Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

WERELDGODSDIENSTEN/OECUMENE
1 2 3 Volgende

€ 0.00Aantal  DVD - The Reckoning

DVD - The Reckoning
3de deel trilogie - 90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Katie staat inmiddels aan het hoofd van Mayfield Manor, een landgoed dat ze van haar biologische moeder geërfd heeft. Ze is verliefd op Justin en vindt troost in het levend houden van de herinnering aan haar overleden moeder. En hoewel ze zich volkomen op haar gemak voelt in de moderne wereld verlangt ze ook vaak terug naar de ongecompliceerdheid van haar vroegere bestaan in de Amish gemeenschap. Wat Katie niet weet, is dat Daniel Fisher, haar verloren liefde, er alles aan doet haar te vinden. Het stelt Katie voor de bijna onmogelijke keuze tussen haar huidige leven en dat van vroeger.
Ook de twee andere delen ‘The Shunning’ en ‘The Confession’ zijn nog verkrijgbaar. Zie hiervoor webwinkel zoekfunctie


€ 14.99Aantal  BOEK - De Anglicaanse Kerk

BOEK - De Anglicaanse Kerk
Averbode - Een inleiding voor Nederlandstaligen

Wie in ons taalgebied op zoek gaat naar een degelijke introductie op het anglicanisme, moet noodgedwongen zijn toevlucht zoeken in Engelstalige literatuur. Met dit boek komt daar verandering in.
Op een beknopte en bevattelijke manier weerleggen de auteurs enkele hardnekkige mythes over de anglicaanse kerk. Nee, die is heus niet ontstaan als excuus voor een koninklijke echtscheiding. En nee, niet de Queen maar Jezus Christus staat aan het hoofd ervan.
In een chronologisch overzicht komen verschillende momentopnames van de anglicaanse geschiedenis en beleving aan bod. Een uitgebreid hoofdstuk over het zogenaamde ‘drievoudige snoer’ helpt de lezer te begrijpen hoe het anglicanisme denkt over Bijbel, kerk en leergezag. Tot slot komt het typisch anglicaanse pragmatisme voor het voetlicht.


€ 20.00Aantal  LUISTERBOEK - Maarten Luther en Johann Sebastian Bach

LUISTERBOEK - Maarten Luther en Johann Sebastian Bach
Luisterboek met 4 CD's

Twee grensverleggers
Luther en Bach zijn twee genieën die de wereld bepalend beïnvloed hebben. Maarten Luther zette de wereldgeschiedenis op zijn kop toen hij het gevecht met de keizer en de paus durfde aan te gaan. Hij markeerde met zijn handelen de overgang van de duistere Middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Johann Sebastian Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard niveau. Relatief onbekend is dat J.S. Bach niet zonder Luther te denken valt. Bach werd door hem in denken en componeren ingrijpend beïnvloed. 
Het luisterboek gaat in op de levens van beiden en belicht de musicus in Luther en de theoloog in Bach. Het staat stil bij (...)


€ 24.99Aantal  BOEK - Bijbel tegendraads

BOEK - Bijbel tegendraads
Halewijn - Jean Bastiaens & Frederique Vanneuville (red) - paperback - 187 p.

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, volgens de traditie, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde en zo een aanzet gaf tot een beweging die zou uitgroeien tot de Reformatie. Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de Bijbel. Hoe staat het vandaag, 500 jaar later, met die Bijbel? Hoe lezen wij die teksten vandaag? Is de Bijbel nog 'plezant' en 'relevant'?
Met bijdragen van (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - Van Abba tot Zondebok

BOEK - Van Abba tot Zondebok
Halewijn/Bernemedia - Paul Petzel/Norbert Reck - 167 p. - paperback

Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden
In Van Abba tot Zondebok. Bijbelse misverstanden opgehelderd vind je een bondige verzameling trefwoorden uit domeinen waar jodendom en christendom elkaar raken.
Bij elk trefwoord wordt eerst een beschrijving gegeven van de misvattingen die achter het begrip verborgen liggen en vaak een hardnekkig leven leiden. Daarop volgt een heldere analyse die uitmondt in perspectieven voor een nieuwe, respectvolle lezing.
De wordingsgeschiedenis van het boek is op zich al een krachtige getuigenis van een doorgedreven joods-christelijke toenadering. ...
Dr. Paul Petzel ...


€ 24.95Aantal  VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies

VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies
IDKB - 90 blz. - A5 formaat

Hindoeïsme en boeddhisme zijn op zich een verzameling van zeer diverse stromingen die zich moeilijk in een synthese laten samenvatten. Westerse uitdrukkingen schieten te kort om complexe en vaak vervreemdende begrippen als wedergeboorte, karma, meditatie en leegte correct weer te geven. Daarenboven vertrekt het hindoeïsme niet van hetzelfde godsbeeld als de ons bekende monotheïstische tradities. Het boeddhisme daarentegen heeft als het ware een taboe op God geplakt.
Om westerlingen op weg te zetten een zinvol gesprek over oosterse religies te voeren of hen te helpen in de dialoog met iemand uit de oosterse cultuur, werd het vademecum ‘In gesprek met oosterse religies’ geschreven. Een dertigtal uitspraken en ideeën in verband met hindoeïsme en boeddhisme, die niet helemaal correct zijn en soms volledig foutief, worden in hun juiste context geplaatst, de inhoud ervan genuanceerd of indien nodig gecorrigeerd.

Een greep uit de behandelde thema’s

(...)


€ 10.00Aantal  KATERN - Menselijke broederlijkheid

KATERN - Menselijke broederlijkheid
voor wereldvrede en samenleven - Grootimam Ahmad al Tayyeb/Paus Franciscus

Licap/Halewijn - Wereldkerkdocumenten 40 -+ 18 p. - geniet

Van 3 tot 5 februari 2019 bracht paus Franciscus een historisch bezoek aan Abu Dabhi in de Verenigde Arabische Emiraten. Er was ook een ontmoeting met grootimam Ahmed Al-Tayyeb van Al-Azhar. Dit leverde een document op dat een gids wil zijn voor toekomstige generaties om een cultuur van wederzijds respect te bevorderen vanuit de goddelijke genade die alle mensen tot broers en zussen maakt.


€ 4.00Aantal  BOEK - Spirituele verkenning v/d christenen i/h M-Oosten

BOEK - Spirituele verkenning v/d christenen i/h M-Oosten
Veraf of dichtbij? - Gompel&Svacina - Gabriel Quicke - 108 p. - paperback

Dit boek werpt een blik op de diverse Kerken in het Midden-Oosten, met aandacht voor de Assyrische Kerk van het Oosten, de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en de Oosterse-katholieke Kerken, het spirituele erfgoed van de Koptische, de Syrische en de Armeense traditie. De christenen in het Midden-Oosten kunnen een Kerk van martelaren worden genoemd. Onder meer de ‘vergeten’ genocides in het begin van de twintigste eeuw worden in herinnering gebracht.
(...)
Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West

BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West
Berne Media - Thomas Quartier osb & Paul Van der Velde - 199 p. - paperback

Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. (...)
In dit boek gaan de benedictijner monnik Thomas Quartier en de kenner van oosterse religies Paul van der Velde met elkaar in dialoog. Ze leggen elkaars betrokkenheid bij christelijke en oosterse spiritualiteit naast elkaar. Ze vertellen elkaar over hun ervaring met pelgrimages, kloosters, rituelen, kunst en cultuur. Beiden leven hun spiritualiteit, zij het op verschillende wijze. Quartier als monnik die een religieuze levensvorm heeft gekozen, Van der Velde als reiziger en kunstenaar die de oosterse culturen belichaamt. En beiden doceren vanuit hun geleefde spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972) (...)
Prof. Dr. Paul van der Velde (1959) (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Gastvrijheid is heilig - Inter-religieuze dialoog

BOEK - Gastvrijheid is heilig - Inter-religieuze dialoog
Averbode - Pierre-François de Béthune - 1958 p. - paperback

In elke religie is gastvrijheid heilig. Nochtans leert de geschiedenis dat de onderlinge gastvrijheid tussen de verschillende religies op een laag pitje draait. Angst voor elkaar en onzekerheid inzake de verschillen die er tussen religies zijn, zorgen veeleer voor blokkeringen dan voor ontmoetingen.
Het Concilie Vaticanum II opende de deur om kloven te dichten en diepgaand contact met elkaar te zoeken. “Maar we moeten veel verder gaan” zegt Pierre-François de Béthune, secretaris-generaal van de commissie voor de Monastieke Interreligieuze Dialoog (MID). Als gast in Japanse zen-kloosters en geïnspireerd door zijn ervaringen aldaar, besloot hij om de weg van de interreligieuze dialoog verder uit te bouwen via de gastvrijheid, zowel in praktijk als in reflectie. Hij is ervan overtuigd (...)


€ 18.50Aantal  BOEK - Exodus - boek van de bevrijding

BOEK - Exodus - boek van de bevrijding
Verbond en dialoog - Joodse lezing van de Tora - Skandalon - Jonathan Sacks - 319 p. - paperback

Het bijbelboek Exodus is het ‘grote verhaal’ van de hoop. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.
Exodus gaat over de geboorte van een natie. Het vertelt over politiek, samenleven, en de principes op grond waarvan dit volk een eenheid wordt: rechtvaardigheid, vrijheid en de toepassing van het recht, evenals de heiligheid van het leven en menselijke waardigheid. In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God.
...
 Jonathan Sacks (1948)...


€ 29.95Aantal  BOEK - Niet in Gods Naam

BOEK - Niet in Gods Naam
Een pleidooi tegen religieuz extremisme en religieus geweld - Kok - Rabbi Jonathan Sackx - 350 p.

'Niet in Gods naam' van Rabbi Jonathan Sacks is een aanklacht tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van geweld. Hij onderzoekt de wortels van geweld in relatie tot religie. Hij focust op de spanningen die er van oudsher zijn geweest tussen Jodendom, Christendom en Islam. Sacks pleit vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten in de strijd tegen geweld en terreur. De boodschap van liefde moet even krachtig worden verkondigd worden als de boodschap van de predikers van haat.
Een fundamenteel en diepgravend boek. Met eindnoten en een literatuurlijst.


€ 22.50Aantal  BOEK - Franciscus van Assisi ontmoet de sultan

BOEK - Franciscus van Assisi ontmoet de sultan
vredesmissie in oorlogstijd - Berne Media - Paul Moses - 300 p. - paperback

Een onwaarschijnlijke ontmoeting nader beschouwd
In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de ontmoeting zocht met de toenmalige leider van de moslims, Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebruikelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot onderlinge strijd. Het was midden in de Vijfde Kruistocht. Franciscus en de sultan lieten zich niet meeslepen door de vijandige en gewelddadige houding van hun tijdgenoten en ook niet door allerlei vormen van verdachtmaking en demonisering van de tegenstander. Zij zochten de ontmoeting en daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar vrede. Dat was de innerlijke kracht die hen met elkaar verbond en de vijandige houding deed overstijgen.
Paul Moses, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, (...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Wij geloven - Geloofsbelijdenis Nicea/Constantinopel

BOEK - Wij geloven - Geloofsbelijdenis Nicea/Constantinopel
Bram van de Beek en Herwi Rikhof - KoK - 220 p. - paperback

Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend.
Bram van de Beek en Herwi Rikhof leggen deze belijdenis uit vanuit hun eigen traditie, respectievelijk de protestantse en de rooms-katholieke. Ze vinden vooral veel wat hen bindt, waarbij de verschillen alleen nuances zijn. Een inspirerend en uitdagend boek, waaruit de diepe overtuiging spreekt dat de kerk één is.


€ 19.99Aantal  BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd

BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd
Hilse Cornu en Hilde Pex (redactie) - Pelckmans Pro - paperback - 173 p.

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen.
Het scheppingsverhaal heeft zeven dagen met elk een eigen invulling en kleur. Dat is het kader om in te zoomen op ‘tijd’. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen, tijdsbeleving nu en in de Bijbel.
Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een kort, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan.
Alle tijd van de wereld is (...)

Met bijdragen van (...)


€ 24.99Aantal  BOEK - Heilig Schrift: Tanach, Bijbel, Koran

BOEK - Heilig Schrift: Tanach, Bijbel, Koran
W Books - Catharijneconvent - hardcover

Wat hebben het Jodendom, Christendom en de Islam gemeen? Het zijn niet alleen monotheïstische religies, maar ook religies van het boek. Men gelooft in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens. Die woorden, dat zijn de openbaringen in een heilig boek, dat zich vanwege diezelfde goddelijke oorsprong onderscheidt van alle andere boeken: de Tanach, de Bijbel en de Koran.
Met schitterende illustraties.


€ 22.50Aantal  BOEK - Gandhi, een geïllustreerde biografie

BOEK - Gandhi, een geïllustreerde biografie
Lannoo - Pramod Kapoor - 328 p. - hardback - geschenboek

Een nieuwe biografie over Gandhi met exclusieve beelden.
Samen met Nelson Mandela en Martin Luther King is Mahatma Gandhi een van de meest inspirerende iconen uit onze geschiedenis. Hij is onlosmakelijk verbonden met het geweldloze verzet en werd na zijn gewelddadige dood een martelaar voor de mensenrechten. In deze geïllustreerde biografie gaat de Indiase auteur en Gandhi-kenner Pramod Kapoor op zoek naar de mens achter het icoon. ...


€ 29.99Aantal  BOEK - De Islam begrijpen

BOEK - De Islam begrijpen
Of waarom we er niets van begrijpen - Berne Media - Adrien Candiard- 144 p. - paperback

Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? En hoe kunnen we toch het 'ware gezicht' van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we tot slot te weten komen hoe deze godsdienst - met een miljard gelovigen - onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt?
In dit uiterst heldere boek legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht.
Adrien Candiard (1982), (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - De Koran uitgelegd

BOEK - De Koran uitgelegd
Halewijn - Rachid Benzine - 197 p.

De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine werpt een nieuw licht op de vaak onvoldoende begrepen Koran, zelfs door moslims zelf. Hoe deed zich de openbaring van de Koran voor? In welke wereld is dit heilige boek verschenen? Tot wie richt zich de Koran? Wie was Mohammed? Hoe heeft de aanvankelijk mondelinge overlevering van het begin zich weten te ontwikkelen tot het heilige boek voor zovelen? Wat leert ons de Koran en wat zijn de overeenkomsten met de Bijbel?
Benzine laat ons op een andere manier naar de koranverzen kijken en toont dat de Koran veel meer te bieden heeft aan de lezer die de historische context ervan begrijpt.


€ 14.95Aantal  
1 2 3 Volgende