Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 | 

Anselm Grün
Vorige 1 2 3 4 5 6 VolgendeBOEK - Het grote boek van levenskunst

BOEK - Het grote boek van levenskunst
Grün - 9789025904746

Levenskunst is de sleutel tot geluk. Anselm Grün laat in dit boek zien dat levenskunst te leren is en samengaat met vreugde en zin. Wie levenslust en levenskunst toelaat, staat open voor de talrijke plezierige verrassingen van het leven en laat zijn zorgen gemakkelijker los. Dit boek geeft de lezer aanwijzingen en richtlijnen om zich levenskunst eigen te maken. Voor wie goed voor zichzelf zorgt, ligt geluk binnen handbereik.


€ 15.99Aantal  BOEK - Het kleine boek van het bidden

BOEK - Het kleine boek van het bidden
Lannoo - Grün - 9789059951518 - Geschenkboekje

Een boek met honderd gebeden. Grün ontleent zijn motto aan monnik Evagrius Ponticus: 'Wat is er mooier dan persoonlijk met God te spreken en in zijn bijzijn te leven?'
Bidden is iets persoonlijks, maar soms is het fijn als iemand anders ons de woorden aanbiedt. Grün in dit geval. Hij heeft de gebeden in vijf categorieën ingedeeld en voorzien van passende symbolen:
- Gebeden uit het hart (gevoel)
- Gebeden om de zegen
- Gebeden die het kerkelijk jaar volgen
- Stiltegebeden (met als doel innerlijk stil te worden)
- Gebeden zonder woorden (bijvoorbeeld te gebruiken bij meditatie)


€ 9.95Aantal  BOEK - Het kleine boek van het geloven

BOEK - Het kleine boek van het geloven
Lannoo - Grün - 9789059951617 - Geschenkboekje

Anselm Grün geeft in dit compacte boek een helder antwoord op de vraag: 'Hoe kom ik tot een krachtiger en een dieper geloof?'. Hij put daarbij uit zijn rijke theologische en psychologische ervaring in het begeleiden van mensen. Op zijn onnavolgbare manier toont hij hoe de lezer, stap voor stap, de weg naar zichzelf en naar zijn medemensen kan vinden. Hij laat zien hoe deze zoektocht kan worden ondersteund door de Bijbel, het gebed en een geloofsgemeenschap.
Enkele van de vragen die Grün beantwoordt
* Hoe bereik je spirituele volwassenheid?
* Welke obstakels moet je daarbij overwinnen?
* En welke stappen volg je om een beter mens te worden en tot een sterker geloof te komen?


€ 9.95Aantal  BOEK - Het kleine boek van het geluk

BOEK - Het kleine boek van het geluk
Lannoo - Grün - 9789020955149 - Geschenkboekje

Een nieuwe reeks geschenkboekjes met inspirerende teksten van grote auteurs over grote thema´s
In korte teksten brengen zij de basiskennis bijeen over een onderwerp waarin zij gespecialiseerd zijn
Anselm Grün over geluk.
Van dit boekje werden in Duitsland ondertussen meer dan 300.000 exemplaren verkocht!


€ 9.95Aantal  BOEK - Het kleine boek van het goede leven

BOEK - Het kleine boek van het goede leven
Lannoo/Ten Have - Grün - 9781059951013 - Geschenkboekje

In dit handige boekje brengt Anselm Grün al zijn wijsheid over de belangrijkste waarden en vragen in het leven samen. Hij put uit de spirituele en filosofische tradities van het christendom en het oosten, en staat stil bij datgene wat écht belangrijk is voor mensen: fatsoen, oprechtheid, bescheidenheid, dankbaarheid, respect, leven met aandacht, tijd, gezondheid,…


€ 9.95Aantal  BOEK - Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen

BOEK - Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen
Ten Have - Grün - 978902590.817

In 'Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen' beschrijft Anselm Grün het ontstaan van het kwaad vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch perspectief. Anselm Grün gaat uit van de goedheid van een mens, maar zonde, schuld en verzoeking liggen altijd op de loer.
Gelukkig is de mens in staat het kwaad om te vormen tot het goede. Grün schrijft in vijf stappen hoe dat kan. Zijn sleutelwoorden zijn: 'vergeving', 'liefde', 'verzoening' en 'heelheid'. Deze kernwoorden komen samen in de bijbelse Jezus, in zijn dood, opstanding en overwinning van het kwaad.
Anselm Grün onderzoekt het kwaad in al zijn verschijningsvormen zoals oorlog en terrorisme, en - kleinschaliger - huiselijke geweld.


€ 16.99Aantal  BOEK - Het lied van de liefde

BOEK - Het lied van de liefde
Ten Have - Grün - 9789025960575

Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grün neemt de bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de loep en slaat de brug naar onze tijd.
In dit boek benadert Grün het thema 'liefde' vanuit het beroemde dertiende hoofdstuk uit de eerste Korintiërsbrief van Paulus en vanuit het oudtestamentische, zinnenprikkelende boekje 'Hooglied' van Salomo. Grüns interpretatie is verrassend en praktisch: hij behandelt de liefde expliciet vanuit de filosofie, psychologie en relatietherapie.
Een origineel boek met eyeopeners over het thema, dat zo ook het belang van de christelijke spiritualiteit op het gebied van de liefde aantoont.
Anselm Grün (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Hoe moet ik nu verder?

BOEK - Hoe moet ik nu verder?
Lannoo - Grün - 9789020987669

Antwoorden op de vragen van het leven!
Geluksmonnik Anselm Grün geeft oriëntering bij levensvragen. Geen kant-en-klare oplossingen, maar zachte raad die mensen kan helpen om zelf een oplossing te vinden. De wereld is risicovoller geworden. Hij is minder overzichtelijk en wordt steeds minder door tradities bepaald. Het individu moet daardoor steeds meer zelf zijn leven vormgeven. Wat moet ik doen als mijn chef mij tegenwerkt? Wanneer alles zinloos lijkt? Als een uitweg in een relatiecrisis onvindbaar lijkt: weggaan of blijven? Wanneer het geloof verdampt, wanneer de eenzaamheid te groot wordt, wanneer ik geen tijd meer vind voor mezelf???
(...)


€ 16.95Aantal  BOEK - Hoop

BOEK - Hoop
Meinema-Pelckmans - Grün - 9789028935259

Een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar ook een woord waar je niet buiten kan. Als er geen hoop meer is, wat is dan de zin van het leven?


€ 9.90Aantal  BOEK - Ieder zijn engel - 9789021139661

BOEK - Ieder zijn engel - 9789021139661
Meinema/Pelckmans - Grün - 9789021139661

Anselm Grün verstaat de kunst om de symbolische taal van de bijbel voor velen verstaanbaar te maken. In dit boek weet hij overtuigend neer te zetten welke functie de engel voor mensen van onze tijd kan hebben.
Anselm Grün over dit boek: 'Wij zijn altijd op weg om meer en meer onszelf te worden. Het gaat mij er in dit boek vooral om, hoe de engelen ons op die weg inspireren om verder te gaan, op te breken, op te staan, vol te houden. Daarbij ga ik uit van de gedachte dat ieder mens een engel heeft. Maar ik zie ervan af die engel precies te omschrijven.' Een mooi geschenkboek van de bekende monnik.


€ 12.50Aantal  BOEK - Ieder zijn engel - 9789028958449

BOEK - Ieder zijn engel - 9789028958449
Meinema/Pelckmans - Grün - 9789028958449

Anselm Grün verstaat de kunst om de symbolische taal van de bijbel voor velen verstaanbaar te maken. In dit boek weet hij overtuigend neer te zetten welke functie de engel voor mensen van onze tijd kan hebben.
Anselm Grün over dit boek: 'Wij zijn altijd op weg om meer en meer onszelf te worden. Het gaat mij er in dit boek vooral om, hoe de engelen ons op die weg inspireren om verder te gaan, op te breken, op te staan, vol te houden. Daarbij ga ik uit van de gedachte dat ieder mens een engel heeft. Maar ik zie ervan af die engel precies te omschrijven.' Een mooi geschenkboek van de bekende monnik.


€ 14.50Aantal  BOEK - Ik was vreemdeling, maar jullie hebben mij opgenomen

BOEK - Ik was vreemdeling, maar jullie hebben mij opgenomen
Omgaan met angst voor de ander - Berne Media - Anselm Grün - 155 p. paperback

Een vraag die velen in de huidige tijd van vluchtelingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit te verliezen?
De monnik Anselm Grün benadert het thema vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch maar ook vanuit het geloof. (...)
Het gaat er Anselm Grün dus niet om, te veroordelen, maar om hulp te bieden, hoe we de angst voor de vreemdeling eerlijk kunnen aankijken en daarop passend kunnen reageren en ermee omgaan.
Anselm Grün (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - In therapie bij Jezus - Helende kracht Bijbelverhalen

BOEK - In therapie bij Jezus - Helende kracht Bijbelverhalen
Ten Have - Grün - 9789025901868

Anselm Grün bespreekt de verhalen waarin Jezus zieken geneest, of mensen helpt en advies geeft. Jezus' gelijkenissen (parabels) krijgen speciale aandacht. Grün laat daarbij zien hoe de moderne mens met hedendaagse problemen kracht en genezing kan vinden in deze oude Bijbelteksten. In therapie bij Jezus gaat over tijdloze en universele thema's als schuld, angst en frustratie, en helpt de lezer die zichzelf beter wil leren kennen op weg.


€ 16.95Aantal  BOEK - Innerlijke kracht

BOEK - Innerlijke kracht
Ten Have - Grün - 9789025955373

Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen
Burn-out, dodelijk vermoeid, innerlijk leeg - zo voelen veel gestreste en overbelaste mensen zich. Volgens Anselm Grün raken mensen in zo'n toestand doordat ze putten uit troebele bronnen. Ze worden gedreven door eerzucht, willen zich bewijzen, zijn perfectionistisch. Die bronnen geven geen spirituele energie, maar zuigen je leeg. Waaruit kun je dan wel kracht putten zonder uitgeput te raken? Volgens de auteur zijn er in ieders leven ook heldere bronnen, die reinigen, verfrissen en vruchtbaar zijn. Het zijn hulpbronnen die al in je kindertijd aanwezig waren. Naar deze bronnen wijst Grün de weg.


€ 14.90Aantal  BOEK - Je eigen levensweg

BOEK - Je eigen levensweg
Ten Have - Grün - 9789025954369

wonden uit je jeugd veranderen in nieuwe kansen
Misschien behoor je tot de grote groep mensen die getekend zijn door de relatie met hun ouders. Je hebt verwondingen opgelopen die zelfs in je huidige relaties doorspelen. Je zou willen worden wie je ten diepste bent. Hoe moeilijk het soms ook lijkt, ook voor jou is het mogelijk om je eigen levensweg vinden en oude patronen te doorbreken. Aan de hand van Bijbelverhalen en sprookjes wijzen Anselm Grün en Maria-M. Robben de weg naar herstel en naar nieuwe kansen.


€ 17.90Aantal  BOEK - Je eigen spiritualiteit ontdekken

BOEK - Je eigen spiritualiteit ontdekken
Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059950085

In dit boek zijn drie van de meest succesvolle boeken van Anselm Grün samengebracht: ‘Je eigen levensvreugde terugvinden’, ‘Een veilige schuilplaats’ en ‘Kom naar de bron’. Het boek nodigt uit (opnieuw) vreugde te ontdekken in je leven.


€ 18.95Aantal  BOEK - Je leven en je werk, een spirituele uitdaging

BOEK - Je leven en je werk, een spirituele uitdaging
Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059950412

Ons leven en ons werk vormen vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons privéleven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen om ons werk. Het werk vreet aan onze gezondheid en schaadt de kwaliteit van ons leven. De relaties met onze echtgenoot of levenspartner, met onze kinderen, onze vrienden lijden eronder. Er blijven simpelweg niet genoeg tijd en energie over om deze relaties te onderhouden. Iedereen die buitenshuis werkt, kent de spanning tussen zijn baan en zijn privéleven. Maar vooral mensen in verantwoordelijke en leidinggevende posities lijden eronder dat ze steeds meer worden bepaald door hun werk. Ze hebben de indruk dat ze niet goed leven, maar kunnen de vicieuze cirkel van overbelasting ook niet doorbreken. Feit is: naast ons werk hebben wij een domein nodig waar we alleen maar leven en ons vitaal voelen. Dit moet vervolgens ook een positieve uitwerking hebben op ons werk.


€ 14.95Aantal  BOEK - Je mag vertrouwen houden

BOEK - Je mag vertrouwen houden
Wooren van troost in tijden van ziekte - Anselm Grün - Averbode - 141 p. - paperback

De omgang met ziekte - bij jezelf of iemand anders - is een flinke uitdaging, vooral wanneer het gaat om chronische of levensbedreigende ziekte.
Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, maar ook praktisch, met behulp van rituelen en meditatie met ziekte om te kunnen gaan, ze te leren accepteren en ermee te leven.
Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te overdreven te helpen, maar juist te troosten.
Anselm Grün is (...)


€ 15.90Aantal  BOEK - Jij bent een zegen

BOEK - Jij bent een zegen
Ten Have - Grün - 9789078434023 - geschenkboekje

‘Jij bent een zegen.’ Het is zo ongeveer het mooiste wat je tegen iemand kunt zeggen.
Wat is een zegen eigenlijk en wat bedoelt Grün als hij ons aanmoedigt om zelf een zegen te zijn en anderen te zegenen? ‘Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Zoals je bent, ben je een zegen voor anderen.’
Anselm Grün is monnik en economisch directeur (kellenaar) van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach. Onder andere door zijn vele bestsellers weet hij een groot publiek te inspireren.


€ 13.50Aantal  BOEK - Jij bent mijn engel - 33 engelen voor elke dag

BOEK - Jij bent mijn engel - 33 engelen voor elke dag
Averbode - Grün - 9789079956180

Er zijn van die situaties in het leven waarin je gewoonweg een engel nodig hebt. Meestal zijn het niet speciaal noodgevallen maar meer kleine oneffenheden van elke dag die je stemming beïnvloeden: je innerlijke rust is ver te zoeken, de stress slaat toe, je voelt je uitgeput, je ligt uren lang wakker...
Op dit soort momenten is het goed te weten dat je niet krampachtig hoeft te proberen ook maar iets te veranderen. Dat lukt namelijk meestal niet. Stressvolle situaties zijn bij uitstek mogelijkheden erop te vertrouwen dat we niet alleen zijn. God schenkt ons impulsen, hemelse boodschappers die onze werkelijkheid kunnen veranderen. Als je hiervoor open staat, wordt je leven een stuk eenvoudiger.
In dit boek beschrijft Anselm Grün 33 situaties waarin je een engel goed kunt gebruiken.


€ 14.95Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende