Winkelwagen

<< Vorige - Volgende >>


CD - Niemand anders


Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen - Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Artikelcode: CD-OOSTERHUISCD - Niemand anders
Zeventien liederen voor de liturgie uit de jaren negentig, waaronder 'Bomen schreeuwen niet', 'Liefde heeft geen longen', 'Ooit in schaduw van rozen' en 'Ik droomde U van jongsaf aan'.

Tracks op deze CD:
U moet ik spreken - Exodus 33:18-23
Hierheen, Adem (Veni sancte spiritus)
Verdeeld, verstroefd
Scheur de wolken uiteen en kom (Niemand anders) - Jesaja 64:1; 65:1
Ik zag ze zitten aan één tafel: Joden en Grieken - Lied van Paulus
Geen huis. Een tent nog niet eens - Woestijnlied - Exodus 19:4; Deuteronomium 32:9-14
Liefde heeft geen longen
Ooit in schaduw van rozen
Bomen schreeuwen niet - Jeremia 31:15
De nietsontziende - Psalm 53
Ik droomde U van jongs af aan - Psalm 22:10-11
Wees hier aanwezig in uw woord - tafelgebed - Nu zend uw geest
Zoals op de bergen - Lied bij de Berg - Exodus 19
Wij zullen, Jood en Griek (Pauluslied) - 1 Korintiers 12:12-30
Boom, je stam - Aan de mens
Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
De vroegte van de eerste dag - Lied van de vrouwen bij het graf - Matteüs 28:1-6a; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-6a; Johannes 20:1-16
€ 17.95

Aantal