Winkelwagen

<< Vorige - Volgende >>


BOEK - Jaarboek 2019 Aartsbisdom Mechelen/Brussel


Halewijn - Bisschoppenconferentie - paperback

Artikelcode: B-JAARBOEKBOEK - Jaarboek 2019 Aartsbisdom Mechelen/Brussel
Het nieuwe Jaarboek van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is door zijn samenstellers volledig geactualiseerd tot november 2018. Zonder twijfel een onmisbare en handige gids voor priesters, religieuzen, diakens, leken en medewerkers in parochies en tal van instellingen.
Nauwkeurigheid, overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: dat zijn de belangrijkste kenmerken die de redacteurs van dit naslagwerk al jaren lang in hun vaandel schrijven. Op zowat 500 bedrukte pagina’s vind je in deze publicatie nagenoeg alle nuttige informatie (postadres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres...) met betrekking tot personen, diensten of instellingen die momenteel in het aartsbisdom en zijn verschillende vicariaten werkzaam zijn op pastoraal vlak.
Met dit jaarboek beschikt men over een alfabetisch register van alle actieve priesters, permanent diakens, pastoraal werk(st)ers en jeugdwerkers. Daarnaast biedt het ook een compleet en vrij gedetailleerd overzicht van de diverse beleidsorganen, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de pastorale opleidingen en de territoriale pastoraal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Wie is de pastoor of bedienaar van een welbepaalde parochie? Tot welke parochiefederatie of tot welk dekenaat behoort een parochie? Bij wie kun je terecht voor informatie over een specifieke, pastorale opleiding? Vragen die in een oogopslag een antwoord krijgen.
In het jaarboek vind je daarenboven een overzicht van de sociaal-caritatieve instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, bijzondere jeugdzorg en gehandicaptenzorg), het vicariaat voor het onderwijs (diocesane pedagogische begeleiding, instituten voor katholiek onderwijs, diocesane inspectie en begeleiding), de aalmoezeniersdienst van strafinrichtingen alsook een lijst van gewijde en overleden priesters in het voorbije jaar. Bovendien is de structuur van de Belgische Kerkprovincie erin opgenomen, net als de voornaamste gegevens aangaande de verschillende interdiocesane diensten.
€ 28.95

Aantal