Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

SPIRITUALITEIT/GEBEDEN/BEZINNING
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VolgendeBOEK - Zalig de zachtmoedigen

BOEK - Zalig de zachtmoedigen
profetisch getuigenis van zwakheid - S. Hauerwas en Jean Vanier - paperback - 107 p.

Het vergt moed om in onze harde, voortrazende wereld zachtmoedig te zijn. Daarbij kunnen we veel leren van een vaak vergeten groep: de mensen met verstandelijke beperkingen.
Dit fascinerende boek gaat over de alternatieve manier van leven die gestalte krijgt in De Ark, een gemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samenleven. Jean Vanier - stichter van De Ark - vertelt over zijn verstandelijk beperkte vrienden en over de manier waarop zij zijn leven veranderd hebben. Ze hebben hem geleerd om geduld te betrachten, vrede te zoeken, trouw te blijven. Samen met Stanley Hauerwas - Amerika's roemruchtste theoloog - beschrijft Vanier de tegencultuur in De Ark, die gekenmerkt wordt door radicale vormen van zachtmoedigheid, trouw en vredestichting. Hiermee is De Ark profetisch. Ze getuigt ervan hoe wij in een gebroken en gewelddadige wereld waarachtig en getrouw kunnen leven.

Stanley Hauerwas (1940) (...)


€ 12.50Aantal  KATERN - Getuigenis van leven

KATERN - Getuigenis van leven
Halewijn - Erik Galle - 50 p. - Benedictinessen van Loppem

Dit magazine reikt maar liefst acht toegangswegen aan om binnen te kijken in het leven van de zusters benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem. Wie het hele parcours aflegt en de verschillende puzzelstukken samenlegt, krijgt een dieptezicht in het monastieke leven van de zusters. Uit de gesprekken met deze monialen blijkt dat de grote wereld hun thuis is, zowel in hun gebed als in hun verscheiden stichtingen. God is de rode draad in hun leven. Levend in gemeenschap met elkaar getuigen ze van het Leven dat hun in handen is gegeven. Geworteld als ze zijn in God nodigen ze de lezer uit ook dichter bij Hem te komen.

Erik Galle (...)


€ 6.50Aantal  BOEK - Geloven in Jezus, wat heb je er aan?

BOEK - Geloven in Jezus, wat heb je er aan?
brieven van oma - Jolanda Brouwer -

Is geloven in Jezus nog wel van deze tijd? Na het lezen van dit boekje is het antwoord hierop volmondig: Ja! In een tijd van grote onzekerheid is het goed om te lezen dat het geloven-in-Jezus een mens steun, troost, hoop, uitzicht en kracht kan geven.
Op een eigentijdse manier geeft de schrijfster, die zich presenteert als oma, antwoord op de eerlijke vraag: ‘Oma, jij gelooft in Jezus, maar wat heb je daar eigenlijk aan?’ Geen bijbelstudie of hoogdravende preken maar verhalen geput uit de eigen ervaring, geven een ons een intieme kijk op het persoonlijke, inspirerende geloof van de schrijfster.
Jolande Brouwer (1960) is kunstenaar/fotograaf (...)


€ 6.95Aantal  BOEK - Mijn onzichtbare Vriend

BOEK - Mijn onzichtbare Vriend
Spirituele herinneringen, plekken en momenten - Pelckmans - G. De Corte - 222 p. - paperback

Wat geeft zin aan mijn leven? Wat is spiritualiteit? Waarom bidden? Wat na de dood? Is er een God?
Vele zestigplussers in Vlaanderen hebben nooit bewust gekozen voor christendom of katholicisme. Ze zijn erin geboren, geworpen. Het christendom maakt onlosmakelijk deel uit van hun identiteit.
Vele zestigplussers beleven echter tot op vandaag hun christelijk geloof op een bewuste manier.
In Mijn onzichtbare Vriend komen herinneringen aan bod die de auteur analyseert en duidt in een ruimere context van de samenleving. Daarnaast komen bijzondere plekken aan bod zoals bedevaarten, bezoeken aan religieuze gebouwen en sites. De bijzondere momenten verwijzen naar geboorte, doopsel, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, stervensbegeleiding …
Bij elke herinnering, plek en moment staat Georges De Corte stil bij zin en betekenis. (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Mijn weg tot de historie - gebeden

BOEK - Mijn weg tot de historie - gebeden
Uitgeverij Vantilt - Johan Huizinga

Johan Huizinga begon op zijn eenenzeventigste aan zijn herinneringen over zijn ontwikkeling als historicus. Het bescheiden, lucide boekje, vol bijzondere details en rake observaties verscheen postuum in 1947. (...)
Voor het eerst in bijna 70 jaar verschijnen deze herinneringen weer als zelfstandige uitgave. Nu met tal van originele, verrassende afbeeldingen en helder toegelicht. Aan Huizinga's herinneringen ging in 1936 een voordracht vooraf: 'Over historische belangstelling'. Deze hem zo kenmerkende tekst verschijnt hier voor het eerst in druk. Als absolute primeur biedt deze uitgave bovendien de dertien gebeden die Huizinga schreef in oktober en november 1944. Komend uit een doopsgezinde familie en in zijn tweede huwelijk getrouwd met een veel jongere, katholieke echtgenote, getuigt Huizinga van hun beider vaste Godsvertrouwen. Samen met hun dochtertje bidden zij om moed in de allerdonkerste oorlogsdagen.


€ 19.50Aantal  BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?

BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?
Betsaïda/Emmanuel - Peter Verbeiren - 219 p. - paperback

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.
Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, (...)
Peter Verbeiren (1968) (...)


€ 12.50Aantal  BOEK - Elke dag geïnspireerd

BOEK - Elke dag geïnspireerd
Christenen getuigen - Pelckmans - red. Hans Geybels en Elisabeth Simoen

Geloven is 'hot', als je ziet hoe religieus geïnspireerd geweld de media beheerst. Maar geloven in Vlaanderen is ook opnieuw 'cool'. De tijd dat gelovigen onder sociale druk niet durfden spreken over hun inspiratie is voorbij. Steeds meer mensen, inclusief bekende Vlamingen, brengen zonder schaamte en zonder arrogantie hun christelijke inspiratie ter sprake.
Dit boek verzamelt meer dan twintig getuigenissen van meer en minder bekende Vlamingen die allen vrijuit spreken over wat hen drijft, zowel in hun privéleven als professioneel. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door het evangelie en hoe dat boek hun dagelijks leven beïnvloedt.


€ 25.00Aantal  BOEK - Oerewoet - Gedichten over minne en beminnen

BOEK - Oerewoet - Gedichten over minne en beminnen
KoK - Hadewych - 237 p. - hardcover

‘Oerewoet' is een bundel met mystieke liefdesgedichten van de middeleeuwse dichteres Hadewijch. De gedichten van Hadewijch zijn helder vertaald en worden toegelicht. Hadewijch had slechts één thema waarover zij dichtte: de minne, de liefde. De minne vindt in God haar oorsprong en roept de hele natuur en elke ziel tot leven. Zij brengt de mens in verrukking en geeft hem een grootse opdracht: onvoorwaardelijk liefhebben.
(...)


€ 24.99Aantal  BOEK - 365 meditaties van Henri Nouwen

BOEK - 365 meditaties van Henri Nouwen
Lannoo - Henri Nouwen - 384 pagina's - hardcover

Dit boek met dagelijkse meditaties, samengesteld uit de spirituele nalatenschap van Henri Nouwen, helpt om een spirituele houding te vinden in vertrouwelijke relaties en pijnlijke confrontaties, in persoonlijk lijden en mededogen.
'Wij zijn geliefd', schreef Henri Nouwen. 'Iemand houdt van ons, heel diep, al lang voordat onze ouders, onderwijzers, echtgenoten, kinderen en vrienden van ons zijn gaan houden of ons pijn deden. Dat is de diepe waarheid van ons leven. Ik wil zo graag dat je die waarheid ook voor jezelf laat gelden.'
Dit boek is bedoeld...


€ 19.99Aantal  BOEK - Bidden met iconen

BOEK - Bidden met iconen
Berne Media - Henri Nouwen - 95 p. - paperback

Henri Nouwen was zeer geboeid door iconen. In dit opnieuw uitgegeven boek beschrijft hij aan de hand van vier beroemde Russische iconen zijn meditaties.
Je spreekt bij iconen eigenlijk van het lezen van iconen: iconen zo aandachtig lezen dat ze tot je gaan spreken. Hij zelf zei daarover: 'De woorden in dit boek zijn het resultaat van mijn eigen turen naar deze iconen. Zij kunnen je al of niet raken. Maar als ze jou alleen maar een beetje zouden helpen om voor jezelf naar deze iconen te gaan kijken, dan zullen mijn woorden aan hun doel hebben beantwoord en kunnen ze worden vergeten. Dan zijn deze iconen van jou geworden en kunnen ze jou bij dag en bij nacht leiden, in goede en in kwade dagen, wanneer je je verdrietig voelt en wanneer je blij bent. Zij zullen gaan spreken over de unieke weg die God heeft uitgekozen om jou lief te hebben.'
De iconen (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - Een jaar met Henri Nouwen boek

BOEK - Een jaar met Henri Nouwen    boek
Lannoo - Wijheid en geloof voor elke dag - hardback - geschenkboek

Met een handige themawijzer voor de teksten van elke dag
Toen Henri Nouwen het plan opvatte om een boek met dagelijkse meditaties te schrijven, besefte hij niet dat dit een waar geestelijk avontuur zou worden. Hij wilde niet putten uit zijn eerdere publicaties. Alles moest nieuw zijn, al realiseerde hij zich de implicaties van die beslissing niet volledig. In het begin was het een sport. Hij schreef over het gebed, alleen zijn, de stilte en meer van die vertrouwde onderwerpen. Hij noteerde gewoon wat hem te binnen viel, zonder volgorde of structuur. Zijn opschrijfboekjes werden een onafscheidelijke gezel.
Hij werkte door tot hij 387 gedachten had opgeschreven. Meer dan de benodigde 365 of 366. Toen hij ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had uitgeschreven, zijn eigen credo. Het boek verscheen eerder onder de titel ‘Brood voor onderweg’.


€ 19.99Aantal  BOEK - Wie ben ik? - Drie onvergetelijke preken van H Nouwen

BOEK - Wie ben ik? - Drie onvergetelijke preken van H Nouwen
Adveniat/Halewijn - Henri Nouwen - 69 p. - paperback

Voor het eerst sinds lange tijd verschijnen er nieuwe teksten van Henri Nouwen, 22 jaar na zijn dood. Het gaat om preken die hij uitsprak voor de televisie-uitzendingen van ‘The Hour of Power’. Daarmee raakte hij miljoenen mensen over de hele wereld in hun hart, op een manier zoals alleen Henri Nouwen dat kon. Hij toonde zijn kwetsbaarheid en gebrokenheid en liet daarmee zien hoe hij ook persoonlijk leefde van de genade en barmhartigheid van God. Deze bemoedigende woorden waren en zijn een troost voor velen.
Henri Nouwen (1932-1996) (...)


€ 9.95Aantal  BOEK - Energie van de Geest

BOEK - Energie van de Geest
Het vergeten geheim v/e vitaal geloof - KoK - Troost - 287 p. - paperback

In ‘Energie van de Geest’ herijkt Philip Troost de kernwoorden van het christelijk geloof. We zijn verlost, maar echt vrij leven is een ander verhaal. We gaan voor onderlinge gemeenschap, maar je verbinden met elkaar, hoe doe je dat? Philip Troost laat zien hoe deze kloof tussen ideaal en werkelijkheid geen bron van frustratie hoeft te zijn maar een boeiend avontuur kan worden, vol beweging, groei en vitaliteit. Hiervoor hebben we de ogen te openen voor wat misschien wel het belangrijkste is van hoe Gods Geest werkt: energie. Troost ontdoet het woord energie van zijn oosters jasje en haalt het terug binnen het christelijke verhaal: energie is schepping van God. ‘Als de Heilige Geest ons in beweging wil zetten, dan is daar energie voor nodig.’


€ 22.99Aantal  BOEK - Ootmoed

BOEK - Ootmoed
Berne Media - Hans Wilbrink - paperback - 240 p.

Leven en werk van Hildegard van Bingen

Ootmoed geeft een bijzondere inkijk in het leven en het werk van de twaalfde-eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard zijn door auteur Hans Wilbrink vertaald en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatoonse inslag van haar werk en aan de bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefenitie. Deze uitgave biedt een frisse, nieuwe kijk op het fenomeen van de middeleeuwse mystiek in het algemeen en op de tijdloze boodschap van de mystica in het bijzonder. Daardoor is het een indringend en veelzeggend boek geworden voor de zoekende en verlangende lezer in onze geseculariseerde wereld.
(...)


€ 29.95Aantal  BOEK - De Bijbel lezen met Ignatius van Loyola

BOEK - De Bijbel lezen met Ignatius van Loyola
Averbode - Bernard Mendiboure - 404 p.

In zijn boekje met als titel ‘Spirituele oefeningen’ biedt Ignatius van Loyola (1491-1556) ons een weg om de Bijbel te lezen en te interpreteren. Hij nodigt ons uit om een persoonlijke ontmoeting te beleven met Hem die zich ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ noemt.
Bernard Mendiboure stelt een Bijbels parcours voor volgens de vier etappes van Ignatius’ ‘Spirituele oefeningen’: (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - In alle eenvoud

BOEK - In alle eenvoud
Gebedenboekje - Iny Driessen

De gebedenbundel 'Over de drempel', die Iny Driessen schreef samen met kardinaal Danneels, was in korte tijd volledig uitverkocht.
Na dit succes kreeg Iny Driessen van veel mensen de vraag naar meer, naar gebeden om in alle eenvoud te bidden op verschillende momenten van de dag. Daarom schreef ze dit boekje, met een veertigtal heel persoonlijke gebeden, die toch voor velen herkenbaar en inspirerend zullen zijn.

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 12.00Aantal  BOEK - Ongewild alleen

BOEK - Ongewild alleen
Iny Driessen

Er zijn nauwelijks alleenstaanden in Vlaanderen en Nederland. Tot die conclusie zou je kunnen komen als je reclamespots en advertenties in magazines analyseert. De weinige singles die toch in de reclame opduiken, zijn sukkels. Mannen die de juiste deodorant nog niet hebben gevonden. Vrouwen die het verkeerde wasmiddel gebruiken. Onzin, natuurlijk. Net een heleboel mensen zijn ongewild alleen. Ze hebben geen partner, nauwelijks vrienden – om uiteenlopende redenen. Aan hen wil Iny Driessen een stem geven. Ze schrijft over de diepe verlangens en dromen in het leven van wie ongewild alleen is. Maar ook over de wonden die nooit lijken te genezen.

Dit boek biedt géén pasklare oplossingen aan wie ongewild alleen is. Elke situatie is immers anders. Wel helpt het de lezer om de pijn te verwerken. Om te aanvaarden, zonder evenwel in berusting te vervallen. Getuigenissen van jonge en oudere alleenstaanden zijn daarbij als wegwijzers.

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Over de drempel boek

BOEK - Over de drempel    boek
Bidden in de ochtend en de avond - Kard. Danneels en Iny Driessen

Al enkele jaren werken kardinaal Danneels en theologe Iny Driessen aan een gebedenboek met eigentijdse morgen-en avondgebeden die mensen over de drempel van de dag en de nacht kunnen helpen. Deze gebedsmomenten zijn 'gesneden boterhammen'. Ze willen vooral je innerlijke mens voeden, je relatie tot God, en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.


Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 19.50Aantal  BOEK - Waarom nog wachten?

BOEK - Waarom nog wachten?
Kard. Godfried Danneels en Iny Driessen - 352 pagina's, 14,5 x 23,5 cm - paperback

Het laatste boek van Iny Driessen in samenwerking met Kardinaal Godfried Danneels.
Door jaren van gezamenlijk schrijven, voelden kardinaal Danneels en Iny Driessen zich gedreven om in hun zeer verschillende levenssituatie - de ene als actieve gepensioneerde kerkvorst, de andere als vrouw en moeder die aan een chronische ziekte lijdt - meer werk te maken van hun innerlijk leven en om met anderen te delen hoe ze dat concreet proberen aan te pakken.
God heeft in ons een diep verlangen gelegd om Hem in onze 'binnenkamer', ons innerlijk, te ontmoeten. Met schroom omdat ieders weg met God uniek is, tekenden kardinaal Danneels en Iny Driessen de stappen op die zij probeerden te zetten op weg naar hun binnenkamer. Ze merkten dat diepgaande gesprekken over leven en geloof vaak Schriftwoorden, - lezingen of hele Bijbelboeken in hun hart deden opkomen en dat geestelijke lezing, lectio divina, de weg was om de dialoog open te breken en te verruimen tot een dialoog met God.
Bij het begin van elk hoofdstuk in dit boek (...)

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 24.50Aantal  BOEK - RUMI, de religie van de liefde

BOEK - RUMI, de religie van de liefde
Carmelitana - reeks spirituele meesters - Leili Anvar - paperback - 133 p.

Mohammad Jalal al-din Rumi (1207-1273) was één van de meest geïnspireerde dichters van de Perzische literatuur en één van de vurigste mystici van de spirituele islam. Hij had een leraar die hij boven allen liefhad, die hem toegang verschafte tot de contemplatie van het onzichtbare en de ervaring van de verschijning van God. Zijn gehele oeuvre, lyrisch en didactisch, proza en poëzie, is de weerspiegeling van zijn innerlijke ontdekkingen en extases. Het is tegelijk de spiegel van zijn ziel en een uitnodiging om hem te volgen in deze wereld die nog reëler is dan de materiële wereld: de wereld van de archetypes, die de Perzische mystici de wereld van het 'imaginale' noemden. Zij wijst naar 'lamakan', deze plaats die geen plaats is. Zij is buiten de tijd en dus van alle tijden. Zij is als de ware liefde: een lamp die het diepste van de ziel en het oneindige van de hemel verlicht, als een oceaan zonder oevers.

Leili Anvar (...)


€ 14.95Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende