Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

GELOVIG BEZINNEND TOERISME
1 2 VolgendeBOEK - Op hoge hakken naar Santiago

BOEK - Op hoge hakken naar Santiago
Ten Have - Cath. Paulus van Pauwvliet - 160 p. - paperback

Een succesvolle, dertigjarige Amsterdamse makelaar wil verdieping in haar overvolle leven. Ze gaat in haar eentje op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela: een route van 900 kilometer, te voet door de weidse natuur van Oost- naar West-Spanje.
Haar tocht verandert langzaam van een slopende onderneming in een spirituele reis, Met de nodige doses hartstocht! 
Cathelijne maakt ons deelgenoot van alle facetten van haar reis. Want wat stop je eigenlijk in een rugzak die maar vijfenhalve kilo mag wegen? Ze beschrijft de plaatsen en dorpjes die ze passeert, de stress die het dagelijks regelen van een slaapplaats met zich meebrengt, de snurkers op de slaapzalen, de pijn en het afzien tijdens het wandelen. Maar natuurlijk zijn er ook de bijzondere ontmoetingen met medepelgrims en het louterende effect dat wandelen op haar heeft. Het wordt een spannende tocht en de afloop blijft lang onzeker. Terug in Amsterdam moet ze haar draai weer zien te vinden, na een nomadenbestaan van ruim zes weken. 
Deze jonge vrouw beleeft een periode waarin ze zichzelf echt leert kennen, en laat ons meekijken.
Cathelijne Paulus van Pauwvliet (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden

BOEK - Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden
Berne Media gids - H. Jurriaanse/F. Dekkers - 144 p. - paperback

Birgitta Birgersdotter was een rijke edelvrouw, echtgenote en moeder, maar ook zeer religieus bevlogen. Na de dood van haar man krijgt ze visioenen, o.a. met de opdracht om een klooster te stichten. Dat klooster zal een bijzondere opzet krijgen, zoals precies in het visioen wordt beschreven, namelijk een drieslag: voor vrouwen, mannen en pelgrims.
Ze reist naar Rome om hiervoor toestemming aan de paus te vragen. De rest van haar leven woont ze in Rome, helpt armen en zieken en leeft ze samen met een groep gelijkgestemden, wachtend op die toestemming. Pas na haar dood wordt het birgittijnse klooster in Vadstena opgericht en ingewijd. In Nederland zijn er Birgittijnse kloosters in Uden en Weert.
In deze reisgids staan het levensverhaal van Birgitta, enkele van haar visioenen, vele (kunst)afbeeldingen en meditatieve teksten. Ook tips voor wandelroutes die met de birgittijnse spiritualiteit te maken hebben.
Huguette Jurriaanse,(...)


€ 15.90Aantal  BOEK - Wandelen naar verinnerlijking - trek naar Compostella

BOEK - Wandelen naar verinnerlijking - trek naar Compostella
Halewijn - Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans - 183 p. - paperback

Dit boek brengt het verhaal van de voettocht naar Compostella van Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans, twee ziekenhuispastores.
Pittig geschreven dagboekfragmenten nemen je mee op hun wandeltocht, met ups en downs, met prachtige en ook moeilijke momenten. Alsof je samen met hen de camino wandelt.
Maar in hun dagelijks leven gaan Sigrid en Philippe ook figuurlijk op stap, met patiënten en hun familie. In hun gesprekken vallen vaak woorden met een diepe betekenis. Een groot aantal van die woorden, hen aangereikt door vrienden, familie, collega’s of patiënten, namen ze mee op hun wandeltocht. ...
Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans zijn ...


€ 19.95Aantal  BOEK - Kerken, gebouwen - architectuur - liturgie

BOEK - Kerken, gebouwen - architectuur - liturgie
David Stancliffe - Forte - prachtig geschenkboek met 500 kleurenfoto's

Als we in de zomer in een vreemde stad een kerk binnenlopen, en we kijken wat rond, vallen meestal direct een aantal opmerkelijke zaken op: de hoogte, de vorm, de ramen, de plaats van het koor, enz. Dit boek wil inzicht geven in de ontwikkeling van de kerkelijke architectuur, een ontwikkeling die nauw samenhangt met de functionele eisen van de godsdienstuitoefening. De historische, theologische en liturgische context met betrekking tot de veranderingen in de architectonische stijlen wordt besproken. Zo wordt o.a. verklaard waarom de prachtige gotische kathedralen al bijv. de Dom van Keulen hoog boven de stad uittorenen.

Een rijk geïllustreerd naslagwerk met 500 prachtige foto's - een echt geschenkboek ook.


€ 29.95Aantal  BOEK - Op reis naar het onbekende Litouwen

BOEK - Op reis naar het onbekende Litouwen
Polis - Kurt Van Eeghem - 221 p. - paperback

Op het moment dat we ons samen afvragen wat Europa betekent, ontdekt Kurt Van Eeghem Litouwen. Het is een overrompelende ervaring. Schoonheid in overvloed ligt er aan de rand van Europa op hem te wachten. Kurt Van Eeghem deelt die weelde met ons in een passioneel reisdagboek dat de energie en extase van zijn Schone Kunsten ruimschoots overstijgt. Hij schrijft over de meest noordelijke baroksteden van Europa, de grote liefde voor de kunsten, de complexe geschiedenis, de pure schoonheid, het edele volk en de Europese roeping van Litouwen. ...


€ 22.50Aantal  BOEK - BOMEN over de weg naar Santiago

BOEK - BOMEN over de weg naar Santiago
Berne Media - Ignace de Haes - 202 p. - paperback

Op Goede Vrijdag (30 maart) 2018 gaat Ignace de Haes op weg naar Santiago de Compostella. Hij neemt zich voor om elke dag een boom te fotograferen. En wat blijkt: de kastanjes, eiken, platanen, dennen en olijfbomen praten terug. Ze brengen wijsheden over de levensweg en over geloof, lijden, traditie, liefde, verdwalen, vrede, natuur, eenzaamheid, gastvrijheid, dood en verlossing. Benedictus, Bernadette van Lourdes, Viktor Frankl, Emile Durkheim, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Carl Jung en anderen zijn de bomen behulpzaam. Door te 'bomen' over de bomen worden ze wegwijzers ten leven.
De Haes: ...


€ 19.90Aantal  BOEK - Alle kathedralen en basilieken van Nederland

BOEK - Alle kathedralen en basilieken van Nederland
Reisgids - Berne Media Gids - Hugo Kolstee

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland. Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod. Zowel patroonheiligen en tradities als processies en ommevaarten komen aan de orde.
Bij basilieken wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, wat is een basiliek eigenlijk?
Voor iedereen geïnteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist.
Hugo Kolstee (1942) (...)


€ 22.95Aantal  BOEK - Chartres, een andere blik op de kathedraal

BOEK - Chartres, een andere blik op de kathedraal
Occident - Mieke Mosmuller

Begin 2011 heb ik een aantal voordrachten gehouden over de gothische kathedraal als beeld, als gestalte, als bouwwerk van het hart in een 'omstulping'. Een aantal mensen werd zo enthousiast over deze ideeën met betrekking tot met name de kathedraal van Chartres, dat het initiatief werd genomen tot een reis naar 'haar' - Notre Dame de Chartres - waar ik dan twee voordrachten zou houden, een over deze ideeën en een andere over de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken vanaf de Griekse tijd. In die ontwikkeling neemt de school van Chartres een heel belangrijke plaats in. Zo zijn we in het voorjaar van 2013 naar Chartres gereisd, met een groep Belgische, Nederlandse en zelfs Deense deelnemers. Het initiatief voor deze reis wekte in de Duits sprekende kring van geïnteresseerden een zodanige belangstelling dat in 2014 opnieuw in het voorjaar een reis werd gemaakt, nu met Zwitserse, Duitse en ook Nederlandse deelnemers. Naast de beide voordrachten maakten we in groepjes ook een kleine reis langs de glas-in-loodramen in de kathedraal, om daar gewaar te worden hoe, gaande van het ene venster naar het andere, bepaalde metamorfoserende krachten werkzaam zijn. De twee Nederlandse en de twee Duitse voordrachten (vertaald in het Nederlands) zijn in dit boek afgedrukt. Het zijn gesproken voordrachten, niet voorgelezen maar origineel op dat moment uitgesproken en naderhand uitgeschreven aan de hand van opnamen.


€ 35.00Aantal  BOEK - Inspirerend Amsterdam

BOEK - Inspirerend Amsterdam
Reisgids voor de bewuste bezoeker - Meinema/Averbode - Huibert Teekens

Amsterdam is een legendarische stad. De unieke binnenstad met de grachten, hofjes en steegjes trekt jaarlijks meer dan twintig miljoen bezoekers. Cultuurhistorie, sfeer en de wereldberoemde musea worden het meest genoemd als aanleiding voor een bezoek. Maar Amsterdam is ook een ware smeltkroes van nationaliteiten en heeft een roemruchte reputatie als stad van vrijheid en tolerantie.
Deze reisgids vertelt het verhaal van achter de gevels: een verzameling kleine geschiedenissen over vrijheid en handel, immigratie en tolerantie, religie, cultuur en wetenschap, die samen een compleet beeld bieden van Amsterdam.
Aan de hand van stadswandelingen en verdiepende thema’s komt het Amsterdam van vroeger en nu tot leven en krijgt de bezoeker inzicht in wat Amsterdam tot Amsterdam maakt.
Met zeven uitgezette wandelingen en een fietstocht.


€ 18.90Aantal  BOEK - Inspirerend Rome

BOEK - Inspirerend Rome
Ben Postma - Reisgids voor de bewuste bezoeken - Meinema/Averbode

Rome: een kleine nederzetting die uitgroeide tot de hoofdstad van een immens rijk. Bestuurscentrum van de grootste geloofsgemeenschap ter wereld, de Rooms-Katholieke Kerk. Koningen, keizers en pausen, maar ook vijandelijke stammen, dictators, vrijdenkers en volkshelden hebben er hun sporen nagelaten. Kunstenaars uit de hele wereld trokken naar Rome en velen kwamen hier tot hun grootste prestaties.
Rome heeft veel waar je niet omheen kunt, te veel voor een enkel bezoek. Dit is een gids voor wie uit het overdadige buffet van culturele en historische bezienswaardigheden een weloverwogen keuze wil maken.
Hoogtepunten worden beschreven met bijzondere aandacht voor onverwachte details en de minder bekende aspecten. Bijzondere personen, plaatsen en voorvallen komen aan de orde aan de hand van vele anekdotes en als u op zoek bent naar plekjes waar u  nu eens niet tussen honderden andere toeristen staat, dan kunt u die in deze gids vinden.
Met drie uitgezette stadswandelingen.


€ 18.90Aantal  BOEK - Israël Bijbels reisdagboek

BOEK - Israël Bijbels reisdagboek
Meditatieve gids langs 21 plaatsen - Boekencentrum - Willem S. Duvekot - 80 p.

Israël is het land waar de Bijbel is ontstaan. Een bezoek aan de bekende plaatsen in het joodse land krijgt daarom meer diepte wanneer op die plaatsen de Bijbel opengaat. Om de Israëlreiziger hierbij te helpen, schreef ds. W.S. Duvekot een dagboek voor 21 dagen in Israël. In deze 21 dagen bespreekt hij evenveel bekende locaties in Israël, waaronder Massada, Jericho, Qumran, Haïfa, Bethlehem, Nazareth.
Bij iedere plaats geeft de auteur eerst kort de belangrijkste informatie over deze stad of berg, waarna hij mediteert op een bijbelgedeelte waarin deze plaats een rol speelt.
Dr. W.S. Duvekot (...)


€ 5.00Aantal  BOEK - Jordanië

BOEK - Jordanië
Reisgids voor de bewuste bezoeker - Meinema/Averbode - Piet van Midden

Voor Jordanië geldt in sterke mate: ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel’. Jordanië bestaat grotendeels uit woestijn, maar het gedeelte dat voor bezoekers goed toegankelijk is, heeft zoveel boeiende geschiedenis dat je nauwelijks uitgekeken raakt.
De Nabatese stad Petra is een must voor iedereen die verbazing zoekt, Wadi Rum diende vaak als decor voor films en in Jerasj, het Bijbelse Gerasa, waan je jezelf in de antieke wereld.
De geschiedenis van Jordanië is sterk verweven met die van de regio. Het gebied was onderdeel van een enorm wegennet en de politieke geschiedenis is sterk verbonden met die van Syrië en Palestina.
Deze reisgids combineert ‘het verhaal achter de stenen’ met informatie over geografische, historische en politieke dwarsverbanden, maar vergeet zeker ook de flora, fauna en keuken van Jordanië niet.


€ 18.00Aantal  BOEK - Op pelgrimstocht naar Rome

BOEK - Op pelgrimstocht naar Rome
Forte - Samenstelling Ben Teunissen

Op pelgrimstocht naar Rome, een vraagbaak voor wandelaars en fietsers.
Voor iedereen die overweegt een pelgrimstocht naar Rome te maken is dit een onmisbaar boek. Het is een echte vraagbaak: alle praktische aspecten die met de voorbereiding te maken hebben komen aan bod. Ook als er zich onderweg onverwachte zaken voordoen biedt dit boek uitkomst.
Op pelgrimstocht naar Rome is geschreven door leden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome: (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Polen

BOEK - Polen
Reisgids voor de bewuste bezoeker - Meinema/Averbode - Piet van Veldhuizen

Polen is wat de naam betekent: een laagvlakte. Begrensd door zee en bergen, doorsneden met traag vloeiende rivieren. Het is een eldorado voor de natuurliefhebber, maar ook een land van burchten en steden, doordrenkt van geschiedenis.
Uniek aan deze gids is dat ze een reisroute biedt langs de grootste rivier van Polen, de Wisla, een tocht van de bergen naar de zee die tegelijk een tijdreis is. Auschwitz, Krakau, heet chassidische stadje Ger, Warschau, de grote burchten van de ridders van de Duitse Orde, Gdansk: ze liggen allemaal aan die éne rivier.
Maar u vindt ook hoofdstukken over de joodse geschiedenis en het Poolse katholicisme, over de politieke omwenteling van 1989 en over de Poolse keuken. Bovendien geeft deze gids een aantal wandelingen door Warschau, een Europese hoofdstad die meer te bieden heeft dan vaak wordt gedacht.


€ 19.90Aantal  BOEK - Reis langs de abdijbieren in Nederland en België

BOEK - Reis langs de abdijbieren in Nederland en België
Benre Media - Frank Stoute en Fedor Vogel

Zowel België als Nederland kent meerdere abdijbieren. In het katholieke België kennen we 24 'erkende abdijbieren' en ook in het conservatieve Nederland groeit het aantal abdijbieren de laatste jaren. In tegenstelling tot trappistenbieren, worden abdijbieren niet gebrouwen binnen de muren van de abdij. Maar elke abdij achter dat bekende of minder bekende bier heeft wel zijn eigen verhaal en unieke omgeving.
Deze reisgids brengt u langs alle hedendaagse abdijbieren en hun abdijen. Van Leffe tot Affligem. Van Ename tot Maredsous. Van Berne Heeswijk tot Val Dieu. En nog veel meer. 'Reis langs de abdijbieren in Nederland en België' is de ideale reisgids voor mensen die bierbeleving willen combineren met een bezoek aan het monastieke leven, een rustgevende wandeling in de omgeving van de abdij en vooral: het proeven van het abdijbier in het belendende proeflokaal of café naast de abdij.
Vier het leven, gij zult genieten...


€ 17.90Aantal  BOEK - Wandelen langs heilige plaatsen - deel 2

BOEK - Wandelen langs heilige plaatsen - deel 2
Dagtochten naar bedevaartsoorden in Nederland - Meinema/Averbode

De eerste editie van Wandelen langs heilige plaatsen bleek een snaar te raken bij mensen die plezier in wandelen combineren met een interesse voor spiritualiteit. Daarom zetten de auteurs van deel 2 volgens hetzelfde recept tien nieuwe wandelingen uit in Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Brabant, Limburg en Gelderland. De wandelingen leiden door uiterwaarden, over heuvels en langs vennen en kastelen naar kapelletjes, een koortsboom en andere bedevaartsplaatsen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Wandelen langs heilige plaatsen - deel I

BOEK - Wandelen langs heilige plaatsen - deel I
Dagtochten naar bedevaartsoorden in Nederland - Meinema/Averbode

Hoe maken we in deze haastige tijd nog ruimte voor bezinning? Dat kan bijvoorbeeld door spirituele wandelingen te maken.
In Wandelen langs heilige plaatsen worden tien korte pelgrimstochten beschreven, tussen 14 en 20 kilometer lang. De wandelingen, die voeren naar Nederlandse plaatsen die ook nu nog worden bezocht door pelgrims, laten een verrassende kant van Nederland zien. Door polders en bossen, over dijken en door duinen, langs meren en rivieren loopt de wandelaar naar kleine, intieme kapelletjes of grotere bedevaartsplaatsen. Op al die plekken is het mogelijk een spirituele gedachte te koesteren, een kaarsje aan te steken of een gebed uit te spreken. Door te wandelen komen op het ritme van de voetstappen allerlei gedachten boven.
Ieder hoofdstuk bestaat uit een actuele routebeschrijving van de tocht, compleet met praktische gegevens, zoals een routekaart, de lengte van de wandeling, de horeca onderweg en het openbaar vervoer. Naast informatie over het landschap is er een cultuurhistorische beschrijving van de bedevaartsplaats.
Het rijk met kleurenfoto's geïllustreerde boek nodigt uit om meteen op pad te gaan.


€ 18.50Aantal  BOEK - Willibrordpad

BOEK - Willibrordpad
Wandelen langs een kathedraal en zeven basilieken in Utrecht

Een pelgrimstocht is een beweging naar de kern van jezelf.
Het Willibrordpad is een nieuwe, zorgvuldig uitgeteste route door het oude land van het aartsbisdom Utrecht. In acht etappes, twintig dagtochten, trekt u langs Utrecht, IJsselstein, Arnhem, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen, Raalte en Zwolle weer naar Utrecht. Onderweg komt u prachtige natuur tegen, 7 basilieken, historische plekjes en ook … uzelf. Want deze tocht is niet 'de zoveelste wandeling' door Nederland. Het Willibrordpad geeft aandacht aan de geestelijke verdieping die een wandeling kan bieden. Daarom vindt u in deze gids niet alleen een routebeschrijving, kaarten, boeiende informatie en foto's, maar ook bezinnende teksten voor onderweg. Sta op en ga op pelgrimstocht!
Het Willibrordpad is een initiatief van het Aartsbisdom Utrecht, ontwikkeld in samenwerking met de kathedraal en zeven basilieken. Het pad is genoemd naar de pelgrimerende Engelse Monnik Willibrord (658-739) die het evangelie naar onze streken bracht. Hij bouwde kerken en werd de eerste bisschop van Utrecht.


€ 18.50Aantal  BOEK - De dorsvloer van de Jebusiet

BOEK - De dorsvloer van de Jebusiet
De betekenis van heiligdommen in de westerse cultuur - Meinema - Ineke Albers - 264 p.

Ineke Albers neemt de lezer mee op een reis langs heiligdommen in Europa en Israël. De tocht begint in Epidaurus bij het heiligdom van de Griekse god Asclepios, dat ten offer viel aan het oprukkende christendom, en eindigt in Glastonbury, waar een oud christelijk heiligdom in de afgelopen decennia is overgenomen door een aantal newage-stromingen. Onderweg zoekt de auteur naar antwoorden op de vragen die de heiligdommen oproepen. Waardoor wordt een plaats heilig? Wat hebben theater en genezing met elkaar te maken? Is een heiligdom een virtual reality? Is kitsch zonde? De reis langs de heilige plaatsen is tegelijkertijd een reis door de geschiedenis van het christendom en een reis door de menselijke geest.
Ineke Albers is (...)


€ 18.90Aantal  BOEK - Hemelse Oorden - Tien spirituele pleisterplaatsen

BOEK - Hemelse Oorden - Tien spirituele pleisterplaatsen
Meinema - Ferdinand Borger - 190 p.

In de hectiek van het bestaan zoeken steeds meer mensen naar rust, naar plekken waar men zich tijdelijk kan terugtrekken. Hemelse oorden beschrijft zo’n twintig spirituele ‘oplaadplekken’: kloosters, maar ook Bed & Breakfasts en andere initiatieven.
Vroeger vonden reizigers en pelgrims gastvrijheid in kloosters. Met de opkomst van kuuroorden en hotels in de 19e eeuw kwam gastvrijheid los te staan van religie of geloof. De laatste jaren mogen soberheid en eenvoud zich echter in een groeiende belangstelling verheugen en zoekt men (opnieuw) naar contact met de stilte, de natuur, de ander en God.
Ferdinand Borger (...)


€ 19.90Aantal  
1 2 Volgende