Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 | 

Anselm Grün
1 2 3 4 5 VolgendeBOEK - Geluk vinden in kleine dingen

BOEK - Geluk vinden in kleine dingen
een echt geschenkboekje - Berne Media - Anselm Grün - 154 p. - hardcover

Wanneer voel ik mij eigenlijk echt tevreden? Wat heb ik nodig om tevreden te zijn met mijn leven zoals het is? En wat houdt mij vaak af van tevredenheid?
Anselm Grün overdenkt in dit boek het hoe en waarom van tevreden zijn. Hij ontdekt dat het soms al voldoende is de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierbij speelt een houding van dankbaarheid een belangrijke rol. Wie dankbaar is voor elke dag kan het geluk ook in de kleine dingen vinden, hoe moeilijk de tijden ook zijn.
Een mooi geschenkboekje voor iedereen die op zoek is naar het geluk van tevreden zijn.
Dit boekje wordt uitgebracht in het kader van de 75e verjaardag van Anselm Grün in 2020, en bevat een extra bespiegelend hoofdstuk van Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne en directeur van Berne Media.


€ 18.50Aantal  BOEK - Samen luisteren in de stilte

BOEK - Samen luisteren in de stilte
Royal Jongbloed - Jos Douma, Anselm Grün e.a. - 191 p. - paperback

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Diverse auteurs (...)


€ 16.99Aantal  BOEK - Ik blijf aan je zijde

BOEK - Ik blijf aan je zijde
Sterven begeleiden - intenser leven - Averbode - Anselm Grün - 126 p. - paperback

Bij het stervensproces van een vertrouwde en geliefde medemens ervaren we vaak een gevoel van hulpeloosheid. Afscheid nemen is voor mensen een beproeving, zowel voor de persoon die moet gaan als voor hen die achterblijven. Stervende mensen vragen om begeleiding. Voor hun naasten is dit een zware opgave.
Pater Anselm Grün wil stervenden en hun naasten behoedzaam voorbereiden en staat hen bemoedigend en troostend terzijde.
In dit boek schenkt hij mensen kracht om stervenden niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de stervende medemens op de dood kunnen voorbereiden.
De begeleiding van stervende mensen behoort tot de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste omgang met de stervende mens maakt het leven intensiever.
Anselm Grün (1945)...


€ 17.50Aantal  BOEK - 50 persoonlijke rituelen

BOEK - 50 persoonlijke rituelen
Rituelen bieden vrije ruimte waar je op adem kunt komen - Lannoo - Grün - 9789058772091

Rituelen geven het leven structuur, diepgang en kleur. Ze stellen je in staat zelf te leven in plaats van geleefd te worden. In dit boek beschrijft Anselm Grün 50 rituelen die verdieping aan je leven geven. Hij inspireert om eigen en geheel persoonlijke rituelen te ontwikkelen. Rituelen die je ruimte verschaffen om te midden van dagelijkse verplichtingen en stresssituaties op adem te komen en te genieten van de vrije tijd voor jezelf.


€ 12.50Aantal  BOEK - 50 persoonlijke rituelen, ankers voor de ziel

BOEK - 50 persoonlijke rituelen, ankers voor de ziel
Forte/Lannoo - Grün - 9789058777706

In 50 PERSOONLIJKE RITUELEN – Ankers voor de ziel beschrijft Benedictijner monnik Anselm Grün vijftig rituelen die je ruimte verschaffen om te midden van dagelijkse verplichtingen en stresssituaties op adem te komen en te genieten van de vrije tijd voor jezelf.
Al een aantal jaren is er een hernieuwde behoefte aan rituelen. Daarbij gaat het niet alleen om religieuze rituelen die gemeenschappelijk in de eredienst worden uitgevoerd. Steeds meer betreft het persoonlijke rituelen in het dagelijks leven en om rituelen die het leven in het gezin, in een onderneming en in de maatschappij bepalen. Rituelen geven het leven structuur, diepgang en kleur. Ze stellen je in staat (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Als je moe bent

BOEK - Als je moe bent
Grün - De weg naar nieuwe levenslust - Averbode - 9789079956203

Een gevoel van intense vermoeidheid, lusteloosheid of berusting. Kennen we dat niet allemaal? Wanneer je teleurstelling of onmacht ervaart. Wanneer jouw weg niet naar het gewenste doel leidde. Of als je het idee hebt dat niets in je leven meer lukt. Op enig moment slaat de uitputting toe en lijkt je levenslust verdwenen. Maar vermoeidheid kan je ook iets goeds brengen. Het is een kans om het leven te overdenken: Wat wil ik nu echt? Wat verwacht ik van anderen, van familieleden, mijn partner, collega's, vrienden? Wat verwacht ik van mezelf ? Waar vaar ik wel bij? Anselm Grün laat in dit boek zien hoe je met vermoeidheid en teleurstelling om kunt gaan en hoe je het als mogelijkheid kunt zien om jezelf te hervinden en nieuwe levenslust op te doen.


€ 14.95Aantal  BOEK - Benedictijnse regels voor een gelukkig leven

BOEK - Benedictijnse regels voor een gelukkig leven
Averbode - Grün - 9789079956029

'Alle mensen willen gelukkig zijn'. Dit uitgangspunt komt van Plato, de grootste filosoof van Griekenland, en na hem hebben talrijke filosofen en dichters die stelling bevestigd. Een belangrijke weg naar het geluk loopt via de deugden, die de mens helpen om zijn leven te laten 'deugen'. Het zijn grondhoudingen, die de mens houvast geven. Waarden die het leven waardevol maken.
In dit boek heeft Anselm Grün grondhoudingen beschreven die je nodig hebt om geluk te kunnen ervaren. Zo kun je al geluk ervaren door kalm te zijn of liefde te geven. Het zijn gouden regels. Ze brengen ordening en geven richting.
Anselm Grün geeft aan de hand van tien vragen zicht op gelukkig leven. Een leven met instemming van jezelf en met het bestaan en de ervaring van de glans van de eigen ziel.


€ 14.95Aantal  BOEK - Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

BOEK - Benedictijnse wijsheid voor het ware leven
Ten Have - Anselm Grün - 112 p. - hardcover - geschenkboek

Anselm Grün zoekt in Benedictijnse wijsheid voor het ware leven spirituele wijsheid niet per se in hoge idealen of in mystieke extase. Hij toont een spiritualiteit die voor ons allen bereikbaar is. Het meest spiritueel is het leven wanneer het niet loopt, wanneer we ogenschijnlijk aan de grond zitten. Juist dan stellen wij ons open voor een houding van "deemoed' en is verlichting vindbaar.
Voor de seculiere mens ...


€ 20.00Aantal  BOEK - Benedictus - Meesters in spiritualiteit

BOEK - Benedictus - Meesters in spiritualiteit
9789031718580

Benedictus van Nursia (ca. 480-547) heeft door de stichting van zijn orde op de top van de Monte Cassino een stempel gedrukt op de cultuur van Europa. Zijn populaire devies "Ora et labora" - "bid en werk" heeft niet alleen het benedictijnse leven maar de hele christelijke spiritualiteit geïnspireerd. Zijn 'Regel' is een levensregel die de kunst van het gezonde leven belicht en daarom mensen blijft fascineren. Het gebed is voor hem een weg naar bevrijding, zodat de mens zich niet langer blindstaart op zichzelf, maar zijn medemensen en God opnieuw ontmoet. Zijn spiritualiteit in concreet en geaard. De principes van leiderschap en visie op menselijke arbeid die hij erin verwoordt, zijn een openbaring voor hedendaagse managers.


€ 14.95Aantal  BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag

BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag
Carmeliatana - Anselm Grün - 85 p. - paperback - reeks Spirituele Meesters

Benedictus van Nursia (ongeveer 480-547) geeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar wanneer we Benedictus tegen de achtergrond van zijn eigen woelige tijd beschouwen, worden zijn onderrichtingen voor ons vandaag opnieuw actueel. Onze tijd van globalisering lijkt in veel opzichten op Benedictus' tijd van grote volksverhuizingen. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdurende flexibiliteit. Maar onze ziel kan dikwijls niet volgen. Zij reageert met depressies om uit te drukken dat het haar ontbreekt aan zekerheid en duidelijkheid. Benedictus heeft op het voortdurend in beweging zijn van zijn tijd geantwoord met de eis tot 'stabilitas' (standvastigheid). Hij heeft mensen uit verschillende volksstammen in zijn gemeenschap opgenomen en zo bijgedragen tot integratie van vreemdelingen. Hij heeft op de voortdurende nieuwsgierigheid van zijn tijd, op de permanente zucht naar 'events' geantwoord met een zich terugrekken in de stilte. Vandaar uit kwamen zijn antwoorden die ook nu nog verhelderend zijn
Anselm GRÜN is (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Betoverend licht

BOEK - Betoverend licht
Ten Have - 9789025904555 - Anselm Grün / Ton Schulten

Bevlogenheid en blijheid in woord en beeld.
Betoverend licht combineert de kleurrijke schilderijen van de Ootmarsumse kunstenaar Ton Schulten met de spirituele inzichten van de Duitse monnik Anselm Grün. Beiden worden geïnspireerd door de schoonheid van de natuur, door licht en kleur, stralende eenvoud en innerlijke kracht.
In Betoverend licht versterken woord en beeld elkaar op een vanzelfsprekende manier.


€ 17.99Aantal  BOEK - Bezield werken vanuit inzicht, compassie en aandacht

BOEK - Bezield werken vanuit inzicht, compassie en aandacht
Ten Have - 9789025961787

Werk is belangrijk voor je levensgeluk. Het is daarom goed je te bezinnen op de betekenis van je werk, zeker in tijden van (persoonlijke) crisis. Ontslag, een burn-out of carrièredruk kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een heroriëntatie. Benedictijner monnik Anselm Grün en coach Friedrich Assländer beschrijven hoe je, onafhankelijk van loopbaan en succes, in je werk levensvervulling kunt ervaren.
Bezield werken verkent het thema arbeid door de eeuwen heen en beschrijft de rol van arbeid in de Bijbel en in het boeddhisme. De auteurs analyseren vervolgens de huidige werkomstandigheden. Het ontbreekt hierin veelal aan zingeving. Hoe kunnen we vanuit een spirituele levensinstelling werken? Daarvoor geven Grün en Assländer geven inzichten en oefeningen. Zo leren we een nieuwe zin te ontlenen aan de dagelijkse arbeid, om bezield te werken.
Het logische vervolg op de succesvolle Grün-titels Bezielend leidinggeven en Spiritueel leidinggeven


€ 17.90Aantal  BOEK - Bezielend leidinggeven

BOEK - Bezielend leidinggeven
Ten Have - 9789025904937

'Bezielend leidinggeven' is een standaardwerk op het gebied van leidinggeven. Anselm Grün gaat uit van de 1500 jaar oude Regel van Benedictus als managementmodel. Volgens Benedictus is een leidinggevende iemand die het leven dient en mensen bezielt. Zelfkennis, mensenkennis, creativiteit en fantasie zijn hierbij voorwaarden.
Deze bestseller, waarvan inmiddels meer dan 15.000 exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu in een nieuw jasje. Herzien naar deze tijd.


€ 19.99Aantal  BOEK - Boek van levenskunst

BOEK - Boek van levenskunst
Ten Have/Lannoo - 9789025953614

Of we werkelijk gelukkig worden hangt van onszelf af Is leven dus een kunst en kun je die leren? Anselm Grün antwoordt volmondig ja op die vraag. Hij put zijn levenslessen uit de oude spirituele traditie waarin hij als kloosterling staat. Grün heeft ontdekt dat druk en dwang niets opleveren. Wie zichzelf en het leven overvraagt, staat zichzelf in de weg. Maar wie goed met zichzelf omgaat, is al op de goede weg. Waar komt het dan op aan? Werk aan je zwakheden, maar raak er niet door geobsedeerd. Laat ze los; heb geduld met jezelf en anderen. Alleen wie barmhartig voor zichzelf is, kan goed zijn - voor zichzelf en anderen. Levenskunst is ook: doen wat lichaam en ziel goeddoet. Wees wie je bent - maar cirkel niet steeds om je. eigen ego. Beeld je niets in en neem jezelf niet zo bloedserieus. Weer anders gezegd: het is de kunst je diep, met het leven in te laten, en je iedere dag te laten verassen


€ 18.90Aantal  BOEK - Boek van verlangen

BOEK - Boek van verlangen
Lannoo - Grün - 9789059959903

Anselm Grün laat zien hoe verlangen een drijvende kracht in ons leven is. Het bevrijdt ons uit cynisme en berusting. Het doet het vuur in ons hart oplaaien zodat de wereld niet verkilt of verhardt. Kortom: verlangen is de basis van levenskunst.
Grün inspireert ons te vertrouwen op ons innerlijk verlangen. Zijn boodschap is: luister naar de stem van je hart. Stel je open voor je dromen. Bevrijd jezelf van knellende banden en volg je eigen ster. Het zal je leven veranderen.


€ 16.95Aantal  BOEK - Boerenwijsheid

BOEK - Boerenwijsheid
Ten Have - Grün - 9789025961077

De Duitse benedictijner monnik Anselm Grün is nauw betrokken geweest bij de hervorming van zijn Beierse kloosterboerderij tot een CO2-neutrale, duurzame onderneming. Hij schreef een essay over de combinatie van landbouw, zingeving en spiritualiteit. Wat kunnen wij van de boerencultuur leren?
Anselm Grün ziet de boer als schepper van gezondheid, als bouwer en herder. Hij beschouwt dit niet als achterhaalde beelden, maar als een inspiratiebron voor zowel de boeren zelf als de moderne samenleving.
Hij laat zien welke universele waarden en deugden een moderne boer ons als een spiegel kan tonen.
Ton Duffhues en Hein Pieper (...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Bronnen van kracht

BOEK - Bronnen van kracht
KOK - Grün - 9789043523677

'Bronnen van kracht' door Anselm Grün, een inspiratieboek voor elke dag. Waar put je nieuwe energie uit in het hedendaagse hectische bestaan? De stilte, rust en ruimte van de natuur zijn een levende bron van kracht. In 'Bronnen van kracht' zijn de inspirerende teksten van Anselm Grün en fascinerende natuurfoto's van Micha Pawlitzki samengebracht om troost, moed en vreugde te brengen in moeilijke dagen. Anselm Grün is monnik en econoom. Zijn publicaties over geloof en hedendaagse spiritualiteit inspireren mensen over de hele wereld. 'Bronnen van kracht' (oorspronkelijke titel: Quellen der Kraft) is zijn hommage aan de schoonheid van de schepping.


€ 17.99Aantal  BOEK - Creatieve spiritualiteit

BOEK - Creatieve spiritualiteit
Carmelitana - Grün - 9789076671550

Creatieve spiritualiteit, de spiritualiteit van de omvorming gaat ervan uit dat alles wat in ons is er mag zijn, dat alles in ons een diepere betekenis heeft, dat alles in ons, ook als het schijnbaar zo donker en kwaad, zo ziek en zwak is, getransformeerd kan worden, dat Gods licht juist in onze zwakheden en wonden graag zou schijnen.
Hierbij worden juist onze zwakheden en wonden onze begeleider en leider die ons de weg tonen naar de schat die in ons ligt, die juist op die plaats verborgen is waar wij niet met onszelf overweg kunnen, waar onze passies ons in beroering brengen en ons lichaam het woord vraagt. In plaats van onze passies en onze zwakheden te onderdrukken, sluiten wij er vriendschap mee opdat zij ons zouden helpen om de schat op te graven, om de nieuwe levensmogelijkheden in ons te ontplooien.


€ 14.50Aantal  BOEK - De bronnen van Spiritualiteit

BOEK - De bronnen van Spiritualiteit
Lannoo - Grün - 9789059959941

Monnik Anselm Grün formuleert kernachtig en inspirerend uit welke spirituele bronnen hij put. Centraal staan voor hem Jezus Christus en zijn Geest. Grün schrijft over de betekenis van Bijbel en liturgie, ascese, rituelen, en de mystieke weg. Nuchter en praktisch belicht hij het handelen van de christen in het dagelijks leven.
'Als monnik wil ik graag de bronnen van christelijke spiritualiteit beschrijven zoals ze mij uit de kloostertraditie zijn overgeleverd. Het zijn de bronnen waaruit de vroege kerk geleefd heeft. Natuurlijk kunnen we de spirituele weg van de vroege kerk of de monniken uit die tijd niet klakkeloos kopiëren. Maar als we ons verdiepen in hun weg, stimuleert dat ons
naar onze eigen bronnen op zoek te gaan.'
Anselm Grün, monnik en economisch directeur (kellenaar) van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach, schreef vele internationale bestsellers, waaronder 'Boek van levenskunst' en 'Boek van verlangen'. Christelijke spiritualiteit beschreven vanuit de kloostertraditie


€ 11.95Aantal  BOEK - De kunst van het alleen zijn
Ten Have - Grün - 9789025904203

`De kunst van het alleen-zijn van Anselm Grün is voor iedereen die het moeilijk vindt om alleen te zijn. Want wie alleen kan zijn, is nooit meer eenzaam. Alleen-zijn wordt meestal als negatief ervaren, maar Anselm Grün wijst op de tegenkant: het kan je veel opleveren. Alleen-zijn is niet hetzelfde als vereenzaming of isolement. Angst om alleen te zijn is dan ook niet nodig, volgens Grün. Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een tijdje helemaal niets te doen, onderbreekt stilte het levensritme. Zo vormt alleen-zijn een vruchtbare bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei.


€ 14.99Aantal  
1 2 3 4 5 Volgende