Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

LITURGIE/SACRAMENTEN Oosterhuis Huub


1 2 3 VolgendeBOEK - Kostbaar in mijn ogen

BOEK - Kostbaar in mijn ogen
Ignatiaanse Adventsretraite - N. Sintobin sj, Tj. Jansen sj en B. Van Emmerik sj

Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Voor elke dag van de advent wordt een korte Bijbeltekst aangeboden, telkens met enkele suggesties om de tekst biddend op het eigen leven te leggen. Elke week heeft een eigen thema dat wordt toegelicht in een korte geloofsimpuls. Per week worden ook twee citaten aangeboden die het thema verder openleggen. Ten slotte biedt de auteur gebedstips aan die de retraitant helpen zijn gebedstechniek verder te verfijnen.
De teksten van Kostbaar in mijn ogen werden geschreven door Tjeerd Jansen s.j., Nikolaas Sintobin s.j. en Bart van Emmerik s.j.

(...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (kunstleder)

BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (kunstleder)
Gebonden met kunstleren band , 568 pagina's , 27 x 20 cm

Nog enkele voorradig - levertijd minimum één week

Zoals altijd verzendingskosten afzonderlijk te berekenen


€ 89.00Aantal  BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (leder)

BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (leder)
Gebonden met lederen band , 568 pagina's , 27 x 20 cm

Dit missaal heeft een bruin lederen band.
Nog enkele voorradig - levertijd minimum één week
verzendingskosten zoals altijd afzonderlijk te berekenen


€ 153.00Aantal  BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (linnen band)

BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (linnen band)
Gebonden met linnen band , 568 pagina's , 27 x 20 cm - laatste stuks nieuw - ook tweedehands

Nog enkele voorradig - levertijd minimum één week
Nog enkele voorradig tweedehands. Deze kosten 25 euro.

Bij verzending zijn de kosten altijd afzonderlijk te berekenen


€ 84.00Aantal  BOEK - Bachs grote Passie

BOEK - Bachs grote Passie
Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van J.S.Bach - Ad De Keyzer - Halewijn

De Matthäus-Passion werd al in Bachs tijd zijn Grote Passie genoemd. Waarom blijft dit meesterwerk mensen zo intens boeien? Lezend, luisterend en mediterend benadert Ad de Keyzer het geheim van de werking die Bachs meesterwerk heeft op het hart van iedere mens die zich eraan bloot wil stellen. Dit boek is de vrucht van twintig jaar onderzoek. Het biedt nieuwe, verrassende inzichten aan ieder die op een dieper niveau wil begrijpen wat de Matthäus-Passion in zich heeft. Een boek om in fragmenten aandachtig te lezen.


€ 32.50Aantal  BOEK - Wat wil je dat IK voor je doe?

BOEK - Wat wil je dat IK voor je doe?
Lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten zon- en feestdagen A-jaar

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij de evangelieteksten uit Mattheüs van het A-jaar. Ze zijn ontstaan vanuit lectio divina, elke keer individueel en soms ook met een groep.
De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen:
statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:
(...)
Deze gebedsoefeningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap, een parochieploeg en waarom niet in godsdienstonderricht..


€ 19.00Aantal  BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht

BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht
Betsaïda - Vinny Flinn - 175 p.

“Als we de oneindige liefde en tederheid van deze Vader, die wacht tot wij naar Hem toekomen in de biecht, maar echt zouden kunnen begrijpen!” (auteur Vinny Flynn)
Dit boekje laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.
Vinny Flynn is (...)


€ 11.90Aantal  BOEK - Sta op

BOEK - Sta op
Averbode - 198 p. - paperback - Lectio Divina, bezinning, gebed bij Marcus

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij evangelieteksten uit Marcus. Velen worden gelezen in eucharistievieringen op de weekdagen. Ook teksten uit het passieverhaal komen aan bod.
De gebedsbezinningen zijn ontstaan vanuit lectio divina zowel individueel als in groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema.
(...)
Deze gebedsbezinningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te eindigen, als morgen- of avondgebed, of bij andere gebedsmomenten.
Eric Haelvoet (°Deinze, 1954) is salesiaan (...)


€ 19.00Aantal  BROCHURE - Verbonden

BROCHURE - Verbonden
Met een dossier over eerste commmunie en Eucharistie

Hoe kunnen we zinvol samenleven? En wat hebben we daarvoor in de opvoeding nodig? Welke rol speelt de eucharistie in het nieuwe parochielandschap en de daarmee verbonden visie op kerkgemeenschap? De eucharistie is bron van Kerk-zijn, van gemeenschappelijkheid en inspiratie voor solidair samenleven. Wat kan die gedachte voor het gezin en voor de bredere maatschappij betekenen? Hoe willen christenen leven?
Met een dossier over de eerste communie en een special over het sacrament van de eucharistie.


€ 4.00Aantal  BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk

BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk
Halewijn - Dieter van Belle en Stijn Van den Bossche (red.) - 190 p. - paperback

Missionaire perspectieven voor de kinderdoop – Leuvens cahiers voor praktische theologie 20
Het 62ste Liturgisch congres focust op de liturgie en de pastoraal van de kinderdoop. Dit boek bundelt de bijdragen van de verschillende sprekers. 
In een eerste stap verkennen de auteurs de rijkdom van de doopliturgie. Wat leert de liturgie ons over de betekenis van dit sacrament, over christelijk geloof en leven? 
In een tweede beweging peilen ze de context waarin de kinderdoop vandaag gebeurt. Hoe moeten we de samenhang verstaan tussen doopsel en het geloof van ouders en kinderen? Hoe kunnen geloofsgemeenschappen jonge ouders gastvrij onthalen? Welke nieuwe wegen van doopcatechese en dooppastoraal kunnen voorgangers en doopcatechisten uitproberen? En welke rol kan daarbij de liturgie zelf spelen?


€ 22.50Aantal  BOEK - Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden..

BOEK - Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden..
Over liturgie en de verering van God - Logos - Halewijn - J. Geldhof/D. Vollebregt - 157 p.

Dit boek verkent antwoorden op de volgende vragen:
Wat betekent het precies dat Vader, Zoon en Geest tezamen worden aanbeden en verheerlijkt? Waarin bestaat de rol van de liturgie in het christelijk geloof?
Welk potentieel ligt in de liturgie besloten om de triniteit (beter) te verstaan?
Hoe moeten we de werking van de heilige Geest in de christelijke eredienst verstaan?
Is de liturgie nu eerder op te vatten als gebed of als ritueel?
Hoe kan de liturgie een inspiratiebron zijn om de betekenis van de christelijke geloofsinhoud uit te leggen en te beleven?
Hoe kan de liturgie een brug slaan tussen geloof en cultuur?
Met bijdragen van (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Ten gronde - Het abc van de evangelielezing op zondag

BOEK - Ten gronde - Het abc van de evangelielezing op zondag
Halewijn - Luc Devisscher - 268 p. - paperback

In het boek zijn de schriftcommentaren van Luc Devisscher bij de lezingen van het evangelie uit Kerk & Leven gebundeld. De volgorde van de commentaren is die van de hoofdstukken in elk evangelie. Daarnaast wordt de verhaallijn van de evangeliefragmenten die niet gelezen worden in de zondagsliturgie samengevat en van duiding voorzien. Commentaar en verhaallijn vormen zo een uitleg van elk evangelieboek in zijn geheel.
Het boek bevat een leeswijzer en een index van de schriftlezingen om er individueel of in groep mee aan de slag te gaan.
Zeven schilderijen van tone devisscher vertellen een eigen verhaal van pijn, vertwijfeling en hoop. Ze ontketenen in ‘Ten gronde’ een onverwacht hoogtij. Met de kracht van een evangelie zelf.
Met een essay va Dirk Hanssens over de zeven schilderijen van tone devisscher.
Luc Devisscher (°1959) ...


€ 19.95Aantal  BOEK - Vier het samen

BOEK - Vier het samen
Ark Media - Nieske Selles-tenBrinke - 80 p. - hardcover - geschenkboek

Met kinderen toeleven naar christelijke feesten
aangevuld met tips voor onderwijs en werken met kinderen
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.
Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het basisonderwijs, jeugdgroepen en catechese.
‘Vier het samen’ biedt (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Heer maak dat ik kan zien - B-jaar

BOEK - Heer maak dat ik kan zien - B-jaar
Averbode - Eric Haelvoet sdb - 283 p. met de drie cycli liturgisch jaar - paperback

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij de evangelieteksten van het B-jaar.
Ze zijn ontstaan vanuit lectio divina, elke keer individueel en soms ook met een groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:
(...)
Deze gebedsbezinningen zijn uiterst geschikt om een bijeenkomst of vergadering te beginnen of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als inspiratie voor een homilie, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap of een parochieploeg.


€ 19.00Aantal  BOEK - Bijbelse Kantieken

BOEK - Bijbelse Kantieken
Jongbloed - 288 p. - hardcover

Kantieken zijn Bijbelteksten die het karakter hebben van een lied, maar niet tot de Psalmen behoren. Naast de Psalmen vormen de Bijbelse kantieken in de Westerse traditie een hoofdbestanddeel van het getijdengebed. Dit gebruik is eeuwenoud en gaat voor sommige kantieken zelfs terug op de synagogale eredienst.


€ 35.00Aantal  BOEK - Getijden van het leven - over liturgie en bidden

BOEK - Getijden van het leven - over liturgie en bidden
Halewijn - Joris Geldhof en Thomas Quartier OSB

Het getijdengebed is allicht het meest veronachtzaamde luik van de christelijke eredienst. Het kan terecht beschouwd worden als het kleine broertje van de liturgiehervorming na het concilie. Die zette immers voornamelijk de eucharistie, de christelijke initiatie en de sacramenten in de kijker. Toch is het getijdengebed een onuitputtelijke bron van leven en wijsheid. Het volstaat om je erdoor te laten raken en meevoeren om de ongekende mogelijkheden tot verinnerlijking van de geloofsmysteries te ontdekken. Want wie het getijdengebed meebidt, sluit zich aan bij het eeuwige gebed van de Zoon tot de Vader en laat zich in de eenheid van de Geest opnemen in hun drie-ene liefdesband. Het getijdengebed sluit niets of niemand uit maar iedereen en alles in.

De artikelen in deze bundel buigen zich over de onvermoede rijkdom van de liturgie van de getijden: (...)

Met bijdragen van (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Inspiratie & bezinning in homilieën voor vandaag

BOEK - Inspiratie & bezinning in homilieën voor vandaag
Mark Cornelis - Halewijn - 78 p. - paperback

In de onrustige wereld van vandaag zoeken mensen houvast en zekerheid. Allerlei vormen van geweld en spanningen in de wereld jagen hen angst aan voor de nabije toekomst. Is er dan niemand die hen weer vertrouwen kan geven? Is er dan niemand die hen kan inspireren?
Jezus Christus is nu meer dan ooit onze houvast, (...)
Dit boek wil een bron zijn van inspiratie en een houvast aanbieden. De bezinningen en homilieën hebben een Bijbelse en theologische grond, maar zijn actueel verwoord.
Laat Jezus u inspireren, laat zijn Blijde Boodschap u raken, laat zijn Geest u bezielen en omvormen.

Mark Cornelis, licentiaat in de theologie, (...)


€ 15.00Aantal  BOEK - Zondagse woorden - inspirerende homilieën

BOEK - Zondagse woorden - inspirerende homilieën
Averbode - Manu Verhulst - 511 p. - paperback

(...)
Dit boek verzamelt homilieën van priester Manu Verhulst. Zij zijn inspiratie voor wie een homilie voorbereidt, maar evenzeer voor wie wil mediteren over de lezingen van de zondagse liturgie.
Manu Verhulst (...)


€ 19.95Aantal  BROCHURE - Liefde en geloof verbonden

BROCHURE - Liefde en geloof verbonden
Op weg naar een kerkelijk huwelijk - verklaring bisschoppen van België - nr 42

De bisschoppen van België hebben een nieuwe brochure uit over het kerkelijke huwelijk, bestemd voor al wie betrokken is in de huwelijkspastoraal.
In hun pastorale brief bij Amoris Laetitia van mei 2017 onderstreepten de bisschoppen van België het belang van een degelijke en intense voorbereiding om de rijkdom van het huwelijkssacrament en het geloof te leren kennen, er verder in te groeien, en thuis te komen in het leven van de kerkgemeenschap. De huwelijksvoorbereiding wordt op die manier missionair en ze krijgt een meer initiërend karakter. De huwelijksvoorbereiding en -begeleiding worden dan een weg van geloofsverdieping voor wie zich voorbereiden op het sacrament van het huwelijk. Er gebeurt op heel wat plaatsen trouwens al veel in deze richting en dat willen de bisschoppen aanmoedigen.
Wanneer we als geloofsgemeenschap met verloofden op weg gaan, (...)


€ 4.00Aantal  BOEK - Over de drempel boek

BOEK - Over de drempel    boek
Bidden in de ochtend en de avond - Kard. Danneels en Iny Driessen

Al enkele jaren werken kardinaal Danneels en theologe Iny Driessen aan een gebedenboek met eigentijdse morgen-en avondgebeden die mensen over de drempel van de dag en de nacht kunnen helpen. Deze gebedsmomenten zijn 'gesneden boterhammen'. Ze willen vooral je innerlijke mens voeden, je relatie tot God, en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.


Op 24 april 2015 overleed Iny na een lange, pijnlijke en slepende ziekte. Via de volgende link http://iny-driessen.weebly.com/ kan je meer informatie over haar, haar werk en spiritualiteit opvragen.
Ook haar andere boeken van haar kunnen langs de webwinkel besteld worden, eventueel langs opmerkingen.


€ 19.50Aantal  
1 2 3 Volgende