Winkelwagen

DVD

 | 

DIVERSE PRODUCENTEN

 | 

BIJBEL
1 2 3 VolgendeBOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen

BOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen
Prachtig geschenkboek met ingesloten DVD

Met het prachtige fullcolour cadeauboek Pasen met de Zandtovenaar kun je het paasverhaal op veel manieren beleven. De kunstige zandtekeningen van Gert van der Vijver gaan samen met bijbelteksten uit het paasverhaal.
Op de dvd is de zandtovenaar in actie te zien en bekende artiesten onder wie Charly Luske en Hind zorgen voor de muzikale omlijsting. Achter in het boek staat een interview met Van der Vijver.


€ 11.50Aantal  4DVD - The Books of the Bible

4DVD - The Books of the Bible
360' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

Deze 4DVD Box bevat de volgende films: The Book of Genesis, The Book of Esther, The Book of Ruth, The Book of Daniel.


€ 24.99Aantal  4DVD - Vrouwen uit de Bijbel

4DVD - Vrouwen uit de Bijbel
300' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Deze unieke filmcollectie vertelt de verhalen van vier vrouwen uit de Bijbel: Ruth, Esther, Maria (moeder van Jezus) en Maria Magdalena van wie het verhaal tot op de dag vandaag tot de verbeelding spreekt. Het zijn allen vrouwen die door hun moed, vertrouwen en hoop nog altijd een voorbeeld zijn.
Ruth (...)
Esther (...)
Maria (Moeder van Jezus) (...)
Maria (Magdalena) (...)


€ 19.99Aantal  BLUE RAY - Quo Vadis

BLUE RAY - Quo Vadis
film - NL ondertiteld - 174'

opgepast! Dit kan niet afgespeeld worden op een DVD-speler. Het is BLUE RAY.

Rome staat in brand. Nero manipuleert. Het Christendom is in opkomst. En bioscoopgangers kwamen in drommen naar deze geweldige film, jaar jaren aan gewerkt was en die genomineerd werd voor maar liefst acht Oscars, waaronder 'beste film'.
Robert Taylor speelt de generaal wiens liefde voor een christelijke slavin de scheidslijn overschrijdt tussen het keizerrijk en een religieuze beweging met een hogere trouw. Aan het hoofd van dit alles zit Nero. Hij is een gek, een moordenaar, een keizerlijk heerser over de spectaculair ten dode opgeschreven glorie van Rome.


€ 26.95Aantal  BLUE RAY - The Bible - In the beginning

BLUE RAY - The Bible - In the beginning
174' - Engels/Frans gesproken - Nederlands/Frans/Engels ondertiteld

Opgepast! Dit sis GEEN DVD, maar BLUE RAY en kan dus niet op een gewone DVD-speler gespeeld worden.

In deze film, die de eerste 22 hoofdstukken van Genesis vertoont, zijn de fantastische overleveringen uit het Oude Testament met een verbazingwekkende sfeer en kracht (...)

Nog immer houdt The Bible stand als een monumentale filmprestatie, (...).


€ 13.95Aantal  DVD - A.D. The Bible continues

DVD - A.D. The Bible continues
Ongeveer 10 u. speelduur - Engels gesproken - NL, Frans, Engels ondertiteld

‘A.D. The Bible Continues’, gaat verder waar ‘The Bible’ is gestopt. Deze indrukwekkende twaalfdelige reeks vertelt het verhaal uit het nieuwe testament van de bijbel en begint bij de kruisiging en de verrijzenis van Jezus Christus. In deze rumoerige tijden veranderen de heroïsche daden en opofferingen van Jezus’ eerste volgelingen de geschiedenis van de mensheid.


€ 43.50Aantal  DVD - De Bijbel - Judas

DVD - De Bijbel - Judas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 92' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Als een van de uitverkorenen reist Judas drie jaar lang achter Jezus aan tot hij de Messias uiteindelijk, overmand door emoties en verwarring, verraadt bij de Romeinse stadhouder Pilatus. Daarmee is Judas Iskariot verantwoordelijk voor de kruisiging.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 5.00Aantal  DVD - De Bijbel - Maria Magdalena

DVD - De Bijbel - Maria Magdalena
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 94' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Maria uit het stadje Magdala was een van de trouwste aanhangers van Jezus Christus. Ze volgde Hem vanuit Galilea naar Jeruzalem en was getuige van de kruisiging, de graflegging en de wederopstanding van de Messias. Als volgelinge is Maria Magdalena een van de belangrijkste, vrouwelijke getuigen van Pasen.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 5.00Aantal  DVD - De Bijbel - Thomas

DVD - De Bijbel - Thomas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 91' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De 'ongelovige' Thomas raakt totaal van streek en vervuld van spijt en berouw als hij de chaos rond de begrafenis van Jezus Christus ziet. Zijn overtuiging dat er nooit sprake is geweest van een zoon van God, verdwijnt als hij getuige is van een reeks onverklaarbare gebeurtenissen. Na de verrijzenis is hij de eerste die opstaat om de boodschap van God verder te verspreiden.


€ 5.00Aantal  DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob

DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob
EIC-EO - geschikt voor alle leeftijden - 5 bijbelse verhalen

Deze serie is gebaseerd op een rollenspel en kan als dusdanig ook goed in de catechese gebruikt worden en aanleiding zijn om zelf een bijbels rollenspel te organiseren!
De serie brengt veel van de geweldige verhalen uit de Bijbel op informatieve, spannende en aansprekende wijze in beeld. Ze benadrukken de relaties tussen mensen, en tussen mensen en God.
De bekende bijbelverhalen worden op bijzondere wijze nagespeeld én naverteld. Het is werkelijk een film die voor iedereen, jong en oud, de bijbel vandaag dichterbij brengt, ons laat intreden in de hoofdthematiek en het laat verstaan voor de mens van vandaag. Een boeiende serie, voor iedereen aanbevolen.

Deze DVD omvat 5 bijbelverhalen
1. Een mooi meisje (...)
2. Soep (...)
3. De bedrieger bedrogen (...)
4. Het beeldje (...)
5. Het gevecht (...)€ 14.95Aantal  DVD - Esther

DVD - Esther
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Wanneer de Joodse Esther wordt uitgekozen om de vrouw te worden van de jonge Perzische koning Ahasveros, begint er een gevaarlijk machtsspel tussen Esters oom Mordechai en de invloedrijke Haman.
Het is geen geheim dat de kwaadaardige Haman van plan is om de Joden uit te roeien. Nu is het aan Ester om de koning voor zich te winnen, Haman te ontmaskeren en het Joodse volk te redden.
Lukt het Ester om koning Ahasveros te overtuigen haar volk te sparen, zelfs als ze haar eigen leven op het spel moet zetten?


€ 14.99Aantal  DVD - Het verhaal van Jezus

DVD - Het verhaal van Jezus
Een heruitgave van 'The Story of Jesus' - 80' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De ondertiteling is op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling
Het verhaal van Jezus. Hij was timmerman en reisde als volwassene nooit meer dan 80 kilometer. Hij werd verraden door een van zijn twaalf volgelingen en werd veroordeeld en gedood voor (mis)daden die Hij nooit pleegde. Tweeduizend jaar later zijn er nog altijd miljoenen mensen over de hele wereld die in Hem geloven en van wie het leven door Hem radicaal veranderd is. Wie is Hij? In deze film volgen we Jezus, zoals verteld in het bijbelboek Lucas.


€ 9.99Aantal  DVD - Il vangelo secondo Matteo

DVD - Il vangelo secondo Matteo
Pier Paolo Pasolini - zw/w - 132' - It gesproken/NL ondertiteld

HET EVANGELIE VOLGENS MATTHEUS - PASOLINI

In de reeks van de Italiaanse meesterwerken hoort deze film zeker thuis. Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. (...)

Hij streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. (...)

Met deze film leverde Pasolini de meest zuivere en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus af.


€ 15.99Aantal  DVD - Joseph, king of dreams/The prince of Egypt

DVD - Joseph, king of dreams/The prince of Egypt
animatiefilmen voor jongeren - NL ondertiteld - resp. 75' en 99'

Joseph, King of dreams
Dit inspirerende, muzikale avontuur, één van de meest geprezen films van het jaar, vertelt het klassieke verhaal over een jongen de bijzondere gave om de toekomst te zien in zijn dromen. (...)

The prince of Egypt
Dit is een heroïsch avontuur en een mijlpaal in de cinematografie, wist filmliefhebbers over de hele wereld te betoveren en is daarmee één van de beste animatiefilms aller tijden. (...)


€ 13.95Aantal  DVD - Mary, mother of Jesus

DVD - Mary, mother of Jesus
film - NL ondertiteld - 94'

'Mary, mother of Jesus,
vertelt het ontroerende levensverhaal van de vrouw die door de geschiedenis heen een symbool van hoop en inspiratie is geweest voor velen.(...)
Deze prachtige film is een ode aan het inspirerende leven van een van de meest geliefde personen in het christendom.


€ 6.95Aantal  DVD - My Son, my Saviour

DVD - My Son, my Saviour
65' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld - Jezus door de ogen van Maria

Maria groeit op in een Joods gezin, viert de Bijbelse feesten en kent de profetie over de Messias die zal komen om Israël te verlossen. Dan krijgt ze bezoek van een engel die haar vertelt dat ze de moeder zal worden van deze Messias. Wat volgt is een leven vol onverwachte gebeurtenissen, waarbij Maria steeds meer begin te begrijpen van Jezus’ missie op aarde.


€ 13.50Aantal  DVD - Noah

DVD - Noah
112' - Engels/Frans gesproken - NL/Frans/Engels ondertiteld

De veelbesproken verfilming van het bijbelverhaal van Noach door filmmaker Darren Aronofsky met Russell Crowe als Noach en Anthony Hopkins als Methusalem. Filmstudio Paramount spaarde kosten noch moeite om het wereldberoemde verhaal uit Genesis tot leven te brengen in deze indrukwekkende blockbuster. Er werd maar liefst 130 miljoen dollar uitgegeven om de film te produceren. Zelfs de ark werd nagebouwd en de beste acteurs ingevlogen.

Oscarwinnaar Russell Crowe speelt Noah, een man die een onmogelijke opdracht krijgt wanneer de wereld vernietigd dreigt te worden door een allesverwoestende overstroming.


€ 22.60Aantal  DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen

DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen
Neema - 30' - Engels gesproken/NL ondertiteld - Hoe wanhoop verandert in Hoop

Hun lot is hetzelfde: de dood. Maar zelf zijn ze totaal verschillend. De één een door de wol geverfde crimineel die zich in alle hevigheid verzet tegen de Romeinse overheersing. De ander een rabbinale student en vredestichter, die het vonnis dat over hem is uitgesproken, weigert te accepteren. Als we worden meegenomen in het verhaal van deze twee tegenpolen - zo’n 2000 jaar geleden - ontdekken we, net als zij, het wonder van Jezus’ genade, vergeving en een tweede kans.
Once we were slaves vertelt het indringende verhaal van Jezus’ dood aan het kruis door de ogen van de twee (mede) veroordeelden. Een verhaal dat nog altijd uiterst actueel is in een wereld waarin iedereen ten diepste op zoek is naar vrijheid. De film laat zien dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus’ dood en opstanding.


€ 4.99Aantal  DVD - Paul, Apostle of Christ

DVD - Paul, Apostle of Christ
103' - Engels,Frans,Italiaan gesproken/Nederlands,Frans,Engels ondertiteld

Paulus, die christenen vervolgde, maar ook een van de meest invloedrijke apostelen van Christus wordt, spendeert zijn laatste dagen in een sombere, donkere cel, wachtend op zijn executie, die door keizer Nero is bevolen. Lucas, zijn vriend, zijn arts riskeert zijn leven als hij naar Rome reist om hem te bezoeken. Paul wordt in het oog gehouden door de gevangenisprefect Mauritius, die niet kan begrijpen waarom deze oude, gebroken man een dreiging zou kunnen zijn.
(...)


€ 14.99Aantal  DVD - Petrus, het Laatste Avondmaal

DVD - Petrus, het Laatste Avondmaal
taal: Engels - NL ondertiteld - vanaf 12 jaar

De film laat het Bijbelse verhaal van het laatste avondmaal vertellen door de ogen van de apostelen.
Rome, het jaar 67 na Christus. Twee gevangenbewaarders krijgen de opdracht om een beruchte crimineel te bewaken. Hij heet Simon Petrus en komt uit Galilea. Een apostel discipel en persoonlijke vriend van Jezus, die ook wel Christus wordt genoemd.
Tot de dood veroordeeld laat de oude Petrus zijn leven aan zich voorbij trekken. (...)
Een prachtige Paasfilm, een bijbels drama.€ 14.99Aantal  
1 2 3 Volgende