Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

CATECHESE
1 2 VolgendeBOEK - Zodat het je goed gaat - 10 geboden voor nu

BOEK - Zodat het je goed gaat - 10 geboden voor nu
Meinema - Karel Eykman & Margreet de Heer - 112 p. - paperback

De Tien Geboden bevatten een universele moraal, die vaak ook niet-gelovigen aanspreekt. Toch denken veel jonge mensen dat de Tien Geboden niet meer van deze tijd zijn. De bekende auteur Karel Eykman laat in dit boek zien dat het tegendeel waar is. De Tien Geboden sporen ons, jong en oud, aan om goed met elkaar om te gaan - zodat het ons goed gaat.
Eykman schreef over elk gebod een eigentijds spiegelverhaal.
Margreet de Heer, bekend om haar vermogen complexe dingen eenvoudig uit te leggen, tekende bij elk verhaal een eigenzinnige strip.


€ 14.99Aantal  BOEK - Bibliodrama als pastoraal

BOEK - Bibliodrama als pastoraal
Bernemedia - Nico Derksen, Claudia Mennen, Sabine Tscherner

‘Verhalen vragen erom verteld én gespeeld te worden ... ook de lastige’ Andries Govaart.
De Bijbel is een levensboek, vol menselijke ervaringen. Bibliodrama brengt je in contact met je persoonlijke en maatschappelijke vergetelheid van God en met de gevolgen daarvan. In het spelen wordt je duidelijk waar je nu staat in je leven en geloven, wat aanleiding kan zijn om nieuwe stappen te zetten om mens te worden in de zin van het evangelie.
Dit boek is de weerslag van 35 jaar ervaring met bibliodrama.
Een bron van inspiratie in de vorm van beschrijvingen van feitelijk gespeelde bibliodrama's, reflecties in pastoraal, theologisch en bibliodramatisch perspectief, en vele praktische tips.
* Onmisbaar praktijkboek voor wie met bibliodrama werkt
* Stimulerend leesboek voor wie op zoek is naar hedendaagse spiritualiteit


€ 22.95Aantal  BOEK - Bijbel Yucat - Jongerenbijbel

BOEK - Bijbel Yucat - Jongerenbijbel
KBS - Lannoo/Royal Jongbloed - 430 p. - harde kaft

Een team van 70 personen heeft jaren samengewerkt om een toegankelijke Bijbel voor jongeren samen te stellen. In de eerste plaats wordt elk Bijbelboek kort ingeleid. Daarnaast is ernaar gestreefd om een selectie van de meest toegankelijke en relevante teksten te maken, waardoor dit een handzame Bijbel is geworden. Aan de hand van citaten en getuigenissen uit alle tijden - van Socrates tot Paus Franciscus - heeft de redactie ook willen aantonen hoe de Bijbel mensen altijd al geïnspireerd heeft.
Het geheel is vlot vormgegeven met de bekende illustraties uit de Youcat-reeks en aantrekkelijke foto's.
Het voorwoord is van Paus Franciscus.


€ 24.99Aantal  BOEK - De Apostel Paulus

BOEK - De Apostel Paulus
Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben - Halewijn - Benoît Standaert - 246 p.

Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van het Nieuwe Testament. In dit boek biedt Bijbelkenner Benoît Standaert ons een drievoudig pad aan om binnen te treden in de leefwereld van de apostel. Wat was zijn gebed? Hoe beoefende hij de liefde? En hoe stond hij onder het Woord om te verstaan wat hem overkwam en met inzicht alles te beleven? Langs deze drie invalshoeken, die beantwoorden aan de bekende 'drie pijlers van de wereld', krijgen we een nieuwe toegang tot de gerijpte visie van Paulus. Tegelijk reikt de schrijver dingen aan voor onze levenskunst vandaag: voor ons denken, bidden en liefhebben.


€ 17.95Aantal  BOEK - Mijn inkeer, ommekeer en bekering

BOEK - Mijn inkeer, ommekeer en bekering
Erwin Neyrinck - paperback - 150 bladzijden

Simon Petrus vertelt te ome zijn leven met Jezus
Simon bar-Jona, een der eerste geroepenen van de Heer, kijkt terug op zijn leven en laat alles opschrijven om ons te overtuigen van de grote kracht van Jezus' woorden en daden, omdat ze nog steeds het recept bevatten om gelukkig te worden. Deze woorden en daden zijn van Gods Geest en dus ge-ïn-spireerd. Hun waarde blijft. Wat mensen ervan maken heeft geen invloed op die waarde. En dat weten zowel gelovigen als twijfelaars en zoekenden. In alle nederigheid is Simon zich daarvan bewust. Hij kan het weten... Na meerdere keren vallen en opstaan, na inkeer, ommekeer en bekering werd hij toch de steenrots en opperherder Petrus van de kerkgemeenschap.
(...)


€ 14.00Aantal  BROCHURE - Maria, moeder van de evangelisatie

BROCHURE - Maria, moeder van de evangelisatie
Uitg. Halewijn ism FIAT en Kard Danneels

In samenwerking met de vereniging FIAT geeft Halewijn een reeks brochures uit van een 20-tal bladzijden, waarin kardinaal Danneels in zijn eigen, beeldrijke taal duiding geeft bij liturgische feesten en bijbel...
Een eerste brochure gaat over Maria.
”Maria is zij die een grot voor dieren weet om te vormen tot een thuis voor Jezus, met eenvoudige luiers en een overvloed aan tederheid…
Zij is de missionaire die dicht bij ons staat om ons in het leven te begeleiden en die ons hart opent voor het geloof in een moederlijke genegenheid…” Paus Franciscus – de vreugde van het evangelie, nr. 286.


€ 2.50Aantal  BOEK - Mijn school is katholiek

BOEK - Mijn school is katholiek
uitgave Adveniat - inleiding in het katholicisme

Een boek, een handleiding voor iedereen die betrokken is bij het Rooms-katholiek onderwijs.

Je bent docent op een katholieke school voor voortgezet onderwijs. Of leerkracht op een katholieke basisschool. Je bent student op een katholieke Pabo. Mijn school is katholiek! Maar wat betekent dat?

Dit boek is een inleiding in het katholicisme, bedoeld (...)

Op een prettige manier geeft Martha Hoffenkamp in dit boek substantiële informatie. Dit doet ze om haar eigen inspiratie te delen (...)

Zie ook 'Thomaswebsite' voor verdere informatie.


€ 24.50Aantal  BROCHURE - Verbonden

BROCHURE - Verbonden
Met een dossier over eerste commmunie en Eucharistie

Hoe kunnen we zinvol samenleven? En wat hebben we daarvoor in de opvoeding nodig? Welke rol speelt de eucharistie in het nieuwe parochielandschap en de daarmee verbonden visie op kerkgemeenschap? De eucharistie is bron van Kerk-zijn, van gemeenschappelijkheid en inspiratie voor solidair samenleven. Wat kan die gedachte voor het gezin en voor de bredere maatschappij betekenen? Hoe willen christenen leven?
Met een dossier over de eerste communie en een special over het sacrament van de eucharistie.


€ 4.00Aantal  BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk

BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk
Halewijn - Dieter van Belle en Stijn Van den Bossche (red.) - 190 p. - paperback

Missionaire perspectieven voor de kinderdoop – Leuvens cahiers voor praktische theologie 20
Het 62ste Liturgisch congres focust op de liturgie en de pastoraal van de kinderdoop. Dit boek bundelt de bijdragen van de verschillende sprekers. 
In een eerste stap verkennen de auteurs de rijkdom van de doopliturgie. Wat leert de liturgie ons over de betekenis van dit sacrament, over christelijk geloof en leven? 
In een tweede beweging peilen ze de context waarin de kinderdoop vandaag gebeurt. Hoe moeten we de samenhang verstaan tussen doopsel en het geloof van ouders en kinderen? Hoe kunnen geloofsgemeenschappen jonge ouders gastvrij onthalen? Welke nieuwe wegen van doopcatechese en dooppastoraal kunnen voorgangers en doopcatechisten uitproberen? En welke rol kan daarbij de liturgie zelf spelen?


€ 22.50Aantal  BOEK - Delen... een wonder

BOEK - Delen... een wonder
Eerstecommunieviering met voorbereiding - catechesehuis - 27 p.

Kinderen voorbereiden op de eerste communie is boeiend, ook al is het niet vanzelfsprekend om hun de essentie van de communie te doen begrijpen. Gelukkig zijn ze op deze leeftijd nog ontvankelijk voor het mysterie.
Catechesehuis koos ervoor om een volledige viering uit te werken met daarbij de nodige uitleg en enkele opdrachten voor de kinderen.
In het boek vindt ge:
. de volledige tekst van een eerstecommunieviering, onderverdeeld in vijf stappen
. vervolgens een opdracht bij elk onderdeel
. tenslotte: acht liederen die ook verkrijgbaar zijn op cd.


€ 5.00Aantal  BOEK/CD - Delen... een wonder

BOEK/CD - Delen... een wonder
eerstecommunieviering met voorbereiding - catechesehuis - 27 p.

Kinderen voorbereiden op de eerste communie is boeiend, ook al is het niet vanzelfsprekend om hun de essentie van de communie te doen begrijpen. Gelukkig zijn ze op deze leeftijd nog ontvankelijk voor het mysterie.
Catechesehuis koos ervoor om een volledige viering uit te werken met daarbij de nodige uitleg en enkele opdrachten voor de kinderen.
In het boek vindt ge:
. de volledige tekst van een eerstecommunieviering, onderverdeeld in vijf stappen
. vervolgens een opdracht bij elk onderdeel
. tenslotte: acht liederen verkrijgbaar op cd.


€ 11.00Aantal  BOEK - Vier het samen

BOEK - Vier het samen
Ark Media - Nieske Selles-tenBrinke - 80 p. - hardcover - geschenkboek

Met kinderen toeleven naar christelijke feesten
aangevuld met tips voor onderwijs en werken met kinderen
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.
Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het basisonderwijs, jeugdgroepen en catechese.
‘Vier het samen’ biedt (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Ademhaling van de ziel, oase van vrede

BOEK - Ademhaling van de ziel, oase van vrede
Betsaida - Benedictus XVI - 285 p - paperback

De mens is van nature een religieus wezen: homo religiosus. In dit boek gebruikt paus Benedictus XVI de uitdrukking: homo orans: de mens is van nature ook een biddend wezen. In het hart van elke mens ligt een verlangen naar oneindigheid, dat hem doet verlangen en zuchten, smeken en danken.
Dit boek bevat een representatieve selectie van catechesen van paus Benedictus XVI  over het gebed. In beknopte, toegankelijke hoofdstukken wordt een onderwerp ontsloten dat zowel verband houdt met het mysterie van God als met het oerverlangen van de mens.
Paus Benedictus XVI nodigt ons (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Twitteren met God - deel 1

BOEK - Twitteren met God - deel 1
jongeren

Alles wat je wilt vragen over God en geloof. En je krijgt nog antwoord ook.
Michel Remery, priester, gaat de uitdaging aan. Hij twittert antwoorden op brandende vragen van jongeren en geeft naast de tweets uitgebreide uitleg op basis van wat de kerk eeuwenlang leert. Zo wordt het aannemelijk dat het ook in de 21ste eeuw logisch is om te geloven!
De honderd vragen in het eerste boek gaan over God, de Bijbel, Jezus en de Kerk.

De boeken zijn voor iedereen bestemd, maar zeker:
. een speciaal cadeautje voor vormelingen,
. voor jonge mensen die benieuwd zijn wat de Kerk hun vandaag te zeggen heeft,
. voor nieuwe katholieken en doopleerlingen,
. voor ieder die zijn geloof wil opfrissen of voor wie met anderen over het geloof in gesprek willen gaan.


€ 12.50Aantal  BOEK - Twitteren met God - Deel 2

BOEK - Twitteren met God - Deel 2
Jongeren

Alles wat je wilt vragen over God en geloof. En je krijgt nog antwoord ook.
Michel Remery, priester, gaat de uitdaging aan. Hij twittert antwoorden op brandende vragen van jongeren en geeft naast de tweets uitgebreide uitleg op basis van wat de kerk eeuwenlang leert. Zo wordt het aannemelijk dat het ook in de 21ste eeuw logisch is om te geloven!
De vragen in het tweede boek gaan over je geloofsleven, gebed, ethiek en lifestyle.

De boeken zijn voor iedereen bestemd, maar zeker:
. een speciaal cadeautje voor vormelingen,
. voor jonge mensen die benieuwd zijn wat de Kerk hun vandaag te zeggen heeft,
. voor nieuwe katholieken en doopleerlingen,
. voor ieder die zijn geloof wil opfrissen of voor wie met anderen over het geloof in gesprek willen gaan.€ 12.50Aantal  BOEK - Godly play - verhalenboek 2

BOEK - Godly play - verhalenboek 2
Bijbelse verhalen, spel en verwondering - Averbode - Jerome W. Berryman

In dit boek krijg je ook de verhalen over Advent, Kerstmis, Epiphanie, doop, parabels en de stilte.
Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met kinderen en jongeren. Zij worden uitgenodigd om zich te verwonderen over God, zichzelf en de wereld om hen heen. Godly Play gaat uit van de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken.
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie zoals catechese, kindernevendiensten, godsdienstonderwijs en pastorale zorg. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend.
Dit boek is het derde boek in de reeks ‘Godly Play. Bijbelse verhalen, spel en verwondering.’


€ 18.50Aantal  BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst

BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst
De Vlaamse bisschoppen en de erkende instantie r.-k. godsdienst

Op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap
Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst denken de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst samen na over de betekenis van het vak in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk schuiven ze enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren, opdat het ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.


€ 2.00Aantal  BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken

BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken
Berne Media - Zacharias Heyes - 188 p. - paperback

(...)
De gedachte dat God de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag ont-stressen en ontspannen. Hij maakt vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten maken.
Dit boek wil aan de hand van Bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen wordt.
Zacharias Heyes (...)


€ 16.90Aantal  BROCHURE - Liefde en geloof verbonden

BROCHURE - Liefde en geloof verbonden
Op weg naar een kerkelijk huwelijk - verklaring bisschoppen van België - nr 42

De bisschoppen van België hebben een nieuwe brochure uit over het kerkelijke huwelijk, bestemd voor al wie betrokken is in de huwelijkspastoraal.
In hun pastorale brief bij Amoris Laetitia van mei 2017 onderstreepten de bisschoppen van België het belang van een degelijke en intense voorbereiding om de rijkdom van het huwelijkssacrament en het geloof te leren kennen, er verder in te groeien, en thuis te komen in het leven van de kerkgemeenschap. De huwelijksvoorbereiding wordt op die manier missionair en ze krijgt een meer initiërend karakter. De huwelijksvoorbereiding en -begeleiding worden dan een weg van geloofsverdieping voor wie zich voorbereiden op het sacrament van het huwelijk. Er gebeurt op heel wat plaatsen trouwens al veel in deze richting en dat willen de bisschoppen aanmoedigen.
Wanneer we als geloofsgemeenschap met verloofden op weg gaan, (...)


€ 4.00Aantal  BOEK - God zegene en beware je

BOEK - God zegene en beware je
Gabriël Quicke - Halewijn - 168 p. - paperback

Waarom maken christenen het kruisteken? Waarom geven mensen elkaar een kruisje? Wat betekent een kruis op een bergtop? Waarom dragen mensen een kruisje om de hals?
Het kruis onthult levenszin: aandacht voor God wordt bron van zegen; leven is gedeeld leven, lijden is gedeeld lijden.
Als uitdrukking van het geloof houdt het kruis tevens een pleidooi in voor een cultuur van ontmoeting en is het een stimulans tot dialoog. Het kruis nodigt ons uit om te getuigen, niet alleen met woorden, maar vooral met ons hart en ons gehele leven.
Het kruis van Golgotha (...)

Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge (...)


€ 18.95Aantal  
1 2 Volgende