Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

HEILIGEN/MYSTICI
1 2 3 VolgendeBOEK - Leven en werk van Hildegard van Bingen

BOEK - Leven en werk van Hildegard van Bingen
Berne Media - Hans Wilbrink - 224 p. - paperback

Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was, komt die aandacht van verschillende kanten: van de paus in Rome, kerkhistorici, mediëvisten, herbaristen en, zeker ook, van hen die belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit.
In tal van teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie met God, van haar contact met het Levende Licht, zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook antwoorden op vragen van de zoekende mens van vandaag. Daarom blijft deze mystieke vrouw uit de twaalfde eeuw zo sterk in de belangstelling staan.
(...)
Hans Wilbrink (1949) ...


€ 19.90Aantal  BOEK - Apostel

BOEK - Apostel
Een 21ste-eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen - Davidsfonds - 438 p.

In deze diepgravende en emotionele reis naar het hart van het christendom verkent Tom Bissell de mysterieuze en vaak paradoxale levens en overleveringen van de twaalf apostelen. Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren die mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Dit boek geeft gefundeerde en soms verrassende antwoorden op die oude vragen. Bissell spit niet alleen naar de identiteit van de apostelen, maar kijkt ook hoe ons beeld van hen door de eeuwen is bijgesteld.
Om die antwoorden te vinden, onderneemt Bissell een pelgrimstocht van een jaar naar de vermeende graven van de apostelen. De reis voert hem naar Rome, Jeruzalem, Turkije, Griekenland, Frankrijk, Spanje, India en Kirgizië. Op zijn weg ontmoet hij boeiende personen – priesters, paupers, een archeoloog van het Vaticaan, een Palestijnse taxichauffeur, een Russische monnik – met wie hij diepzinnige gesprekken voert over religie, filosofie en politiek.
Een briljante synthese van reisverhaal en religieuze geschiedenis.

TOM BISSELL (...)


€ 29.99Aantal  BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd

BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd
Halewijn - Gabriël Quicke - 153 p. - paperback

Over jong worden in Christus
Augustinus haalt steeds weer het psalmvers ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ (Psalm 103, 5) aan. Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer terug aan zijn voedsel. Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.
Gabriel Quicke (...)


€ 18.95Aantal  BOEK - Eert in elkander God

BOEK - Eert in elkander God
Augustinus - Woorden voor elke dag van het jaar - Berne Media - 224 p. - hadback - Geschenkboekje

Augustinus – Woorden voor elke dag van het jaar
Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus.
In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.
Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring - hij is heel openhartig - neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.
Augustinus van Hippo (354 - 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.


€ 14.90Aantal  BOEK - Beatrijs van Nazareth

BOEK - Beatrijs van Nazareth
Halewijn - Klaas Blijlevens - 175 p. - hardback - voorwoord Jozef De Kesel

In onze tijd leeft er een diep verlangen naar waarachtig geloven. Velen zijn op zoek naar getuigenissen waaruit blijkt hoe God zich laat ervaren.
In onze eigen Nederlandse taal van acht eeuwen geleden schreef Beatrijs van Nazareth (1200-1268), eerste priorin van het klooster van O.-L.-Vrouw van Nazareth aan de Nete in Lier, een klein maar wonderlijk traktaat over hoe ze door God geraakt werd: ‘Over zeven belevingswijzen van de heilige minne’. Zij laat God ten volle God zijn, omdat ze heeft mogen ervaren hoezeer Hij haar liefheeft en begeert. Beatrijs hechtte geloof aan het verlangen in haar hart en ging de weg van de minne.
Dit boek bevat haar tekst in het Middelnederlands met een eigentijdse hertaling en een commentaar van kapucijn Klaas Blijlevens.
Klaas Blijlevens, (...)


€ 25.50Aantal  BOEK/DVD - Helden in de vroege kerk

BOEK/DVD - Helden in de vroege kerk
Bijbelstudieserie - met ministudies en materiaal voor verwerking

Helden uit de geschiedenis
Wie door het hedendaagse Turkije zwerft, kan daar heel wat helden uit de vroege kerkgeschiedenis tegenkomen. Sommigen kennen we uit de Bijbel: Lucas, de (scheeps-)arts die de reisgenoot van Paulus werd; Aquila en Priscilla, die overal waar ze kwamen te wonen een huisgemeente in hun woning stichtten.
Bijbelstudie
Het boek bevat praktische bijbelstudies over negen boeiende personen uit de begintijd van de kerk en komt uit de bijbelstudiereeks "horen, zien, geloven". De dvd bevat korte filmpjes die ter ondersteuning van de bijbelstudies dienen. Geschikt voor groeigroepen, bijbelkringen, godsdienstlessen, catechese en zelfstudie. 
Inhoud
. Lucas, perfectionist met een missie
. Irene, symbool van zachtmoedigheid
. Maria, hoe anders dan Artemis
. Filippus, de man die God wilde zien
. Polycarpus, bisschop van de eenheid
. Athanasius, je bent wat je belijdt
. Constantijn, in gesprek met de ander
. Justinianus, keizer die een kerk gaf
. Gennadios, over kerkmuren heen


€ 14.95Aantal  BOEK - Bonifatius in Dorestad

BOEK - Bonifatius in Dorestad
De Evangeliebrenger van de lage landen - 716 - Omniboek - Luit van der Tuuk

In 2016 is het precies 1300 jaar geleden dat Bonifatius met een vrachtvaarder vanuit Londen vertrok naar het vasteland van Europa, om in Dorestad - het Rotterdam van de achtste eeuw - van boord te gaan. Zijn missie: het evangelie verkondigen en hier een kerkelijke organisatie opbouwen.
Bonifatius' komst had grote gevolgen voor de ontwikkeling van Dorestad en Utrecht, en daarmee voor de vroege geschiedenis van Nederland. Het Comité Bonifatius-Dorestad gedenkt de komst van Bonifatius op 5 juni 2016. In de bundel Bonifatius in Dorestad worden verschillende facetten van Bonifatius' aankomst en aanwezigheid in Dorestad en omgeving belicht.
Bonifatius in Dorestad staat onder redactie van Luit van der Tuuk (...)


€ 14.99Aantal  BOEK - Cardijn en de KAJ, een wereld in beweging

BOEK - Cardijn en de KAJ, een wereld in beweging
Averbode - Claire Van Leeuw - 196 p.

Claire Van Leeuw beschrijft in deze biografie het boeiende leven van priester Jozef Cardijn, de stichter van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Hij overleed in 1967, na een vruchtbaar leven in dienst van de jeugd en de arbeiders.


€ 20.75Aantal  BOEK - Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde

BOEK - Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde
Bernardus van Clairvaux

Omstreeks 1130 schrijft Bernardus van Clairvaux een geestelijk traktaat dat bestemd is voor de tempeliers, een militaire orde. Het traktaat, dat als 'Lofzang op een nieuwe ridderorde' furore maakte, beschrijft de voorwaarden voor en etappes van een leven van ommekeer. Bernardus moedigt de tempeliers aan de wegen van Christus te bewandelen. Het document heeft echter een ruimer draagvlak: over de hoofden van de tempeliers heen richt Bernardus zich tot de ridderklasse van zijn tijd, die zich onder invloed van de hoofse cultuur aan het omvormen is. Bernardus, zelf ridderzoon, (...)
'Lofzang op een nieuwe ridderorde' biedt een beklijvende bezinning op thema's als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Dit bekoorlijke werkje maakt de lezer tot ooggetuige van het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.


€ 27.90Aantal  BOEK/DVD - Wat feesten ons vertellen

BOEK/DVD - Wat feesten ons vertellen
Museum Catharijneconvent

Zeven christelijke feesten staan centraal in dit boekje. Van Advent tot en met Pinksteren worden kunstwerken verbonden met de verhalen. Zo wordt duidelijk hoe rijk onze beeld- en verteltraditie is. Uitgangspunt vormen de prenten van Romeyn de Hooghe, die zijn ingebonden in een tweedelige Statenvertaling uit 1715.
Deze kleurrijke zoekplaatsjes zijn gespiegeld aan kunstvoorwerpen uit de rijke collectie van Museum Catharijneconvent en aan beelden uit de Bijbelse tuin in Hoofddorp.
Voor iedereen die meer wil weten over de feesten die we vieren, bieden de boeiende verhalen en de prachtige kunstvoorwerpen informatie en context. De begeleidende teksten geven een aanzet tot bezinning en verdieping. Daarnaast kan de inhoud van deze uitgave met de afbeeldingen op de DVD inspiratie bieden voor lezingen, liturgie- en studiegroepen.

Inclusief DVD met afbeeldingen van alle prenten uit de Statenbijbel, de beelden uit de Bijbelse tuin en kunstvoorwerpen uit de collectie van Museum Catharijneconvent.


€ 17.95Aantal  BOEK - Damiaan - Kamiano is liefde

BOEK - Damiaan - Kamiano is liefde
Averbode - Johan Ballegeer - 189 p.

Pater Damiaan is bekend geworden door zijn inzet als missionaris voor de lepra-kolonie op het eiland Molokai op Hawaï, waar hij zelf ook lepra opliep en er op 49-jarig leeftijd aan overleed. Zijn eigenlijke naam is Jozef De Veuster. Hij werd in 1995 zalig en in 2009 heilig verklaard.
Dit is de tweede, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van een biografie over zijn leven. De auteur heeft in deze geromantiseerde levensbeschrijving op aantrekkelijke wijze allerlei details verzameld over zijn jeugd, zijn roeping, zijn vijf maanden durende reis naar Hawaï en over zijn verblijf bij de lepra-kolonie, waar hij naast zijn missionaire taak de medische zorg van de lijders aan lepra op zich nam en hun welzijn behartigde.
Een gemakkelijk leesbaar boek; hier en daar zijn verklarende voetnoten opgenomen. Met een kaartje van de Hawaï-archipel.
Vooral voor katholieke lezers, volwassenen zowel als jeugd vanaf ca. 13 jaar.


€ 12.95Aantal  BOEK - Damiaan, zijn wonder gaat verder

BOEK - Damiaan, zijn wonder gaat verder
Damiaanactie/Averbode

Pater Damiaan, de "grootste Belg", wordt heilig verklaard. De Damiaanactie brengt hulde aan haar grote inspirator door deze publicatie. De waarden waar Damiaan voor stond, zijn immers de waarden van de Damiaanactie die vandaag de zorg voor lepra- en tbc-patiënten op zich neemt. Omdat ook vandaag nog mensen nood hebben aan hulp. Omdat het ook vandaag tijd is voor een wonder.


€ 14.90Aantal  BOEK - Hotel Molokai

BOEK - Hotel Molokai
Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen - Lannoo - Hilde Eynikel

Pater Damiaan noemde zijn pastorie ‘Hotel Molokai’. Iedereen, ook de melaatsen, was er welkom. Het was een eenvoudig huisje, niet kraaknet maar wel proper, zonder luxe of frivoliteiten.
Twee maanden na Damiaans dood werd de pastorie gesloopt. Het werk van pater Jozef De Veuster als melaatsenverzorger op het Hawaïaanse eiland Molokai kent tot vandaag een zeer grote weerklank. Pater Damiaan wordt in 2005 verkozen tot Grootste Belg. Op 11 oktober 2009 wordt hij heilig verklaard door paus Benedictus xvi, als patroon van onder andere lepraleiders en aidspatiënten.
Damiaanbiografe Hilde Eynikel tracht aan de hand van honderden originele documenten en getuigenissen een scherp en objectief beeld te schetsen van de mens Damiaan in al zijn facetten. Het resultaat is een boeiend levensverhaal dat leest als een roman, met talloze nieuwe inzichten die de voorbije jaren aan het licht kwamen.


€ 19.95Aantal  BOEK - In de voetsporen van Pater Damiaan

BOEK - In de voetsporen van Pater Damiaan
zijn roeping en zending dagen ons uit om mee te gaan - Halewijn - Luc Van Hilst - 40 p. - paperback

Pater Damiaan komt telkens weer op de één of andere manier in de actualiteit: in een lezing, een boek, een stripverhaal, een toneelstuk, een tentoonstelling. En toch is de schrijver van dit boekje erin geslaagd een originele invalshoek te kiezen. Hij heeft verbanden gelegd, dingen bij elkaar gebracht. En dat in meer dan één opzicht. Zo heeft hij een verband gelegd tussen de verschillende plaatsen die Damiaans leven getekend en bepaald hebben: Tremelo, Leuven, Scherpenheuvel, Molokaï. Hij legt ook een verband tussen toen en nu. Want de lezer wordt uitgenodigd om het verhaal van Damiaan naast zijn eigen leven te leggen.


€ 7.50Aantal  BOEK - Pater Damiaan en ik

BOEK - Pater Damiaan en ik
Averbode - kleurrijk en verhalend prentenboek voor kinderen - hardback - geschenkboek

In dit mooi geïllustreerde prentenboek kunnen jonge kinderen kennismaken met het leven van pater Damiaan. Door de eenvoudige verteltaal en de expressieve kleurprenten komen zij stap voor stap meer te weten over pater Damiaans leven op het eiland Molokaï. Zijn aandacht voor de leefwereld van het zieke kind komt uitdrukkelijk aan bod.
Het is zowel een (voor)lees-, als een kijk- en ontdekboek.


€ 14.95Aantal  BOEK - De navolging van Christus

BOEK - De navolging van Christus
Thomas a Kempis - Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekkoek - 256 p. hardback

Het boek ‘De navolging van Christus’ van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempis is door christenen van alle plaatsen als lijfboek omarmd. Dit boek van bijbelse, oud-christelijke en middeleeuwse wijsheid is in duizenden uitgaven gedrukt en in allerlei talen vertaald. Al meer dan vijf eeuwen lang heeft het de weg naar miljoenen lezers gevonden, die de vele honderden raadgevingen vaak levenslang hebben herlezen en overwogen.
Het boek was enkele jaren niet meer leverbaar en verschijnt nu in een nieuwe vertaling van Jacques Koekkoek. Volgens Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch, ‘brengt Thomas a Kempis ons bij het hart van het evangelie: de liefde voor Jezus, eenvoud en onderlinge gemeenschap’.


€ 19.99Aantal  BOEK - Dominicus ontmoeten

BOEK - Dominicus ontmoeten
Halewijn/Adveniat - Paul D. Hellmaier - 206 p.

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 
Paul Dominikus Hellmeier (°1977, (...)


€ 16.50Aantal  BOEK - Leven in het licht - Elisabeth van de Drie-eenheid

BOEK - Leven in het licht - Elisabeth van de Drie-eenheid
Carmelitana - Martine D'hollander - 238 p. - paperback

Wanneer Elisabeth Catez op 8-jarige leeftijd beslist om later kloosterlinge te worden gelooft niemand haar: kinderpraat. Behalve één, een oude priester die het meisje en haar gezin van dichtbij kent en vast in haar voornemen gelooft. Mama, een alleenstaande weduwe, blijft zich verzetten, jarenlang. Tot de dag komt waarop Elisabeth 21 wordt... Je leest het relaas van haar roeping. En dat is geen uitgetekende levensweg, voorspelbaar en gegoten. Maar een hartveroverend liefdesavontuur tussen een jong meisje en de Schepper van de wereld. Met een verwonderlijk happy end.
Je leest wat zo'n levensverhaal voor jou kan betekenen. Elisabeth geeft een massa inspiratie en vernieuwende ideeën om je leven als christen vandaag te versterken. Nieuwe uitdagingen in deze tijd (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - De liefde achterna

BOEK - De liefde achterna
Leefregels van Franciscus - Meinema - Willem Marie Speelman - 144 p. - hardcover

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het 'gewone' leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema's zijn 'doen en (vooral) laten', navolging en samenleven.
Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.


€ 16.99Aantal  BOEK - Een jaar met Franciscus van Assisi

BOEK - Een jaar met Franciscus van Assisi
365 teksten voor elke dag van het jaar - Lannoo

Hoe Franciscus van Assisi inspiratie biedt voor mensen van vandaag.
Een aansprekende bloemlezing van de teksten en verhalen van Franciscus van Assisi. De teksten geven inzicht in de manier van leven van Franciscus: zijn radicale navolging van Christus, zijn keuze voor soberheid en armoede, zijn liefde voor de schepping en natuur, zijn onverwoestbare optimisme. Eigenschappen die ook voor mensen van vandaag grote betekenis kunnen hebben. Ook niet-christenen, zoals moslims, beschouwde Franciscus als broeders en zusters.
Deze teksten zijn bedoeld voor dagelijkse persoonlijke bezinning.
Eerder verscheen het boek onder de titel ‘Wijsheid van Franciscus’


€ 9.99Aantal  
1 2 3 Volgende