Winkelwagen

<< Vorige - Volgende >>


CD - Missa Solemnis


Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal met het amsterdam Theaterkamerkoor

Artikelcode: CD-OOSTERHUISCD - Missa Solemnis
Een doorgecomponeerde 'mis', die niet bestaat uit de traditionele elementen als Kyrie, Gloria, Credo enzovoort, maar uit bewerkingen van bijbelteksten, met name van Jesaja en daarbij aansluitende gebeden en gezangen. Het geheel is uit te voeren als een extra 'plechtige' eucharistieviering; het bevat ook een tafelgebed en voorbeden. Maar delen ervan, zoals het inmiddels welbekende 'Herschep ons hart' zijn ook los te gebruiken. Dit muzikaal zeer kleurrijke werk is geschreven voor koor, solisten, piano, orgel, blazers en slagwerk.

Tracks op deze CD:
Hoor mij, wees niet doodse stilte - Missa Solemnis (1) - Psalm 4:2
Zie hoe het recht van de sterkste regeert - Missa Solemnis (2)
Herschep ons hart - Missa Solemnis (2A)
Woord van Hem-Alleen. Hoor Israël - Missa Solemnis (3) - Jesaja 40:28-31
Herschep ons hart - Missa Solemnis (3A) - Lukas 3-6; Markus 1:15
Die de aarde boetseerde - Missa Solemnis (4) - Jesaja 45:18
Evangelie van Jezus uit Nazaret - Missa Solemnis (5) - Lukas 3-6; Markus 1:15
Die de aarde boetseerde - Missa Solemnis (6) - Jesaja 45:14.18
Hoor mij, rest van Israël, nog in leven - Missa Solemnis (7) - Jesaja 46:3-4
Hoor Israël, Hij onze God, Hij Eén - Missa Solemnis (8) - tafelgebed - Deuteronomium 6:4-5
Mij geschiede uw woord - Missa Solemnis (9)
Wie zijt Gij - wanneer begonnen - Missa Solemnis (10)
Zie ons, mensen (& reprise Hoor mij) - Missa Solemnis (11)
Nog voor chaos - Missa Solemnis (12)
€ 17.95

Aantal