Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 | 

Anselm Grün
Vorige 1 2 3 4 5 6 VolgendeBOEK - School van het gebed

BOEK - School van het gebed
KoK - Anselm Grün - 176 p. - hardback - geschenkboekje

"School van het gebed' van Anselm Grün is een inspirerend boek met aanwijzingen en oefeningen om te bidden. Veel mensen vinden bidden moeilijk. In de dagelijkse hectiek vinden we de tijd niet, niet de juiste woorden, niet de juiste plek. Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren en je bewust zijn van Gods aanwezigheid. Vertrouwen, expressie, openheid, een goede omgeving en houding zijn essentieel. Met dit boek leer je God diep in jezelf te ontdekken.
Anselm Grün (...)


€ 15.99Aantal  BOEK - Schoonheid ervaren - ontdekkingstocht nr levensvreugd

BOEK - Schoonheid ervaren - ontdekkingstocht nr levensvreugd
Ten Have - Grün - 9789025904494

Bestsellerauteur Anselm Grün toont zich in zijn nieuwe boek `Schoonheid ervaren van een heel persoonlijke kant. Hij vertelt hoe schoonheid een nieuwe dimensie aan zijn spiritualiteit toevoegt. Volgens Anselm Grün ontdek je de kracht van schoonheid in de natuur, in de kunst en in de ontmoeting met anderen. De spiritualiteit van schoonheid is optimistisch. Ze biedt je vreugde, liefde, troost en genezing.


€ 16.99Aantal  BOEK - Spiritualiteit van beneden

BOEK - Spiritualiteit van beneden
Ten Have - Grün - 9789024264643

In de geschiedenis van de spiritualiteit zijn ruwweg twee stromingen te onderscheiden: spiritualiteit van bovenal en van onderop. De tweede drukt uit dat God niet alleen in de bijbel en via de kerk spreekt, maar ook en juist door onszelf, door ons lichaam, onze gevoelens en zelfs onze zwakheden heen. De beide auteurs, benedictijnen uit Duitsland, bespreken aan de hand van bijbelse voorbeelden en uit de monastieke traditie, hoe zo'n spiritualiteit van onderop zich ontwikkelt; in dialoog (...)


€ 12.50Aantal  BOEK - Spiritualiteit voor managers

BOEK - Spiritualiteit voor managers
Leiding geven vanuit waarden en deugden - Ten Have - Grün - 9789025954340

In Spiritualiteit voor managers bespreekt Anselm Grün de praktijk van het leidinggeven vanuit de benedictijnse traditie en de Griekse filosofie. Hij wil managers stimuleren om door concrete training en meditatie steeds meer zichzelf te worden. Leidinggevenden kunnen met hun specifieke talenten hun medewerkers en de organisatie dienen. Zo trekken ze een eigen spoor in deze wereld. Ze ervaren hun werk dan als zinvol en zullen er veel vreugde aan beleven.


€ 13.50Aantal  BOEK - Spiritueel leiding geven

BOEK - Spiritueel leiding geven
Benedictijnse praktijklessen voor mens en bedrijf - Lannoo - Grün - 9789059950917

Het is goed voor een bedrijf om aandacht te geven aan de individuele werknemers. Maar de agenda van leidinggevenden wordt beheerst door kostenbeheersing en het behalen van de jaaromzet. Hoe is het mogelijk om in deze situatie nog te luisteren naar werknemers?
In veel bedrijven is de druk hoog: de kosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden om de winst te maximaliseren. Dit veroorzaakt een aanhoudende onzekerheid. Vooral leidinggevenden breekt deze prestatiedrang op. Al lange tijd horen Anselm Grün en Friedrich Assländer de noodkreten van managers op verantwoordelijke posities. Met dit boek komen zij deze leidinggevenden te hulp, mensen die zich willen laten inspireren door christelijke deugden bij het uitoefenen van hun vak.
De 'winst' van dit boek:
(...)
Anselm Grün (1945) (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - Stress en burn-out voorkomen

BOEK - Stress en burn-out voorkomen
Ervaar weer flow in je leven - Ten Have - Grün - 9789025904074

Anselm Grün begeleidt veel mensen met een burn-out. In zijn boek 'Stress en burn-out voorkomen' laat hij zien hoe eenvoudige rituelen en verbeeldingskracht stress verminderen, en het herstel na een burn-out bespoedigen.
Grün wijst de weg naar bronnen van innerlijke kracht. daaruit puttend kan een overbelast mens weer in een flow komen. De energie gaat stromen, effectiviteit neemt toe en werkplezier komt weer binnen handbereik.


€ 15.99Aantal  BOEK - Toekomst zien in de kerk

BOEK - Toekomst zien in de kerk
Halewijn/Adveniat - Leo Fijen & Anselm Grün - 154 p. - paperback

Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen?
De wereldberoemde monnik Anselm Grün en de bekende televisie-maker Leo Fijen schrijven elkaar vijftien brieven. Over gastvrijheid voor vluchtelingen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bidden met de mensen uit je stad en je dorp, over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Nergens worden de verhalen abstract, steeds worden zijn concrete voorbeelden uit het leven van parochie en gemeente het uitgangspunt van hun briefwisseling. Daarom is dit boek een aanrader voor elke geloofsgemeenschap die wil nadenken over de toekomst.


€ 19.95Aantal  BOEK - Troostboek voor lichaam en ziel

BOEK - Troostboek voor lichaam en ziel
Anselm Grün - KOK - 175 p. - hardback - mooi geschenkboekje

'Wat het lichaam goeddoet, zal ook de ziel goeddoen.' Dat is de raad die Anselm Grün geeft in zijn 'Troostboek voor lichaam en ziel'.
Wat doet je goed als het niet zo goed met je gaat? Waar vind je een geneesmiddel voor je in verwarring gebrachte ziel? Bij Thomas van Aquino vindt de monnik Anselm Grün 7 vertroostingen voor lichaam en ziel: lust, tranen, medelijden, waarheid, slaap, baden, gebed. Hij voegt er 10 vertroostingen aan toe: wandelen, natuur, muziek, spel, lezen, herinneren, thuis, stilte, gesprek en wijn. 'Het gaat erom dat je feeling krijgt voor wat goed is voor je lichaam en je ziel.'
Een boek als balsem van troost. Tevens een mooi geschenkboekje.


€ 16.99Aantal  BOEK - Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart

BOEK - Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart
Carmelitana - Grün - 9789076671482

Vasten is gedurende de laatste jaren herontdekt door de geneeskunde en door de meditatiebeweging. Vastenkuren worden met veel succes toegepast tegen allerlei beschavingsziekten.
Meditatiecursussen worden dikwijls met vasten verbonden, om dieper te kunnen ingroeien in de stilte. Want midden van al het lawaai van onze dagen hebben velen er behoefte aan om de stilte te zoeken. Maar één aspect ontbreekt bij de hedendaagse éénstemmige lofprijzing op de stilte en het zwijgen: het zwijgen als opgave, als noodzaak om aan zichzelf te werken, om zichzelf te veranderen.
Door het zwijgen vindt de mens de weg naar zichzelf, naar het gebed, naar God.


€ 14.95Aantal  BOEK - Vergeet niet te leven

BOEK - Vergeet niet te leven
Ten Have - Grün - 9789025904685

'Vergeet niet te leven'is een pleidooi van Anselm Grün: durf risico's te nemen en verken het onbekende. Dit zegt hij tegen mensen die het gevoel hebben dat het leven aan hen voorbijgaat. Jonge mensen, die bang zijn om fouten te maken, of oudere mensen, die zeggen nooit écht te hebben geleefd. Vaak zitten zij vol schuldgevoelens en bitterheid.
Wanneer we leren te vertrouwen op onze gevoelens en wensen, kunnen we het leven ten volle leven en ontdekken waartoe we in staat zijn. In 'Vergeet niet te leven' biedt Grün tools en inspiratie om het maximale uit het leven te halen.


€ 16.99Aantal  BOEK - Vertrouw op je kracht - Moedig doorgaan in crisis

BOEK - Vertrouw op je kracht - Moedig doorgaan in crisis
Moedig doorgaan in tijden van crisis - Averbode - Grün - 9789079956074

Veel mensen denken dat ze niet genoeg kracht hebben om persoonlijke crises te overwinnen. In de christelijke traditie wordt in crisissituaties en voor belangrijke beslissingen van oudsher de Geest van God aangeroepen. Men vertrouwde erop dat de Heilige Geest de mens de wegen wijst en kracht schenkt om alle mogelijke situaties in het leven aan te kunnen. Met behulp van Gods geest kun je je innerlijke kracht hervinden en nieuwe energie voor de toekomst opdoen. Anselm Grün laat in dit boek zien hoe je in tijden van onzekerheid je angsten kunt overwinnen en nieuwe innerlijke kracht kunt opdoen. Vertrouw op je kracht is een hart onder de riem: je kunt elke crisis aan!


€ 17.95Aantal  BOEK - Vertrouw op je kracht -je kunt elke crisis overwinnen

BOEK - Vertrouw op je kracht -je kunt elke crisis overwinnen
Spirito - Grün - 9789462500433

Veel mensen denken dat ze niet genoeg kracht hebben om persoonlijke crises te overwinnen. In de christelijke traditie wordt in crisissituaties en voor belangrijke beslissingen van oudsher de Geest van God aangeroepen. Men vertrouwde erop dat de Heilige Geest de mens de wegen wijst en kracht schenkt om alle mogelijke situaties in het leven aan te kunnen. Met behulp van Gods geest kun je je innerlijke kracht hervinden en nieuwe energie voor de toekomst opdoen. Anselm Grün laat in dit boek zien hoe je in tijden van onzekerheid je angsten kunt overwinnen en nieuwe innerlijke kracht kunt opdoen.
Vertrouw op je kracht is een hart onder de riem: je kunt elke crisis aan!
Anselm Grün verbindt de spirituele traditie van de monniken met de moderne psychologie. Sinds 1978 schrijft hij boeken over zingeving, psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's.


€ 12.50Aantal  BOEK - Vijftig heiligen voor je leven

BOEK - Vijftig heiligen voor je leven
Ten Have/Lannoo - Grün - 9789059950122

Oude heiligenverhalen, laat Anselm Grün zien, vertellen iets waardevols over het leven, ook over ons leven. Die heiligen leefden evenals wij in een wereld vol dreiging, angst en nood. Toch gingen ze er niet aan onderdoor. Ze zijn beelden van hoop, genezing en bevrijding, kortom: van een beter leven. Grün koos vijftig heiligen die hemzelf aanspreken. In de legenden wijst hij oerbeelden van ons mens-zijn aan. We herkennen in de verhalen onze angsten, twijfels en gevoelens van zinloosheid; tegelijkertijd vinden we er een nieuw perspectief voor ons zoeken en verlangen. De heiligen leren ons hoe je leven kan slagen.


€ 15.95Aantal  BOEK - Vrienden

BOEK - Vrienden
Meinema/Pelckmans - Grün - 9789056178215 - Geschenkboekje

Vrienden worden in onze snel veranderende wereld steeds belangrijker. Op crisismomenten staan zij voor ons klaar. In hun gezelschap komen we helemaal tot ontspanning of denken we na over de grote vragen van het leven.
Anselm Grün, die uit eigen ervaring en vanuit een brede consultatiepraktijk weet hoe belangrijk vrienden zijn, spreekt in dit boek over de rijkdommen die in vriendschap verborgen liggen. Hij laat zien hoe wij ons voor vrienden kunnen openstellen en geeft richtlijnen om onze vriendschappen blijvend te koesteren.


€ 9.90Aantal  BOEK - Vriendschap

BOEK - Vriendschap
Meinema/Pelckmans - Grün - 9789028931961 - Geschenkboekje

Wat is eigenlijk vriendschap? Wat is de betekenis er van in het leven van een christen?
In dit fraai uitgewerkte geschenkboekje gaat de Duitse theoloog en schrijver Anselm Grün, benedictijnermonnik, op deze vragen in. Vanuit zijn persoonlijke ervaring als geestelijk leidsman en een grote belezenheid in de spirituele literatuur analyseert hij op bespiegelende wijze het verschijnsel vriendschap in al zijn aspecten. Aan de hand van voorbeelden en teksten belicht hij de rol van de vriendschap in de bijbel, de klassieke oudheid en de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Vriendschap blijkt de beste therapie voor gevoelens van eenzaamheid, en onmisbaar voor een gezond geestelijk leven. In de nabijheid van de vriend en de vriendin ervaren wij de nabijheid van God.
Dr. Anselm Grün (1945) is monnik van de benedictijnenabdij Munsterschwarzach (Duitsland). Hij is tevens geestelijk leider van een retraitehuis voor priesters en kloosterlingen. Hij publiceerde talrijke boeken, de in vele talen zijn uitgegeven.


€ 9.90Aantal  BOEK - Waar heb ik dit aan verdiend

BOEK - Waar heb ik dit aan verdiend
Omgaan met leed en verdriet - Lannoo/Ten Have - Grün - 9789059950511

Waar heb ik dit aan verdiend? Die vraag stellen mensen zichzelf wanneer zij worden geconfronteerd met ziekten, dood of zelfs natuurrampen. Maar ook het verdriet van alledag, zoals het stuklopen van je relatie of het verlies van je werk, doet veel mensen wanhopig 'Waarom treft dat mij?' uitroepen. Ze vinden geen antwoord op de vraag hoe een barmhartige God dit onbarmhartige leed kan toelaten. Anselm Grün laat in dit boek juist deze vragen toe en beschrijft hoe je kunt omgaan met concrete ervaringen van leed en verdriet. Hij laat zien hoe je leed kunt aanvaarden en kunt leren begrijpen.


€ 14.95Aantal  BOEK - Wonden genezen - veertien heilige heelmeesters

BOEK - Wonden genezen - veertien heilige heelmeesters
Ten Have - Grün - 9789025955328

Angsten en geestelijke verwondingen dragen wij allemaal met ons mee. Ze kunnen onze zelfverwezenlijking in de weg staan. Door ze te erkennen en te overdenken kunnen we genezing vinden, volgens Anselm Grün.
Hij presenteert ons 14 noodhelpers – heiligen die bij rampen en ziekten te kunnen worden aangeroepen. Het waren gewone mensen, ieder met eigen angsten en verwondingen, die de kracht vonden om hun pijn en angst onder ogen te zien. Hun levensverhalen bieden wijze lessen voor het omgaan met ziekten en het vinden van genezing.


€ 12.90Aantal  BOEK - Wonen in het huis van de liefde

BOEK - Wonen in het huis van de liefde
Lannoo/Kok - Grün - 9789043502016

Juist omdat het woord 'liefde' zo vaak gebruikt en misbruikt wordt, neemt Anselm Grün, als monnik en geestelijk begeleider, de uitdaging aan om te schrijven over onze menselijke liefde en de verlossende liefde van God. Hij wil laten zien hoe Gods liefde ervaren kan worden als de uiteindelijke vervulling en voltooiing van ons verlangen naar liefde, en hoe de ervaring van Gods liefde onze levenswonden geneest. De lastige vragen, die deze uitdaging oproept, gaat hij niet uit de weg. De seksuele liefde van mensen, bijvoorbeeld, en de verlossende liefde van God lijken niets met elkaar gemeen te hebben. Welk verband is er dan wel tussen belde? Kan het menselijke verlangen naar liefde wel zijn vervulling vinden in de ervaring door God bemind te zijn? En hoe kunnen wij Gods liefde, die voor velen zo abstract blijft, concreet ervaren in ons leven? Hoe kan Gods liefde de wonden van ons leven genezen? Anselm Grün geeft concrete en levensnabije antwoorden, die die liefde niet herleiden tot een vrome pleister op de wonden van ons leven.


€ 13.50Aantal  BOEK - Wortelen - Weer houvast vinden in je leven

BOEK - Wortelen - Weer houvast vinden in je leven
Ten Have - Grün - 9789025902865

Waar liggen je wortels? Waar ben je thuis?
Weer houvast vinden.
Een boom met zwakke wortels waait om, of wordt ziek. Dat geldt ook voor een mens, die wortelt in zijn traditie en voorgeschiedenis. Niet voor niets spreken we van onze 'stamboom'. Anselm Grün maakt duidelijk hoe belangrijk de levensinstelling van onze voorouders is. Die kan ons houvast bieden. Als we gewond zijn geraakt of losgeslagen zijn door de moderne hectiek, kunnen rituelen ons helpen om weer te wortelen, en op te leven. Grün put daarvoor uit de Bijbel en uit de kerkelijke traditie.


€ 14.95Aantal  BOEK - God in alles

BOEK - God in alles
Berne Media - Anselm Grün/leonardo Boff - 153 p. - paperback

In dit boek laten de Duitse monnik Anselm Grün en de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff zien dat we God kunnen ervaren in mensen en in de schepping. Beide auteurs beschouwen alles wat leeft, de gehele schepping en zelfs de kosmos als onderdeel van het groot geheim, dat we God noemen. In ieder kleinste onderdeel komt God ons tegemoet. Daarmee ontvangen we niet alleen een groot geschenk, maar komt er ook een grote verantwoordelijkheid bij ons mensen te liggen. Beide auteurs kiezen hun eigen invalshoek. Voor Grün staat de godservaring in onszelf en in mensen om ons heen centraal. Boff kiest het universum, de schepping als geheel met daarin de kleinste levende wezens als uitgangspunt van zijn denken. Vanuit deze vertrekpunten gaan ze met elkaar 'in gesprek' en kun je als lezer ontdekken dat ze het in de kern hartgrondig met elkaar eens zijn wanneer het gaat om het wezenlijke van God: God is niet de geheel andere, buiten de wereld, maar aanwezig in de wereld zonder volledig met deze wereld samen te vallen.
Anselm Grün (1945) (...)
De Braziliaanse theoloog Leonardo Boff (1938) (...)


€ 16.90Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende