Winkelwagen

VASTEN, PAAS- EN PINKSTERTIJD

 | 

KRUISWEGEN


BOEK - De Johannes-Passion

BOEK - De Johannes-Passion
Complete luistergids - Meulenhoff - 190 p. - hardback

Waarom Bachs kleine passie minstens zo mooi is als de Matthäus
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion laten de auteurs ons nu ook beter luisteren naar Bachs Johannes-Passion
Met medewerking van o.a. Pierre Audi, Christoph Prégardien, Robert Holl, Nathalie Stutzmann, Antoine Bodar en Jaap van Zweden
De laatste jaren is de Johannes bezig aan een opmars. Terecht, want deze passie is net zo fenomenaal als de Matthäus. Met zijn Johannes-Passion verrichtte Bach baanbrekend werk: niet eerder was er een passie geschreven van zo’n omvang en met zo’n dramatiek. De nadruk in de Johannes-Passion ligt op Jezus als verlosser van de mensheid en minder, zoals in de Matthäus-Passion, op het menselijke lijden van Jezus.
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion (...)


€ 19.99Aantal  BOEK - De Kruisweg

BOEK - De Kruisweg
14 staties op weg naar Pasen - KoK - Agnes Hoffschulte - 63 p. - hardcover

In ‘De kruisweg’ van Agnes Hoffschulte volgen we Jezus op zijn weg naar het kruis. 14 keer staan we stil bij een statie van zijn lijdensweg. Verlaten door God, verraden door Judas en verloochend door Petrus, veroordeeld door Pilatus, vernederd en geslagen. Op weg naar Golgota bezwijkt hij onder de last van het kruis.
Agnes Hoffschulte schreef bij deze staties pastorale teksten die geschikt zijn voor gesprekken met ernstig zieke en stervende mensen. Sobere, fijngevoelige teksten die de kwetsbaarheid van het eindige leven zoekend onder woorden brengen. De korte overwegingen en gebeden vormen een brug van ontmoeting tussen leven en naderende dood.


€ 14.99Aantal  BOEK - Geen groter liefde

BOEK - Geen groter liefde
Halewijn - Erik Galle - geniet - 64 p.

mooi gepresenteerde meditaties bij de kruisweg
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet.
Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag, kruiswegen alleen of in groep, of voor persoonlijke bezinning.


€ 3.00Aantal  BOEK - Gods mensenzoon - Meditaties bij de kruisweg

BOEK - Gods mensenzoon - Meditaties bij de kruisweg
Halewijn - tekst Frans De Maeseneer; beelden Hans Schmidt - 68 p. geniet

Deze kruisweg begint al op het moment dat Jezus zich laat dopen in de Jordaan. Je kunt zijn dood immers niet begrijpen als je niet ziet hoe zijn levensweg ertoe geleid heeft. Het eerste deel van deze kruisweg vertelt hoe God zichtbaar wordt in elke eenvoudige liefdesdaad van een mens.
De volgende taferelen tonen dat Hij in het allerdonkerste donker aanwezig is. En uiteindelijk wordt in het laatste tafereel alle dood en zwart door een warme gloed verlicht.


€ 3.00Aantal  BOEK - Om een ander

BOEK - Om een ander
Meditaties bij de kruisweg - Halewijn/Adveniat - Erik Galle - geniet

De woorden ‘om een ander’ zijn voldoende om de drijfveer van Jezus’ kruisweg te kunnen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom Hij zijn leven heeft gegeven, doe je daarom nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen de menigte langs de kruiswegstaties wordt dit je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is dan bijna onmogelijk.
Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Uitgeverij Halewijn.


€ 3.00Aantal  BOEKJE - Kruisdragers genoeg vandaag

BOEKJE - Kruisdragers genoeg vandaag
Halewijn - Erik Galle - geniet - 64 p. - 10.5x21 cm

De kruisweg in twee richtingen bekijken, helpt ons om de diepte ervan beter te verstaan. De ene kijkrichting neemt ons mee langs de kruiswegstaties: hoe Jezus zijn kruis op zich nam en zijn leven voor ons gaf.
Dat dit nawerkt tot op vandaag, toont ons de tweede kijkrichting. Die brengt ons in contact met de talloze kruisdragers vandaag en helpt ons in hen Christus’ gelaat te herkennen.


€ 3.00Aantal  PEDAGOGISCHE SUGGESTIES: De Kruisweg van Jezus

PEDAGOGISCHE SUGGESTIES: De Kruisweg van Jezus
Averbode - 15 p. - losbladig - 12-jarigen

Met dit pakket krijgen leerkrachten, catechisten en ouders de kans om de kruisweg met kinderen op een actieve, creatieve en actuele manier te bekijken, te bespreken en te verwerken. De verschillende staties van de kruisweg worden geleidelijk ontdekt. Eerst wordt verkend wat er op het schilderij of reliëf te zien is. Nadien verdiepen de kinderen zich in het tafereel. Wat roept dit tafereel bij hen op? Vervolgens worden de kinderen al biddend uitgenodigd het afgebeelde tafereel te linken met hun eigen leefwereld of de wereld om hen heen.


€ 19.95Aantal  BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap

BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap
De kruisweg van Jezus vertelt aan kinderen - Adveniat - hardback

De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen
‘Vertel nog eens over Pasen’, vragen de mensen aan Franciscus. (...)

Voor gebruik thuis, in de kerk en op school. Een sobere vertelling voor kinderen aan de hand van vijftien kruiswegstaties, ontroerend verbeeld.
De Illustraties staan ook op de bijgevoegde CD-Rom, zodat ze eventueel ook geprojecteerd kunnen worden in een kerk of een klaslokaal.


€ 14.50Aantal  BOEK - Kruisweg van de liefde

BOEK - Kruisweg van de liefde
Kris Gelaude - Averbode - 68 p. - met tekeningen van Noëlle van Alphen

De kruisweg van Jezus moet een van de vaakst afgebeelde elementen uit de christelijke traditie zijn. Christus’ tocht door de straten van Jeruzalem laat niemand onberoerd. De via dolorosa is er dan ook een vol tegenstellingen. Een lijdensweg, maar tegelijk ook de weg van liefde die Jezus heeft afgelegd. Onderweg naar Golgotha botst verraad op onvoorwaardelijke trouw. Onverschilligheid neemt het op tegen medelijden.
Met Kruisweg van de liefde maakt Kris Gelaude het lijdensverhaal actueel en toegankelijk voor mensen van vandaag. De sobere kruisweg in het kerkje van Loonbeek, in het Dijleland, bood inspiratie. Bij elk van de veertien staties schreef de auteur een meditatieve tekst. Goed gekozen Bijbelfragmenten en muzieksuggesties zetten de lezer aan tot reflectie. Bij iedere passage horen aansluitende voorbeden en een gebed.


€ 15.00Aantal  BOEK - Via Crucis

BOEK - Via Crucis
Overwegingen bij de bronzen kruisweg van Werner Klenk in Altenhundem

Uitgeverij Averbode
Een hedendaagse, bronzen kruisweg in het Duitse Sauerland vormde de inspiratie voor dit boek. De auteur, Bert Daelemans S.J., laat de lezer kennismaken met Jezus’ laatste tocht zoals kunstenaar Werner Klenk die heeft afgebeeld.
De teksten in Via Crucis helpen om beschouwend stil te staan bij elke statie van de kruisweg. Woord en beeld bevruchten elkaar in dit kijk- en doeboek, dat in de eerste plaats bedoeld is als hulpmiddel bij het persoonlijke gebed.
Dit boek bevat ook praktische tips om samen de kruisweg te bidden, en biedt inspiratie in de vorm van Bijbelteksten, muzikale suggesties en gebeden.
Bert Daelemans is jezuïet. Hij woont en werkt in Leuven, waar hij als doctorandus de theologie van postmoderne kerkarchitectuur bestudeert.


uitverkocht


Aantal  BOEKJE - tot zover de liefde - meditaties bij de kruisweg

BOEKJE - tot zover de liefde - meditaties bij de kruisweg
Hallewijn/Adveniat - Erik Galle - 63 p. - geniet - vanaf 20 stuks= € 3,00

Nergens anders is de concrete liefde van God voor de lijdende mens duidelijker geworden dan in de kruisweg van zijn Zoon. Elke uitgestotene, elke mens aan de rand, iedere mens heeft Jezus toen in zijn armen gesloten. Niet in een boog is Hij om het lijden heen gegaan. Hij heeft zijn kruis opgenomen in ons aller naam.
Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag of persoonlijke bezinning. In de kerken die open zijn kan je in een persoonlijk bezoek ook met dit boekje de kruisweg doen.


€ 5.00Aantal  CD - Het Groene Hout

CD - Het Groene Hout
Luistercd met kruisweg en handleiding met de kleurfoto's van de staties

Griet Wouters-Cambré stelde haar aangeboren, artistiek talent in dienst van de kerk en van haar parochie Sint-Jan de Doper in Herentals. Voor de kerk ontwierp zij een kruisweg in keramiek die zich volkomen integreert tegen de bakstenen muren van de kerk. Die stenen vormen als het ware de weg, waarlangs de Heer Zijn kruisweg gaat. Elke kruiswegstatie geeft het eigenlijke gebeuren weer als hoofdmotief. De kleine figuren op de achtergrond diepen dit gebeuren verder uit.

De kleuren hebben een symbolische waarde:
(...)

De keramist heeft met de vier oerelementen te maken: AARDE - WATER - LUCHT - VUUR.
(...)

Het maken van deze kruisweg was voor Griet een jaar van bezinning en intens uitdiepen van het lijdensverhaal. Renaat Wouters, haar overleden echtgenoot, stelde een indringende bezinning samen bij de kruisweg van zijn vrouw. Deze tekst werd als basis genomen voor de montage en herwerkt tot een gebalde, krachtige bezinning, die de kruisweg maakt tot een bijzonder treffend geheel, dat in vele omstandigheden en op diverse wijze kan gebruikt worden.

Naast de DVD is er dus ook een pakketje met het boekje en de muziek/tekst op CD verkrijgbaar.
Dit is dus een luisterCD bv voor zieken om al luisterend de kruisweg mee te beleven en in het boekje de beelden van de kruisweg met de tekst te volgen. Hier wordt de kruisweg een individueel gebeuren in verschillende omstandigheden.


€ 18.00Aantal  CD - Via Urbis

CD - Via Urbis
40' - Capella SS MIchaelis & Gudulae, Brussels - Stroobants/Bikkembergs

In de Brusselse St.-Michiels- en St.-Goedelekathedraal is de Kruisweg op Goede Vrijdag, in de namiddag, een begrip geworden. Sinds vele jaren is het de Capella Sanctorum Michaelis et Gudulae, het koor van de kathedraal, dat hiervoor de muzikale omlijsting verzorgt.
(...)
Kurt Bikkembergs zocht dadelijk contact met de Leuvense auteur Jos Stroobants, om te horen of hij die ambitie tekstueel kon invullen; een Brusselse kruisweg met het accordeon als begeleidingsinstrument. Zo ontstond de Via Urbis, een weg in de stad, voor gemengd koor en accordeon. (...)


€ 15.00Aantal  DVD - BACH - St-Matthew Passion - 185'

DVD - BACH - St-Matthew Passion - 185'Bach's Passie Oratoria zijn hoogtepunten uit de lange geschiedenis van de muzikale uitbeelding van de kruisiging van Jezus van Nazareth.
In deze werken combineert de componist alle middelen die hem ter beschikking staan. Hij baseert zich op cantates, oratoria en opera. Toch kwam de Mattheus Passion pas 100 jaar na de eerste uitvoering echt tot leven: Bartoldy's revival van het werk in 1829 leidde tot de herontdekking van Bach's muziek. Sindsdien neemt de compositie een vaste plaats in - over de grenzen van de religie heen - als een hoogtepunt van de westerse kunst.

Op deze DVD dirigeert Enoch zu Guttenberg het door hemzelf opgerichte koor, een gezelschap dat voornamelijk uit amateurs bestaat. Onder zijn leiding kreeg het koor al snel een professioneel niveau en een internationale reputatie bij pers en publiek. Dat wordt duidelijk uit de talloze prijzen en onderscheidingen die het koor ontving.
Guttenberg's eigenzinnige stijl verenigt elementen van historische uitvoeringstechnieken met een moderne en energieke expressie.


€ 29.50Aantal  SPEL SYCO - Van Duisternis naar Licht 8-12 j.

SPEL SYCO - Van Duisternis naar Licht    8-12 j.
Productie: Le Sycomore - Nederlandse bewerking: Avimo vzw

Soort kwartetspel waardoor de deelnemers zich in het passieverhaal inleven en het verloop en de hoofdrolspelers leren kennen. Met handleiding.


€ 19.50Aantal  BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...

BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...
Auteur: Harry Gielen - Realisatie en productie: Halewijn NV-AVIMO vzw

In dit boek zijn de teksten opgenomen van zes bezinningsavonden die de afgelopen jaren in de gemeenschap van de Passionisten te Kortrijk werden gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. In de zes meditatiediensten wordt dezelfde thematiek ontvouwd: de botsing tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- en paasverhalen van het evangelie op exemplarische wijze tot uitdrukking komt. (...)


€ 20.00Aantal  DVD - Van Palmzondag tot Pasen

DVD - Van Palmzondag tot Pasen
18' - DVD met handleiding - uitgave Catechesehuis

In het lijdensverhaal van Jezus – van Palmzondag tot Pasen – worden zijn laatste dagen herdacht: zijn intocht in Jeruzalem, laatste avondmaal, lijden en sterven en ook de verrijzenis op paasmorgen. Het is een goddelijk, maar ook heel menselijk verhaal. Wie herkent zich niet in wat Jezus heeft meegemaakt? Beroemd en geroemd worden, veroordeeld, verraden, verloochend, geslagen, gegeseld … en tenslotte een gewelddadige dood. Op Goede Vrijdag volgt ook Pasen: Jezus is niet dood, maar leeft verder bij God.
Over dit universele verhaal maakte Catechesehuis een montage met beelden, drama, muziek, een verteller, Pilatus … voor groot en klein, jong en oud.

De montage is bedoeld voor school en parochie: godsdienstlessen, vormselvoorbereiding, vieringen tijdens de Goede Week, bezinningsmoment in vereniging, school of familie …


€ 8.00Aantal