Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

HEILIGEN/MYSTICI/STICHTER(S)ESSEN
1 2 3 4 5 6 VolgendeSTRIP - Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker

STRIP - Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker
Zrs Augustionessen v St Monica/Adveniat - Nazrina Rodjan - Katernformaat - voorwoord Paul van Geest

Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek De Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is.
Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, over zijn motieven, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.
Het verhaal van Augustinus, ...


€ 9.95Aantal  BOEK - Affectus, spirituele kracht van vriendschap en liefde

BOEK - Affectus, spirituele kracht van vriendschap en liefde
Damon - Aelred van Rievaulx - 231 p. - hardcover

De Cisterciënzer auteurs van de twaalfde eeuw gaven nauwkeurig aan waarnaar onze liefde kan uitgaan: naar onszelf, naar de naaste en naar God. Ze klasseerden alle verlangens en deugden nauwkeurig in overeenkomstige categoriën. Ze waren ook onuitputtelijk in het spreken over praktijken van ascese en devotie. Maar over het functioneren zelf van het liefdesproces bleven ze opmerkelijk zwijgzaam. Eén auteur doorbrak deze terughoudendheid: Aelred van Rievaulx.
Uit de drie vertaalde geschriften blijkt de betekenis van Aelred van Rievaulx voor zijn tijd, en voor de onze, (...)


€ 29.90Aantal  BOEK - Ambrosius, zingen moet ons hart - Hymnen

BOEK - Ambrosius, zingen moet ons hart - Hymnen
Damon - Patrick Lateur - serie Monobiblos - 135 p. - paperback

In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De grootste hymnendichter uit die tijd is Ambrosius, de bisschop van Milaan. In Ambrosius’ hymnen blijft de oude cultuur meezingen. Talrijke herinneringen aan de poëzie van Vergilius en Horatius laten dat zien en horen. In het spoor van Ambrosius schreven ook dichters als Prudentius, Sedulius, en Venantius Fortunatus hymnen. Eeuwenlang hielden hun teksten een ereplaats in de liturgie.


€ 14.90Aantal  BOEK - Apostel

BOEK - Apostel
Een 21ste-eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen - Davidsfonds - 438 p.

In deze diepgravende en emotionele reis naar het hart van het christendom verkent Tom Bissell de mysterieuze en vaak paradoxale levens en overleveringen van de twaalf apostelen. Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren die mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Dit boek geeft gefundeerde en soms verrassende antwoorden op die oude vragen. Bissell spit niet alleen naar de identiteit van de apostelen, maar kijkt ook hoe ons beeld van hen door de eeuwen is bijgesteld.
Om die antwoorden te vinden, onderneemt Bissell een pelgrimstocht van een jaar naar de vermeende graven van de apostelen. De reis voert hem naar Rome, Jeruzalem, Turkije, Griekenland, Frankrijk, Spanje, India en Kirgizië. Op zijn weg ontmoet hij boeiende personen – priesters, paupers, een archeoloog van het Vaticaan, een Palestijnse taxichauffeur, een Russische monnik – met wie hij diepzinnige gesprekken voert over religie, filosofie en politiek.
Een briljante synthese van reisverhaal en religieuze geschiedenis.

TOM BISSELL (...)


€ 29.99Aantal  BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd

BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd
Halewijn - Gabriël Quicke - 153 p. - paperback

Over jong worden in Christus
Augustinus haalt steeds weer het psalmvers ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ (Psalm 103, 5) aan. Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer terug aan zijn voedsel. Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.
Gabriel Quicke (...)


€ 18.95Aantal  BOEK - Belijdenissen - Aurelius Augustinus

BOEK - Belijdenissen - Aurelius Augustinus
Damon - Aurelius Augustinus - hardback

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.
In deze meest recente Nederlandse vertaling ...


€ 24.90Aantal  BOEK - Eert in elkander God

BOEK - Eert in elkander God
Augustinus - Woorden voor elke dag van het jaar - Berne Media - 224 p. - hadback - Geschenkboekje

Augustinus – Woorden voor elke dag van het jaar
Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus.
In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.
Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring - hij is heel openhartig - neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.
Augustinus van Hippo (354 - 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.


€ 14.90Aantal  BOEK - Schrijf me en ik stuur je antwoord

BOEK - Schrijf me en ik stuur je antwoord
Damon - Aurelius Augustinus - 8 brieven 29 en 132-138 - hardcover

...
Van Aurelius Augustinus (354-430) zijn ruim 300 brieven bewaard gebleven. Daarmee is Augustinus’ briefwisseling een van de belangrijkste van de laatantieke cultuur. Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving.
...


€ 15.90Aantal  BOEK - Zorg voor de ziel

BOEK - Zorg voor de ziel
Halewijn - Gabriël Quicke - 169 p. - paperback

Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.
De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales.
Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden.
Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht.
Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.
Gabriel Quicke ...


€ 19.95Aantal  ZAKBOEKJE - Rust in U - gebeden van Augustinus

ZAKBOEKJE - Rust in U - gebeden van Augustinus
De Banier - dr. M.A. van Willigen - citaten van Austinus - hardcover- 59x87x42 mm

Dit boekje bevat citaten en gebeden van Augustinus uit onder meer de Alleengesprekken en het slotgebed uit De Trinitate. Dit kleine boekje wil iets weergeven van de rust die Augustinus vond in God. Vroeger werd over een dergelijke rust wel gezegd: ‘eenzaam en met God gemeenzaam’
Het nodigt uit tot een onverwacht bezinningsmoment doorheen de dag.
Een geschenkboekje voor verjaardag, vormsel, eindejaarsgeschenkje, (zieken)bezoek, enz. Alle gelegenheden zijn goed. Klein… maar fijn.


€ 5.95Aantal  BOEK - Kardinaal Basil Hume - Een pelgrim die God zoekt

BOEK - Kardinaal Basil Hume - Een pelgrim die God zoekt
Halewijn/Adveniat - Gertrude Feick - 166 p. - paperback

Mocht er in kerkelijke kringen zoiets bestaan als een x-factor, dan zou er over kardinaal Basil Hume een grote unanimiteit bestaan. De woorden van deze vroegere abt van abdij Ampleforth later aartsbisschop in Westminster, vinden twintig jaar na zijn dood nog altijd hun weg naar het hart van wie ze tot zich neemt.
Veelzijdig, diepzinnig, humoristisch, zijn maar enkele woorden om zijn buitengewone persoonlijkheid te schetsen. Ogenschijnlijke tegenstellingen weet hij in zich te verenigen. Als geen ander is hij mee met de grote veranderingen in Kerk en wereld. Tegelijk blijft hij altijd monnik, helemaal geworteld in God. Hij kan om met iedereen: hij is zowel voetbalsupporter met de supporters, als dat hij vriend aan huis is bij de koningin. Een pelgrim zijn naar God, drukt het meest uit wie hij was. Medepelgrims zoeken was de hoofdbetrachting in zijn leven. Dit verlangen eindigt niet met zijn dood.
Gertrude Feick is benedictines ...


€ 22.50Aantal  BOEK - Beatrijs van Nazareth

BOEK - Beatrijs van Nazareth
Halewijn - Klaas Blijlevens - 175 p. - hardback - voorwoord Jozef De Kesel

In onze tijd leeft er een diep verlangen naar waarachtig geloven. Velen zijn op zoek naar getuigenissen waaruit blijkt hoe God zich laat ervaren.
In onze eigen Nederlandse taal van acht eeuwen geleden schreef Beatrijs van Nazareth (1200-1268), eerste priorin van het klooster van O.-L.-Vrouw van Nazareth aan de Nete in Lier, een klein maar wonderlijk traktaat over hoe ze door God geraakt werd: ‘Over zeven belevingswijzen van de heilige minne’. Zij laat God ten volle God zijn, omdat ze heeft mogen ervaren hoezeer Hij haar liefheeft en begeert. Beatrijs hechtte geloof aan het verlangen in haar hart en ging de weg van de minne.
Dit boek bevat haar tekst in het Middelnederlands met een eigentijdse hertaling en een commentaar van kapucijn Klaas Blijlevens.
Klaas Blijlevens, (...)


€ 25.50Aantal  BOEK - Een stil moment - Benedictus van Nursia

BOEK - Een stil moment - Benedictus van Nursia
KoK - Benedictus van Nursia - 160 p. - mooi geïllustreerd - paperback - geschenkboekje

De spirituele weg van Benedictus van Nursia. Teksten om de Benedictijnse spiritualiteit te ontdekken. Een mystiek en uitnodigend boekje om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen.


€ 6.99Aantal  BOEK - Bernardus van Clairvaux

BOEK - Bernardus van Clairvaux
Meester in de school van de liefde - Damon - Guerric Aerden - 199 p. - paperback

Bernardus van Clairvaux is zonder twijfel een van de boeiendste persoonlijkheden uit de twaalfde eeuw. Deze monnik, mysticus en diplomaat zette de spiritualiteit van het Westen voorgoed op nieuwe sporen, met zijn affectieve bruidsmystiek en het benadrukken van zelfkennis en subjectieve ervaring. Alleen de liefde kan de mens echt boeien en hem naar zelfrealisatie voeren, leerde Bernardus. Als spirituele meester wist hij hoe de mens in vrijheid, openheid en spontaniteit te laten opbloeien. Dit boek dient als inleiding op het leven en de spiritualiteit van Bernardus en vult in ons taalgebied een deplorabele leemte op in de kennis van deze fascinerende leraar van de liefde.


€ 19.90Aantal  BOEK/DVD - Helden in de vroege kerk

BOEK/DVD - Helden in de vroege kerk
Bijbelstudieserie - met ministudies en materiaal voor verwerking

Helden uit de geschiedenis
Wie door het hedendaagse Turkije zwerft, kan daar heel wat helden uit de vroege kerkgeschiedenis tegenkomen. Sommigen kennen we uit de Bijbel: Lucas, de (scheeps-)arts die de reisgenoot van Paulus werd; Aquila en Priscilla, die overal waar ze kwamen te wonen een huisgemeente in hun woning stichtten.
Bijbelstudie
Het boek bevat praktische bijbelstudies over negen boeiende personen uit de begintijd van de kerk en komt uit de bijbelstudiereeks "horen, zien, geloven". De dvd bevat korte filmpjes die ter ondersteuning van de bijbelstudies dienen. Geschikt voor groeigroepen, bijbelkringen, godsdienstlessen, catechese en zelfstudie. 
Inhoud
. Lucas, perfectionist met een missie
. Irene, symbool van zachtmoedigheid
. Maria, hoe anders dan Artemis
. Filippus, de man die God wilde zien
. Polycarpus, bisschop van de eenheid
. Athanasius, je bent wat je belijdt
. Constantijn, in gesprek met de ander
. Justinianus, keizer die een kerk gaf
. Gennadios, over kerkmuren heen


€ 14.95Aantal  BOEK - Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden

BOEK - Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden
Berne Media gids - H. Jurriaanse/F. Dekkers - 144 p. - paperback

Birgitta Birgersdotter was een rijke edelvrouw, echtgenote en moeder, maar ook zeer religieus bevlogen. Na de dood van haar man krijgt ze visioenen, o.a. met de opdracht om een klooster te stichten. Dat klooster zal een bijzondere opzet krijgen, zoals precies in het visioen wordt beschreven, namelijk een drieslag: voor vrouwen, mannen en pelgrims.
Ze reist naar Rome om hiervoor toestemming aan de paus te vragen. De rest van haar leven woont ze in Rome, helpt armen en zieken en leeft ze samen met een groep gelijkgestemden, wachtend op die toestemming. Pas na haar dood wordt het birgittijnse klooster in Vadstena opgericht en ingewijd. In Nederland zijn er Birgittijnse kloosters in Uden en Weert.
In deze reisgids staan het levensverhaal van Birgitta, enkele van haar visioenen, vele (kunst)afbeeldingen en meditatieve teksten. Ook tips voor wandelroutes die met de birgittijnse spiritualiteit te maken hebben.
Huguette Jurriaanse,(...)


€ 15.90Aantal  BOEK - Bonifatius in Dorestad

BOEK - Bonifatius in Dorestad
De Evangeliebrenger van de lage landen - 716 - Omniboek - Luit van der Tuuk

In 2016 is het precies 1300 jaar geleden dat Bonifatius met een vrachtvaarder vanuit Londen vertrok naar het vasteland van Europa, om in Dorestad - het Rotterdam van de achtste eeuw - van boord te gaan. Zijn missie: het evangelie verkondigen en hier een kerkelijke organisatie opbouwen.
Bonifatius' komst had grote gevolgen voor de ontwikkeling van Dorestad en Utrecht, en daarmee voor de vroege geschiedenis van Nederland. Het Comité Bonifatius-Dorestad gedenkt de komst van Bonifatius op 5 juni 2016. In de bundel Bonifatius in Dorestad worden verschillende facetten van Bonifatius' aankomst en aanwezigheid in Dorestad en omgeving belicht.
Bonifatius in Dorestad staat onder redactie van Luit van der Tuuk (...)


€ 14.99Aantal  BOEK - Cardijn en de KAJ, een wereld in beweging

BOEK - Cardijn en de KAJ, een wereld in beweging
Averbode - Claire Van Leeuw - 196 p.

Claire Van Leeuw beschrijft in deze biografie het boeiende leven van priester Jozef Cardijn, de stichter van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Hij overleed in 1967, na een vruchtbaar leven in dienst van de jeugd en de arbeiders.


€ 20.75Aantal  BOEK - Carlo Acutis - Leven zonder grenzen

BOEK - Carlo Acutis - Leven zonder grenzen
Betsaida/KAC - Francesco Occhetta - 70 p. - paperback

Dit boek is geen lofzang op een jonge superman. Het is een impressie van het leven van een normale jongen van slechts vijftien jaar, waarin veel jongeren zich herkennen. Eén punt is duidelijk: juist omdat Carlo als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten sporen na.
Op 12 oktober 2006 heeft Carlo Acutis deze wereld verlatne. Hij was nog maar een tiener. Zijn ouders zeggen dat zij naast de hartverscheurende pijn ook een diepe vrede gewaarworden. Ze weten dat zij in Christus met hun zoon verbonden blijven. Sinds Carlo’s overlijen ontvangen ze voortdurend getuigenissen, berichten, herinneringen en mails uit alle delen van de wereld die allemaal op hetzelfde neerkomen: voor wie Carlo ontmoet heeft, leeft hij ook over de grens van de dood heen.


€ 8.95Aantal  BOEK - Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde

BOEK - Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde
Bernardus van Clairvaux

Omstreeks 1130 schrijft Bernardus van Clairvaux een geestelijk traktaat dat bestemd is voor de tempeliers, een militaire orde. Het traktaat, dat als 'Lofzang op een nieuwe ridderorde' furore maakte, beschrijft de voorwaarden voor en etappes van een leven van ommekeer. Bernardus moedigt de tempeliers aan de wegen van Christus te bewandelen. Het document heeft echter een ruimer draagvlak: over de hoofden van de tempeliers heen richt Bernardus zich tot de ridderklasse van zijn tijd, die zich onder invloed van de hoofse cultuur aan het omvormen is. Bernardus, zelf ridderzoon, (...)
'Lofzang op een nieuwe ridderorde' biedt een beklijvende bezinning op thema's als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Dit bekoorlijke werkje maakt de lezer tot ooggetuige van het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.


€ 27.90Aantal  
1 2 3 4 5 6 Volgende