Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM


De boeken die we hier voorstellen zijn slechts een kleine greep uit het aanbod dat in het liturgisch centrum beschikbaar is. Meestal hebben deze boeken ook op een nieuwsbrief gestaan.
Geleidelijk aan zullen we trachten om hier een groter aantal van de boeken aan te bieden.
Wie een boek verlangt aan te kopen dat men hier niet vindt, gelieve gewoon een mailtje te zenden aan castrum@keizersberg.be of telefoneren naar 016/31 00 66. We kunnen u dan wel verder helpen!


 BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 BIJBEL

 CATECHESE/GODSDIENST/PASTORAAL

 EXEGESE

 FILOSOFIE

 GESCHENKEN

 HEILIGEN/MYSTICI

 KERK EN MAATSCHAPPIJ

 KERKELIJKE DOCUMENTEN

 KUNST/CULTUUR/ZANG/WETENSCHAP

 LIJDEN-ROUW-AFSCHEID

 LITURGIE/SACRAMENTEN

 SPIRITUALITEIT/GEBEDEN/BEZINNING

 TAIZE

 THEOLOGIE

 GELOVIG BEZINNEND TOERISME

 WERELDGODSDIENSTEN/OECUMENE


Vorige 1 2 3 4 5 6 VolgendeBOEK - Een jaar met Henri Nouwen boek

BOEK - Een jaar met Henri Nouwen    boek
Lannoo - Wijheid en geloof voor elke dag - hardback - geschenkboek

Met een handige themawijzer voor de teksten van elke dag
Toen Henri Nouwen het plan opvatte om een boek met dagelijkse meditaties te schrijven, besefte hij niet dat dit een waar geestelijk avontuur zou worden. Hij wilde niet putten uit zijn eerdere publicaties. Alles moest nieuw zijn, al realiseerde hij zich de implicaties van die beslissing niet volledig. In het begin was het een sport. Hij schreef over het gebed, alleen zijn, de stilte en meer van die vertrouwde onderwerpen. Hij noteerde gewoon wat hem te binnen viel, zonder volgorde of structuur. Zijn opschrijfboekjes werden een onafscheidelijke gezel.
Hij werkte door tot hij 387 gedachten had opgeschreven. Meer dan de benodigde 365 of 366. Toen hij ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had uitgeschreven, zijn eigen credo. Het boek verscheen eerder onder de titel ‘Brood voor onderweg’.


€ 19.99Aantal  BOEK - De ware vrijheid

BOEK - De ware vrijheid
Karmel Bierbeek - Hermann von Altshausen - 384 p. - hardback

Hermann van Altshausen, monnik van de abdij Reichenau, leeft van 1013-1054. Hij is de contractus, de lamme, de gebrekkige mens, de hulpeloze kreupele.
Maar tegelijk is hij ook het wonder van zijn eeuw. Hij openbaart zich als groot theoloog, astronoom, wiskundige, beoefenaar van de natuurwetenschappen, musicus en geschiedkundige. Hermann, de geestverwante leerling en getrouwe volgeling van de grote abt Berno, die een heilige paus Leo IX en keizer Heinrich III hun bewondering niet onthouden, is een deemoedige, gehoorzame en vrome zoon van de heilige Benedictus.
In harde worsteling en in innerlijke vrijheid gaat hij zijn moeilijke maar tegelijk lichtende weg.
In het verhaal De ware vrijheid ...


€ 24.95Aantal  BOEK - Kijktafelboek

BOEK - Kijktafelboek
Maak je inspiratie zichtbaar

Het Kijktafelboek, maak je inspiratie zichtbaar
Alle kijktafels in dit boek zijn speciaal gemaakt voor dit boek en nog nooit op de site te zien geweest. Een kijktafel helpt je in je gezin bij de geloofscommunicatie, maar vertelt op de eerste plaats zonder woorden 'een verhaal op schaal'. Het verhaal van wat jij belangrijk vindt en wat jij wil laten zien aan je kinderen, je bezoek, je leerlingen.
In dit prachtige boek legt Ellie Keller in het eerste deel uit hoe een kijktafel helpt bij het vullen en activeren van het symbolisch bewustzijn. Het symbolisch bewustzijn speelt een grote rol bij religieuze gevoeligheid en geloofsgroei. Ook leer je hoe je zelf stap-voor-stap een kijktafel kunt bedenken en maken.
Het tweede gedeelte van het boek bevat veel voorbeelden van kijktafels, passend bij het seizoen, bij een thema en bij de christelijke feesten.
Het kijktafelboek kan elk gezin, school of geloofsgemeenschap inspireren om datgene wat jij belangrijk vindt, zichtbaar en ervaar te maken. Met eenvoudige middelen als een schaal, een lapje, een lichtje, iets uit de natuur en een voorwerp of afbeelding kan iedereen - zeker met de hulp van dit boek- een kijktafel maken. Voor € 24,00 ben je de blijde bezitter van dit boek én van de gebedsonderzetters die achterin de kaft zitten als start van jouw kijktafel..


€ 24.00Aantal  MAGAZINE - Veerkracht

MAGAZINE - Veerkracht
Halewijn

Veerkracht, je komt het woord overal tegen: in het bedrijfsleven, de psychologie en de politiek. Toch klinkt hij misschien dubbelzinnig in de oren. Wat is veerkracht eigenlijk? Waartoe moet ze dienen? Is veerkracht het nieuwe toverwoord dat ons alle veranderingen kritiekloos moet doen slikken? Dat onze ‘rek’ altijd maar vergroot in een maatschappij waarin flexibiliteit, onzekerheidstolerantie en aanpassingsvermogen de sleutelwoorden zijn? Of is veerkracht net wat ons vitaler maakt en met meer zin doet leven?
Vanuit een breed perspectief kijken experts naar veerkracht. Hun verhalen worden aangevuld met getuigenissen van veldwerkers. Allemaal zoeken ze hoe spiritualiteit en religie als bronnen van verbinding en veerkracht kunnen fungeren. Net die spirituele invalshoek biedt onverwachte kansen om van veerkracht een dynamisch en kritisch begrip te maken.

Een onmisbaar instrument voor zorgverleners, onderwijsmensen, verantwoordelijken van maatschappelijke organisaties, personeelsverantwoordelijken en arbeidsdeskundigen, mensen in het pastoraat. 

Inhoud: (...)


€ 5.00Aantal  BOEK - In alle eenvoud

BOEK - In alle eenvoud
Gebedenboekje - Iny Driessen

De gebedenbundel 'Over de drempel', die Iny Driessen schreef samen met kardinaal Danneels, was in korte tijd volledig uitverkocht.
Na dit succes kreeg Iny Driessen van veel mensen de vraag naar meer, naar gebeden om in alle eenvoud te bidden op verschillende momenten van de dag. Daarom schreef ze dit boekje, met een veertigtal heel persoonlijke gebeden, die toch voor velen herkenbaar en inspirerend zullen zijn.

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 12.00Aantal  BOEK - Ongewild alleen

BOEK - Ongewild alleen
Iny Driessen

Er zijn nauwelijks alleenstaanden in Vlaanderen en Nederland. Tot die conclusie zou je kunnen komen als je reclamespots en advertenties in magazines analyseert. De weinige singles die toch in de reclame opduiken, zijn sukkels. Mannen die de juiste deodorant nog niet hebben gevonden. Vrouwen die het verkeerde wasmiddel gebruiken. Onzin, natuurlijk. Net een heleboel mensen zijn ongewild alleen. Ze hebben geen partner, nauwelijks vrienden – om uiteenlopende redenen. Aan hen wil Iny Driessen een stem geven. Ze schrijft over de diepe verlangens en dromen in het leven van wie ongewild alleen is. Maar ook over de wonden die nooit lijken te genezen.

Dit boek biedt géén pasklare oplossingen aan wie ongewild alleen is. Elke situatie is immers anders. Wel helpt het de lezer om de pijn te verwerken. Om te aanvaarden, zonder evenwel in berusting te vervallen. Getuigenissen van jonge en oudere alleenstaanden zijn daarbij als wegwijzers.

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Over de drempel boek

BOEK - Over de drempel    boek
Bidden in de ochtend en de avond - Kard. Danneels en Iny Driessen

Al enkele jaren werken kardinaal Danneels en theologe Iny Driessen aan een gebedenboek met eigentijdse morgen-en avondgebeden die mensen over de drempel van de dag en de nacht kunnen helpen. Deze gebedsmomenten zijn 'gesneden boterhammen'. Ze willen vooral je innerlijke mens voeden, je relatie tot God, en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.


Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 19.50Aantal  BOEK - Waarom nog wachten?

BOEK - Waarom nog wachten?
Kard. Godfried Danneels en Iny Driessen - 352 pagina's, 14,5 x 23,5 cm - paperback

Het laatste boek van Iny Driessen in samenwerking met Kardinaal Godfried Danneels.
Door jaren van gezamenlijk schrijven, voelden kardinaal Danneels en Iny Driessen zich gedreven om in hun zeer verschillende levenssituatie - de ene als actieve gepensioneerde kerkvorst, de andere als vrouw en moeder die aan een chronische ziekte lijdt - meer werk te maken van hun innerlijk leven en om met anderen te delen hoe ze dat concreet proberen aan te pakken.
God heeft in ons een diep verlangen gelegd om Hem in onze 'binnenkamer', ons innerlijk, te ontmoeten. Met schroom omdat ieders weg met God uniek is, tekenden kardinaal Danneels en Iny Driessen de stappen op die zij probeerden te zetten op weg naar hun binnenkamer. Ze merkten dat diepgaande gesprekken over leven en geloof vaak Schriftwoorden, - lezingen of hele Bijbelboeken in hun hart deden opkomen en dat geestelijke lezing, lectio divina, de weg was om de dialoog open te breken en te verruimen tot een dialoog met God.
Bij het begin van elk hoofdstuk in dit boek (...)

Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 24.50Aantal  VADEMECUM - Gesprek tussen een christen en een Moslim

VADEMECUM - Gesprek tussen een christen en een Moslim
IDKB - 70 blz. - A5 formaat

Een andere godsdienst leren kennen, met zijn eigen geschiedenis en gewoontes, is meestal een verrijking, maar lang niet evident. Zo kunnen er in een gesprek tussen een christen en een moslim ongenuanceerde uitspraken gedaan worden die men in de kerk, de moskee, bij vrienden of op het internet opgepikt heeft. Wat voor christenen vanzelfsprekend is, kan voor moslims je reinste heiligschennis zijn, of omgekeerd. Het is opvallend dat vaak dezelfde stellingen voor discussiestof zorgen. Een gebrek aan juiste informatie langs beide zijden kan een onschuldig gesprek doen ontsporen in een onvruchtbaar stellingenspel.
Het ‘Vademecum voor een gesprek tussen christen en een moslim’ wil daaraan verhelpen. Dertig uitspraken worden eerst in hun context gesitueerd, nadien genuanceerd of eventueel weerlegd. Zo kan een gesprek uitgroeien tot dialoog en kennisverbreding voor iedereen.

Een greep uit de behandelde thema’s
(...)


€ 10.00Aantal  BOEK - Jaarboek 2019 Aartsbisdom Mechelen/Brussel

BOEK - Jaarboek 2019 Aartsbisdom Mechelen/Brussel
Halewijn - Bisschoppenconferentie - paperback

Het nieuwe Jaarboek van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is door zijn samenstellers volledig geactualiseerd tot november 2018. Zonder twijfel een onmisbare en handige gids voor priesters, religieuzen, diakens, leken en medewerkers in parochies en tal van instellingen.
Nauwkeurigheid, overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: dat zijn de belangrijkste kenmerken die de redacteurs van dit naslagwerk al jaren lang in hun vaandel schrijven. Op zowat 500 bedrukte pagina’s vind je in deze publicatie nagenoeg alle nuttige informatie (postadres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres...) met betrekking tot personen, diensten of instellingen die momenteel in het aartsbisdom en zijn verschillende vicariaten werkzaam zijn op pastoraal vlak.
(...)


€ 28.95Aantal  BOEK - Eerste hulp bij katholieke begrippen

BOEK - Eerste hulp bij katholieke begrippen
Berne Media - Eric van den Berg/Frank G. Bosman/ Peter van Zoest - 192 p. - peperback

Katholieken hebben een bijzondere gave. Ze zijn als geen ander in staat om de schoonheid, pracht en praal van hun eigen spirituele traditie te verbergen onder een voor buitenstaanders haast ondoordringbare laag kerkelijk jargon. In dit boek laten Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest de lezer kennis maken met talrijke begrippen uit de rijke rooms-katholieke traditie. Honderden termen uit de traditie van de katholieke kerk worden in begrijpelijk Nederlands uitgelegd.
Onmisbaar voor wie wil ontdekken welke bijzondere wereld schuil gaat achter woorden als 'absoute', 'katafalk' en 'transsubstantiatie'.
(...)


€ 16.90Aantal  BOEK - Het Geel-witte boekje

BOEK - Het Geel-witte boekje
Eerst hulp bij katholieke begrippen - Abdij van Berne Heeswijk

De rooms-katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de kennis van deze woordenschat uit onze cultuur. De media (kranten, televisie, internet) zijn een goede graadmeter hiervoor: steeds vaker worden katholieke begrippen fout gebruikt of in een verkeerde context geplaatst. Het Geel-Witte Boekje wil journalisten helpen 'katholieke blunders' te voorkomen. Voor hen en voor allen die geïnteresseerd zijn in het rooms-katholieke geloofsleven is dit boekje samengesteld.


€ 12.50Aantal  BOEK - Een God die nabij komt

BOEK - Een God die nabij komt
Teksten en gebeden voor Advent en Kerstmis

(...)


In deze bundel reikt de auteur diverse teksten aan voor de viering van advent en Kerstmis: verhalen, liederen, gebeden, voorbeden... Zij zijn bruikbaar in huiselijke kring, voor persoonlijke overdenking, voor gebed (privé of gezamenlijk). Bruikbaar ook voor bijeenkomsten in kerkelijk verband: kerkdiensten en gesprekssamenkomsten.


€ 18.50Aantal  BOEK/CD - Er is een kindeke...

BOEK/CD - Er is een kindeke...
De geboorte van Jezus in de NL en Vlaamse cultuur

(...)

In dit boek maken vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse wetenschappers de geschiedenis van kerstmis in de Nederlandse cultuur inzichtelijk, van zijn antieke oorsprong tot en met zijn behandeling in de moderne Nederlandse en Vlaamse letterkunde. Zij voeren u mee langs vroeg-christelijke evangelisten, vrome legendes, middeleeuwse zedenmeesters, zeventiende-eeuwse meesterwerken en twintigste-eeuwse romanciers.
Van kribbe naar kerststal en kyrieleis. Er is een Kindeke… vertelt het grootste verhaal van onze cultuur opnieuw en op verrassende wijze.


€ 19.50Aantal  KLEURBOEK - Kleur je leven
Kleurboek voor volwassenen - geniet - gebrocheerd - A4 - 32 pag.

Na de mantra’s, de Zweedse kruiswoordraadsels en sudoku’s is er een nieuwe rage in het land: kleurboeken voor volwassenen. In de algemene boekenmarkt is het een hit. Nu voor het eerst een titel speciaal voor de christelijke markt.
‘Kleur je leven’ bevat gedetailleerde kleurplaten met onder andere bloemmotieven, vlinders en vogels en aansprekende citaten. Leuk om te doen, mooi om uit te knippen en op te hangen of te versturen. Aansprekend ook om op een leuke manier tot stilte te komen en soms zelfs tot meditatie. De kleuren kies je zelf, naargelang het thema of je stemming. Het wordt een kunstwerkje van jezelf waar je je in kan uitleven en tot rust en verdieping komen.
Een ideale ontspanning ook voor een regenachtige dag of een herfstavond bij de kachel.
Voor niemand te moeilijk! Proberen maar!


€ 6.95Aantal  BOEK - Geen groter liefde

BOEK - Geen groter liefde
Halewijn - Erik Galle - geniet - 64 p.

mooi gepresenteerde meditaties bij de kruisweg
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet.
Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag, kruiswegen alleen of in groep, of voor persoonlijke bezinning.


€ 3.00Aantal  BOEK - Lectionarium weekdagen - deel I

BOEK - Lectionarium weekdagen - deel I
A.K.L. Tongerloo

In het eerste deel van dit lectionarium vinden we de weekdagteksten voor advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd.


€ 42.50Aantal  BOEK - Met het einde in gedachten

BOEK - Met het einde in gedachten
Ervaringen van een palliatief arts - Kathryn Mannix - Spectrum - 349 p. - paperback

Hoewel we er uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen, zijn de dood en doodgaan onderwerpen die men veelal uit de weg gaat. De dood jaagt vooral schrik aan.
Er zijn mensen die dagelijks met de dood bezig zijn. Kathryn Mannix werkt al dertig jaar als palliatief arts en heeft in haar loopbaan honderden, zo niet duizenden mensen bijgestaan in hun laatste levensfase. In dit boek brengt ze haar ervaringen samen en deelt ze de prachtige, intieme, verdrietige, moeilijke en ontroerende momenten uit haar dagelijks leven.
De lezer zal een groot aantal situaties uit het boek herkennen, omdat de dood ondanks ons wegkijken onvermijdelijk is, en veel mensen soortgelijke ervaringen zullen hebben. Maar het is hoog tijd om te praten over de dood en met dit boek wordt dat gesprek op gang gebracht.


€ 19.99Aantal  BOEK - Wie anders zou de hemel dragen

BOEK - Wie anders zou de hemel dragen
Kris Gelaude en Arnout Malfliet

Dit boek biedt makkelijk zingbare liederen aan op tekst van Kris Gelaude en muziek van Arnout Malfliet. Filosofenfontein in Heverlee bij Leuven is de plaats waar de liederen zijn ontsproten. De gemeenschap daar heeft ze warm onthaald. Met dit boek krijgen de liederen een bredere verspreiding naar kerken, parochies en koren. Het idee dat achter deze liederen schuilgaat is participatie. Ze zijn zo geschreven dat iedereen ze vlot kan meezingen.

De bijgevoegde CD is bedoeld als didactische hulp en als aanmoediging om te laten horen dat je de muziek gemakkelijk met een plaatselijk koor kunt uitvoeren. Tegelijkertijd kan de CD dienst doen bij afwezigheid van een koor. Deze versie van het boek kan u bestellen langs het item: CD

De versie zonder CD is bedoeld voor koren die het boek voor elk koorlid willen aankopen.
Liedboek met CD € 19,95
Liedboek zonder CD € 13,50


€ 13.50Aantal  BOEK - Het Woord is Mens geworden

BOEK - Het Woord is Mens geworden
Halewijn - Jean Bastiaens - commentaar bij de zondagslezingen jaar A-B-C

De Kerk heeft voor de zondagslezingen een driejarig leesrooster opgesteld. De eerste lezing, uit het ‘Oude Testament', legt het fundament. De tweede lezing legt de link naar de concrete geloofsgemeenschap: dat is de lezing uit de briefliteratuur, van Paulus of zijn leerlingen. De derde lezing komt uit het evangelie: goed nieuws voor een verscheurde wereld zoals de onze, goed nieuws over een nieuwe wereld die in het verschiet ligt.
Jean Bastiaens voorziet de drie lezingen, van zondag tot zondag, van commentaar. Drie aandachtspunten staan daarbij centraal: Het begrijpen van de lezingen in hun onderlinge samenhang; de geloofstaal - de eigen manier van zeggen, tegendraads en vaak verrassend - van de Bijbel; en de geloofsinitiatie, die nooit voltooid is, want we mogen altijd weer ‘opnieuw beginnen' (Marcus 1,1).
Jean Bastiaens is Nieuwtestamenticus. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en geeft les aan het Grootseminarie van Brugge. De commentaren bij de zondagslezingen die hij drie jaar lang schreef voor Kerk & Leven, heeft hij licht herwerkt om ze samen te brengen in dit boek.


€ 24.95Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende