Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KUNST/CULTUUR/ZANG/WETENSCHAP
Vorige 1 2 3 VolgendeBOEK - Kloosters en kloosterorden

BOEK - Kloosters en kloosterorden
2000 jaar christelijke kunst en cultuur - Rebo productions - 43x333x243 mm - hardback

2000 jaar christelijke kunst en cultuur. In het prachtige diklijvige geïllustreerde kunstboek ‘Kloosters en Kloosterorden’ van Kristina Krüger volgt U tweehonderd jaar christelijke kunst- en cultuurgeschiedenis van het monnikenwezen, van zijn ontstaan in de laatantieke tijd via het hoogtepunt gedurende de hoge middeleeuwen tot in onze moderne tijd.
Het West- en Oost-Romeinse monnikenwezen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de kunst en cultuur van Europa. De meditatieve stilte van oude kloostercomplexen raakt de bezoeker ook nu nog. Lees alles over de orden en hun kenmerken, beroemde abten, abdissen, geleerde kloosterlingen, de architectuur van de kloosters en hun artistieke en kunstambachtelijke inrichting, over het dagelijks leven in het klooster, de middeleeuwse miniatuurkunst, kloostertuinen en nog veel meer.
Een aanrader, een mooi geschenkboek, maar bovenal een mooi kunstboek voor een fijne prijs.


€ 24.95Aantal  BOEK - Een spel van ogenblik en eeuwig

BOEK - Een spel van ogenblik en eeuwig
Halewijn - Marc Delrue - 112 p. - paperback

Is christelijk geïnspireerde kunst vandaag nog mogelijk?
Christelijk geïnspireerde kunst verwijst naar iets, iets dat concepten en categorieën gangbaar in deze wereld overstijgt. Ze ontleent beelden aan de aarde. Om te spreken over wat onzichtbaar is, put Christus immers zijn beeldspraak uit aardse, broze dingen: een vijgenboom, een mosterdzaadje, een duif, een korreltje zand, een parel,…
Dit boek onderzoekt kritisch de kansen voor christelijke kunst vandaag. Het schuwt ook de kritiek niet aan deze kunstvorm: de behaaglijkheid in het beeldgebruik met bijhorend verlies van geestelijke uitdrukkingskracht.
Mark Delrue, (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - Zoeken naar zin

BOEK - Zoeken naar zin
Halewijn - Christian Wittebroodt - 160 p. - hardcover - geschenkboek

Religieuze en spirituele kunst van 1900 tot nu
...
In dit boek beschrijft Christian Wittebroodt de evolutie van de religieuze kunst in West-Europa in de twintigste eeuw. Hij zoekt ook naar verklaringen voor de uiteenrafeling van de christelijk geïnspireerde kunst. En hij brengt recente realisaties onder de aandacht die het onnoembare willen uitdrukken.
De inzichten van Christian Wittebroodt zijn vooral de vrucht van zijn aandachtig kijken naar kunst ... Hij wordt een tochtgenoot die ons helpt om de artistieke zoektocht naar zin in beeldende kunst te begrijpen.


€ 35.00Aantal  BOEK - Op het andere been - inspirerende woorden

BOEK - Op het andere been - inspirerende woorden
Halewijn - Kris Buckinx - 107 p. - paperback

Een ander gezichtspunt innemen, is als op je andere been gaan staan. Daartoe nodigen de teksten in dit boekje je uit. Doe je dat, dan komen de vragen, de noden, de zorgen en de vreugdes van mensen als vanzelf bovendrijven. Situaties van kwetsbaarheid en armoede krijgen op die manier de nodige aandacht vanuit een Bijbelse bewogenheid.
Deze teksten, waarin solidariteit en zorg de rode draad vormen, zijn ideaal als hulpmiddel bij het starten van een vergadering of vormingsmoment. Woorden van inspiratie zijn op zo’n moment meer dan welkom. Maar ze zijn eveneens een opstap naar persoonlijke reflectie en bezinning.


€ 14.50Aantal  BOEK - Verdichte gedachten

BOEK - Verdichte gedachten
Halewijn - Bénédicte Lemmelijn - 120 p. - paperback

Bénédicte Lemmelijn is professor Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Voor de jaren 2017 en 2018 werd ze aangesteld tot stadsdichter van Zoutleeuw. Na ‘Woordzicht’ is ‘Verdichte gedachten’ de tweede dichtbundel die ze in die hoedanigheid uitbrengt.  De gedichten in deze bundel klinken in alle toonaarden van het leven zelf.


€ 14.95Aantal  BOEK - Wie anders zou de hemel dragen

BOEK - Wie anders zou de hemel dragen
Kris Gelaude en Arnout Malfliet

Dit boek biedt makkelijk zingbare liederen aan op tekst van Kris Gelaude en muziek van Arnout Malfliet. Filosofenfontein in Heverlee bij Leuven is de plaats waar de liederen zijn ontsproten. De gemeenschap daar heeft ze warm onthaald. Met dit boek krijgen de liederen een bredere verspreiding naar kerken, parochies en koren. Het idee dat achter deze liederen schuilgaat is participatie. Ze zijn zo geschreven dat iedereen ze vlot kan meezingen.

De bijgevoegde CD is bedoeld als didactische hulp en als aanmoediging om te laten horen dat je de muziek gemakkelijk met een plaatselijk koor kunt uitvoeren. Tegelijkertijd kan de CD dienst doen bij afwezigheid van een koor. Deze versie van het boek kan u bestellen langs het item: CD

De versie zonder CD is bedoeld voor koren die het boek voor elk koorlid willen aankopen.
Liedboek met CD € 19,95
Liedboek zonder CD € 13,50


€ 13.50Aantal  BOEK - Het lied op andere lippen

BOEK - Het lied op andere lippen
Een leven in liederen - Sytze de Vries en Erick Versloot - 156 p.

In zijn liederen reikt Sytze de Vries woorden aan voor alle levensfasen: van de wieg tot het graf, in ziekte en gezondheid, bij vinden en loslaten, rond komen en gaan. Dit boek vertelt de verhalen achter de liederen.
Een regel uit een van zijn bekendste liederen, ‘Zolang wij ademhalen’, luidt: ‘Het lied op and're lippen / draagt mij dan door de nacht.’ Liederen vergezellen een mens op zijn levensreis, vooral op de hoogte- en dieptepunten daarvan. En als iemand zelf soms adem tekortkomt, kunnen wij zingend elkaar op die weg begeleiden. Het maakt zingen tot een diaconale daad!
Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van de zeventigste geboortedag van Sytze de Vries. Elf liederen worden toegelicht door Erick Versloot en de dichter zelf. Daarnaast zijn tweeëntwintig nieuwe liedteksten opgenomen, meest voorzien van een nieuwe melodie.


€ 19.90Aantal  BOEK - Uw naam, een lied in mij

BOEK - Uw naam, een lied in mij
liedboek - Averbode - Kris Gelaude/Arnout Malfliet

In haar tweede liedboek biedt Kris Gelaude opnieuw eenvoudig zingbare liederen aan. Arnout Malfliet zorgde voor de toonzetting op muziek. De liederen hebben hun thuis in Filosofenfontein in Heverlee bij Leuven waar de gemeenschap ze met vreugde onthaalde. De liederen zijn vlot zingbaar en daardoor ook haalbaar voor kerkgemeenschappen en koren. Het doel is dat iedereen kan meezingen.
Ook de bijgevoegde cd is een hulp om de liederen te leren kennen en om ze gemakkelijk aan te leren. De cd is tevens bruikbaar voor liturgische diensten zonder koor of zingende gemeenschap.


€ 19.95Aantal  BOEK - Dag na dag

BOEK - Dag na dag
VCLM - 6 liederen voor de liturgie, met tekst en muziek

Een liedbundel met 6 nieuwe samenzangliederen voor de liturgie. De bundel bevat van elk lied: het liedblad, de orgelbegeleiding en een meerstemmige zetting.
De teksten en partituren zijn vrij te kopiëren voor gebruik in de liturgie.
Om de liederen in een andere bundel op te nemen en uit te geven is toestemming nodig van VCLM.
Download hier enkele voorbeelden:
Reik Uw hand (J. Wouters / L. Ponet)
Gij doet wat Gij zegt (K. Gelaude / S. van Steenberge)


€ 5.00Aantal  BOEK - Zing voor de Heer een nieuw lied

BOEK - Zing voor de Heer een nieuw lied
Halewijn - red. Jan Christiaens en Dieter Van Belle - 174 p. paperback

Liturgische muziek op nieuwe wegen – Leuvense cahiers voor praktische theologie 23
Dit boek verschijnt naar aanleiding van het Liturgisch congres van 2018, dat focuste op zang en muziek in de liturgie. Het bundelt naast de inleidingen van de verschillende sprekers ook enkele extra bijdragen.
Enerzijds gaat het fundamentele vragen niet uit de weg: wat doen we als we zingen? Wat is liturgische muziek? Welke functie hebben de verschillende gezangen in de liturgie en zijn ze allen even belangrijk? Anderzijds komen ook praktische en pastorale uitdagingen aan bod: hoe kunnen de diverse rollen in de liturgische muziek beter uit de verf komen? Hoe ga je om met de bestaande armoede aan mensen en middelen? Hoe kies je het repertoire? Wat met de spanning tussen een koor dat ‘opluistert’ en de gemeenschap die viert? 
De bijdragen zijn van (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Duizend namen

BOEK - Duizend namen
Averbode - Rita Ghesquière - 187 p. hardback

Het beeld van Maria in de Europese literatuur
Doorheen de eeuwen heen hebben dichters de moeder van Jezus bezongen. Ze bedachten duizend namen en beelden om haar telkens weer te tekenen, te loven en te eren. Het blijft merkwaardig dat schrijvers steeds opnieuw aangesproken worden door de persoon van Maria. In sommige periodes zijn die aandacht en gevoeligheid sterker aanwezig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de middeleeuwen met hun christelijke cultuur, de Spaanse en de Italiaanse barok, de negentiende eeuw waarin de religieuze kunst - na de verlichting - als het ware een tweede adem vindt en voor het katholiek reveil einde negentiende en begin twintigste eeuw met zijn bekeerlingen.
Rita Ghesquière schetst een boeiend overzicht van de aanwezigheid van Maria in de Europese literatuur. Haar zoektocht leest als een verademing. De brede waaier van teksten verwoordt wat Maria voor vele dichters, schrijvers en hun generatiegenoten betekend heeft.


€ 19.50Aantal  BOEK - Negrospirituals, helende volksmuziek

BOEK - Negrospirituals, helende volksmuziek
Maurice Verniers - Averbode - 312 p.

'Mary had a baby', 'Deep river', 'Go tell it on the mountains': wie kent deze negrospirituals niet?
Maurice Verniers ging op zoek naar de bronnen van het genre. Waar komen de negrospirituals vandaan? Wanneer zijn ze ontstaan? Worden ze vandaag nog gezongen? Wat is het verschil tussen een negrospiritual en een gospelsong?
De auteur heeft zich jarenlang verdiept in de negrospiritual. Hij plaatst vijftig authentieke songs in een historisch perspectief en gaat in op vorm en melodie, ritme en overlevering. Ook de inhoud van de liederen komt aan bod: de muziek van de zwarte slaven in Noord-Amerika was een spiegel van hun religiositeit. Songtitels en teksten zitten vol verwijzingen naar de Bijbel.


€ 23.50Aantal  BOEK - Wat het oog je vertelt

BOEK - Wat het oog je vertelt
Kijken als avontuur - Cees Nooteboom - 634 p. gebonden

Al sinds de vroege jaren vijftig bereist Cees Nooteboom de wereld, op zoek naar de beelden en verhalen die onze cultuur vormen. In Wat het oog je vertelt laat hij zien wat écht kijken is.
‘Alle kunst heeft een element van bedrog, en ik weet dat ik bedrogen word; in de straten op die foto’s kan ik nooit meer lopen, omdat het nu eenmaal op die beelden toen is, en toen is een onbereikbaar land. Maar dat ik het gevoel heb dat het toch kan, daar gaat het om.’
Wat het oog je vertelt bevat Nootebooms mooiste stukken over beeldende kunst, architectuur, film en fotografie en een kleine afdeling gedichten. Een unieke kijk op kunst – de blik van een zorgvuldige, avontuurlijke en immer nieuwsgierige waarnemer.


€ 33.99Aantal  BOEK - Stilte zingen

BOEK - Stilte zingen
KoK - Oosterhuis - 640 p. - hardcover

In "Stilte zingen' is het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar, een unieke uitgave die verschijnt ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag.
In dit liedboek zijn de teksten verzameld die Huub Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen.
Anders dan in het vijfentwintig jaar geleden verschenen "Gezongen Liedboek'is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommigen zijn herschreven. En er zijn veel nieuwe liederen bijgekomen.


€ 39.99Aantal  BOEK - Vriend voor het leven - Nederlandse versie

BOEK - Vriend voor het leven - Nederlandse versie
Proza en liturgische poëzie van Oosterhuis - Ten Have

Nederlandse versie (Er bestaat ook een Vlaamse versie)
'Vriend voor het leven' is een verzameling van de mooiste teksten, liederen en gedichten van Huub Oosterhuis. Het boek heeft een sterk autobiografische inslag. Het is een 'must have' voor de Oosterhuis-liefhebber. Alle belangrijke thema's uit het oeuvre van Huub Oosterhuis passeren de revue: zijn godsbeeld, de actuele betekenis en de historische wortels van diverse bijbelboeken, zijn geloofsopvattingen en de grote dichters en denkers die hem inspireerden. Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten.


€ 24.99Aantal  BOEK - Vriend voor het leven - Vlaamse versie

BOEK - Vriend voor het leven - Vlaamse versie
Oosterhuis - Lannoo - Proza en liturgische poëzie van Oosterhuis

Vlaamse Versie (Er bestaat ook een Nederlandse versie)
Een nieuwe, exclusieve bloemlezing van Huub Oosterhuis Ik zou vandaag gelukkig willen zijn met de mensen die Gij om mij heen hebt geschapen. Anders gaan denken, denken-en-voelen - opnieuw vorm geven aan je godsdienstige gedachten en religieuze intuïties: veel mensen die zeventig, zestig, vijftig jaar geleden christelijk gedoopt werden, zijn er nog hartstochtelijk mee bezig. Je moet van veel vooroordelen en dode woorden af, je moet nieuwe inzichten aandurven én nieuwe melodieën. Is het ongelijk onze godsdienstige tradities op te schonen, te genezen van misverstanden, te vernieuwen? Ja, dat is mogelijk - daar wordt aan gewerkt, op vele plaatsen. Het blijkt een levenswerk.


€ 24.99Aantal  BOEK - Mythen moet je niet geloven

BOEK - Mythen moet je niet geloven
Mytheverklaringen uit de Oudheid vertaald en toegelicht door Hugo Koning - Damon

Lang niet alle Grieken geloofden zonder meer in hun spectaculaire mythen over goden, helden en monsters. (...)
Eén van deze rationaliserende benaderingen staat op naam van Palaiphatos, die stelselmatig alle bekende Griekse mythen van hun wonderlijke laag ontdeed en tot de prozaïsche realiteit reduceerde.
In 'Mythen moet je niet geloven!' staan alle overgeleverde verklaringen van Palaiphatos, gebundeld met soortgelijke verklaringen van twee van zijn opvolgers. Hun analyses, hoe creatief ook, komen op ons misschien niet altijd even geloofwaardig over. Palaiphatos en de zijnen vertegenwoordigen evenwel een belangrijke stroming in de Griekse omgang met de eigen mythen.
De vertaling van Palaiphatos' 'Ongelooflijke Zaken' (...)


€ 16.90Aantal  CATALOGUS - Religie Helend Verdelend

CATALOGUS - Religie Helend Verdelend
Parcum - tentoonstelling van 1/11/2018 t/m 10/3/2019

Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch worden ontelbare oorlogen gevoerd in naam van God. Religie verzoent, maar brengt tegelijk ook oorlog. Deze tentoonstelling neemt je mee in de delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede doorheen de tijd. Hoewel de Eerste Wereldoorlog niet door een godsdienstconflict was ingegeven, was religie ook daar nooit ver weg. Beide partijen schaarden God aan hun zijde. En ook soldaten, eindeloos wachtend in de modder van de loopgraven, zochten toevlucht in hun geloof.
Wat is de betekenis van religie in conflict en verzoening? Wat doet dit met geloofsbeleving? En welke invloed heeft dit op de kunsten? De tentoonstelling biedt geen pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken over welke rol religie en levensbeschouwing kan spelen in de diverse samenleving van vandaag.
'Religie. Helend. Verdelend' plaatst historische cultuurobjecten uit tal van museale en religieuze collecties naast hedendaagse kunst van Yael Bartana, Michael Rakowitz en Wael Shawky.


€ 24.99Aantal  BOEK - Ruhe Sanft, sanfte Ruhe

BOEK - Ruhe Sanft, sanfte Ruhe
Passiemuziek - Een veelkleurig pallet door de eeuwen heen - 160 p.

Bij Pasen denk je meteen aan Bachs Matthäus- en Johannes-Passion. Er bestaan echter veel meer composities voor de tijd rond Pasen. Dit boek geeft een overzicht van die vele andere werken. Wanneer zijn ze ontstaan, welke functie hadden deze stukken binnen en buiten de liturgie en hoe gingen componisten om met teksten? Ook Bachs meesterwerken ontbreken niet in dit boek. De tekst van het lijdensverhaal heeft vele elementen in zich en de muziek heeft talrijke vormen aangenomen, als Passie en Stabat Mater, in vocale en instrumentale vorm, in meer hoge en meer lage kunst. Gespeeld in wisselende omstandigheden en vanuit verschillende wensen.
Emanuel Overbeeke (1958) (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - Een glimp van de hemel

BOEK - Een glimp van de hemel
Het geheim van Rembrandts geloof - Kok - Jan Riemersma - full colour - hardcover

Het schitterende full colour kunstboek 'Een glimp van de hemel' onthult het geheim van Rembrandts geloof. Hij preekt met het penseel en schildert de Bijbel.
Jan Riemersma positioneert Rembrandt in de literaire en theologische context van zijn tijd. Achter de natuur en de natuurlijke werkelijkheid zag Rembrandt iets van God oplichten. In zijn hele loopbaan was Rembrandt gefascineerd door de Bijbelse verhalen, waarin iets van dat bericht van de Overkant doorklinkt. Rembrandt geeft geen systeem, geen dogmatiek, maar doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties. Op zoek naar schoonheid en spiritualiteit heeft Rembrandt ons juist nu veel te zeggen. De kunstenaar wilde aantonen hoe God ook in het dagelijks leven alom tegenwoordig is.
Mooi vormgegeven werk met prachtige kleurenillustraties. Een boek dat kunstzinnige, gelovige lezers sterk zal aanspreken. Tevens een prachtig geschenkboek


€ 24.99Aantal  
Vorige 1 2 3 Volgende