Winkelwagen

DVD

 | 

DIVERSE PRODUCENTEN

 | 

BIJBEL
1 2 3 VolgendeBOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen

BOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen
Prachtig geschenkboek met ingesloten DVD

Met het prachtige fullcolour cadeauboek Pasen met de Zandtovenaar kun je het paasverhaal op veel manieren beleven. De kunstige zandtekeningen van Gert van der Vijver gaan samen met bijbelteksten uit het paasverhaal.
Op de dvd is de zandtovenaar in actie te zien en bekende artiesten onder wie Charly Luske en Hind zorgen voor de muzikale omlijsting. Achter in het boek staat een interview met Van der Vijver.


€ 11.50Aantal  4DVD - The Books of the Bible

4DVD - The Books of the Bible
360' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

Deze 4DVD Box bevat de volgende films: The Book of Genesis, The Book of Esther, The Book of Ruth, The Book of Daniel.


€ 24.99Aantal  4DVD - Vrouwen uit de Bijbel

4DVD - Vrouwen uit de Bijbel
300' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Deze unieke filmcollectie vertelt de verhalen van vier vrouwen uit de Bijbel: Ruth, Esther, Maria (moeder van Jezus) en Maria Magdalena van wie het verhaal tot op de dag vandaag tot de verbeelding spreekt. Het zijn allen vrouwen die door hun moed, vertrouwen en hoop nog altijd een voorbeeld zijn.
Ruth (...)
Esther (...)
Maria (Moeder van Jezus) (...)
Maria (Magdalena) (...)


€ 19.99Aantal  BLUE RAY - Quo Vadis

BLUE RAY - Quo Vadis
film - NL ondertiteld - 174'

opgepast! Dit kan niet afgespeeld worden op een DVD-speler. Het is BLUE RAY.

Rome staat in brand. Nero manipuleert. Het Christendom is in opkomst. En bioscoopgangers kwamen in drommen naar deze geweldige film, jaar jaren aan gewerkt was en die genomineerd werd voor maar liefst acht Oscars, waaronder 'beste film'.
Robert Taylor speelt de generaal wiens liefde voor een christelijke slavin de scheidslijn overschrijdt tussen het keizerrijk en een religieuze beweging met een hogere trouw. Aan het hoofd van dit alles zit Nero. Hij is een gek, een moordenaar, een keizerlijk heerser over de spectaculair ten dode opgeschreven glorie van Rome.


€ 26.95Aantal  BLUE RAY - The Bible - In the beginning

BLUE RAY - The Bible - In the beginning
174' - Engels/Frans gesproken - Nederlands/Frans/Engels ondertiteld

Opgepast! Dit sis GEEN DVD, maar BLUE RAY en kan dus niet op een gewone DVD-speler gespeeld worden.

In deze film, die de eerste 22 hoofdstukken van Genesis vertoont, zijn de fantastische overleveringen uit het Oude Testament met een verbazingwekkende sfeer en kracht (...)

Nog immer houdt The Bible stand als een monumentale filmprestatie, (...).


€ 13.95Aantal  DVD - A.D. The Bible continues

DVD - A.D. The Bible continues
Ongeveer 10 u. speelduur - Engels gesproken - NL, Frans, Engels ondertiteld

‘A.D. The Bible Continues’, gaat verder waar ‘The Bible’ is gestopt. Deze indrukwekkende twaalfdelige reeks vertelt het verhaal uit het nieuwe testament van de bijbel en begint bij de kruisiging en de verrijzenis van Jezus Christus. In deze rumoerige tijden veranderen de heroïsche daden en opofferingen van Jezus’ eerste volgelingen de geschiedenis van de mensheid.


€ 43.50Aantal  DVD - De Bijbel - Judas

DVD - De Bijbel - Judas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 92' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Als een van de uitverkorenen reist Judas drie jaar lang achter Jezus aan tot hij de Messias uiteindelijk, overmand door emoties en verwarring, verraadt bij de Romeinse stadhouder Pilatus. Daarmee is Judas Iskariot verantwoordelijk voor de kruisiging.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 5.00Aantal  DVD - De Bijbel - Maria Magdalena

DVD - De Bijbel - Maria Magdalena
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 94' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Maria uit het stadje Magdala was een van de trouwste aanhangers van Jezus Christus. Ze volgde Hem vanuit Galilea naar Jeruzalem en was getuige van de kruisiging, de graflegging en de wederopstanding van de Messias. Als volgelinge is Maria Magdalena een van de belangrijkste, vrouwelijke getuigen van Pasen.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 5.00Aantal  DVD - De Bijbel - Thomas

DVD - De Bijbel - Thomas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 91' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De 'ongelovige' Thomas raakt totaal van streek en vervuld van spijt en berouw als hij de chaos rond de begrafenis van Jezus Christus ziet. Zijn overtuiging dat er nooit sprake is geweest van een zoon van God, verdwijnt als hij getuige is van een reeks onverklaarbare gebeurtenissen. Na de verrijzenis is hij de eerste die opstaat om de boodschap van God verder te verspreiden.


€ 5.00Aantal  DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob

DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob
EIC-EO - geschikt voor alle leeftijden - 5 bijbelse verhalen

Deze serie is gebaseerd op een rollenspel en kan als dusdanig ook goed in de catechese gebruikt worden en aanleiding zijn om zelf een bijbels rollenspel te organiseren!
De serie brengt veel van de geweldige verhalen uit de Bijbel op informatieve, spannende en aansprekende wijze in beeld. Ze benadrukken de relaties tussen mensen, en tussen mensen en God.
De bekende bijbelverhalen worden op bijzondere wijze nagespeeld én naverteld. Het is werkelijk een film die voor iedereen, jong en oud, de bijbel vandaag dichterbij brengt, ons laat intreden in de hoofdthematiek en het laat verstaan voor de mens van vandaag. Een boeiende serie, voor iedereen aanbevolen.

Deze DVD omvat 5 bijbelverhalen
1. Een mooi meisje (...)
2. Soep (...)
3. De bedrieger bedrogen (...)
4. Het beeldje (...)
5. Het gevecht (...)€ 14.95Aantal  DVD - Esther

DVD - Esther
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Wanneer de Joodse Esther wordt uitgekozen om de vrouw te worden van de jonge Perzische koning Ahasveros, begint er een gevaarlijk machtsspel tussen Esters oom Mordechai en de invloedrijke Haman.
Het is geen geheim dat de kwaadaardige Haman van plan is om de Joden uit te roeien. Nu is het aan Ester om de koning voor zich te winnen, Haman te ontmaskeren en het Joodse volk te redden.
Lukt het Ester om koning Ahasveros te overtuigen haar volk te sparen, zelfs als ze haar eigen leven op het spel moet zetten?


€ 14.99Aantal  DVD - Handelingen, van de apostelen

DVD - Handelingen, van de apostelen
183' - Engels gesproken, NL ondertiteld

'Handelingen' is een direct vervolg op het evangelie van Lucas en wordt wel eens het vijfde evangelie genoemd.
Lucas schreef dit boek om te laten zien dat Jezus met Zijn werk op aarde doorgaat in het leven van Zijn Kerk. Handelingen begint er mee dat de apostelen door de Heilige Geest met Gods kracht worden vervuld en het goede nieuws beginnen te verkondigen. Op de eerste dag nemen al drieduizend mensen het geloof aan.


€ 15.35Aantal  DVD - Het verhaal van Jezus

DVD - Het verhaal van Jezus
Een heruitgave van 'The Story of Jesus' - 80' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De ondertiteling is op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling
Het verhaal van Jezus. Hij was timmerman en reisde als volwassene nooit meer dan 80 kilometer. Hij werd verraden door een van zijn twaalf volgelingen en werd veroordeeld en gedood voor (mis)daden die Hij nooit pleegde. Tweeduizend jaar later zijn er nog altijd miljoenen mensen over de hele wereld die in Hem geloven en van wie het leven door Hem radicaal veranderd is. Wie is Hij? In deze film volgen we Jezus, zoals verteld in het bijbelboek Lucas.


€ 9.99Aantal  DVD - Joseph king of dreams - Jozef de dromenkoning

DVD - Joseph king of dreams - Jozef de dromenkoning
animatiefilm - 71' - Gesproken: Nederlands, Engels, It, portugees - ondertiteling Nederlands/Engels

Joseph, King of dreams
Dit inspirerende, muzikale avontuur, één van de meest geprezen films van het jaar, vertelt het klassieke verhaal over een jongen de bijzondere gave om de toekomst te zien in zijn dromen.
Jozef de Dromenkoning, winnaar van de Film Advisory Board Award of Excellence, is een tijdloos juweel voor elke generatie, met vijf memorabele liedjes, sprankelende animatie en 'een verhaal vertelt op zijn best'


€ 13.99Aantal  DVD - Mary Magdalene

DVD - Mary Magdalene
Brandaan films - 140' - taal: Engels, Frans e.a. - Nederlands ondertiteld

Mary Magdalene is het originele verhaal over een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth.
Ze voelt zich als snel op haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en ze speelt een belangrijke rol binnen de groep tijdens een reis die naar Jerusalem leidt.


€ 21.99Aantal  DVD - Mary, mother of Jesus

DVD - Mary, mother of Jesus
film - NL ondertiteld - 94'

'Mary, mother of Jesus,
vertelt het ontroerende levensverhaal van de vrouw die door de geschiedenis heen een symbool van hoop en inspiratie is geweest voor velen.(...)
Deze prachtige film is een ode aan het inspirerende leven van een van de meest geliefde personen in het christendom.


€ 6.95Aantal  DVD - Mozes - The prince of Egypt - De prins van Egypte

DVD - Mozes - The prince of Egypt - De prins van Egypte
animatiefilmen voor jongeren - NL ondertiteld - 99'

De Egyptische farao Seti geeft het bevel om alle Hebreeuwse baby's te verdrinken. Een wanhopige moeder plaatst haar zoon, Moses, in een mandje en zo komt hij terecht bij de koningin. Moses wordt opgevoed als een broer van de troonopvolger Ramses. Jaren later worden de broers van elkaar gescheiden wanneer Moses achter zijn ware achtergrond komt. Hij krijgt van God de taak om als boodschapper te fungeren, en de onderdrukte Hebreeuwse bevolking te leiden naar een eigen land.


€ 13.95Aantal  DVD - My Son, my Saviour

DVD - My Son, my Saviour
65' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld - Jezus door de ogen van Maria

Maria groeit op in een Joods gezin, viert de Bijbelse feesten en kent de profetie over de Messias die zal komen om Israël te verlossen. Dan krijgt ze bezoek van een engel die haar vertelt dat ze de moeder zal worden van deze Messias. Wat volgt is een leven vol onverwachte gebeurtenissen, waarbij Maria steeds meer begin te begrijpen van Jezus’ missie op aarde.


€ 13.50Aantal  DVD - Noah

DVD - Noah
112' - Engels/Frans gesproken - NL/Frans/Engels ondertiteld

De veelbesproken verfilming van het bijbelverhaal van Noach door filmmaker Darren Aronofsky met Russell Crowe als Noach en Anthony Hopkins als Methusalem. Filmstudio Paramount spaarde kosten noch moeite om het wereldberoemde verhaal uit Genesis tot leven te brengen in deze indrukwekkende blockbuster. Er werd maar liefst 130 miljoen dollar uitgegeven om de film te produceren. Zelfs de ark werd nagebouwd en de beste acteurs ingevlogen.

Oscarwinnaar Russell Crowe speelt Noah, een man die een onmogelijke opdracht krijgt wanneer de wereld vernietigd dreigt te worden door een allesverwoestende overstroming.


€ 22.60Aantal  DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen

DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen
Neema - 30' - Engels gesproken/NL ondertiteld - Hoe wanhoop verandert in Hoop

Hun lot is hetzelfde: de dood. Maar zelf zijn ze totaal verschillend. De één een door de wol geverfde crimineel die zich in alle hevigheid verzet tegen de Romeinse overheersing. De ander een rabbinale student en vredestichter, die het vonnis dat over hem is uitgesproken, weigert te accepteren. Als we worden meegenomen in het verhaal van deze twee tegenpolen - zo’n 2000 jaar geleden - ontdekken we, net als zij, het wonder van Jezus’ genade, vergeving en een tweede kans.
Once we were slaves vertelt het indringende verhaal van Jezus’ dood aan het kruis door de ogen van de twee (mede) veroordeelden. Een verhaal dat nog altijd uiterst actueel is in een wereld waarin iedereen ten diepste op zoek is naar vrijheid. De film laat zien dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus’ dood en opstanding.


€ 4.99Aantal  
1 2 3 Volgende