn weg tot de historie - gebeden
Uitgeverij Vantilt - Johan Huizinga

Johan Huizinga begon op zijn eenenzeventigste aan zijn herinneringen over zijn ontwikkeling als historicus. Het bescheiden, lucide boekje, vol bijzondere details en rake observaties verscheen postuum in 1947. (...)
Voor het eerst in bijna 70 jaar verschijnen deze herinneringen weer als zelfstandige uitgave. Nu met tal van originele, verrassende afbeeldingen en helder toegelicht. Aan Huizinga's herinneringen ging in 1936 een voordracht vooraf: 'Over historische belangstelling'. Deze hem zo kenmerkende tekst verschijnt hier voor het eerst in druk. Als absolute primeur biedt deze uitgave bovendien de dertien gebeden die Huizinga schreef in oktober en november 1944. Komend uit een doopsgezinde familie en in zijn tweede huwelijk getrouwd met een veel jongere, katholieke echtgenote, getuigt Huizinga van hun beider vaste Godsvertrouwen. Samen met hun dochtertje bidden zij om moed in de allerdonkerste oorlogsdagen.


€ 19.50Aantal  BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?

BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?
Betsaïda/Emmanuel - Peter Verbeiren - 219 p. - paperback

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.
Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, (...)
Peter Verbeiren (1968) (...)


€ 12.50Aantal  BOEK - Alleen liefde heeft toekomst

BOEK - Alleen liefde heeft toekomst
Etty Hillesum en Christian de Chergé - Berne Media - Yves Bériault - 141 p. - paperback

Dit boek gaat over het getuigenis van twee bijzondere mensen: Etty Hillesum en Christian de Chergé. Hillesum verdween in de nacht van de Shoah, de moord op zes miljoen Joden in de jaren 1939-1945. De Chergé werd in 1996 met zes medebroeders vermoord in Algerije. Hun geschriften worden gerekend tot de belangrijkste spirituele teksten van de 20ste eeuw.
Behalve door hun voortijdige en gruwelijke dood zijn Hillesum en De Chergé ook op diverse andere manieren met elkaar verbonden. Beiden weigerden te ontsnappen aan het dreigende lot van een heel volk, maar bleven solidair. Beiden bleven volharden in hun geloof in de mens, tegen alle feiten in. Beiden doorbraken politieke en religieuze grenzen en legden een fundament voor universele broeder- en zusterschap. Hun levens geven blijvende inspiratie voor onze verdeel- de wereld en hoop op een humane samenleving.
Yves Bériault o.p. (1947) ...


€ 16.90Aantal  BOEK - Elke dag geïnspireerd

BOEK - Elke dag geïnspireerd
Christenen getuigen - Pelckmans - red. Hans Geybels en Elisabeth Simoen

Geloven is 'hot', als je ziet hoe religieus geïnspireerd geweld de media beheerst. Maar geloven in Vlaanderen is ook opnieuw 'cool'. De tijd dat gelovigen onder sociale druk niet durfden spreken over hun inspiratie is voorbij. Steeds meer mensen, inclusief bekende Vlamingen, brengen zonder schaamte en zonder arrogantie hun christelijke inspiratie ter sprake.
Dit boek verzamelt meer dan twintig getuigenissen van meer en minder bekende Vlamingen die allen vrijuit spreken over wat hen drijft, zowel in hun privéleven als professioneel. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door het evangelie en hoe dat boek hun dagelijks leven beïnvloedt.


€ 25.00Aantal  BOEK - De liefdestalen van God

BOEK - De liefdestalen van God
Jongbloed - Gary Chapman - 224 p. - paperback

God houdt van mensen. En toch lijkt het wel of sommige mensen niet door die Goddelijke liefde bereikt worden. Dit boek wil mensen helpen om dichter bij God te komen door duidelijk te maken dat Hij op zijn eigen goddelijke wijze met ieder van ons communiceert in een van de vijf liefdestalen die mensen spreken meet elkaar: ‘positieve woorden’, ‘tijd en aandacht’, ‘cadeaus geven’, ‘dienen’ en ‘lichamelijk contact’, zodat je steeds beter Zijn grenzeloze liefde leert verstaan.


€ 16.50Aantal  BOEK - De liefdestalen van God

BOEK - De liefdestalen van God
Jongbloed - Gary Chapman - 224 p. - paperback

God houdt van mensen. En toch lijkt het wel of sommige mensen niet door die Goddelijke liefde bereikt worden. Dit boek wil mensen helpen om dichter bij God te komen door duidelijk te maken dat Hij op zijn eigen goddelijke wijze met ieder van ons communiceert in een van de vijf liefdestalen die mensen spreken meet elkaar: ‘positieve woorden’, ‘tijd en aandacht’, ‘cadeaus geven’, ‘dienen’ en ‘lichamelijk contact’, zodat je steeds beter Zijn grenzeloze liefde leert verstaan.


€ 16.50Aantal  BOEK - Geluk vinden in kleine dingen

BOEK - Geluk vinden in kleine dingen
een echt geschenkboekje - Berne Media - Anselm Grün - 154 p. - hardcover

Wanneer voel ik mij eigenlijk echt tevreden? Wat heb ik nodig om tevreden te zijn met mijn leven zoals het is? En wat houdt mij vaak af van tevredenheid?
Anselm Grün overdenkt in dit boek het hoe en waarom van tevreden zijn. Hij ontdekt dat het soms al voldoende is de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierbij speelt een houding van dankbaarheid een belangrijke rol. Wie dankbaar is voor elke dag kan het geluk ook in de kleine dingen vinden, hoe moeilijk de tijden ook zijn.
Een mooi geschenkboekje voor iedereen die op zoek is naar het geluk van tevreden zijn.
Dit boekje wordt uitgebracht in het kader van de 75e verjaardag van Anselm Grün in 2020, en bevat een extra bespiegelend hoofdstuk van Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne en directeur van Berne Media.


€ 18.50Aantal  BOEK - Samen luisteren in de stilte

BOEK - Samen luisteren in de stilte
Royal Jongbloed - Jos Douma, Anselm Grün e.a. - 191 p. - paperback

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Diverse auteurs (...)


€ 16.99Aantal  BOEK - Ik blijf aan je zijde

BOEK - Ik blijf aan je zijde
Sterven begeleiden - intenser leven - Averbode - Anselm Grün - 126 p. - paperback

Bij het stervensproces van een vertrouwde en geliefde medemens ervaren we vaak een gevoel van hulpeloosheid. Afscheid nemen is voor mensen een beproeving, zowel voor de persoon die moet gaan als voor hen die achterblijven. Stervende mensen vragen om begeleiding. Voor hun naasten is dit een zware opgave.
Pater Anselm Grün wil stervenden en hun naasten behoedzaam voorbereiden en staat hen bemoedigend en troostend terzijde.
In dit boek schenkt hij mensen kracht om stervenden niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de stervende medemens op de dood kunnen voorbereiden.
De begeleiding van stervende mensen behoort tot de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste omgang met de stervende mens maakt het leven intensiever.
Anselm Grün (1945)...


€ 17.50Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende