Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 | 

Anselm Grün
Vorige 1 2 3 4 5 6 VolgendeBOEK - De kunst van het alleen zijn
Ten Have - Grün - 9789025904203

`De kunst van het alleen-zijn van Anselm Grün is voor iedereen die het moeilijk vindt om alleen te zijn. Want wie alleen kan zijn, is nooit meer eenzaam. Alleen-zijn wordt meestal als negatief ervaren, maar Anselm Grün wijst op de tegenkant: het kan je veel opleveren. Alleen-zijn is niet hetzelfde als vereenzaming of isolement. Angst om alleen te zijn is dan ook niet nodig, volgens Grün. Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een tijdje helemaal niets te doen, onderbreekt stilte het levensritme. Zo vormt alleen-zijn een vruchtbare bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei.


€ 14.99Aantal  BOEK - De moed om te beslissen

BOEK - De moed om te beslissen
Ten Have - Grün - 9789025902117

Op vakantie naar zee of naar de bergen? Trouwen, of toch niet? Een andere baan zoeken of voor jezelf beginnen? Veel mensen twijfelen eindeloos bij het nemen van grote én kleine beslis­singen omdat ze de gevolgen van hun keuze niet kunnen overzien.
Anselm Grün wijst met dit boek de weg naar het vertrouwen dat de beslissing die je neemt ook de juiste is. Teksten uit het Lucas­evangelie en een aantal gebeden zetten zijn boodschap kracht bij.


€ 15.95Aantal  BOEK - De mooiste wijze teksten van Anselm Grün

BOEK - De mooiste wijze teksten van Anselm Grün
Ten Have - Grün - 9789025958350

De samenleving verandert snel. (...)
Om de wijsheid van de Meesters te ontsluiten brengt 'Happinez' in samenwerking met Uitgeverij Ten Have bijzondere uitgaven.
Regelmatig zullen – met drie of vier tegelijk – speciaal samengestelde boekjes verschijnen, één deel per Meester, waarin zijn beste teksten zijn opgenomen. De selectie wordt gemaakt door de redactie van 'Happinez'.
De eerste reeks bestaat uit drie titels en bevat de mooiste teksten van Anselm Grün en Thich Nhat Hanh, en de mooiste meditaties van Krishnamurti. De rechten van de laatste titel zijn speciaal voor deze reeks gekocht: het boek bevat nog niet eerder gepubliceerde meditaties.
Bij de keuze van de Meesters (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - De Tien Beloften - wegwijzers naar de vrijheid

BOEK - De Tien Beloften - wegwijzers naar de vrijheid
Ten Have - Grün - 9789025956837

Onze wereld wordt steeds gecompliceerder en onoverzichtelijker. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk oriëntatiepunt. Ze zoeken naar goede richtlijnen om te kunnen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig.
De tien geboden kunnen zulke wegwijzers zijn. Wie de richting kent, ervaart in zichzelf meer kracht en motivatie dan iemand die zonder enige oriëntatie maar wat rondloopt. Wie geen stuur heeft, verbruikt te veel energie omdat hij eerst uiteenlopende richtingen uitprobeert, vervolgens steeds weer op zijn schreden terugkeert en steeds maar een klein stukje een bepaalde richting volgt.
Wie de richting kent, kent ook de krachtbronnen waaruit hij kan putten om zijn doel te bereiken.


€ 16.90Aantal  BOEK - De weg van de liefde - over spiritualiteit en relatie

BOEK - De weg van de liefde - over spiritualiteit en relatie
Averbode - Grün - 9789079956050

Wat voedt de liefde? Hoe kunnen relaties ook in het dagelijkse leven putten uit de bron van de liefde? Spiritualiteit kan een weg tot deze bron wijzen. Maar er is niet een bepaalde 'methode' die het welslagen van de liefde tussen man en vrouw en de liefde tussen vrienden garandeert. Spiritualiteit is geen recept met een vastgestelde werking. En ook geen vrome mantel die de conflicten van het dagelijkse leven bedekt. Het verhult niets. Veeleer wijst het een weg, een realistische weg. Hoe kunnen wij omgaan met ons verlangen naar geslaagde relaties? Spiritualiteit relativeert onze krampachtige inspanningen voor geslaagde relaties. Ze wil ons ontlasten van de overspannen verwachtingen die we van onszelf en onze relaties hebben. En tegelijk toont ze ons een fundament voor ons leven; een fundament waarop we ook vol vertrouwen onze relaties kunnen bouwen, vertrouwend op Gods zegen.
Met talrijke rituelen en oefeningen.
Anselm Grün: Klaagzangen (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis

BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis
Averbode/Bernemedia - Anselm Grün - paperback - 141 p.

Het credo behoort tot de fundamenten van het christelijke geloof. Voor veel gelovigen is de geloofsbelijdenis een evidentie, maar voor anderen vormt het een bron van twijfel. Waarom moet je – in godsnaam – je geloof uitdrukken in die geijkte formule? Is het niet genoeg dat je gelooft in de liefde van God?
Met dit boek richt Anselm Grün zich tot zoekende mensen. Mensen die willen achterhalen waar het bij hun geloof om gaat. De auteur wil hun manieren tonen om het geloof zo te begrijpen dat hun leven erdoor verlicht wordt. Het credo vormt daarbij een onmisbaar handvat.

Anselm Grün (...)
 

€ 17.90Aantal  BOEK - Een jaar met de woestijnvaders

BOEK - Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid - Halewijn/Berne Media - Anselm Grün - 415 p. - hardcover

Mooi geschenkboek!
Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos: 'Kan een mens elke dag opnieuw beginnen?' Silvanos antwoordt daarop: 'Als hij een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.'
In de woorden van de eerste monniken, de Woestijnvaders, vindt men een schat aan levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, woede, afgunst en lusteloosheid.
Anselm Grün laat in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze ervaringen en wijsheden kan leren, want juist nu worstelen veel mensen met hun emoties. Hij doet dat door 365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit onze tijd. Oude wijsheden komen tot leven. Zo voorziet de auteur de lezer van 365 dagen levenswijsheid.
Anselm Grün (...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Een mislukking... een kans?

BOEK - Een mislukking... een kans?
Averbode - Grün - 9789031720255

In dit boek beschrijven de auteurs het proces van mislukking op verschillende terreinen en om uiteenlopende redenen. Vervolgens gaan ze na hoe mensen doorheen dit proces een ander levensspoor kunnen vinden.
Een waardevolle gids bij het positief verwerken van een mislukking met een realistische maar toch hoopvolle boodschap.


€ 9.95Aantal  BOEK - Een stil moment

BOEK - Een stil moment
KoK - Anselm Grün - 155 p. paperback - geschenkboekje

Een geschenkboekje met quotes uit de geschriften van Anselm Grün. De serie 'Een stil moment...' is prachtig vormgegeven en combineert wijze, verfrissende en contemplatieve quotes met prachtige full-colour beelden. De citaten zijn met zorg gekozen zodat mensen van deze tijd er zich door aangesproken zullen voelen: om een dag lang over te mediteren. Kernwoorden zijn 'stilte', 'bezieling' en 'aandachtig leven'.


€ 9.99Aantal  BOEK - Een veilige schuilplaats

BOEK - Een veilige schuilplaats
Meer levensvreugde door rituelen - 9789020932348

Voor de auteur, een benedictijner monnik, betekenen rituelen veel meer dan een exotische traditie: zij vormen de dagelijkse praktijk van zijn leven. Grün geeft niet alleen voorbeelden van persoonlijke rituelen, maar ook van gezins- en sociale rituelen. Hij draagt ideeën aan om ze op een meer bewuste manier vorm te geven. Aan de hand van de viering van de zeven sacramenten laat hij zien hoe je de rituelen nieuw leven kunt inblazen en hoe je ze opnieuw kunt ervaren. Zijn stelling: (...)


€ 12.95Aantal  BOEK - Eén worden - De weg van de Heilige Benedictus

BOEK - Eén worden - De weg van de Heilige Benedictus
Averbode - Grün - 9789021141756

Paus Gregorius de Grote heeft ons op unieke wijze het leven van Benedictus van Nursia overgeleverd, maar deze levensbeschrijving werd vaak als een wondervertelling afgedaan.
Anselm Grün duidt de krachtige beelden van deze vertelling vanuit dieptepsychologisch oogpunt. Hij ontdekt de beschrijving van een rijpingsproces naar een volledig mens zijn: Benedictus aanvaardt zijn schaduw, integreert zijn 'anima' en wordt op deze manier steeds meer één met God, de mensen en zichzelf. Een weg die voor ons allemaal openligt.
Anselm Grün exploreert een oude tekst over de grote monnik Benedictus op zijn spirituele zeggingskracht voor mensen van nu.
Anselm Grün, (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Geloof

BOEK - Geloof
Meinema/Pelckmans - Grün - 9789028935242

Geloof… een omstreden woord, maar ook een onopgeefbaar woord.
Geschenkboekje met hardback


€ 9.90Aantal  BOEK - Geloof voor beginners

BOEK - Geloof voor beginners
Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059950816

In een multiculturele wereld, waarin met name de islam zich steeds dominanter manifesteert, stellen veel christenen zich vragen over hun eigen geloof en godsdienst. Anselm Grün gaat op zoek naar antwoorden en beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen christendom, boeddhisme, jodendom, hindoeïsme en islam.
Naast de christelijke kernthema's, zoals de menswording van God en de naastenliefde, laat Grün overtuigend zien hoe elke gelovige of 'zoekende' de helende kracht van het christelijk geloof op het spoor kan komen.
Een boek dat andere godsdiensten niet afwijst, maar duidelijk maakt dat interreligieuze dialoog het profiel van het christendom scherper kan stellen.
Anselm Grün (1945) (...)


€ 18.95Aantal  BOEK - Gelukkig leven - De Bergrede als levenskunst

BOEK - Gelukkig leven - De Bergrede als levenskunst
Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059951716

Een van de beroemdste teksten uit de wereldliteratuur is de Bergrede. Acht keer prijst Jezus mensen gelukkig. Mensen die treuren, mensen die worden vervolgd, mensen die verlangen naar gerechtigheid. In dit boek laat Anselm Grün zien dat de zaligsprekingen uit de Bergrede als leidraad kunnen dienen naar een zinvol en gelukkig leven. Wie de taal van de Bijbel nauwkeuriger bestudeert, stelt trouwens vast dat geluk een centraal onderwerp is in de Bijbel. Een boek over de spirituele praktijk van het gezonde leven en over de kunst om gelukkig te zijn. Meesterlijk en realistisch geschreven.


€ 14.95Aantal  BOEK - Gelukkig ouder worden - Aanvaarden, loslaten, verzoen

BOEK - Gelukkig ouder worden - Aanvaarden, loslaten, verzoen
Ten Have - Grün - 9789025905163

‘Ouder worden is aanvaarden, loslaten en je verzoenen,’ zegt Anselm Grün. In de klassieker Gelukkig ouder worden van moedigt hij zijn lezers aan bewust met het ouder worden om te gaan. Bewust omgaan met ouder worden is essentieel om het leven in alle volheid te kunnen ervaren. De ouderdom kan een spirituele levensfase van groei en rijpheid zijn. Omgaan met grenzen, dankbaarheid en zachtmoedigheid zijn belangrijke thema’s. Een inspirerend boek voor wie wil stilstaan bij de zin van het volle leven.


€ 15.99Aantal  BOEK - God en kwantumfysica

BOEK - God en kwantumfysica
Averbode - Grün - 9789031741946

twee kanten van dezelfde medaille
Vaak hebben mensen de indruk dat fysica en religie over twee compleet verschillende werelden handelen die niets met elkaar vandoen hebben. De gebroeders Grün tonen in dit boek aan dat de dialoog tussen kwantumfysica en religie niet alleen zinvol is, maar ook vruchtbaar kan zijn. Tenminste als men zich erop toelegt om een gemeenschappelijke taal te vinden die met verschillende woorden toch over dezelfde zaken spreekt. Op toegankelijke wijze beschrijven beide auteurs waar zich de raakpunten bevinden tussen kwantumfysica en religie. Beiden spreken over twee zijden van dezelfde medaille.


€ 18.00Aantal  BOEK - God, als u er bent

BOEK - God, als u er bent
Lannoo - Grün - 9789059951921

Indrukwekkende religieuze ervaringen van Augustinus tot Bonhoeffer
Al eeuwenlang vertellen mensen over hun zoektocht naar God: niet alleen over hun strijd en twijfels, maar ook over meeslepende momenten van vreugde. Deze ervaringen zijn verzameld door Anselm Grün, zelf een van de belangrijkste hedendaagse spirituele schrijvers. Grün verzamelde voor dit boek getuigenissen van mannen en vrouwen - van onder anderen Augustinus en Maarten Luther tot Simone Weil. Hun religieuze ervaringen hebben een grote spirituele kracht en diepgang. Ze kunnen bakens zijn voor iedereen die op zoek is naar een ontmoeting met het goddelijke.


€ 17.99Aantal  BOEK - Hartstocht,  leven met spiritualiteit

BOEK - Hartstocht, leven met spiritualiteit
Ten Have - Grün - 64 pagina's - 9789025958343

De benedictijner monnik Anselm Grün (1945) trad na zijn eindexamen in 1964 toe tot de abdij Münsterschwarzach. Hij probeert de spirituele traditie van de monniken te verbinden met de moderne psychologie. Sinds 1978 schreef hij veel boeken over spirituele onderwerpen, over psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's. Zijn boeken zijn in 31 talen vertaald.


€ 4.95Aantal  BOEK - Het boek van emoties - Gevoelens als bron van vreugde

BOEK - Het boek van emoties - Gevoelens als bron van vreugde
Spirito/Averbode - 9789079956227

Gevoelens als bron van levenskracht, energie en levensvreugde.
Emoties bepalen ons denken en doen en beïnvloeden onze beslissingen in belangrijke mate. Emoties zijn echter ook een bron van kracht en voorwaarde voor een echte ontmoeting met de ander. In dit boek laat Anselm Grün op inspirerende wijze zien hoe heel verschillende gevoelens ons levenskracht, energie en levensvreugde kunnen geven. Van angst tot eenzaamheid, van onverschilligheid tot hoop, van verdriet tot vertrouwen, Anselm Grün bespreekt op zijn unieke en persoonlijke wijze 48 emoties en laat zien hoe je ze tot een bron van kracht kunt laten zijn, voor jezelf en anderen.


€ 16.95Aantal  BOEK - Het grote boek van het ware geluk

BOEK - Het grote boek van het ware geluk
Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059950221

Een bloemlezing met de mooiste teksten over het geluk. En toch komt het woord geluk zelf niet vaak voor in de teksten van Anselm Grün. Dit boek bevat immers geen kant-en-klare recepten om snel uit te testen. Integendeel, wie rustig leeft, wie de dingen kan loslaten, wie dankbaar is voor wat het leven geeft, die zal het geluk ontdekken. Geluk is als een vogel: strek de hand uit en misschien zal hij erop neerstrijken. Grijp ernaar en hij zal wegvliegen. Grün is ervan overtuigd dat we voorbestemd zijn tot vreugde, levenslust en innerlijke vrijheid. Hij spoort ons daarom aan om naar binnen te kijken, om onze echte dromen, verlangens en grenzen te erkennen.


€ 17.99Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende