Winkelwagen

BOEKEN KINDEREN/JONGEREN
Vorige 1 2 3 4 5 VolgendeBOEK - Het katholieke geloof ontdekken

BOEK - Het katholieke geloof ontdekken
Van de Bijbel tot de sacramenten - kinderen - Betsaida in samenwerking met Samuel Advies

Dit boek is primair voor de kinderen maar eigenlijk ook een boek voor het hele gezin. Het katholieke geloof ontdekken biedt een mogelijkheid om samen het katholieke geloof te (her)ontdekken. Op een kleurrijke en levendige wijze geeft het boek uitleg van Bijbel tot de Sacramenten.
Maar liefst negen illustratoren hebben aan dit prachtige boek meegewerkt. Dat maakt dat het bijzonder aantrekkelijk en afwisselend is. Strips, Bijbelverhalen met prachtige platen, weetjes en verhalen over heiligen samengebracht door zes auteurs en als een mooi geheel voorzien van een harde kaft. Kortom een fraai geschenk voor alle gelegenheden.


€ 19.90Aantal  BOEK - Godly play - Basisboek

BOEK - Godly play - Basisboek
Averbode - Jerome W. Berryman - 156 p. - paperback

Een gids voor de spirituele ontwikkeling van kinderen
Velen hebben ernaar uitgekeken en nu is het er: een boek boordevol achtergrondinformatie over Godly Play en met veel tips voor Godly Play begeleiders
Inhoudstafel  (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - Godly play - verhalenboek 1

BOEK - Godly play - verhalenboek 1
Bijbelse verhalen, spel en verwondering - Averbode - Jerome W. Berryman - IDGP

Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van het christelijk geloof met kinderen en jongeren.
Godly Play nodigt kinderen uit om zich te verwonderen over zichzelf, God en de wereld om hen heen. Dit doen ze op een manier die tegelijk speels en vol betekenis is.
De zorgvuldig vertelde Bijbelverhalen, het mooie vertelmateriaal en de ruime keuze aan creatieve materialen nodigen de kinderen uit om te zoeken naar eigen antwoorden op hun geloofsvragen.
Godly Play respecteert de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken.
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie, zoals catechese, kindernevendiensten, bezinningsmomenten en godsdienstonderwijs. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend.


€ 17.50Aantal  BOEK - Godly play - verhalenboek 2

BOEK - Godly play - verhalenboek 2
Bijbelse verhalen, spel en verwondering - Averbode - Jerome W. Berryman

In dit boek krijg je ook de verhalen over Advent, Kerstmis, Epiphanie, doop, parabels en de stilte.
Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met kinderen en jongeren. Zij worden uitgenodigd om zich te verwonderen over God, zichzelf en de wereld om hen heen. Godly Play gaat uit van de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken.
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie zoals catechese, kindernevendiensten, godsdienstonderwijs en pastorale zorg. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend.
Dit boek is het derde boek in de reeks ‘Godly Play. Bijbelse verhalen, spel en verwondering.’


€ 18.50Aantal  BOEK - Godly Play - verhalenboek 3

BOEK - Godly Play - verhalenboek 3
Bijbelse verhalen, spel en verwondering rond Paas- en Pinstertijd

Averbode – Jerome W. Berryman – 241 p. – paperback
Godly Play Verhalenboek 3 is het vierde Godly Play boek op rij. Het bevat 20 liturgische en andere verhalen voor de veertigdagentijd, Pasen, de paastijd, Pinksteren, … Samen met de ‘heilige’ (oudtestamentische) verhalen, de parabels en verhalen voor de advent en kersttijd die in het eerste en tweede verhalenboek staan, zijn er nu 54 Godly Play verhalen in het Nederlands beschikbaar.
Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Het is een vernieuwende en tegelijk diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven.
Deze creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Dominiek Savio, jong en heilig

BOEK - Dominiek Savio, jong en heilig
Kinderen - Don Bosco Centrale VZW

Dominiek Savio stierf toen hij 15 jaar was. Toch was zijn korte leven zo mooi en rijk gevuld, dat de Kerk hem op een dag – 12 juni 1954 – heilig verklaarde. Hij werd een voorbeeld voor alle jongeren over heel de wereld.
Wat voor buitengewoons heeft Dominiek daartoe dan wel verricht?
Niets speciaals, tenzij dit: zich volledig toevertrouwen aan zijn verantwoordelijkheden, en alle mogelijkheden die hij bezat, ten volle benutten. Als kind legde hij dagelijks vele kilometers te voet af, op weg naar school. Want hij wilde absoluut zijn studies voltooien om priester te kunnen worden: een droom van hem.
Don Bosco had het geluk deze jongen in zijn huis te hebben. Daar kon Dominiek zich volop aan de studie wijden, maar ook alle aandacht geven aan zijn vrienden, zodat ze geen kwaad verrichtten, altijd opgewekt en blij rondliepen en op hun beurt een vriend van Jezus werden.


€ 8.50Aantal  BOEK - Don Bosco, mijn vriend

BOEK - Don Bosco, mijn vriend
Kinderen, Don Bosco centrale vzw

Terwijl je in dit boek bladert, zal je een vriend ontdekken, Don Bosco. Toen hij nog een kind was, zoals jij, verbaasde hij zijn vrienden met zijn goocheltruukjes, of als koorddanser. Maar hij leerde zijn vrienden ook Jezus kennen en van Hem houden.
Toen hij later priester was, gaf hij veel om de straatkinderen in Turijn, voor wie er geen school of werk was, soms zelfs geen thuis. Ze liepen groot gevaar. Hij wilde precies deze jongeren vormen tot ‘eerlijke burgers’ en ‘goede christenen’.
Don Bosco stichtte uiteindelijk een grote familie van mannen en vrouwen, die tot op heden over de hele wereld blijven zorgen voor kinderen en jongeren, vooral voor de ‘arme en in de steek gelaten kinderen’.
Hij nodigt je uit om met hem mee te trekken langs de paden van het Evangelie.


€ 8.50Aantal  BOEK - Franciscus van Assisi

BOEK - Franciscus van Assisi
Adveniat Averbode - Hardcover - voor kinderen - prachtige illustraties

Franciscus is de beschermheilige van de dieren. Hij is vooral bekend om zijn aardige en zorgzame daden ten opzichte van degenen die de wereld met hem delen. Het leven van Franciscus wordt in het boek verteld met veel aandacht voor de ommekeer die hij maakte van rijke koopmanszoon naar bewust arme 'ridder voor Christus'.
Dit prenten- en verhalenboek nodigt de kinderen uit om in de wereld van Franciscus te stappen, zowel in beeld als in woord. Het verhaal neemt je mee naar de twaalfde eeuw, naar de heuvels van Assisi, waar Franciscus leefde. Wie kent hem niet, de heilige die God ontdekte in armoede en eenvoud, in de glorie van plant en dier, zon en maan, aarde en water.
Het is niet toevallig dat paus Franciscus de inspiratie voor zijn naam vond bij deze heilige. Daardoor is de figuur van Franciscus meer dan ooit actueel.


€ 13.50Aantal  BOEK - Maria Mazzarello

BOEK - Maria Mazzarello
Kinderen - Don Bosco Centrale VZW

Dit boekje laat kinderen het leven ontdekken van een niet zo bekende kloosterlinge, Maria Mazzarello. Uit liefde voor Jezus heeft ze op aanraden van Don Bosco haar hele leven ingezet, opdat jonge meisjes waar ook ter wereld in hun leven zouden slagen. Dank zij Don Bosco en haar vriendinnen opent ze nieuwe wegen om aan kinderen en jongeren het Goede Nieuws van Gods Liefde te brengen.


€ 8.50Aantal  BOEK - Kijktafelboek

BOEK - Kijktafelboek
Maak je inspiratie zichtbaar

Het Kijktafelboek, maak je inspiratie zichtbaar
Alle kijktafels in dit boek zijn speciaal gemaakt voor dit boek en nog nooit op de site te zien geweest. Een kijktafel helpt je in je gezin bij de geloofscommunicatie, maar vertelt op de eerste plaats zonder woorden 'een verhaal op schaal'. Het verhaal van wat jij belangrijk vindt en wat jij wil laten zien aan je kinderen, je bezoek, je leerlingen.
In dit prachtige boek legt Ellie Keller in het eerste deel uit hoe een kijktafel helpt bij het vullen en activeren van het symbolisch bewustzijn. Het symbolisch bewustzijn speelt een grote rol bij religieuze gevoeligheid en geloofsgroei. Ook leer je hoe je zelf stap-voor-stap een kijktafel kunt bedenken en maken.
Het tweede gedeelte van het boek bevat veel voorbeelden van kijktafels, passend bij het seizoen, bij een thema en bij de christelijke feesten.
Het kijktafelboek kan elk gezin, school of geloofsgemeenschap inspireren om datgene wat jij belangrijk vindt, zichtbaar en ervaar te maken. Met eenvoudige middelen als een schaal, een lapje, een lichtje, iets uit de natuur en een voorwerp of afbeelding kan iedereen - zeker met de hulp van dit boek- een kijktafel maken. Voor € 24,00 ben je de blijde bezitter van dit boek én van de gebedsonderzetters die achterin de kaft zitten als start van jouw kijktafel..


€ 24.00Aantal  BOEK - Kinderen van Adam

BOEK - Kinderen van Adam
Adam, Ibrahiem (Abraham), Salih en Mariam (Maria);

In de Koran staan bekende en minder bekende verhalen. In Kinderen van Adam vind je deze op een toegankelijke manier naverteld. Lees hoe God aan Adam en zijn nakomelingen de opdracht gaf om goed voor de aarde te zorgen; hoe Noeh een groot schip bouwde; hoe Moesa zijn volk redde van de Egyptenaren; en hoe Ibrahiem de moed vond om bij zijn mening te blijven dat er maar één ware God bestaat.
Het zijn stuk voor stuk mooie verhalen om (voor) te lezen. Maar meer nog dan dat geven de verhalen richtlijnen om goed te leven.
Petra van Helden (1978) (...)


€ 24.95Aantal  BOEK - Christus leeft - Christus vivit

BOEK - Christus leeft - Christus vivit
Wereldkerkdocumentatie 41 - Franciscus schrijft voor de jongeren en het volk van God

Postsynodale exhortatie – wereldkerkdocumenten 41
Paus Franciscus schrijft aan de jongeren en aan heel het volk van God
Zoek je passie? Zoals dat mooie gedicht van Pedro Arrupe, Enamorate, het verwoordt: 'Word verliefd' (of: sta jezelf toe verliefd te worden), want 'niets is belangrijker dan God te ontmoeten, dan definitief en voor altijd stapelverliefd op Hem te worden. Waarop je verliefd wordt, dat wat je verbeelding in beslag neemt, zal alles aansteken. Het zal erover beslissen waarvoor je 's morgens je bed zal uitkomen, wat je 's avonds zal doen, hoe je je weekend doorbrengt, wat je leest, wie je leert kennen, wat je hart breekt en wat je met vreugde en dankbaarheid overspoelt. Word verliefd, blijf verliefd en het zal alles uitmaken'.
Deze liefde voor God, waarmee je alles in het leven met passie kan benaderen, is mogelijk dankzij de Heilige Geest, want 'Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken' (Rom 5, 5).
Christus vivit, 132


€ 10.50Aantal  BOEK - Drie wijzen uit het Oosten

BOEK - Drie wijzen uit het Oosten
Christofoor - Loek Koopmans - hardcover - kinderen - kleurrijke bladzijden

Als de drie wijzen uit het Oosten, Melchior, Balthasar en Caspar, op zekere nacht een bijzondere ster aan de nachtelijke hemel zien, zijn ze verbaasd. Zo’n heldere ster zagen ze nog nooit! Ze nemen afscheid van een ieder die hun lief is en volgen de ster, die hen brengt bij een eenvoudige stal. Bij het binnen gaan raken ze vervuld van een wonderlijk gevoel van vrede en geluk. Daar zijn ook de os en de ezel en natuurlijk Maria, die haar kindje lief heeft en Jozef, die in zijn handen wrijft van innige vreugde. De drie wijzen waren dankbaar dat ze dit mochten meebeleven. Hun ogen werden geopend en zij zagen wat ze tevoren niet konden zien en hoorden wat ze eerder niet konden horen. Vanaf dat moment vertelden ze aan ieder mens die dat horen wilde wat ze hadden beleefd. Ze vertelden van het licht en van de liefde in de stal.
Een mooi geschenkboekje voor kinderen


€ 14.50Aantal  BOEK - Een bijzonder Kerstwonder

BOEK - Een bijzonder Kerstwonder
De Banier - 101 p. - Marjanne Hendriksen - kinderen vanaf 8 jaar - hardcover

Lavoe is een koeienjongen uit Zambia. Een vader en moeder heeft hij niet meer. Iedere dag moet hij nu met de koeien op pad. Echt leuk vindt hij dit niet. Veel liever zou hij naar school gaan. Of naar de Bijbelclub van de witte juf. Maar dat gaat niet, want wie past er dan op de koeien? Op een dag laat Lavoe zijn koeien in de steek en gaat hij toch naar de Bijbelclub. En dan gebeurt er iets bijzonders …
Marjanne Hendriksen woont op een zendingspost. Daar zet ze zich in voor het opzetten van christelijk onderwijs in Zambiaanse dorpjes.
Een mooi geschenkboekje!


€ 4.95Aantal  BOEK - Een nacht om nooit te vergeten

BOEK - Een nacht om nooit te vergeten
Bakermat - Peter Bajo en Nynke Talsma - kleurrijke platen als illustratie - hardcover

Dit is het ware verhaal over de geboorte van Jezus. Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. Jaren later vonden heel wat mensen dat een heel belangrijke gebeurtenis. Zo belangrijk zelfs, dat ze de nieuwe jaartelling met de geboorte van Jezus lieten samenvallen. Jezus werd bijgevolg geboren in het jaar 1. Nochtans begon het allemaal heel gewoon. Maria en Jozef, de ouders van Jezus, waren heel gewone mensen die woonden in Nazareth, een klein dorp in Galilea, een land aan de Middellandse Zee. Op een dag kregen ze bericht van de keizer van Rome dat ze voor een volkstelling naar Bethlehem moesten gaan. Een verre reis begon. Een zware reis werd het voor Maria want ze was zwanger. Haar baby kon elk moment geboren worden.Dit boek vertelt het echte kerstverhaal. Het verhaal van Jezus die op aarde kwam en mens tussen de mensen werd.
Een prachtig geschenkboekje voor jonge kinderen


€ 14.95Aantal  BOEK - Kerst onder de loep

BOEK - Kerst onder de loep
Ark Media - 8-12-jarigen - 64 p. - paperback

Elk jaar met kerst wordt hetzelfde verhaal verteld. (...)  Heb jij het hele verhaal weleens écht opgezocht in de Bijbel?
In Kerst onder de loep ga jij zelf op onderzoek uit. Via de bekende personen uit het verhaal zoom je in op de details. Je zult nog versteld staan van de dingen die je ontdekt...
Tanneke Dorgelo heeft met Kerst onder de loep een boek geschreven dat jonge tieners echt aan het denken zet. De illustraties van Michel de Boer in een graphic novel stijl en de leuke verwerkingsopdrachten geven het boek een speels karakter.
Leuk als kerstcadeautje voor kinderen of om samen de verwerkingsopdrachten door te nemen in familie of catechese.


€ 7.95Aantal  BOEK - Mijn kleine verhalendoos - Het Kerstverhaal

BOEK - Mijn kleine verhalendoos - Het Kerstverhaal
2 tot 5 jaar - Columbus - 14 pagina's - met spelmateriaal

In deze volle verhalendoos zit niet alleen een boekje. Je vindt er ook een puzzel en houten speelfiguurtjes in. De doos zelf kan omgebouwd worden tot stal, de puzzel dient als speelplaat en met de houten figuurtjes kun je het kerstverhaal makkelijk naspelen samen met je kind.
Door de interactie van het spel kan je kind zich het kerstverhaal beter verbeelden en inleven. Doordat je kind er ook zelf mee aan de slag kan gaan, wordt het spelenderwijs vertrouwd met het bijbelverhaal. De puzzel en het boekje maken het mogelijk het bekende kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven.
Sluit aan bij Godly play en is een mooie geschenkdoos voor kinderen.


€ 17.95Aantal  BOEK/CD - 'Picko Bello!' en 'Glitter'

BOEK/CD - 'Picko Bello!' en 'Glitter'
2 kerstmusicals voor kinderen - inclusief CD met liedjes en backing-tracks

Tekst en muziek: Elly en Rikkert

Twee korte kerstmusicals om zelf te spelen, met eigen begeleiding of gebruik makend van de basistracks op bijgaande CD. Het boek bevat de teksten en de muziek van de liederen, zodat de kinderen ze ook kunnen aanleren en zingen.

Picko Bello (speelduur ongeveer 45’)
De kerstballen, de klokjes en de kaarsjes in de boom vragen zich af wat het kerstfeest precies inhoudt. De piek denkt dat alles om hem draait en de kindeen hebben een vaag iedee dat het iets met vrede te maken heeft.
Tot tante Kathy uit Amerika komt logeren!

Glitter (speelduur ongeveer 40’)
Een flitsend kerstspel, waarin de familie Glitter en hun buren, de familie Bijstand, bezoek krijgen van een paar vluchtelingen… Zonder liefde blijft het leeg.

De kerstspelen kunnen uitgevoerd worden door de kinderen en/of volwassenen.
Ze kunnen een leuke kerstviering opluisteren, met veel zang- en spelplezier


€ 14.50Aantal  PEDAGOGISCHE SUGGESTIES: De Kruisweg van Jezus

PEDAGOGISCHE SUGGESTIES: De Kruisweg van Jezus
Averbode - kinderen

Met dit pakket krijgen leerkrachten, catechisten en ouders de kans om de kruisweg met kinderen op een actieve, creatieve en actuele manier te bekijken, te bespreken en te verwerken. De verschillende staties van de kruisweg worden geleidelijk ontdekt. Eerst wordt verkend wat er op het schilderij of reliëf te zien is. Nadien verdiepen de kinderen zich in het tafereel. Wat roept dit tafereel bij hen op? Vervolgens worden de kinderen al biddend uitgenodigd het afgebeelde tafereel te linken met hun eigen leefwereld of de wereld om hen heen.


€ 19.95Aantal  BOEK - Het jaar van Matteüs

BOEK - Het jaar van Matteüs
Royal Jongbloed - Wim Timmer/Erwin Timmermans - 117 p. paperback

Dit boek volgt het verhaal van Jezus zoals dat is opgeschreven door Matteüs en sluit aan op het eerder verschenen ‘Het jaar van Lucas’. Per week is er, op de adem van het liturgisch jaar, een dubbel pagina met full colour beelden, korte meditaties en gebeden;
De woorden en beelden nodigen je uit om in gesprek te gaan met jezelf, met anderen en met God en brengen je dichter bij je eigen gedachten en gevoelens. De persoonlijke vragen roepen op tot verdere reflectie..
Het jaar van Matteüs is geschikt voor zowel individueel gebruik als handleiding voor catechese- en bijbelstudiegroepen.


€ 17.50Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 Volgende