Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT Anselm Grün

 Gregoriaans - Solesmes

 Thomas Quartier


1 2 VolgendeBOEK - Kardinaal Basil Hume - Een pelgrim die God zoekt

BOEK - Kardinaal Basil Hume - Een pelgrim die God zoekt
Halewijn/Adveniat - Gertrude Feick - 166 p. - paperback

Mocht er in kerkelijke kringen zoiets bestaan als een x-factor, dan zou er over kardinaal Basil Hume een grote unanimiteit bestaan. De woorden van deze vroegere abt van abdij Ampleforth later aartsbisschop in Westminster, vinden twintig jaar na zijn dood nog altijd hun weg naar het hart van wie ze tot zich neemt.
Veelzijdig, diepzinnig, humoristisch, zijn maar enkele woorden om zijn buitengewone persoonlijkheid te schetsen. Ogenschijnlijke tegenstellingen weet hij in zich te verenigen. Als geen ander is hij mee met de grote veranderingen in Kerk en wereld. Tegelijk blijft hij altijd monnik, helemaal geworteld in God. Hij kan om met iedereen: hij is zowel voetbalsupporter met de supporters, als dat hij vriend aan huis is bij de koningin. Een pelgrim zijn naar God, drukt het meest uit wie hij was. Medepelgrims zoeken was de hoofdbetrachting in zijn leven. Dit verlangen eindigt niet met zijn dood.
Gertrude Feick is benedictines ...


€ 22.50Aantal  BOEK - De Regel van Benedictus

BOEK - De Regel van Benedictus
Lannoo - Patrick Lateur - vertaling met Latijnse brontekst - hardcover - 16x25 cm - 208 p.

De Regel van Benedictus is een van de basisteksten van de Westerse cultuur
De Regel is niet alleen een basistekst voor benedictijnen, cisterciënzers en trappisten, maar voor de hele Westerse cultuur. Benedictus is niet voor niets de 'patroon van Europa'.
Benedictus, die rond 550 overleed, schreef zijn Regel als praktische leidraad voor het kloosterleven in een abdij. Hij heeft aandacht voor drie essentiële aspecten: studie, gebed en arbeid en hij beklemtoont het belang van nederigheid, gehoorzaamheid en tevredenheid.
(...)


€ 25.99Aantal  BOEK - Een levensregel voor beginners

BOEK - Een levensregel voor beginners
Lannoo - Wil Derkse - hardcover

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven
Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Vóór de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten'. De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen.
(...)


€ 24.95Aantal  BOEK - In de leer bij de monnik

BOEK - In de leer bij de monnik
Halewijn/Adveniat - Erik Galle - 127 p. - paperback - mooi geschenkboek

Monastieke accenten in het dagelijks leven
De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid. Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen. Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken.
Erik Galle (...).


€ 25.50Aantal  BOEK - Monnik zijn - een bescheiden en edele dienst

BOEK - Monnik zijn - een bescheiden en edele dienst
Dom Gabriel Braso OSB - 180 pagina's - paperback

Monnik zijn: Een bescheiden en edele dienst Dom Gabriel Brasó o.s.b. Gabriel Maria (Lluis) Brasó (Barcelona1912) was monnik van de Spaanse benedictijnenabdij Montserrat (bij Barcelona). Hij werd daar prior en later tot abt gekozen. In 1966 werd hij abt-praeses van de benedictijnse congregatie van Subiaco. Als abt-praeses had hij een internationale taak van coördinatie en ondersteuning ten dienste van een groot aantal benedictijner abdijen in diverse landen. Hij schreef elk jaar een door velen gewaardeerde brief over het benedictijnse kloosterleven, waarin met name de nieuwe inzichten besproken werden over het monastieke leven zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie verwoord waren: aanpassingen aan veranderingen in kerk en cultuur. Brasó's belangrijkste streven was daarbij het leven van monniken en monialen te beschrijven naar zijn diepste evangelische kern: de navolging van en de liefde voor Christus. 'In het hart van deze historische context was mijn eerste pastorale zorg om de nadruk te leggen op het enig noodzakelijke.'
Zijn eigen selectie van de belangrijkste passages uit de zesentwintig brieven die hij van 1966 tot en met 1977 aan de kloosters schreef, waaronder de twee laatste zeer persoonlijke, vormen samen dit boek.
Hij overleed op 1 januari 1978. Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie en zevenendertig jaar na zijn overlijden blijkt Brasó's visie op het monastieke leven onverminderd actueel en inspirerend.


€ 17.50Aantal  BOEK - Regel - richtsnoer voor monastiek leven

BOEK - Regel - richtsnoer voor monastiek leven
Damon - Benedictus van Nursia - 176 p. - hardback

Er bestaat geen monastiek geschrift in het Latijnse Westen dat zo richtinggevend is als de 'Regel' voor monniken van Benedictus van Nursia (ca. 480-550). De schrijver is ons bekend vanuit de 'Dialogen' van paus Gregorius de Grote (ca. 540-604), waar Benedictus uitgebreid geportretteerd wordt in het tweede Boek.
In zijn 'Regel' schetst Benedictus een uiterst evenwichtige synthese tussen het vroeg-Egyptische kluizenaarsideaal en het koinoniagemeenschapsmonnikendom van Basilius en Augustinus. Eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, brengt de Regel van Benedictus leiding en structuur aan in monnikenkloosters over heel de wereld. Recentelijk wordt hij ook in toenemende mate ontdekt en toegepast door leken in hun religieus, maatschappelijk of bedrijfsmatig functioneren.
In een sprankelende vertaling en vakkundig toegelicht wordt de 'Regel' van Benedictus nu nieuw uitgegeven in de serie 'Middeleeuwse Monastieke Teksten'.


€ 27.90Aantal  BOEK - Tussen de regels

BOEK - Tussen de regels
Davidsfonds - Bart Demyttenaere - paperback - 14.50x22 cm - 180 p.

Achter de muren van een slotklooster

De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95. In hun glorietijd waren de monniken van Zevenkerken met tweehonderd. Anno 2015 bevolken nog twintig taaie mannen het slotklooster van Sint-Andries bij Brugge. 
Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Waarom ruilde een voormalig olympisch atleet zijn sportshirt voor een pij? Hoe wordt de strenge regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons?
Tussen de regels is een boek om met mondjesmaat van te proeven. Om tussen de regels te lezen.


€ 22.50Aantal  BOEK - Een stil moment - Benedictus van Nursia

BOEK - Een stil moment - Benedictus van Nursia
KoK - Benedictus van Nursia - 160 p. - mooi geïllustreerd - paperback - geschenkboekje

De spirituele weg van Benedictus van Nursia. Teksten om de Benedictijnse spiritualiteit te ontdekken. Een mystiek en uitnodigend boekje om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen.


€ 6.99Aantal  BOEK - Bernardus van Clairvaux - Bruiloft 1

BOEK - Bernardus van Clairvaux - Bruiloft 1
Preken op het hooglied 1-23 - Damon - 400 p. - hardcover

Met zijn zesentachtig 'Preken op het Hooglied' heeft Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een meesterwerk binnen de Latijnse literatuur geschreven. Heel vroeg in zijn loopbaan als abt moeten hem de hoofdlijnen voor ogen hebben gestaan. Toch zou hij nog lang wachten voor hij er daadwerkelijk aan begon. Het werd een levenswerk, dat hij maar enkele jaren voor zijn dood heeft voltooid. Het resultaat is een hoogtepunt in de Latijnse christelijke retoriek. Het legde de basis voor een hele traditie van commentaren op het Hooglied, maar is tevens van groot belang geweest in de ontwikkeling van de christelijke mystiek.
In dit deel zijn de eerste drieëntwintig 'Preken' vertaald. ...


€ 29.90Aantal  BOEK - Het leven gewogen - Een kijk op de oude dag

BOEK - Het leven gewogen - Een kijk op de oude dag
Halewijn/Adveniat - Enzo Bianchi - 100 p. - paperback

Vanuit zijn eigen ervaring en op basis van tal van gesprekken met andere ouderen, geeft Enzo Bianchi een inkijk in wat de oude dag ons kan brengen. Een dankbare terugblik op het ontvangen leven vormt zijn uitgangspunt. Een realistisch beeld van wat ouder worden concreet betekent, kleurt het geheel.
Bianchi promoot niet de illusie van de eeuwige jeugd, maar pleit voor het accepteren van de vele veranderingen die de ouderdom tekenen. 'Het leven gewogen’ is een warme uitnodiging om te leren omgaan met de eindigheid van ons leven.


€ 15.95Aantal  BOEK - Zeg het tegen God

BOEK - Zeg het tegen God
Een aanmoediging om te (leren) bidden - KOK - Luigi Giola - 216 p. - paperback

Met zijn boek "Zeg het tegen God' daagt Luigi Gioia je uit om (weer) te gaan bidden. Luigi Gioia laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde. Het gebed kwam voor Jezus op de eerste plaats. Het was de manier om zijn weg door het leven te vinden: in vertrouwen dat God voor hem zorgt als een liefdevolle vader. Dit vertrouwen maakt het mogelijk om ook de moeilijke weg te gaan, als God dat van je vraagt.
In korte hoofdstukken moedigt de auteur je aan om te bidden.(...)
Luigi Gioia, Benedictijn, (...)


€ 17.99Aantal  BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken

BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken
Berne Media - Zacharias Heyes - 188 p. - paperback

(...)
De gedachte dat God de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag ont-stressen en ontspannen. Hij maakt vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten maken.
Dit boek wil aan de hand van Bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen wordt.
Zacharias Heyes (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag

BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag
Carmeliatana - Anselm Grün - 85 p. - paperback - reeks Spirituele Meesters

Benedictus van Nursia (ongeveer 480-547) geeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar wanneer we Benedictus tegen de achtergrond van zijn eigen woelige tijd beschouwen, worden zijn onderrichtingen voor ons vandaag opnieuw actueel. Onze tijd van globalisering lijkt in veel opzichten op Benedictus' tijd van grote volksverhuizingen. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdurende flexibiliteit. Maar onze ziel kan dikwijls niet volgen. Zij reageert met depressies om uit te drukken dat het haar ontbreekt aan zekerheid en duidelijkheid. Benedictus heeft op het voortdurend in beweging zijn van zijn tijd geantwoord met de eis tot 'stabilitas' (standvastigheid). Hij heeft mensen uit verschillende volksstammen in zijn gemeenschap opgenomen en zo bijgedragen tot integratie van vreemdelingen. Hij heeft op de voortdurende nieuwsgierigheid van zijn tijd, op de permanente zucht naar 'events' geantwoord met een zich terugrekken in de stilte. Vandaar uit kwamen zijn antwoorden die ook nu nog verhelderend zijn
Anselm GRÜN is (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis

BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis
Averbode/Bernemedia - Anselm Grün - paperback - 141 p.

Het credo behoort tot de fundamenten van het christelijke geloof. Voor veel gelovigen is de geloofsbelijdenis een evidentie, maar voor anderen vormt het een bron van twijfel. Waarom moet je – in godsnaam – je geloof uitdrukken in die geijkte formule? Is het niet genoeg dat je gelooft in de liefde van God?
Met dit boek richt Anselm Grün zich tot zoekende mensen. Mensen die willen achterhalen waar het bij hun geloof om gaat. De auteur wil hun manieren tonen om het geloof zo te begrijpen dat hun leven erdoor verlicht wordt. Het credo vormt daarbij een onmisbaar handvat.

Anselm Grün (...)
 

€ 17.90Aantal  BOEK - Een jaar met de woestijnvaders

BOEK - Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid - Halewijn/Berne Media - Anselm Grün - 415 p. - hardcover

Mooi geschenkboek!
Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos: 'Kan een mens elke dag opnieuw beginnen?' Silvanos antwoordt daarop: 'Als hij een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.'
In de woorden van de eerste monniken, de Woestijnvaders, vindt men een schat aan levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, woede, afgunst en lusteloosheid.
Anselm Grün laat in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze ervaringen en wijsheden kan leren, want juist nu worstelen veel mensen met hun emoties. Hij doet dat door 365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit onze tijd. Oude wijsheden komen tot leven. Zo voorziet de auteur de lezer van 365 dagen levenswijsheid.
Anselm Grün (...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Leven uit de stilte

BOEK - Leven uit de stilte
KOK - Anselm Grün - 158 p. - hardback

Volgens Anselm Grün zal je in de stilte vrede vinden.
In zijn boek 'Leven uit de stilte' legt hij uit hoe belangrijk het is om de stilte te koesteren en meer ruimte te geven in je leven. Alleen dan vinden wij de rijkdom van ons leven. Maar wie lukt dat in de hectiek van het leven?
Anselm Grün vertelt over de kracht en de zuiverheid van de stilte en hoe we beide kunnen vinden. Wie de stilte als basis neemt om uit te leven, zal op een dieper niveau de volheid van het leven ervaren.
Dit prachtig uitgevoerde geschenkboek zal voor velen een schat zijn voor meditatie en het vertrekpunt om rust en vrede te vinden in de ziel.


€ 15.99Aantal  BOEK - Troostboek voor lichaam en ziel

BOEK - Troostboek voor lichaam en ziel
Anselm Grün - KOK - 175 p. - hardback - mooi geschenkboekje

'Wat het lichaam goeddoet, zal ook de ziel goeddoen.' Dat is de raad die Anselm Grün geeft in zijn 'Troostboek voor lichaam en ziel'.
Wat doet je goed als het niet zo goed met je gaat? Waar vind je een geneesmiddel voor je in verwarring gebrachte ziel? Bij Thomas van Aquino vindt de monnik Anselm Grün 7 vertroostingen voor lichaam en ziel: lust, tranen, medelijden, waarheid, slaap, baden, gebed. Hij voegt er 10 vertroostingen aan toe: wandelen, natuur, muziek, spel, lezen, herinneren, thuis, stilte, gesprek en wijn. 'Het gaat erom dat je feeling krijgt voor wat goed is voor je lichaam en je ziel.'
Een boek als balsem van troost. Tevens een mooi geschenkboekje.


€ 16.99Aantal  BOEK - Open je ogen

BOEK - Open je ogen
Meditaties over de 'Ik-ben' woorden van Jezus - Anselm Grün - 137 p.

‘Open je ogen’ is een handzaam meditatieboekje met korte teksten Anselm Grün en Clemens Bittlinger die zich bezinnen op de zeven 'Ik ben'-uitspraken van Jezus zoals die genoteerd staan in het evangelie van Johannes.
In deze woorden ontmoet Jezus ons en wij hem in alledaagse dingen: water, brood, wijn. Bij iedere overweging is ook de Bijbeltekst (volgens de Nieuwe Bijbelvertaling) opgenomen.
Anselm Grün is een Duitse benedictijner pater en schrijver van vele spirituele boeken.
Clemens Bittlinger is pastor, auteur en schrijver van liedteksten.


€ 11.40Aantal  BOEK - Ootmoed

BOEK - Ootmoed
Berne Media - Hans Wilbrink - paperback - 240 p.

Leven en werk van Hildegard van Bingen

Ootmoed geeft een bijzondere inkijk in het leven en het werk van de twaalfde-eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard zijn door auteur Hans Wilbrink vertaald en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatoonse inslag van haar werk en aan de bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefenitie. Deze uitgave biedt een frisse, nieuwe kijk op het fenomeen van de middeleeuwse mystiek in het algemeen en op de tijdloze boodschap van de mystica in het bijzonder. Daardoor is het een indringend en veelzeggend boek geworden voor de zoekende en verlangende lezer in onze geseculariseerde wereld.
(...)


€ 29.95Aantal  BOEK - Geestelijke brieven

BOEK - Geestelijke brieven
Bronnen van spiritualiteit - John Chapman osb - Averbode - 306 p. - hardcover

Dom John Chapman (1865-1933) was de zoon van een Anglicaanse priester. Hij studeerde theologie in Christ Church, Oxford. Chapman bekeerde zich in 1890 tot de Rooms-Katholieke kerk en werd benedictijn in het Belgische Maredsous. In 1929 werd hij abt van de abdij van Downside in het Verenigd Koninkrijk.
Chapman is gekend als patroloog en Bijbelwetenschapper. Na zijn dood werd een hondertal brieven van geestelijke leiding teruggevonden. De brieven getuigen van een grote genegenheid voor zijn correspondenten en zijn pareltjes van geestelijk inzicht, praktische wijsheid en gezond verstand. De geestelijke leiding van dom Chapman is erop gericht dat zijn correspondenten vrije en verantwoordelijke partners in de relatie tot God worden.
Dirk Boone vertaalde de brieven naar het Nederlands.


€ 24.50Aantal  
1 2 Volgende