Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

LITURGIE/SACRAMENTEN Oosterhuis Huub

 Zingt Jubilate

 Gregoriaanse uitgaven Solesmes


1 2 3 4 VolgendeBOEK - Woorden met het Woord

BOEK - Woorden met het Woord
Homilieën en voorbeden in het A, B, C jaar - Averbode - Paul Heysse - 407 p. - paperback

Dit boek biedt een homilie en voorbeden voor elke zondag en feestdag in de driejarige cyclus van de liturgie. Elke homilie vertrekt vanuit een betrouwbare exegese. Zij is als een regieaanwijzing die de confrontatie aangaat met de ervaring en het levensgevoel van de toehoorders. In de homilie ontstaat een soort tweerichtingsverkeer: de tekst legt het leven uit, ons leven legt de tekst uit.
De homilieën zijn bedoeld als inspiratie voor iedereen die op zondag een predicatie wil houden. De bijpassende voorbeden zijn een hulp voor het aansluitend gebed van de gemeenschap.


€ 24.50Aantal  BOEK - Kostbaar in mijn ogen

BOEK - Kostbaar in mijn ogen
Ignatiaanse Adventsretraite - N. Sintobin sj, Tj. Jansen sj en B. Van Emmerik sj

Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Voor elke dag van de advent wordt een korte Bijbeltekst aangeboden, telkens met enkele suggesties om de tekst biddend op het eigen leven te leggen. Elke week heeft een eigen thema dat wordt toegelicht in een korte geloofsimpuls. Per week worden ook twee citaten aangeboden die het thema verder openleggen. Ten slotte biedt de auteur gebedstips aan die de retraitant helpen zijn gebedstechniek verder te verfijnen.
De teksten van Kostbaar in mijn ogen werden geschreven door Tjeerd Jansen s.j., Nikolaas Sintobin s.j. en Bart van Emmerik s.j.

(...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Tot wij elkaar weerzien

BOEK - Tot wij elkaar weerzien
Averbode - Kris Gelaude - 209 p. - paperback

Afscheid nemen op een mooie en onvergetelijke manier: het is het laatste wat een mens kan doen voor een gestorven geliefde, om dan te kunnen loslaten. Woorden, symbolen en rituelen kunnen uitdrukken hoeveel de gestorven geliefde betekend heeft. Van het gebeuren dient vooral voldoende troost en bemoediging uit te gaan. Het is een krachtige aanzet om een eerste stap te zetten naar een leven zonder de geliefde.
Dit boek biedt inspiratie voor momenten van afscheid, zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik. Het gaat om teksten, gedichten, gebeden, verhalen en suggesties voor profane en religieuze uitvaartdiensten. Ook muziek- suggesties worden voorzien. Er wordt rekening gehouden met de Vlaamse en Nederlandse context.


€ 23.00Aantal  BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (kunstleder)

BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (kunstleder)
Gebonden met kunstleren band , 568 pagina's , 27 x 20 cm

Nog enkele voorradig - levertijd minimum één week

Zoals altijd verzendingskosten afzonderlijk te berekenen


€ 89.00Aantal  BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (leder)

BOEK - Altaarmissaal voor zon- en feestdagen (leder)
Gebonden met lederen band , 568 pagina's , 27 x 20 cm

Dit missaal heeft een bruin lederen band.
Nog enkele voorradig - levertijd minimum één week
verzendingskosten zoals altijd afzonderlijk te berekenen


€ 153.00Aantal  BOEK - Ambrosius, zingen moet ons hart - Hymnen

BOEK - Ambrosius, zingen moet ons hart - Hymnen
Damon - Patrick Lateur - serie Monobiblos - 135 p. - paperback

In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De grootste hymnendichter uit die tijd is Ambrosius, de bisschop van Milaan. In Ambrosius’ hymnen blijft de oude cultuur meezingen. Talrijke herinneringen aan de poëzie van Vergilius en Horatius laten dat zien en horen. In het spoor van Ambrosius schreven ook dichters als Prudentius, Sedulius, en Venantius Fortunatus hymnen. Eeuwenlang hielden hun teksten een ereplaats in de liturgie.


€ 14.90Aantal  BOEK - Heer maak dat ik kan zien - B-jaar

BOEK - Heer maak dat ik kan zien - B-jaar
Averbode - Eric Haelvoet sdb - 283 p. met de drie cycli liturgisch jaar - paperback

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij de evangelieteksten van het B-jaar.
Ze zijn ontstaan vanuit lectio divina, elke keer individueel en soms ook met een groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:
(...)
Deze gebedsbezinningen zijn uiterst geschikt om een bijeenkomst of vergadering te beginnen of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als inspiratie voor een homilie, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap of een parochieploeg.


€ 19.00Aantal  BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht

BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht
Betsaïda - Vinny Flinn - 175 p.

“Als we de oneindige liefde en tederheid van deze Vader, die wacht tot wij naar Hem toekomen in de biecht, maar echt zouden kunnen begrijpen!” (auteur Vinny Flynn)
Dit boekje laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.
Vinny Flynn is (...)


€ 11.90Aantal  BOEK - Sta op

BOEK - Sta op
Averbode - 198 p. - paperback - Lectio Divina, bezinning, gebed bij Marcus

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij evangelieteksten uit Marcus. Velen worden gelezen in eucharistievieringen op de weekdagen. Ook teksten uit het passieverhaal komen aan bod.
De gebedsbezinningen zijn ontstaan vanuit lectio divina zowel individueel als in groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema.
(...)
Deze gebedsbezinningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te eindigen, als morgen- of avondgebed, of bij andere gebedsmomenten.
Eric Haelvoet (°Deinze, 1954) is salesiaan (...)


€ 19.00Aantal  BOEK - Het jaar van Lucas - Optrekken met Jezus

BOEK - Het jaar van Lucas - Optrekken met Jezus
Royal Jongbloed - Wim Timmer en Erwin Timmermans - 117 p. paperback

Het jaar van Lucas biedt een originele manier van bezinning op een bijbelgedeelte. De auteurs leggen de bijbeltekst uit met full-colour beelden. Zij nodigen daarmee de lezer uit tot reflectie en bezinning. Het leven van Jezus naar de beschrijving van Lucas staat centraal op wisselende dubbele pagina's, die het liturgisch jaar volgen van week tot week. Behalve de bijbeltekst is er op iedere dubbele pagina nog een gebed te vinden, of een korte meditatie. Verder staan er een aantal prikkelende vragen, die oproepen tot verdere meditatie over de tekst.
(...)
Geschikt voor catechese- en bijbelstudiegroepen. Jongeren zullen de prachtige lay-out en de gedurfde aanpak zeker weten te waarderen. Kan ook een mooi geschenkboek zijn.


€ 17.50Aantal  BROCHURE - Verbonden

BROCHURE - Verbonden
Met een dossier over eerste commmunie en Eucharistie

Hoe kunnen we zinvol samenleven? En wat hebben we daarvoor in de opvoeding nodig? Welke rol speelt de eucharistie in het nieuwe parochielandschap en de daarmee verbonden visie op kerkgemeenschap? De eucharistie is bron van Kerk-zijn, van gemeenschappelijkheid en inspiratie voor solidair samenleven. Wat kan die gedachte voor het gezin en voor de bredere maatschappij betekenen? Hoe willen christenen leven?
Met een dossier over de eerste communie en een special over het sacrament van de eucharistie.


€ 4.00Aantal  BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk

BOEK - Maak ze tot kinderen van Uw volk
Halewijn - Dieter van Belle en Stijn Van den Bossche (red.) - 190 p. - paperback

Missionaire perspectieven voor de kinderdoop – Leuvens cahiers voor praktische theologie 20
Het 62ste Liturgisch congres focust op de liturgie en de pastoraal van de kinderdoop. Dit boek bundelt de bijdragen van de verschillende sprekers. 
In een eerste stap verkennen de auteurs de rijkdom van de doopliturgie. Wat leert de liturgie ons over de betekenis van dit sacrament, over christelijk geloof en leven? 
In een tweede beweging peilen ze de context waarin de kinderdoop vandaag gebeurt. Hoe moeten we de samenhang verstaan tussen doopsel en het geloof van ouders en kinderen? Hoe kunnen geloofsgemeenschappen jonge ouders gastvrij onthalen? Welke nieuwe wegen van doopcatechese en dooppastoraal kunnen voorgangers en doopcatechisten uitproberen? En welke rol kan daarbij de liturgie zelf spelen?


€ 22.50Aantal  BOEK - Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden..

BOEK - Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden..
Over liturgie en de verering van God - Logos - Halewijn - J. Geldhof/D. Vollebregt - 157 p.

Dit boek verkent antwoorden op de volgende vragen:
Wat betekent het precies dat Vader, Zoon en Geest tezamen worden aanbeden en verheerlijkt? Waarin bestaat de rol van de liturgie in het christelijk geloof?
Welk potentieel ligt in de liturgie besloten om de triniteit (beter) te verstaan?
Hoe moeten we de werking van de heilige Geest in de christelijke eredienst verstaan?
Is de liturgie nu eerder op te vatten als gebed of als ritueel?
Hoe kan de liturgie een inspiratiebron zijn om de betekenis van de christelijke geloofsinhoud uit te leggen en te beleven?
Hoe kan de liturgie een brug slaan tussen geloof en cultuur?
Met bijdragen van (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Ten gronde - Het abc van de evangelielezing op zondag

BOEK - Ten gronde - Het abc van de evangelielezing op zondag
Halewijn - Luc Devisscher - 268 p. - paperback

In het boek zijn de schriftcommentaren van Luc Devisscher bij de lezingen van het evangelie uit Kerk & Leven gebundeld. De volgorde van de commentaren is die van de hoofdstukken in elk evangelie. Daarnaast wordt de verhaallijn van de evangeliefragmenten die niet gelezen worden in de zondagsliturgie samengevat en van duiding voorzien. Commentaar en verhaallijn vormen zo een uitleg van elk evangelieboek in zijn geheel.
Het boek bevat een leeswijzer en een index van de schriftlezingen om er individueel of in groep mee aan de slag te gaan.
Zeven schilderijen van tone devisscher vertellen een eigen verhaal van pijn, vertwijfeling en hoop. Ze ontketenen in ‘Ten gronde’ een onverwacht hoogtij. Met de kracht van een evangelie zelf.
Met een essay va Dirk Hanssens over de zeven schilderijen van tone devisscher.
Luc Devisscher (°1959) ...


€ 19.95Aantal  BOEK - Woorden die raken - A-jaar

BOEK - Woorden die raken - A-jaar
werkschrift bij de evangelielezingen van de A-Cyclus

Beschikbaar eind november, begin december. – Bestellingen kunnen nu reeds gebeuren. Wie bestelt wordt verwittigd als de boeken hier toekomen.

Een eenvoudig werkschrift voor persoonlijk gebruik of in groep bij de zondagsevangelies.
Bevat: de tekst van de lezing, ruimte om neer te schrijven wat je ‘raakt’ en hoe je hier van kunt ‘leven’, duiding en afwisselend een gebed, poëzie, uitleg bij een Bijbels woord, een getuigenis of een lied.


uitverkocht


Aantal  BOEK - Woorden die raken - B-jaar

BOEK - Woorden die raken - B-jaar
werkschrift bij de evangelielezingen op zondag - Halewijn/vicariaat Vl Brabant en Mechelen

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen zorgt voor een nieuw werkboek met de evangelielezingen van de B-cyclus op zondag. Voor elke zondag van het liturgische jaar worden er in dit boek vier pagina’s voorzien.
Voorop staat de tekst van het evangelie. Daarna volgen er twee pagina’s met ruimte om neer te schrijven wat je raakt in dit evangelie en hoe dit voor jou ook een woord kan worden om van te leven. Daartussen vind je een kort stukje duiding dat op weg zet naar verdieping. De laatste pagina bevat afwisselend een gebed, een stukje poëzie, uitleg bij een Bijbels woord, een getuigenis of een beeld.


€ 15.00Aantal  BOEK - Vier het samen

BOEK - Vier het samen
Ark Media - Nieske Selles-tenBrinke - 80 p. - hardcover - geschenkboek

Met kinderen toeleven naar christelijke feesten
aangevuld met tips voor onderwijs en werken met kinderen
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.
Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het basisonderwijs, jeugdgroepen en catechese.
‘Vier het samen’ biedt (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Je ziel zal leven

BOEK - Je ziel zal leven
Discovery books - Corveleyn/De Vos - vieringen - Paperback

Vieringen rondom de psalmen van Franciscus..Het is een rijk boek dat voor elke psalm drie uitgewerkte vieringen aanreikt. Het is een uitdagend boek dat mogelijkheden biedt om uit deze voorbereide vieringen eigen nieuwe samenstellingen te maken. Het is een gemakkelijk boek waarin bijvoorbeeld gezongen teksten van de CD ingepast kunnen worden of overwegingen uit het eerste boek.
De eeuwenoude spiritualiteit van de Clarissen (Beatrijs Corveleyn) en van de Kapucijnen (Herman de Vos) heeft mede inspiratie gegeven aan deze bezinnende en bemoedigende uitgave.


€ 17.50Aantal  BOEK - Ik zal er zijn, bij de geboorte - Bijbelteksten

BOEK - Ik zal er zijn, bij de geboorte - Bijbelteksten
Royal Jongbloed - 80 p. - hardcover - geschenkboekje

Boekje met bijbelteksten uit de Willibrordvertaling rondom het thema geboorte. Met sfeervolle illustraties.


€ 8.95Aantal  BOEK - Bijbelse Kantieken

BOEK - Bijbelse Kantieken
Jongbloed - 288 p. - hardcover

Kantieken zijn Bijbelteksten die het karakter hebben van een lied, maar niet tot de Psalmen behoren. Naast de Psalmen vormen de Bijbelse kantieken in de Westerse traditie een hoofdbestanddeel van het getijdengebed. Dit gebruik is eeuwenoud en gaat voor sommige kantieken zelfs terug op de synagogale eredienst.


€ 35.00Aantal  
1 2 3 4 Volgende