Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

WERELDGODSDIENSTEN/OECUMENE
1 2 3 VolgendeDVD - The Reckoning

DVD - The Reckoning
3de deel trilogie - 90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Katie staat inmiddels aan het hoofd van Mayfield Manor, een landgoed dat ze van haar biologische moeder geërfd heeft. Ze is verliefd op Justin en vindt troost in het levend houden van de herinnering aan haar overleden moeder. En hoewel ze zich volkomen op haar gemak voelt in de moderne wereld verlangt ze ook vaak terug naar de ongecompliceerdheid van haar vroegere bestaan in de Amish gemeenschap. Wat Katie niet weet, is dat Daniel Fisher, haar verloren liefde, er alles aan doet haar te vinden. Het stelt Katie voor de bijna onmogelijke keuze tussen haar huidige leven en dat van vroeger.
Ook de twee andere delen ‘The Shunning’ en ‘The Confession’ zijn nog verkrijgbaar. Zie hiervoor webwinkel zoekfunctie


€ 14.99Aantal  BOEK - De Anglicaanse Kerk

BOEK - De Anglicaanse Kerk
Averbode - Een inleiding voor Nederlandstaligen

Wie in ons taalgebied op zoek gaat naar een degelijke introductie op het anglicanisme, moet noodgedwongen zijn toevlucht zoeken in Engelstalige literatuur. Met dit boek komt daar verandering in.
Op een beknopte en bevattelijke manier weerleggen de auteurs enkele hardnekkige mythes over de anglicaanse kerk. Nee, die is heus niet ontstaan als excuus voor een koninklijke echtscheiding. En nee, niet de Queen maar Jezus Christus staat aan het hoofd ervan.
In een chronologisch overzicht komen verschillende momentopnames van de anglicaanse geschiedenis en beleving aan bod. Een uitgebreid hoofdstuk over het zogenaamde ‘drievoudige snoer’ helpt de lezer te begrijpen hoe het anglicanisme denkt over Bijbel, kerk en leergezag. Tot slot komt het typisch anglicaanse pragmatisme voor het voetlicht.


€ 20.00Aantal  LUISTERBOEK - Maarten Luther en Johann Sebastian Bach

LUISTERBOEK - Maarten Luther en Johann Sebastian Bach
Luisterboek met 4 CD's

Twee grensverleggers
Luther en Bach zijn twee genieën die de wereld bepalend beïnvloed hebben. Maarten Luther zette de wereldgeschiedenis op zijn kop toen hij het gevecht met de keizer en de paus durfde aan te gaan. Hij markeerde met zijn handelen de overgang van de duistere Middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Johann Sebastian Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard niveau. Relatief onbekend is dat J.S. Bach niet zonder Luther te denken valt. Bach werd door hem in denken en componeren ingrijpend beïnvloed. 
Het luisterboek gaat in op de levens van beiden en belicht de musicus in Luther en de theoloog in Bach. Het staat stil bij (...)


€ 24.99Aantal  BOEK - Bijbel tegendraads

BOEK - Bijbel tegendraads
Halewijn - Jean Bastiaens & Frederique Vanneuville (red) - paperback - 187 p.

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, volgens de traditie, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde en zo een aanzet gaf tot een beweging die zou uitgroeien tot de Reformatie. Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de Bijbel. Hoe staat het vandaag, 500 jaar later, met die Bijbel? Hoe lezen wij die teksten vandaag? Is de Bijbel nog 'plezant' en 'relevant'?
Met bijdragen van (...)


€ 17.95Aantal  VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies

VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies
IDKB - 90 blz. - A5 formaat

Hindoeïsme en boeddhisme zijn op zich een verzameling van zeer diverse stromingen die zich moeilijk in een synthese laten samenvatten. Westerse uitdrukkingen schieten te kort om complexe en vaak vervreemdende begrippen als wedergeboorte, karma, meditatie en leegte correct weer te geven. Daarenboven vertrekt het hindoeïsme niet van hetzelfde godsbeeld als de ons bekende monotheïstische tradities. Het boeddhisme daarentegen heeft als het ware een taboe op God geplakt.
Om westerlingen op weg te zetten een zinvol gesprek over oosterse religies te voeren of hen te helpen in de dialoog met iemand uit de oosterse cultuur, werd het vademecum ‘In gesprek met oosterse religies’ geschreven. Een dertigtal uitspraken en ideeën in verband met hindoeïsme en boeddhisme, die niet helemaal correct zijn en soms volledig foutief, worden in hun juiste context geplaatst, de inhoud ervan genuanceerd of indien nodig gecorrigeerd.

Een greep uit de behandelde thema’s

(...)


€ 10.00Aantal  BOEK - Spirituele verkenning v/d christenen i/h M-Oosten

BOEK - Spirituele verkenning v/d christenen i/h M-Oosten
Veraf of dichtbij? - Gompel&Svacina - Gabriel Quicke - 108 p. - paperback

Dit boek werpt een blik op de diverse Kerken in het Midden-Oosten, met aandacht voor de Assyrische Kerk van het Oosten, de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en de Oosterse-katholieke Kerken, het spirituele erfgoed van de Koptische, de Syrische en de Armeense traditie. De christenen in het Midden-Oosten kunnen een Kerk van martelaren worden genoemd. Onder meer de ‘vergeten’ genocides in het begin van de twintigste eeuw worden in herinnering gebracht.
(...)
Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West

BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West
Berne Media - Thomas Quartier osb & Paul Van der Velde - 199 p. - paperback

Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. (...)
In dit boek gaan de benedictijner monnik Thomas Quartier en de kenner van oosterse religies Paul van der Velde met elkaar in dialoog. Ze leggen elkaars betrokkenheid bij christelijke en oosterse spiritualiteit naast elkaar. Ze vertellen elkaar over hun ervaring met pelgrimages, kloosters, rituelen, kunst en cultuur. Beiden leven hun spiritualiteit, zij het op verschillende wijze. Quartier als monnik die een religieuze levensvorm heeft gekozen, Van der Velde als reiziger en kunstenaar die de oosterse culturen belichaamt. En beiden doceren vanuit hun geleefde spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972) (...)
Prof. Dr. Paul van der Velde (1959) (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Gastvrijheid is heilig - Inter-religieuze dialoog

BOEK - Gastvrijheid is heilig - Inter-religieuze dialoog
Averbode - Pierre-François de Béthune - 1958 p. - paperback

In elke religie is gastvrijheid heilig. Nochtans leert de geschiedenis dat de onderlinge gastvrijheid tussen de verschillende religies op een laag pitje draait. Angst voor elkaar en onzekerheid inzake de verschillen die er tussen religies zijn, zorgen veeleer voor blokkeringen dan voor ontmoetingen.
Het Concilie Vaticanum II opende de deur om kloven te dichten en diepgaand contact met elkaar te zoeken. “Maar we moeten veel verder gaan” zegt Pierre-François de Béthune, secretaris-generaal van de commissie voor de Monastieke Interreligieuze Dialoog (MID). Als gast in Japanse zen-kloosters en geïnspireerd door zijn ervaringen aldaar, besloot hij om de weg van de interreligieuze dialoog verder uit te bouwen via de gastvrijheid, zowel in praktijk als in reflectie. Hij is ervan overtuigd (...)


€ 18.50Aantal  BOEK - Niet in Gods Naam

BOEK - Niet in Gods Naam
Een pleidooi tegen religieuz extremisme en religieus geweld - Kok - Rabbi Jonathan Sackx - 350 p.

'Niet in Gods naam' van Rabbi Jonathan Sacks is een aanklacht tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van geweld. Hij onderzoekt de wortels van geweld in relatie tot religie. Hij focust op de spanningen die er van oudsher zijn geweest tussen Jodendom, Christendom en Islam. Sacks pleit vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten in de strijd tegen geweld en terreur. De boodschap van liefde moet even krachtig worden verkondigd worden als de boodschap van de predikers van haat.
Een fundamenteel en diepgravend boek. Met eindnoten en een literatuurlijst.


€ 22.50Aantal  BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd

BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd
Hilse Cornu en Hilde Pex (redactie) - Pelckmans Pro - paperback - 173 p.

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen.
Het scheppingsverhaal heeft zeven dagen met elk een eigen invulling en kleur. Dat is het kader om in te zoomen op ‘tijd’. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen, tijdsbeleving nu en in de Bijbel.
Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een kort, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan.
Alle tijd van de wereld is (...)

Met bijdragen van (...)


€ 24.99Aantal  BOEK - Heilig Schrift: Tanach, Bijbel, Koran

BOEK - Heilig Schrift: Tanach, Bijbel, Koran
W Books - Catharijneconvent - hardcover

Wat hebben het Jodendom, Christendom en de Islam gemeen? Het zijn niet alleen monotheïstische religies, maar ook religies van het boek. Men gelooft in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens. Die woorden, dat zijn de openbaringen in een heilig boek, dat zich vanwege diezelfde goddelijke oorsprong onderscheidt van alle andere boeken: de Tanach, de Bijbel en de Koran.
Met schitterende illustraties.


€ 22.50Aantal  BOEK - Gandhi, een geïllustreerde biografie

BOEK - Gandhi, een geïllustreerde biografie
Lannoo - Pramod Kapoor - 328 p. - hardback - geschenboek

Een nieuwe biografie over Gandhi met exclusieve beelden.
Samen met Nelson Mandela en Martin Luther King is Mahatma Gandhi een van de meest inspirerende iconen uit onze geschiedenis. Hij is onlosmakelijk verbonden met het geweldloze verzet en werd na zijn gewelddadige dood een martelaar voor de mensenrechten. In deze geïllustreerde biografie gaat de Indiase auteur en Gandhi-kenner Pramod Kapoor op zoek naar de mens achter het icoon. ...


€ 29.99Aantal  BOEK - De Koran uitgelegd

BOEK - De Koran uitgelegd
Halewijn - Rachid Benzine - 197 p.

De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine werpt een nieuw licht op de vaak onvoldoende begrepen Koran, zelfs door moslims zelf. Hoe deed zich de openbaring van de Koran voor? In welke wereld is dit heilige boek verschenen? Tot wie richt zich de Koran? Wie was Mohammed? Hoe heeft de aanvankelijk mondelinge overlevering van het begin zich weten te ontwikkelen tot het heilige boek voor zovelen? Wat leert ons de Koran en wat zijn de overeenkomsten met de Bijbel?
Benzine laat ons op een andere manier naar de koranverzen kijken en toont dat de Koran veel meer te bieden heeft aan de lezer die de historische context ervan begrijpt.


€ 14.95Aantal  BOEK - Islamisme - Modern Islamitisch radicalisme

BOEK - Islamisme - Modern Islamitisch radicalisme
Averbode - Amilio Platti

In dit boek brengt Emilio Platti de radicale islam in kaart. Het moslimradicalisme staat immers in het middelpunt van de actualiteit. In feite gaat het om één van de groepen die zich beroepen op de islam, weliswaar met een duidelijke ideologische basis. Dit radicalisme is ontstaan in Arabië en Egypte, maar evenzeer op het Indische subcontinent.
Het doel is de moslimgemeenschap nieuw leven te geven door zich te verzetten tegen de westerse moderniteit. Om dat doel te bereiken, propageren de islamisten een eenvoudige identiteit en een welomschreven religieuze praktijk. Op die manier proberen zij de moslimgemeenschap een homogeen gelaat te geven – tegen elk pluralisme in. Extreme gewelddadigheid wordt daarbij niet geschuwd.
Alle groepen die zich tot dit islamisme bekennen, worden gekarakteriseerd door een excessief exclusivisme dat zich niet alleen tegen de westerse moderniteit keert, maar evenzeer tegen moslims die deze ideologie niet delen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Kinderen van Adam

BOEK - Kinderen van Adam
Adam, Ibrahiem (Abraham), Salih en Mariam (Maria);

In de Koran staan bekende en minder bekende verhalen. In Kinderen van Adam vind je deze op een toegankelijke manier naverteld. Lees hoe God aan Adam en zijn nakomelingen de opdracht gaf om goed voor de aarde te zorgen; hoe Noeh een groot schip bouwde; hoe Moesa zijn volk redde van de Egyptenaren; en hoe Ibrahiem de moed vond om bij zijn mening te blijven dat er maar één ware God bestaat.
Het zijn stuk voor stuk mooie verhalen om (voor) te lezen. Maar meer nog dan dat geven de verhalen richtlijnen om goed te leven.
Petra van Helden (1978) (...)


€ 24.95Aantal  BOEK - RUMI, de religie van de liefde

BOEK - RUMI, de religie van de liefde
Carmelitana - reeks spirituele meesters - Leili Anvar - paperback - 133 p.

Mohammad Jalal al-din Rumi (1207-1273) was één van de meest geïnspireerde dichters van de Perzische literatuur en één van de vurigste mystici van de spirituele islam. Hij had een leraar die hij boven allen liefhad, die hem toegang verschafte tot de contemplatie van het onzichtbare en de ervaring van de verschijning van God. Zijn gehele oeuvre, lyrisch en didactisch, proza en poëzie, is de weerspiegeling van zijn innerlijke ontdekkingen en extases. Het is tegelijk de spiegel van zijn ziel en een uitnodiging om hem te volgen in deze wereld die nog reëler is dan de materiële wereld: de wereld van de archetypes, die de Perzische mystici de wereld van het 'imaginale' noemden. Zij wijst naar 'lamakan', deze plaats die geen plaats is. Zij is buiten de tijd en dus van alle tijden. Zij is als de ware liefde: een lamp die het diepste van de ziel en het oneindige van de hemel verlicht, als een oceaan zonder oevers.

Leili Anvar (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Soefi's, Punkers & Poëten

BOEK - Soefi's, Punkers & Poëten
Averbode - Jonas Slaats - paperback - 272 p. - 14x21 cm

Een christen op reis door de Islam
Genomineerd voor de prijs van het religieuze boek 2015

Drie jaar lang voerde de christelijke theoloog Jonas Slaats openhartige gesprekken met invloedrijke spirituele figuren en belangrijke artiesten uit de islamitische wereld. Hij combineerde zijn academische achtergrond in filosofie, antropologie en theologie met zijn ervaring in activisme, bloggen en schrijven en verzamelde zo een reeks boeiende dialogen over allerhande onderwerpen op het snijvlak van cultuur, maatschappij en religie.
Pogingen tot interreligieuze toenadering ontwijken dikwijls de moeilijke onderwerpen en blijven vaak wat op de oppervlakte. Maar met zijn reis als 'Halal Monk' wilde Jonas een stap verder gaan. Hij wilde de ziel van de islam op het spoor komen en mogelijkheden achterhalen om culturele en religieuze impasses te doorbreken.
(...)


€ 20.00Aantal  BOEK - Trouw aan Algerije tot in de dood

BOEK - Trouw aan Algerije tot in de dood
Halewijn - Armand Duval M.Afr. - 189 p. - paperback

In de jaren 90 zijn in Algerije negentien religieuzen vermoord vanwege hun christelijk geloof, hun naastenliefde en hun intense liefde voor Algerije. Onder hen bevonden zich vier missionarissen van Afrika.
Ter gelegenheid van de zaligverklaring van deze martelaren wil dit boek de gebeurtenissen in Algerije in kaart brengen en een portret schetsen van Alain Dieulangard, Charles Deckers, Jean Chevillard en Christian Chessel, de vier Witte Paters die er het leven lieten. 
Auteur Armand Duval, M.Afr. is erin geslaagd (...)


€ 15.50Aantal  BOEK - Uit liefde voor de Islam

BOEK - Uit liefde voor de Islam
Halewijn/Adveniat - Eglantine Gabaix-Hialé - 189 p

De Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio zette zich jarenlang in voor de dialoog tussen christenen en moslims. In het verlaten klooster van Mar Moussa in Syrië stichtte hij in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Velen vonden er inspiratie tijdens hun culturele en spirituele zoektocht.
Voor zijn bijdrage aan de interreligieuze dialoog kreeg Paolo Dall’Oglio in 2009 een eredoctoraat aan de KU Leuven en verscheen dit boek. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog trachtte hij te bemiddelen tussen de strijdende partijen. In juli 2013 ‘verdween’ hij bij een zoveelste bemiddelingspoging. Sindsdien is men zijn spoor bijster.
In dit boek maakt Paolo Dall’Oglio duidelijk waarom hij in het woestijnklooster van Mar Moussa zijn ziel voor de islam opende en waarom we die religie ernstig moeten nemen. Hij gaat de grote vragen over de relatie tussen het christendom en de islam niet uit de weg, maar in plaats van het wantrouwen voedt hij de hoop. Hij bepleit betrokkenheid in plaats van afwijzing.


€ 17.50Aantal  BOEK - Vademecum van de Islam

BOEK - Vademecum van de Islam
De Islam in 400 begrippen - Damon

Dit vademecum behandelt vierhonderd essentiële begrippen uit de islam, samengesteld door een team van islamologen uit België en Nederland. Alle lemmata zijn inzichtelijk opgedeeld in zes relevante hoofdstukken: basisbegrippen, religieuze terminologie, recht, koran, sjiisme en fundamentalisme. Alle woorden worden in een dubbele transcriptie behandeld, die zowel de juiste uitspraak als de vertaling weergeeft.
Dit is een onmisbaar boek voor journalisten, studenten, beleidsmedewerkers en iedereen met een algemene interesse in een onderwerp dat steeds meer de actualiteit beheerst.


€ 18.90Aantal  
1 2 3 Volgende