Winkelwagen

DVD

 | 

CASTRUM/AVIMO

 | 

BRAAMBOS


DVD - Christen zijn in deze tijd

DVD - Christen zijn in deze tijd
zes getuigenissen over gelovig zijn in deze tijd

Inspelend op de brief van de Belgische bisschoppen (2012) ‘christen zijn in deze tijd’ maakt Braambos een uitzending waarbij bij zes mensen gepeild wordt welke accenten voor hen in hun gelovig zijn belangrijk zijn.
Het zijn zes thema’s die in de brief van de bisschoppen aan bod komen: dankbaarheid, vergeving, niet leven vanuit macht, soberheid, solidariteit, de band tussen God en de naaste zijn. Zes verschillende getuigenissen, maar even opvallend is hoe de Bijbel hun gemeenschappelijke inspiratiebron blijkt. Bij iedereen vertrekt zijn getuigenis vanuit een Bijbeltekst die hen dierbaar is.

Verleenden hun medewerking: (...)

Parochies, gebedsgroepen, catechisten, leerkrachten kunnen deze dvd gebruiken om te werken met de brief van de bisschoppen. De zes getuigenissen zijn via een menu afzonderlijk opvraagbaar en kunnen bij voorbeeld dienen om een gesprek op gang te brengen.


€ 10.00Aantal  DVD - Levende stenen

DVD - Levende stenen
Sint-Sixtusabdij Westvleteren - 50' - NL gesproken; Engels ondertiteld

Bij het overschrijden van de drempel van een abdij voel je onmiddellijk: dat is niet zomaar een gebouw. Een abdij dankt haar ziel aan de monniken die zo verweven zijn met hun abdij dat ze er om zo te zeggen de levende stenen van zijn. (...)

Ze spraken de befaamde architect bOb Van Reeth aan om de cisterciënzerziel uit de middeleeuwse voorbeelden om te zetten in de architecturale taal van de 21ste eeuw. Een hele onderneming die begon in 2008 en eindigde einde 2011. Voor de monniken meteen ook een hele spirituele zoektocht. (...)


€ 20.00Aantal  DVD - Teresa van Avila

DVD - Teresa van Avila
Braambos - Bronnen blijven altijd nieuw - NL gesproken

De leeftijd van een bron speelt geen rol, het water blijft altijd nieuw. Zo is het ook gesteld met bepaalde grote figuren uit de kerkgeschiedenis. Hun getuigenis overstijgt de tijd. Ze hebben iets gezien, ervaren en beleefd wat mensen tot op vandaag weet te boeien. De reeks 'Bronnen blijven altijd nieuw' zet zulke blijvers in de kijker.
Teresa van Avila (1515-1582) is zo'n blijver. In oktober gaat het jubeljaar van haar 500ste verjaardag van start. Tot op vandaag blijft zij veel mensen boeien. Terecht. Zij is één van de grootste persoonlijkheden uit de geschiedenis. Haar mystieke geschriften worden over heel de wereld vertaald.
Deze DVD wil een eerste kennismaking zijn, niet zozeer door haar levensloop te verhalen, maar vooral door de klemtoon te leggen op enkele belangrijke punten van haar persoonlijkheid en van haar geschriften.
Het is verrassend hoe eigentijds veel van haar inzichten en uitspraken zijn.
Enkele mooie getuigenissen tonen levendig haar actualiteit.
Kortom. Een goede aanzet om haar werken zelf te lezen en te verkennen.


€ 9.90Aantal