Winkelwagen

CD Hildegard von Bingen

 Taize

 Zingt jubilate

 Chant Grégorien

 Oosterhuis Huub: boeken, DVD, CD's


1 2 3 4 5 VolgendeCD - Chant Grégorien - Volume 01 - CD 1 & 2

CD - Chant Grégorien - Volume 01 - CD 1 & 2
Schola Bellarmino - Advent en Kerstmis

CD 1
1-6        Eerste zondag van de Advent
7-12        Tweede zondag van de Advent
13-18        Derde zondag van de Advent
19-24        Vierde zondag van de Advent
25-30        Middernachtsmis
CD 2
1-6        Dagmis van Kerstmis
7-12        26 december: Stefanus
13-19        Octaaf van Kerstmis
20-24        Feest van de heilige Naam Jezus
25-29        Driekoningen


€ 29.90Aantal  BOEK/3CD - Arthur

BOEK/3CD - Arthur
Gedichten van Oosterhuis over King Arthur op muziek v S. Van der Loo

Ooit gehoord van een koning
Die Arthur heette, en van zijn
Beeldschone vrouw Guinevere –
En van zijn ridder en vriend
Lanceloet, en diens zoon
Galahad met de lichtblauwe ogen?

Ik ga ze bezingen, die mensen.
Naar wat hen bezielde, hun angsten
En liefdes, ben ik al meer dan
Dertig jaar ongeduldig op zoek.

Misschien dat je zegt
Ik ken ze,
Ze wonen hier om de hoek.

Zo begin ‘Arthur’ een episch gedicht over een nieuwe wereld. Op drie CD’s leest Huub Oosterhuis zijn verhaal voor, begeleid door filmische muziek van Stijn van der Loo.


€ 24.95Aantal  CD - Chant Grégorien - volume 11 - CD 22

CD - Chant Grégorien - volume 11 - CD 22
Schola Bellarmina

De zangen van de begrafenis: bij het lichaam, de mis en de ter aardebestelling.
De huwelijksmis


€ 14.90Aantal  CD - Debarim

CD - Debarim
Jos Stroobants/Dirk Hanssens/Kurt Bikkembergs

Een uitgave van abdij Keizersberg, met als recitant Jos Stroobants. Het libretto is van Dirk Hanssens osb en de algemene leiding berust bij Kurt Bikkembergs.

Inhoud:
. Proloog                                3’54”
. Zeventig maal zeven maal                8’10”
. Het paradijs nabij                        9’27”
. ziedaar mijn broeder/moeder                8’08”
. Eli, Eli, lama azavtani                        9’57”
. Wij dorsten…                                3’51”
. Het is volbracht                        5’28”
. In uw handen mijn geest                4’40”
. Epiloog                                4’57”


€ 17.95Aantal  CD - Vertelbijbel

CD - Vertelbijbel
50 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament

Van generatie op generatie zijn de bijbelverhalen doorgegeven.

Op drie CD's zijn vijftig bekende en geliefde verhalen op een bijzonder originele wijze opnieuw verteld. De auteur, Bob Hartman: 'Mijn hoop is dat de kinderen, (...)

Deze verhalen zijn integraal weergegeven vanuit de gelijknamige kinderbijbel, die ook als boek verkrijgbaar is en € 18.50 kost. Het boek kan besteld worden langs: avimo@kerknet.be.


€ 17.22Aantal  CD - Geloven als een kind

CD - Geloven als een kind
CD 15.95 euro / pakket CD + muziekboekje 22.90 euro / werkboek 17.5 euro

De CD is ook verkrijgbaar samen met het liedboek (zie catalogus)
Het werkboek kan afzonderlijk aangevraagd worden en kost 17.5 euro. Gelieve dit te specifiëren bij uw bestelling

De viering van de Eucharistie is de basis van ons geloofsleven. Daaruit mogen we de kracht putten om ons geloof in het dagelijkse leven gestalte te geven. Dat geldt ook voor kinderen. (...)
Er is ook een lijvig werkboek verkrijgbaar voor de catechist of leerkracht (op aanvraag).
Ook dit project biedt aansluiting voor kindervieringen in allerlei omstandigheden: op school, in de parochie, in de catechese, voor eerste communie of vormsel.

Op de CD staan liederen voor een kindermis, die uitgaan van de bekende liturgische teksten. Ook de soundmix van elk lied staat op deze CD en maakt het gemakkelijk om deze liederen zelf uit te voeren tijdens een viering.

In het muziekboekje vindt u de melodie, akkoordletters en partijen voor percussie en blokfluiten.
Rond elk lied/onderdeel van de misviering is een thema uitgewerkt (...)

tracklist: (...)

'Sommigen hebben last met pogingen waarbij alles anders moet zijn. Daarbij wordt de liturgie wel eens vervreemd van zichzelf. De kinderen zijn dan misschien wel actief, maar wat wordt er nog gevierd? Het project dat voor u ligt is daarom zinvol omdat het uitgaat van de bekende liturgische teksten. Ze zijn mooi op toon gezet en er kan heel creatief mee omgegaan owrden, ook door de kinderen zelf.'
Godfried Kardinaal Danneels
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Het project kreeg al zeer lovende besprekingen mee. Ook in 'Braambos' en 'Kerk en Leven' kreeg de uitgave een onverdeeld positief onthaal. (...)
Uitgangspunt is steeds: het stimuleren van de betrokkenheid van kinderen bij het liturgische gebeuren.


€ 15.95Aantal  CD - Heilige Clara

CD - Heilige Clara
Zusters Clarissen Megen

Deze CD is opgenomen in het koorgebed van de zusters Clarissen in Megen. Het zijn de officies van de feestdagen van de heilige Franciscus en de heilige Clara van Asssisi, 4 oktober en 11 augustus.
Wat u hoort zijn de pure live opnames van deze gebedsdiensten. Er zijn geen dagenlange repetities aan voorafgegaan, geen liederen of gebeden extra voor ingestudeerd. Het is ons koorgebed. Toch is er veel zorg en aandacht gegeven aan de totstandkoming ervan.
Zo zetten wij een lijn voort die rond 1200 in Midden-Italië begonnen is bij Clara en Franciscus van Assisi
Met tekstboekje


€ 17.90Aantal  CD - Damiaancantate

CD - Damiaancantate
Peter Pieters - Libretto Mieke Martens

Het gekkendorp
 1. De zondvloed
 2. Duifje van de ark
 3. Aardman en eeuwvat
 4. Maï Pake
 5. Jus Soli
 6. Lied van vuur en tranen
 7. Vuile monden, vuile gronden
 8. Het gekkendorp
 9. Lux est umbra Dei
 10. Eros
 11. Dodendans
 12. Zo bedrog, leef je nog?
 13. Wondenheler, bid voor ons
 14. Homo sapiens
 15. De man van hoger waarde
 16. Epiloog: de oceaan


€ 16.25Aantal  CD - Gewoon even bij jou vertoeven

CD - Gewoon even bij jou vertoeven
Don Bosco Experience

Liederen rond dankbaarheid, hoop, liefde en Godsvertrouwen
Als dank en eerbetoon aan Robert Kino, stichter en bezieler van Eigentijdse Jeugd en Don Bosco Experience heeft Don Bosco Experience een CD uitgebracht met liederen rond dankbaarheid, hoop, liefde en Godsvertrouwen.
Gewoon even bij jou vertoeven (met liederen op teksten van Paul Van Praet) is een CD bruikbaar voor liturgie, bezinning- en gebedsmomenten. Een mooie uitbreiding voor het repertorium van kerkkoren maar tevens ook liederen waarmee men persoonlijk vol vertrouwen gewoon even bij God of bij elkaar kan vertoeven.


€ 15.00Aantal  CD - Het is Pinksteren

CD - Het is Pinksteren
10 liedjes voor school, kerk en thuis

16 liedjes voor kinderen voor school, kerk en thuis.
Het is Pinksteren! is een volledige cd met alle bekende liedjes over Pinksteren van Elly & Rikkert, de Kids Crew en andere artiesten voor het eerst verzameld. Natuurlijk staan er ook een aantal nieuwe nummers op over de Heilige Geest, de eerste gemeente en meer. 'Het is Pinksteren!' verschijnt ruim voor Pinksteren... om alvast de liedjes te kunnen oefenen om mee te zingen tijdens het Pinksterweekend en daarna het hele jaar door. Samen met kinderen kan zo thuis, op school en in de kerk volop het feest van de Heilige Geest worden gevierd.

Inhoud:
(...)


€ 9.99Aantal  CD - In het voorbijgaan

CD - In het voorbijgaan
Elly en Rikkert - 14 liederen

De nieuwe cd (hun 50e!), met prachtige liedjes voor volwassenen, draagt de titel 'In het voorbijgaan'.
Inhoud:
01: In het voorbijgaan
02: Foto’s
03: De Zwaluw
04: Onder dezelfde maan
05: Kaïn
06: Abel
07: Het weggewaaide hart
08: Maestro
09: De optocht van de ijdeltuiten
10: De organist
11: De ogen van opa Mensah
12: Dagje ouder
13: Zeg de wind…


€ 15.00Aantal  CD - Chant Grégorien - Volume 09 - CD 18 & 19

CD - Chant Grégorien - Volume 09 - CD 18 & 19
Schola Bellarmina

Feestdagen van 8 december t/m 1 juli


€ 29.90Aantal  CD - Chant Grégorien - volume 10 - CD 20 & 21

CD - Chant Grégorien - volume 10 - CD 20 & 21
Schola Bellarmina

Feestdagen van 6 augustus tot en met Allerheiligen


€ 29.90Aantal  CD - Franciscus van Assisi

CD - Franciscus van Assisi
Zusters Clarissen Megen

Inhoud:

Ochtendviering:
1, Lofzang bij de getijden
2, Hymne: uit nacht en nevel
3, Kantiek: lofzang van Daniël
4, Psalm 63 met antifoon
5, Psalm 148 met antifoon
6, Lezing: Mt.11 25-30
7, Harpspel: ballade Irlandaise
8, Lofzang van Zacharia met antifoon
9, gebed

10, Harp en fluit: Patatan (France) andante
11, Tekst van Franciscus: de ware vreugde
12, Fluit: Telemann. Soave
13, Zonnelied: loflied van de schepselen (Fanciscus)


€ 17.90Aantal  CD - Les Laude Franciscaines

CD - Les Laude Franciscaines
Cantori di Assisi - 66'

Een mooie verzameling van 18 'laude spirituali' op teksten van Franciscus, gekozen uit een rijke muzikale traditie (...)

Hoe verscheiden ook geven al deze liederen 'stem' aan een authentiek en beproefd volksgeloof.

De 'Cantori di Assisi' zijn de geknipte uitvoerders voor dit repertorium.


€ 17.25Aantal  CD - Zo nabij zijn mensen nooit

CD - Zo nabij zijn mensen nooit
religieuze gedichten van en gelezen door Piet Thomas

20 pareltjes van Piet Thomas,
die hij zelf heeft ingesproken: om rustig naar te luisteren, voor een bezinning, een gebedsviering of een officie, als inleiding op een voordracht of een gesprek. (...)

Andere boeken van Piet Thomas:
. 'Met God spreken' - € 14.95 (...)
. 'Woorddienst' - € 20.00 (...)
. 'Experiment en traditie' - € 20.00 (...)


€ 8.95Aantal  CD - Gezelle gezongen

CD - Gezelle gezongen
Bart Vandekerkhove

Als de ziele luistert

Met het programma 'Gezelle gezongen' treedt Bart Vandekerkhove succesvol op in Vlaanderen.
Dit concert is een bundeling themaconcerten, (...)

Met deze CD wordt een overzicht geboden van Gezelles rijke liederenschap, die liefhebbers van zijn poëzie en liederen zullen kunnen boeien! (...)

Al met al een Gezelle-uitgave die u zeker niet teleur zal stellen. Geef het een ereplaats in uw discotheek! Een aanrader als cadeautje voor de feestdagen!


€ 18.50Aantal  2CD - Le chant des Abbayes

2CD - Le chant des Abbayes
Resonances - Plain-chant et polyphonie médiévale

CD 1
1. Lucernarium: Paravi Lucernam Christo Meo (004:37)
2. Alleluia - Versus: Hodie In Bethlehem Puer Natus Est (007:21)
3. Antiphon: Otin O Stauron - O Quando In Cruce (006:45)
4. Responsorium: Amicus Meus Osculi Me Tradit - Versus: Retulit Triginta Argenteis (006:37)
5. Offertorium: Terra Tremuit - Notus In Iudea - Et Factus Est In Pace - Ibi Confregit (009:57)
6. Antiphon: Alleluia - Psalmus 110: Confitebor - Antiphona: Alleluia (003:43)
7. Oratio: Concede Questimus (001:11)
8. Responsorium: In Die Resurrectionis - Versus: Congregabo Gentes (002:56)
9. Antiphon: Cum Audisset (003:28)
10. Responsorium: Omnes Amici Mei (003:24)
11. Responsopium: Tristis Est Anima Mea (003:11)
12. Prima Virtus Viri Sancti (003:09)
13. Testamentum Eternum (005:33)
14. Oliva Fructifera (003:19)
15. Dedit Dominus Confessionem Sancto Suo (005:24)
CD 2
1. Alleluia 2: Ascendens Cristus (004:53)
2. Lectio: Apocalypsis 21:1-5 (002:39)
3. Prosa: Regnantem Sempiterna (002:35)
4. Hymnus: Cives Celestis Patrie (005:37)
5. Invitatio. Venites Omnes Cristicole (001:13)
6. Responsorium: O Daiutor Omnum Seculorum (008:41)
7. O Quanta Qualia (006:09)
8. Virgines Caste (008:18)
9. Planctus Cigne (003:10)
10. De Profundis (011:19)
11. Resonemus Hoc Natali (003:19)
12. In Hoc Anni Circulo (007:40)
13. Orienti Oriens (002:19)


€ 19.90Aantal  CD - Chant Cistercien - XIIième siècle

CD - Chant Cistercien - XIIième siècle
Harmonia Mundi - Ensemble Organum Marcel Pérès - Art Roman

Marcel Pérès bezocht de typische kerken van de Cisterciencers, die zich onderscheiden met hun unieke akoestische kwaliteiten, die zowel een enkele stem als de polyphonie tot hun recht laten komen. Met zijn werk maakt hij de spirituele link tussen de liturgische muziek en het gebouw waar het moest uitgevoerd worden. Deze CD is een spirituele reis in klank en ruimte.

Inhoud:
...


€ 17.95Aantal  Pakket 15CD - Chant Grégorien

Pakket 15CD - Chant Grégorien
Schola Bellarmino

We willen uw aandacht trekken op een mooie reeks van gregoriaanse gezangen. De laatste jaren is de interesse voor het gregoriaans terug opgekomen. ‘L’année liturgique en Chant Grégorien, uitgevoerd door Schola Bellarmina is hieraan tegemoet gekomen. Gespreid over verschillende jaren hebben zij een totaalpakket samengesteld en al de gregoriaanse gezangen van het liturgisch jaar uitgevoerd. De 15 volumes zijn afzonderlijk verkrijgbaar of in pakket. Als pakket genomen geeft dit ook een aanzienlijke korting.

Hieronder staan de 15 volumes met korte inhoud en prijs.
(...)


€ 380.00Aantal  
1 2 3 4 5 Volgende