Winkelwagen

DVD

 | 

DIVERSE PRODUCENTEN

 | 

BIJBEL
1 2 3 VolgendeBOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen

BOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen
Prachtig geschenkboek met ingesloten DVD

Met het prachtige fullcolour cadeauboek Pasen met de Zandtovenaar kun je het paasverhaal op veel manieren beleven. De kunstige zandtekeningen van Gert van der Vijver gaan samen met bijbelteksten uit het paasverhaal.
Op de dvd is de zandtovenaar in actie te zien en bekende artiesten onder wie Charly Luske en Hind zorgen voor de muzikale omlijsting. Achter in het boek staat een interview met Van der Vijver.


€ 11.50Aantal  4DVD - The Books of the Bible

4DVD - The Books of the Bible
360' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

Deze 4DVD Box bevat de volgende films: The Book of Genesis, The Book of Esther, The Book of Ruth, The Book of Daniel.


€ 24.99Aantal  4DVD - Vrouwen uit de Bijbel

4DVD - Vrouwen uit de Bijbel
300' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Deze unieke filmcollectie vertelt de verhalen van vier vrouwen uit de Bijbel: Ruth, Esther, Maria (moeder van Jezus) en Maria Magdalena van wie het verhaal tot op de dag vandaag tot de verbeelding spreekt. Het zijn allen vrouwen die door hun moed, vertrouwen en hoop nog altijd een voorbeeld zijn.
Ruth (...)
Esther (...)
Maria (Moeder van Jezus) (...)
Maria (Magdalena) (...)


€ 19.99Aantal  BLUE RAY - Quo Vadis

BLUE RAY - Quo Vadis
film - NL ondertiteld - 174'

opgepast! Dit kan niet afgespeeld worden op een DVD-speler. Het is BLUE RAY.

Rome staat in brand. Nero manipuleert. Het Christendom is in opkomst. En bioscoopgangers kwamen in drommen naar deze geweldige film, jaar jaren aan gewerkt was en die genomineerd werd voor maar liefst acht Oscars, waaronder 'beste film'.
Robert Taylor speelt de generaal wiens liefde voor een christelijke slavin de scheidslijn overschrijdt tussen het keizerrijk en een religieuze beweging met een hogere trouw. Aan het hoofd van dit alles zit Nero. Hij is een gek, een moordenaar, een keizerlijk heerser over de spectaculair ten dode opgeschreven glorie van Rome.


€ 26.95Aantal  BLUE RAY - The Bible - In the beginning

BLUE RAY - The Bible - In the beginning
174' - Engels/Frans gesproken - Nederlands/Frans/Engels ondertiteld

Opgepast! Dit sis GEEN DVD, maar BLUE RAY en kan dus niet op een gewone DVD-speler gespeeld worden.

In deze film, die de eerste 22 hoofdstukken van Genesis vertoont, zijn de fantastische overleveringen uit het Oude Testament met een verbazingwekkende sfeer en kracht (...)

Nog immer houdt The Bible stand als een monumentale filmprestatie, (...).


€ 13.95Aantal  DVD - A.D. The Bible continues

DVD - A.D. The Bible continues
Ongeveer 10 u. speelduur - Engels gesproken - NL, Frans, Engels ondertiteld

‘A.D. The Bible Continues’, gaat verder waar ‘The Bible’ is gestopt. Deze indrukwekkende twaalfdelige reeks vertelt het verhaal uit het nieuwe testament van de bijbel en begint bij de kruisiging en de verrijzenis van Jezus Christus. In deze rumoerige tijden veranderen de heroïsche daden en opofferingen van Jezus’ eerste volgelingen de geschiedenis van de mensheid.


€ 43.50Aantal  DVD - De Bijbel - Judas

DVD - De Bijbel - Judas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 92' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Als een van de uitverkorenen reist Judas drie jaar lang achter Jezus aan tot hij de Messias uiteindelijk, overmand door emoties en verwarring, verraadt bij de Romeinse stadhouder Pilatus. Daarmee is Judas Iskariot verantwoordelijk voor de kruisiging.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 4.99Aantal  DVD - De Bijbel - Maria Magdalena

DVD - De Bijbel - Maria Magdalena
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 94' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Maria uit het stadje Magdala was een van de trouwste aanhangers van Jezus Christus. Ze volgde Hem vanuit Galilea naar Jeruzalem en was getuige van de kruisiging, de graflegging en de wederopstanding van de Messias. Als volgelinge is Maria Magdalena een van de belangrijkste, vrouwelijke getuigen van Pasen.
Deze film vertelt over de gebeurtenissen uit het leven van Jezus die altijd op de achtergrond zijn gebleven. Het betreft een verhaal geïnspireerd op de Bijbel en het gaat hierbij vooral om de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jezus Christus.


€ 4.99Aantal  DVD - De Bijbel - Thomas

DVD - De Bijbel - Thomas
Een verhaal uit het Nieuwe Testament - 91' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De 'ongelovige' Thomas raakt totaal van streek en vervuld van spijt en berouw als hij de chaos rond de begrafenis van Jezus Christus ziet. Zijn overtuiging dat er nooit sprake is geweest van een zoon van God, verdwijnt als hij getuige is van een reeks onverklaarbare gebeurtenissen. Na de verrijzenis is hij de eerste die opstaat om de boodschap van God verder te verspreiden.


€ 4.99Aantal  DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob

DVD - De rooie draad - 2 - Isaak en Jakob
EIC-EO - geschikt voor alle leeftijden - 5 bijbelse verhalen

Deze serie is gebaseerd op een rollenspel en kan als dusdanig ook goed in de catechese gebruikt worden en aanleiding zijn om zelf een bijbels rollenspel te organiseren!
De serie brengt veel van de geweldige verhalen uit de Bijbel op informatieve, spannende en aansprekende wijze in beeld. Ze benadrukken de relaties tussen mensen, en tussen mensen en God.
De bekende bijbelverhalen worden op bijzondere wijze nagespeeld én naverteld. Het is werkelijk een film die voor iedereen, jong en oud, de bijbel vandaag dichterbij brengt, ons laat intreden in de hoofdthematiek en het laat verstaan voor de mens van vandaag. Een boeiende serie, voor iedereen aanbevolen.

Deze DVD omvat 5 bijbelverhalen
1. Een mooi meisje (...)
2. Soep (...)
3. De bedrieger bedrogen (...)
4. Het beeldje (...)
5. Het gevecht (...)€ 14.95Aantal  DVD - De Zaligsprekingen - Je hoeft niet meer boos te zijn

DVD - De Zaligsprekingen - Je hoeft niet meer boos te zijn
10 kortfilmen van 9' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Je hoeft niet meer boos te zijn…
overdenkingen voor zieken of ouderen – deel  3

De Zaligsprekingen worden ook wel ′de basisprincipes van Gods Koninkrijk′ genoemd. Jezus begint zijn bekende Bergrede in Matteüs 5 met deze regels voor alledag en zet daarmee de waarden van de wereld op z′n kop. Voor veel mensen ′schuren′ de Zaligsprekingen en lijken ze een onmogelijke opdracht. Wie echter verder kijkt, ontdekt dat echt gelukkig zijn alles te maken heeft met onze verbondenheid met God en losstaat van onze omstandigheden, hoe moeilijk deze ook kunnen zijn. De Zaligsprekingen bieden dan ook een verrassend perspectief en geven moed, hoop en troost, in welke situatie we ons ook bevinden!

De Zaligsprekingen zijn een vervolg op Psalm 23 en Het Onze Vader. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Het inspireerde hem tot het maken van deze serie, die wereldwijd inmiddels voor veel mensen een enorme bemoediging is gebleken. De dvd bevat tien hoofdstukken van elk 9 minuten.

Andere delen in deze serie:
-Psalm 23 – deel 1
-Het Onze Vader – deel 2


€ 9.99Aantal  DVD - Esther

DVD - Esther
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Wanneer de Joodse Esther wordt uitgekozen om de vrouw te worden van de jonge Perzische koning Ahasveros, begint er een gevaarlijk machtsspel tussen Esters oom Mordechai en de invloedrijke Haman.
Het is geen geheim dat de kwaadaardige Haman van plan is om de Joden uit te roeien. Nu is het aan Ester om de koning voor zich te winnen, Haman te ontmaskeren en het Joodse volk te redden.
Lukt het Ester om koning Ahasveros te overtuigen haar volk te sparen, zelfs als ze haar eigen leven op het spel moet zetten?


€ 14.99Aantal  DVD - Handelingen, van de apostelen

DVD - Handelingen, van de apostelen
183' - Engels gesproken, NL ondertiteld

'Handelingen' is een direct vervolg op het evangelie van Lucas en wordt wel eens het vijfde evangelie genoemd.
Lucas schreef dit boek om te laten zien dat Jezus met Zijn werk op aarde doorgaat in het leven van Zijn Kerk. Handelingen begint er mee dat de apostelen door de Heilige Geest met Gods kracht worden vervuld en het goede nieuws beginnen te verkondigen. Op de eerste dag nemen al drieduizend mensen het geloof aan.


€ 15.35Aantal  DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn

DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn
10 kortfilmen v 9' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Je hoeft niet meer alleen te zijn
overdenkingen voor zieken of ouderen – deel 2

‘HET ONZE VADER’ is het vervolg op de eerder verschenen dvd PSALM 23. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator en zijn de opnamen gemaakt in Israël, op locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van Jezus. Het Onze Vader is veel meer dan alleen een gebed, het is een manier van leven. Curtis benadrukt hoe bijzonder het is dat God onze Vader wil zijn en wij als Zijn kinderen met alles bij Hem terecht kunnen. De subtitel van de serie luidt niet voor niets: Je hoeft niet meer alleen te zijn. De dvd telt tien hoofdstukken van elk acht minuten en ieder hoofdstuk brengt je dichter bij de kern van dit zo bekende gebed. De hoofdstukken zijn bijzonder compleet en laten stuk voor stuk zien hoe God als een echte Vader voor ons zorgt en ons geeft wat we nodig hebben, hoe onze situatie ook is.

En de presentator heeft recht van spreken. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Hij verwerkt zijn ervaringen met deze ziekte in de dvd, waardoor de inspirerende studies voor mensen die met dezelfde ziekte te kampen hebben, een extra dimensie hebben.

HET ONZE VADER is geschikt voor zowel persoonlijk als groepsgebruik. De hoofdstukselectie maakt het navigeren langs de diverse videofragmenten bijzonder makkelijk. Verder is er een (gratis) studiegids beschikbaar.


€ 9.99Aantal  DVD - Het verhaal van Jezus

DVD - Het verhaal van Jezus
Een heruitgave van 'The Story of Jesus' - 80' - Engels gesproken/NL ondertiteld

De ondertiteling is op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling
Het verhaal van Jezus. Hij was timmerman en reisde als volwassene nooit meer dan 80 kilometer. Hij werd verraden door een van zijn twaalf volgelingen en werd veroordeeld en gedood voor (mis)daden die Hij nooit pleegde. Tweeduizend jaar later zijn er nog altijd miljoenen mensen over de hele wereld die in Hem geloven en van wie het leven door Hem radicaal veranderd is. Wie is Hij? In deze film volgen we Jezus, zoals verteld in het bijbelboek Lucas.


€ 9.99Aantal  DVD - Il vangelo secondo Matteo

DVD - Il vangelo secondo Matteo
Pier Paolo Pasolini - zw/w - 132' - It gesproken/NL ondertiteld

HET EVANGELIE VOLGENS MATTHEUS - PASOLINI

In de reeks van de Italiaanse meesterwerken hoort deze film zeker thuis. Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. (...)

Hij streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. (...)

Met deze film leverde Pasolini de meest zuivere en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus af.


€ 15.99Aantal  DVD - Joseph, king of dreams/The prince of Egypt

DVD - Joseph, king of dreams/The prince of Egypt
animatiefilmen voor jongeren - NL ondertiteld - resp. 75' en 99'

Joseph, King of dreams
Dit inspirerende, muzikale avontuur, één van de meest geprezen films van het jaar, vertelt het klassieke verhaal over een jongen de bijzondere gave om de toekomst te zien in zijn dromen. (...)

The prince of Egypt
Dit is een heroïsch avontuur en een mijlpaal in de cinematografie, wist filmliefhebbers over de hele wereld te betoveren en is daarmee één van de beste animatiefilms aller tijden. (...)


€ 13.95Aantal  DVD - Mary, mother of Jesus

DVD - Mary, mother of Jesus
film - NL ondertiteld - 94'

'Mary, mother of Jesus,
vertelt het ontroerende levensverhaal van de vrouw die door de geschiedenis heen een symbool van hoop en inspiratie is geweest voor velen.(...)
Deze prachtige film is een ode aan het inspirerende leven van een van de meest geliefde personen in het christendom.


€ 6.95Aantal  DVD - Mattëus

DVD - Mattëus
Evangelie volgens Mattëus - 2 DVD's - 4 uur

Oud geworden besluit Mattheus zijn ervaringen op te schrijven.
Woord voor woord volgen we de wording van zijn evangelie en het leven van Christus.

Deze film spreekt jong en oud aan, inspirerend en leerzaam.


€ 12.50Aantal  DVD - My Son, my Saviour

DVD - My Son, my Saviour
65' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

Maria groeit op in een Joods gezin, viert de Bijbelse feesten en kent de profetie over de Messias die zal komen om Israël te verlossen. Dan krijgt ze bezoek van een engel die haar vertelt dat ze de moeder zal worden van deze Messias. Wat volgt is een leven vol onverwachte gebeurtenissen, waarbij Maria steeds meer begin te begrijpen van Jezus’ missie op aarde.


€ 13.50Aantal  
1 2 3 Volgende