Winkelwagen

DVD

 | 

DIVERSE PRODUCENTEN

 | 

CHRISTELIJK - BEZINNING
1 2 3 4 5 VolgendeDVD - A new Spirit

DVD - A new Spirit
100' - Hebreeuws en Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

A NEW SPIRIT vertelt het verhaal van de twee broers Jacob en Shmuel. Ze groeien op in een arme, traditioneel Joodse familie. Bij het ouder worden ontwikkelt Shmuel zich meer en meer tot een orthodoxe jood terwijl Jacob geraakt wordt door de christelijke boodschap en als Messiaanse jood het evangelie verspreidt. Dit leidt tot een tweespalt, niet alleen binnen de familie maar ook in de gehele joods-orthodoxe gemeenschap, die hem bestempelt als een radicaal die Joodse zielen steelt. Het conflict escaleert met grote gevolgen voor de hele familie.
A NEW SPIRIT is gebaseerd op de autobiografische bestseller 'Waarom ik?' van Jacob Damkani en heeft al diverse internationale prijzen in de wacht gesleept.


€ 15.25Aantal  DVD - De Zaligsprekingen - Je hoeft niet meer boos te zijn

DVD - De Zaligsprekingen - Je hoeft niet meer boos te zijn
10 kortfilmen van 9' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Je hoeft niet meer boos te zijn…
overdenkingen voor zieken of ouderen – deel  3

De Zaligsprekingen worden ook wel ′de basisprincipes van Gods Koninkrijk′ genoemd. Jezus begint zijn bekende Bergrede in Matteüs 5 met deze regels voor alledag en zet daarmee de waarden van de wereld op z′n kop. Voor veel mensen ′schuren′ de Zaligsprekingen en lijken ze een onmogelijke opdracht. Wie echter verder kijkt, ontdekt dat echt gelukkig zijn alles te maken heeft met onze verbondenheid met God en losstaat van onze omstandigheden, hoe moeilijk deze ook kunnen zijn. De Zaligsprekingen bieden dan ook een verrassend perspectief en geven moed, hoop en troost, in welke situatie we ons ook bevinden!

De Zaligsprekingen zijn een vervolg op Psalm 23 en Het Onze Vader. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Het inspireerde hem tot het maken van deze serie, die wereldwijd inmiddels voor veel mensen een enorme bemoediging is gebleken. De dvd bevat tien hoofdstukken van elk 9 minuten.

Andere delen in deze serie:
-Psalm 23 – deel 1
-Het Onze Vader – deel 2


€ 9.99Aantal  DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn

DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn
10 kortfilmen v 9' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Je hoeft niet meer alleen te zijn
overdenkingen voor zieken of ouderen – deel 2

‘HET ONZE VADER’ is het vervolg op de eerder verschenen dvd PSALM 23. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator en zijn de opnamen gemaakt in Israël, op locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van Jezus. Het Onze Vader is veel meer dan alleen een gebed, het is een manier van leven. Curtis benadrukt hoe bijzonder het is dat God onze Vader wil zijn en wij als Zijn kinderen met alles bij Hem terecht kunnen. De subtitel van de serie luidt niet voor niets: Je hoeft niet meer alleen te zijn. De dvd telt tien hoofdstukken van elk acht minuten en ieder hoofdstuk brengt je dichter bij de kern van dit zo bekende gebed. De hoofdstukken zijn bijzonder compleet en laten stuk voor stuk zien hoe God als een echte Vader voor ons zorgt en ons geeft wat we nodig hebben, hoe onze situatie ook is.

En de presentator heeft recht van spreken. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Hij verwerkt zijn ervaringen met deze ziekte in de dvd, waardoor de inspirerende studies voor mensen die met dezelfde ziekte te kampen hebben, een extra dimensie hebben.

HET ONZE VADER is geschikt voor zowel persoonlijk als groepsgebruik. De hoofdstukselectie maakt het navigeren langs de diverse videofragmenten bijzonder makkelijk. Verder is er een (gratis) studiegids beschikbaar.


€ 9.99Aantal  DVD - Psalm 23 - Je hoeft niet meer bang te zijn

DVD - Psalm 23 - Je hoeft niet meer bang te zijn
106' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Psalm 23 is al duizenden jaren een ‘bestseller’. De psalm heeft een sterke verbeeldingskracht en herinnert ons eraan dat elk leven zijn onzekerheden, angsten, pijn en verdriet kent. Er zijn tijden waarin onze hulpbronnen, onze wijsheid en onze kracht simpelweg tekort schieten. Tijdens zulke perioden hoeven we niet te wanhopen maar mogen we doorgaan in de vaste zekerheid dat wij er niet alleen voor staan. Er is er Eén die bij ons is, die ons kent, voor ons zorgt en ons leidt. Er is een weg dwars door de moeilijkheden heen, het dieptepunt voorbij. Psalm 23 helpt ons om stil te staan, diep in te ademen en onszelf te herinneren aan het grotere geheel, waarna we onze situatie met zekerheid, moed, vertrouwen en hoop tegemoet kunnen zien.

(...)
De auteur richt zich vooral vanuit eigen ervaring tot kankerpatiënten, zwaar zieken en iedereen die het moeilijk heeft, om troost en steun te vinden in de psalm. Er komen ook diverse thema’s aan bod, die maken dat hij naast persoonlijk gebruik ook goed gebruikt kan worden voor een groepsgesprek of voor catechese of onderwijs. Het fragment van 7 à 8’ kan dan een goede inleiding vormen voor het gesprek.
Uitgebreid studiemateriaal is (gratis) te verkrijgen via www.quartelmedia.nl, maar de website is voorlopig nog in opbouw.
Er komen in de loop van het jaar nog twee andere DVD’s van hem uit: over ‘Het Onze Vader’ en ‘De Zaligprekingen’.

Steekwoorden: Bijbel, levensbeschouwing


€ 13.50Aantal  DVD - The Virgin Mary

DVD - The Virgin Mary
BBC-docu - Engels gesproken/NL ondertiteld - 50'

De maagd Maria wordt al eeuwenlang over de hele wereld vereerd als de moeder van Jezus. We kunnen over haar lezen in de Bijbel en in de Koran, maar wat weten we nu echt over de vrouw die het leven schonk aan de man die de loop van de geschiedenis voorgoed zou veranderen?
De gedramatiseerde televisiefilm 'The Virgin Mary' creëert met spectaculaire speciale effecten een boeiend portret van een bijzondere vrouw in een andere tijd. Achter de Mythe van de serene, in het blauw geklede vrouw wordt de echte moeder van het Christendom onthuld. De film is gebaseerd op historische gegevens, aangevuld met actuele ontdekkingen van historici en bijbelkenners.


€ 17.95Aantal  DVD - Heaven is for real

DVD - Heaven is for real
95' - Engels, Frans, Spaans gesproken/Nederlands, Frans, Engels ondertiteld

Todd Burpo gelooft in God, maar hij had nooit gedacht dat de hemel daadwerkelijk kon bestaan. Totdat zijn vier jaar oude zoon Colton, die een bijna-doodervaring heeft gehad, hem komt vertellen dat hij contact heeft gehad met zijn overleden opa. Later blijkt hij nog veel meer te weten: hij vertelt alle details van zijn ongelooflijke reis en praat over dingen van voor zijn geboorte. Dingen die hij onmogelijk kan weten. Ook anderen worden door zijn gave geholpen..
Het is het waar gebeurde verhaal van een vader, die zoekt naar de moed en de overtuiging om een buitengewone ervaring van zijn zoon met de wereld te delen.
'Heaven is For Real' is gebaseerd op het populaire boek van Todd Burpo.


€ 13.50Aantal  DVD - Teresa van Avila

DVD - Teresa van Avila
Braambos - Bronnen blijven altijd nieuw - NL gesproken

De leeftijd van een bron speelt geen rol, het water blijft altijd nieuw. Zo is het ook gesteld met bepaalde grote figuren uit de kerkgeschiedenis. Hun getuigenis overstijgt de tijd. Ze hebben iets gezien, ervaren en beleefd wat mensen tot op vandaag weet te boeien. De reeks 'Bronnen blijven altijd nieuw' zet zulke blijvers in de kijker.
Teresa van Avila (1515-1582) is zo'n blijver. In oktober gaat het jubeljaar van haar 500ste verjaardag van start. Tot op vandaag blijft zij veel mensen boeien. Terecht. Zij is één van de grootste persoonlijkheden uit de geschiedenis. Haar mystieke geschriften worden over heel de wereld vertaald.
Deze DVD wil een eerste kennismaking zijn, niet zozeer door haar levensloop te verhalen, maar vooral door de klemtoon te leggen op enkele belangrijke punten van haar persoonlijkheid en van haar geschriften.
Het is verrassend hoe eigentijds veel van haar inzichten en uitspraken zijn.
Enkele mooie getuigenissen tonen levendig haar actualiteit.
Kortom. Een goede aanzet om haar werken zelf te lezen en te verkennen.


€ 9.90Aantal  2DVD - 3mc - 3 minuten catechese

2DVD - 3mc - 3 minuten catechese
Jubileumuitgave Katholiek Alpha Centrum 20 jaar

72 tekenfilmpjes van ongeveer 3 minuten over het katholiek geloof. Duidelijk, eigentijds en humoristisch. 3MC biedt voor mensen van nu in korte tijd heldere info. Het leert hoe we aspecten van ons geloof op een begrijpelijke manier aan anderen kunnen doorgeven.
Voor iedereen van 12 tot 92 jaar…


€ 7.50Aantal  2DVD - The Cross - Jesus in China

2DVD - The Cross - Jesus in China
4 uur - Nederlands en verschillende andere talen

Er was een tijd dat in China het verhaal van het Kruis net zo vreemd en ver weg leek als de andere kant van het heelal. Maar vandaag is haar boodschap present, midden onder ons.
Deze dubbel DVD documentaire "Het Kruis - Jezus in China" omvat vier delen, elk van ongeveer een uur.
Het eerste deel ‘De fontein van leven’ verhaalt de wedergeboorte die het Evangelie aan een breed spectrum van mensen in het moderne China heeft gebracht. Het bevat getuigenissen van boeren, studenten, overheidsfunctionarissen, criminelen, weeskinderen, acteurs, wetenschappers en ondernemers.
In het tweede gedeelte ‘Het zaad van het bloed’ volgen we de bebloede voetsporen van de Chinese zendelingen van de oudere generatie na de Boksersopstand, vooral van de laatste 50 jaar. Aan de verhalen van Mingdao Wang, John Sung, Watchman Nee, Allen Yuan, Samuel Lamb, Moses Xie, Yang Xinfei en Epaphras wordt aandacht besteed.
Het derde deel ‘De bittere beker’ is rijk aan fascinerende getuigenissen van zendelingen van de jongere generatie. Hun toewijding, lijden, trouw en vreugde hebben geleid tot een nog niet eerder voorgekomen opwekking van de Chinese kerk.
Het laatste gedeelte ‘De liederen van Kanaän’ verhaalt de bijzondere geschiedenis van een meisje van het platteland, genaamd Xia Min. Ze heeft het voortgezet onderwijs voortijdig verlaten en heeft geen muzikale opleiding. Desondanks heeft ze bijna duizend liederen geschreven door de kracht van de Heilige Geest, die door de gehele Chinese kerk worden gezongen.

Er was een tijd dat in China het verhaal van het Kruis net zo vreemd en ver weg leek als de andere kant van het heelal. Maar vandaag is haar boodschap present, midden onder ons.
Deze dubbel DVD documentaire "Het Kruis - Jezus in China" omvat vier delen, elk van ongeveer een uur.
Het eerste deel ‘De fontein van leven’ (...)
In het tweede gedeelte ‘Het zaad van het bloed’ (...)
Het derde deel ‘De bittere beker’ (...)
Het laatste gedeelte ‘De liederen van Kanaän’ (...)


€ 26.00Aantal  DVD - I am n - 6-themavideo's over christenvervolging

DVD - I am n - 6-themavideo's over christenvervolging
SDOK - 90' - Nederlands ondertiteld

6-themavideo’s over de vervolgde christenen in verschillende landen
Aan de hand van zes thema's: opoffering, moed, vreugde, volharding, vergeving en trouw, inspireert ‘I am n’ met de verhalen van christenen die lijden onder vervolging vanuit de islam en het Boeddhisme.
Elke vervolgde christen heeft naam. Een gezicht. Een verhaal. Deze DVD met zes video’s toont een aantal van deze namen, gezichten en verhalen. Iedere video van 15 minuten bevat interviews met christenen die vertellen over het lijden dat zij hebben doorgemaakt en hoe dit hun geloof heeft gevormd.
De interviews worden afgewisseld met prikkelende bijdragen van medewerkers van verschillende organisaties, die de kijker een spiegel voorhouden en uitdagen om na te denken over de lessen van de vervolgde kerk.


€ 12.99Aantal  DVD - Compostella

DVD - Compostella
98' - Frans, Spaans gesproken/ NL, Frans en Engels ondertiteld

Gedurende drie jaar volgde Freddy Mouchard pelgrims op hun route naar Santiago de Compostella. Compostella is een spirituele film, de religieuze dogma’s voorbij. De beleving van de tocht is voor iedereen verschillend. Maar iedere pelgrim moet zijn of haar fysieke en geestelijke grenzen opzoeken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond en geloofsovertuiging. Er volgt een confrontatie met zichzelf.

De Compostella-bedevaart is een ervaring die ieder jaar meer en meer pelgrims trekt. De tocht is fysiek zwaar, maar is vooral een aanslag op de geestelijke vermogens. De regisseur volgde drie jaar lang een aantal pelgrims over de “Saint-Jacques de Compostelle”. Iedere étappe legt een nieuw, ander ritme op. Nieuwe inzichten worden geboren. Door het repetitieve contact met de natuur, de elementen en andere pelgrims wordt ieder individu op de eigen krachten en tekortkomingen gewezen. De verandering voltrekt zich geleidelijk en wanneer de reis van de pelgrim uiteindelijk eindigt op Kaap Finisterre en de oude kleren bij de ondergaande zon verbrand zijn, verdwijnt de ‘oude mens’ en verrijst een nieuwe.

De drie jaar lange tocht van de filmmaker (...)


€ 14.70Aantal  DVD - I'll push You - 2 vrienden met rolstoel nr Compostella

DVD - I'll push You - 2 vrienden met rolstoel nr Compostella
100' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Justin en Patrick groeien samen op in Idaho, Amerika. Al vanaf hun vroegste jeugd zijn de twee bevriend en samen zoeken ze vaak het avontuur op. Justin, die door een progressieve neuromusculaire ziekte aan zijn rolstoel is gebonden, vatte het idee op om de Camino de Santiago, een 750 kilometer lange pelgrimsroute, af te leggen. Toen Patrick dit hoorde, reageerde hij met: 'I'll push You!' Een internationale bestseller! Een verhaal vol vriendschap, geloof en vertrouwen. (...)


€ 15.25Aantal  DVD - The Way - Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

DVD - The Way - Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella
123' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Deze route staat ook wel bekend als De Weg van Sint Jacob.
Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit Tom om ook aan de historische Pelgrimstocht te beginnen.


€ 11.50Aantal  DVD - The mountain between us

DVD - The mountain between us
107' - Engels,Fr,It gesproken/ondertiteling: NL, Fr, Engels, Italiaans e.a.

Na een tragisch vliegtuigongeluk zijn twee vreemden op elkaar aangewezen om onder barre omstandigheden op een afgelegen, met sneeuw bedekte berg te overleven. Als ze zich realiseren dat er geen hulp zal komen, beginnen ze noodgedwongen aan een verschrikkelijke tocht door honderden kilometers wildernis. Ze vragen het uiterste van elkaar om te overleven, in wederzijds respect, waardoor er onverwachts een aantrekkingskracht wordt aangewakkerd tussen de twee.


€ 16.50Aantal  DVD - Amazing Gift - Een hemels Cadeau - met handleiding

DVD - Amazing Gift - Een hemels Cadeau - met handleiding
86' Engels gesproken/NL ondertiteld - Fr Stan Fortuna - Franciscaan in The Bronx in New York

Het is een verassende stap-voor-stap uitleg bij de Eucharistieviering. Father Stan geeft een heldere uitleg op verschillende momenten tijdens de H. Mis en viert met grote eerbied het mysterie van de H. Eucharistie.

De DVD is opgedeeld in 4 onderdelen:
  1. Voorbereiding van de viering en de schriftlezingen
  2. Het klaarmaken van het altaar
  3. Het Eucharistisch gebed en de slotriten
  4. Preek: Eucharistische verwondering, betekenis van de Eucharistie voor ons dagelijks leven
Er is op de DVD ook een lied (rap) van Father Stan Fortuna.
Elk onderdeel beslaat tussen 15 en 18 minuten, ideaal voor onderwijs en als inzet voor gespreksavonden.

Aan te bevelen voor jongeren, (communie)ouders, geloofsavonden..., catechese en godsdienstonderwijs.


€ 12.50Aantal  DVD - Come and See

DVD - Come and See
Betsaida - kortfilm 11' - zw/w - inlegvel met richtvragen ter overweging

Vanuit een niet nader bepaalde woonkamer worden we meegenomen door een stille aanwezigheid die lijkt schuil te gaan achter eenvoudige devotieprentjes.
Een jonge bewoner van het huis komt de kamer binnen. Wanneer hij door het raam kijkt, ontluikt in hem een mysterieus verlangen - een soort onuitgesproken roepstem?
In antwoord op deze stille oproep ontsteekt hij een kaarsje en trekt daarmee de grote stad in. Ondanks de gevaren die een kleine jongen op zijn pad kan tegenkomen, vervolgt hij vastberaden zijn eenzame weg in een grote, drukke stad. Onderweg wordt op subtiele wijze duidelijk dat iemand hem leidt en vergezelt tot bij het doel van zijn vreemde reis.

Bekroond als beste kortfilm  (...)

De jonge, professionele fotografe Selina De Maeyer (Fine Art Photography) maakte een kortfilm (...)


€ 7.95Aantal  DVD - François et le chemin du Soleil/Brother Sun & Sr. Moon

DVD - François et le chemin du Soleil/Brother Sun & Sr. Moon
Zeffirelli-Engels/Frans/Duits/Spaans gesproken - NL e.a.talen ondertiteld

Paramount Pictures presents a film by Franco Zeffirelli.
Een film over de jonge jaren van Franciscus van Assisi, die (...)

Brother Sun, Sister Moon/ François et le Chemin du Soleil is een bijzondere, betekenisvolle filmervaring.

De Franstalige uitgave van Broeder Zon en zuster Maan – Zeffirelli
Engels, Frans, Duits en Spaans gesproken
Nederlands en vele andere talen ondertiteld


€ 17.95Aantal  3DVD/BOEK - Heiligen, Helden en Zondaren

3DVD/BOEK - Heiligen, Helden en Zondaren
Studieboek met 2 DVD's van elk 50' - NL ondertiteling

Een prachtig vormgegeven mediaboek die je meeneemt naar bijzondere levens en hun avontuur met God.

Een studiereeks, die aan de hand van vier gelovigen, ons meeneemt in de geschiedenis, naar hun levenswereld en hun werk als volgeling van Jezus Christus. Deze vier gelovigen zijn; C.S. Lewis, Albert Schweitzer, Franciscus van Assisi en St. Patrick.

Wie was God voor hen en hoe waren zij een inspirerend voorbeeld, niet alleen voor de mensen om hen heen, maar ook voor ons vandaag de dag.

De studiereeks bestaat uit een viertal studies. Per studie staat men stil bij de biografie en achtergrond van de desbetreffende persoon. Ook zijn er bijbelstudies en overdenkingen opgenomen in de bundel en zijn er verschillende mogelijkheden voor verdere bespreking en verwerking.

Deze studiereeks is goed bruikbaar voor zelfstudie en kleine groepen.
€ 20.50Aantal  DVD - Augustinus, een stem voor alle generaties

DVD - Augustinus, een stem voor alle generaties
58' - Engels gesproken/NL ondertiteld - documentaire

Deze documentaire vertelt het bekeringsverhaal van een van de belangrijkste personen uit de kerkgeschiedenis, en belicht zijn zoektocht naar antwoorden op beslissende vragen, temidden van vele stemmen.
Reis mee naar het 4e eeuwse Rome en Milaan en ontdek waarom Augustinus ′een stem voor alle generaties′ werd.


€ 10.25Aantal  DVD - Bonifatius - Een monnik ontfermt zich over Europa

DVD - Bonifatius - Een monnik ontfermt zich over Europa
Productie: Feenstra

De documentaire is gebaseerd op de brieven van Bonifatius en op de levensbeschrijvingen over hem. De figuur van Bonifatius, zijn leven, zijn werken en zijn brieven wordt in de DVD geplaatst in de context van zijn tijd: (...)

De film kan in drie delen bekeken worden:
(...)

In onderwijsmiddens kan het materiaal gebruikt worden zowel in de lessen godsdienst of levensbeschouwing als in de geschiedenislessen. Een zeer goede handleiding ingesloten voor verdere bespreking en verwerking..


€ 9.99Aantal  
1 2 3 4 5 Volgende