Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KERK EN MAATSCHAPPIJ Bonhoeffer Dietrich


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 VolgendeBOEK - Zijn leven gegeven

BOEK - Zijn leven gegeven
Diominicaanse preken - Veertigdagentijd en Pasen - Berne Media - 234 p. - paperback

Pasen is het grootste van de christelijke feesten.
Voor de voorbereiding op Pasen zijn de Veertigdagentijd en met name de Goede Week van grote betekenis. Het voorjaar krijgt zo een heel eigen kleur en diepte.
Vanouds zoeken christenen in deze periode naar extra verstilling en versobering van levensstijl, met het oog op de vernieuwing van het geloof.
Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. In dit boek staan preken voor de 40-dagentijd (met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de Goede Week en Pasen.
'Zijn leven gegeven' is een handreiking voor ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen


€ 17.90Aantal  BOEK - Het leven omarmen - Agnes Pas

BOEK - Het leven omarmen - Agnes Pas
Een jaar in dagen, mijn spiritueel testament - Yunus publishing - 593 p. - paperback - OP BESTELLING

In het jaar 2020 gaf Agnes Pas zichzelf de opdracht om elke dag een reflectie te schrijven. Het geheel werd een ode aan het leven ondanks de onverwachte pandemie. Het feit dat ze al langer in een soort lockdown vertoeft omwille van mantelzorg, was een stimulans om op deze manier het leven van elke dag te verdiepen en te verrijken.
De beperking van de mantelzorg en daar bovenop de vrijheidsberoving door de pandemie, brachten haar door het schrijven voorbij de 'volhouden strategie' tot diepe vreugde en nieuwe energie. Eind december stelde ze vast dat ze een spirituele biografie bijeen had gesprokkeld ...
Agnes Pas ...


€ 19.95Aantal  BOEK - De boodschap van Amoris Laetitia

BOEK - De boodschap van Amoris Laetitia
Een vriendschappelijk geschil - Halewijn/Adveniat - Walter Kasper - 65 p. - paperback

De woorden van Paus Franciscus in Amoris Laetitia (de vreugde van het Evangelie) over de liefde en het gezin, werden door heel wat mensen als bevrijdend ervaren. Maar tegelijk gaf deze post-synodale exhortatie ook aanleiding tot kritiek.
De bekende Duitse theoloog Walter Kasper overstijgt in dit boekje de polemiek door duidelijk te maken dat de visie van Paus Franciscus geen nieuwe leer verkondigt, maar integendeel geworteld is in de boodschap van de evangelies. Hij toont de samenhang in het document aan en reikt op vriendelijke wijze de hand aan de tegenstanders ervan. 


€ 14.50Aantal  BOEK - Tussen traditie en vernieuwing

BOEK - Tussen traditie en vernieuwing
De nieuwe wegen van Amoris Laetitia - Averbode - Hans Debel

Met Amoris Laetitia – De vreugde van de liefde – (april 2016), schreef paus Franciscus een inspirerend werkstuk over de liefde tussen mensen. Deze exhortatie vormt het sluitstuk van een proces van tweeënhalf jaar waarbij de Kerk zich gebogen heeft over de thematiek van huwelijk en gezin.
De paus nodigt alle leden van de Kerk uit om het denkproces op het lokale niveau verder te zetten en nieuwe wegen te verkennen. Dit boek van Hans Debel geeft enkele aanzetten om in Vlaanderen gehoor te geven aan die oproep. Het schetst de achtergrond waartegen de pauselijke exhortatie tot stand gekomen is, geeft een overzicht van de gevarieerde inhoud van het document en peilt naar de reacties die de tekst wereldwijd heeft losgemaakt. Vervolgens gaat het dieper in op de uitdagingen die erin besloten liggen voor de Kerk in Vlaanderen.


€ 19.50Aantal  BOEK - Alles kan veranderen

BOEK - Alles kan veranderen
Naro - Halewijn/Sant'Egidio/KoK - 287 p. - paperback - gesprekken met Massimo

Kijken met hoop naar de wereld van morgen
Hoe overleeft de solidariteit in tijden van globalisering? Kun je nog met hoop kijken naar de wereld van morgen? Daarover reflecteert Andrea Riccardi in dit interviewboek met theoloog Massimo Nero. ‘Alles kan veranderen’ geeft een indringend beeld van de spiritualiteit en de ervaring van Sant’Egidio: een halve eeuw vriendschap met de armen in de periferie van Rome en de wereld. De concrete naastenliefde, de kunst van het vrede stichten en een visionaire reflectie op de grote vraagstukken vormen een kompas voor de toekomst. In het geloof dat niets onmogelijk is.
De Italiaanse historicus Andrea Riccardi (1950) is stichter van de Sant'Egidiogemeenschap. Wereldwijd wordt hij gezien als een van de meest gezagvolle katholieke leken.


€ 24.99Aantal  BOEK - De stille strijd

BOEK - De stille strijd
Betsaida - Zr. Marie Thérèse van het Kruis ocd - 379 p. - paperback

Een opmerkelijk verhaal van overwinning op anorexia en misbruik
Nagenoeg iedereen kent in de eigen familie- of vriendenkring mensen die gebukt gaan onder anorexia nervosa. Slechts weinigen beseffen echter welk lijden deze eetstoornis teweegbrengt.
Zuster Marie Thérèse werd vanaf haar prille jeugd seksueel misbruikt en kreeg anorexia nervosa toen ze elf jaar jong was. In dit boek geeft de auteur een krachtig, persoonlijk verslag van haar worsteling. Het is geen vrome vertelling. Zuster Marie Thérèse vertelt haar strijd op een prudente wijze maar met volkomen openheid en met een groot psychologisch inzicht. Het feit dat ze, ondanks alles, haar diepe verlangen om karmelietes te worden tot vervulling kon brengen, geeft een bijzondere dimensie aan haar levensgeschiedenis.
De stille strijd is een ontroerend getuigenis ...


€ 13.50Aantal  BOEK - Antoine Bodart - Een portret

BOEK - Antoine Bodart - Een portret
KoK - Niels Fahner - 158 p. - paperback

Nels Fahner schreef een boeiend portret over Antoine Bodar, de bekendste priester van Nederland. Geliefd en verguisd en altijd bereid om waar hij het nodig acht (desnoods) een impopulair standpunt in te nemen en de dialoog aan te gaan met iedereen.
In dit boek blikt hij voor het eerst terug op belangrijke episodes in zijn leven. Wat dreef hem om alles op te geven voor een leven als priester? Welk verlangen houdt hem op de been, ook als het tegenloopt. Hoe ziet zijn dagelijks leven er uit, bij wie voelt hij zich thuis. We waarom blijft hij de kerk trouw in een tijd van crisis en schandalen.
Antoine Bodar ...


€ 17.99Aantal  BOEK - Mens worden - christelijke antropologie in woord en b

BOEK - Mens worden - christelijke antropologie in woord en b
Averbode - John Behr - 104 p. - hardcover

In dit boek wordt de lezer uitgedaagd om opnieuw na te denken over wie we zijn als mens, als vrouw en als man. Waartoe zijn we geroepen? En wat is de relatie tussen leven en dood op onze tocht? Op verrassende wijze verbindt de auteur daarbij het scheppingsbegin ‘Laten We de mens maken naar Ons beeld’ met de woorden van Christus aan het kruis. “Het is volbracht”. Mens worden biedt een verrijkend samenspel tussen woord en beeld. De citaten uit de Schrift en de kerkvaders, maar ook de iconografie nodigen uit tot een verinnerlijkte, meditatieve lezing.
Vader John Behr (1966 Engeland) ...


€ 24.50Aantal  BOEK - Apostel

BOEK - Apostel
Een 21ste-eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen - Davidsfonds - 438 p.

In deze diepgravende en emotionele reis naar het hart van het christendom verkent Tom Bissell de mysterieuze en vaak paradoxale levens en overleveringen van de twaalf apostelen. Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren die mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Dit boek geeft gefundeerde en soms verrassende antwoorden op die oude vragen. Bissell spit niet alleen naar de identiteit van de apostelen, maar kijkt ook hoe ons beeld van hen door de eeuwen is bijgesteld.
Om die antwoorden te vinden, onderneemt Bissell een pelgrimstocht van een jaar naar de vermeende graven van de apostelen. De reis voert hem naar Rome, Jeruzalem, Turkije, Griekenland, Frankrijk, Spanje, India en Kirgizië. Op zijn weg ontmoet hij boeiende personen – priesters, paupers, een archeoloog van het Vaticaan, een Palestijnse taxichauffeur, een Russische monnik – met wie hij diepzinnige gesprekken voert over religie, filosofie en politiek.
Een briljante synthese van reisverhaal en religieuze geschiedenis.

TOM BISSELL (...)


€ 29.99Aantal  BOEK - Ontwapenende Kracht

BOEK - Ontwapenende Kracht
Halewijn/Adveniat - christian Salenson - 131 p. - paperback

Iemand voor vol aanzien die niet uitblinkt door zijn intellectuele capaciteiten, maatschappelijke en financiële mogelijkheden, die niet beantwoordt aan de geldende normen van schoonheid, verandert je kijk op de wereld. Je ontkomt niet aan de vraag wat werkelijk belangrijk is in je leven. Over deze confrontatie gaat dit boek.
De ontwapenende kracht die uitgaat van mensen met een mentale beperking bestaat erin dat ze je door hun zijn zelf de vraag stellen wie je bent en waarom je bepaalde keuzes in je leven maakt.
Auteur Christian Salenson neemt in dit boek het leven in de gemeenschappen van de Ark, ...


€ 20.00Aantal  BOEK - Brood en rozen voor iedereen

BOEK - Brood en rozen voor iedereen
Halewijn - Lieven De Pril - 95 p. - paperback

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel. Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen.
In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan.
Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan.
Een echte aanrader voor wie actief is in de hulpverlening, in de zorgsector, in het onderwijs of in het verenigingsleven. De Advent is een ideale tijd om zulk een boek door te nemen en te bespreken.


€ 15.00Aantal  BOEK - De kansendans - Woede over armoede

BOEK - De kansendans - Woede over armoede
Halewijn - Caro Bridts & Lieven de Pril - 126 p. - paperback

Dit boek over armoede en gelijk(waardig)heid vertrekt vanuit het persoonlijke levensverhaal van Caro en Lieven. Caro Bridts is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Lieven De Pril is 35 jaar professioneel en vrijwillig actief in armoedebestrijding. Ze zijn educatief medewerkers bij Welzijnsschakels en Welzijnszorg
Laat je verrassen door een onbekende wereld achter de gevels in jouw eigen buurt. Zet de bril op van mensen die uitgesloten worden. Je krijgt een andere kijk op de samenleving, op armoede en op duurzame oplossingen. ...


€ 15.00Aantal  BOEK - Barmhartigheid, liefhebben i/h dagelijkse leven

BOEK - Barmhartigheid, liefhebben i/h dagelijkse leven
zien/bewogen worden/ in beweging komen - Bernemedia - 143 p. - paperback - W Verschuren

Barmhartigheid als begrip en levenshouding komt in veel publicaties ter sprake. Sinds Paus Franciscus het jaar van Barmhartigheid aankondigde is er veel te doen rond dit thema: wat is het precies, waar vind je barmhartigheid, wie is er eigenlijk barmhartig? Voor dit thema kunnen we het beste terecht bij Wim Verschuren, de nestor van de Beweging van barmhartigheid. Al bijna veertig jaar speelt barmhartigheid een belangrijke rol in zijn leven. Steeds meer kwam hij erachter dat barmhartigheid iets als een spirit is die mensen doet opbloeien en het leven rijk en goed maakt.
...
Wim Verschuren, frater van Tilburg (1933), ...


€ 16.90Aantal  BOEK - De onverschilligheid voorbij

BOEK - De onverschilligheid voorbij
160 p. Hardback - 1ste druk 19/4/2017 - M. Kerkhof, R. Burggraeve, I. Van Halst

Barmhartigheid als concreet antwoord op de onverschilligheid in onze wereld
Vandaag doet het woord 'barmhartigheid' wat ouderwets aan. En toch voelen we dat er in onze tijd méér dan ooit nood is aan barmhartigheid, mededogen of 'ontferming', zoals zanger Wannes Cappelle dat noemt.
Dit boek vertrekt van de menselijke ervaring van barmhartigheid, als context en humus voor de zeven geestelijke wijzen om mensen barmhartig te bejegenen. Dit gebeurt door het aanreiken van inzichten, getuigenissen, meditatieve foto's en evocatieve teksten. Via deze wegen wordt een actuele kijk op barmhartigheid geformuleerd die vertrekt vanuit een visie die gekenmerkt wordt door wederzijdsheid, kwetsbaarheid en veerkracht. Om het boek af te ronden komt de barmhartigheid als goddelijk buikgevoel aan bod.


€ 19.99Aantal  BOEK - Geroepen tot hoop

BOEK - Geroepen tot hoop
Bouwen aan een barmhartige kerk - KOK - Mgr. Gerard de Korte

In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.
In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid.
Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'.


€ 16.50Aantal  BROCHURE - Misericordia et misera

BROCHURE - Misericordia et misera
Apostolische brief van paus Franciscus - Wereldkerkdocumenten 37 - Licap/Halewijn

In ‘Misericorda et misera’ beschrijft de paus de barmhartigheid als een ontmoeting tussen twee harten: dat van God en dat van een schamele mens (nr.16). Deze apostolische brief is eigenlijk een tussentijdse balans van de accenten die paus Franciscus in zijn pontificaat legt. Zoals een goede leermeester overweegt hij even het tot dusver afgelegde parcours, om van daaruit de weg met ons te vervolgen. En dan blijkt dat barmhartigheid de leidraad is.

(...)


€ 2.95Aantal  BOEK - Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis

BOEK - Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis
Over begijnen en begijnhoven in context

Wie vandaag door Vlaamse steden wandelt, loopt wel eens voorbij of door een begijnhof. We vinden rust en schoonheid in de architectuur, in het aanwezige groen en in de vaak prachtige begijnhofkerk. Maar wie weet dat achter deze ‘schatt­ige’ huisjes op schitt­erende locaties in onze steden een heel interessante religieuze geschiedenis schuilgaat? Wie waren deze begijnen? Waarom trokken zij zich terug in hun ‘hof’? En behoort de begijnenbeweging voorgoed tot de voltooid verleden tijd of kent zij ook vandaag nog toekomst?
Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven tot UNESCO-werelderfgoed (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Vervulling en bekering

BOEK - Vervulling en bekering
Ambo/Anthos - Antoine Bodar - 290 p. - hardcover

Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller leven
Vervulling in bekering van Antoine Bodar bestaat uit overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller leven. In de huidige tijd wekt een term als bekering bij velen afschuw op, maar bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een stap naar zelfonderzoek en daarmee naar een werkelijk vervuld leven. Door aan jezelf te werken kan je God uiteindelijk meer van nabij ervaren en zo de weg naar een vervuld leven vinden: vervulling in bekering.
Antoine Bodar laat in deze nieuwe bundel overtuigend zien dat termen als ‘vervulling' en ‘bekering' nog altijd van levensbelang zijn voor elk individu dat maar enigszins openstaat voor zelfonderzoek. Want bekering is aanstekelijk en kan eenieder verwacht of onverwacht overkomen.
Antoine Bodar (...)


€ 21.99Aantal  BOEK - In de leer bij de monnik

BOEK - In de leer bij de monnik
Halewijn/Adveniat - Erik Galle - 127 p. - paperback - mooi geschenkboek

Monastieke accenten in het dagelijks leven
De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid. Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen. Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken.
Erik Galle (...).


€ 25.50Aantal  BOEK - Tussen de regels

BOEK - Tussen de regels
Davidsfonds - Bart Demyttenaere - paperback - 14.50x22 cm - 180 p.

Achter de muren van een slotklooster

De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95. In hun glorietijd waren de monniken van Zevenkerken met tweehonderd. Anno 2015 bevolken nog twintig taaie mannen het slotklooster van Sint-Andries bij Brugge. 
Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Waarom ruilde een voormalig olympisch atleet zijn sportshirt voor een pij? Hoe wordt de strenge regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons?
Tussen de regels is een boek om met mondjesmaat van te proeven. Om tussen de regels te lezen.


€ 22.50Aantal  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende