Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 3 VolgendeBOEK - Zorg voor de ziel

BOEK - Zorg voor de ziel
Halewijn - Gabriël Quicke - 169 p. - paperback

Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.
De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales.
Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden.
Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht.
Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.
Gabriel Quicke ...


€ 19.95Aantal  BOEK - Ga anders denken - Jezus leren kennen door Marcus

BOEK - Ga anders denken - Jezus leren kennen door Marcus
Uitgeverij Berne - Dries van den Akker - 176 p. - paperback

Het Evangelie van Markus is doordacht gecomponeerd. Bovendien bevat de tekst woorden met een specifieke betekenis. Sommige heeft Markus zelf verzonnen. Veel zit verborgen in de oorspronkelijke Griekse tekst. De bekende verhalen uit dit Evangelie zijn veel rijker dan we beseffen als we ze, bijvoorbeeld tijdens een viering, horen. Eigenlijk zou je het Evangelie integraal moeten lezen.
Dries van den Akker helpt ons daarbij. Hij ontsluit deze teksten in gewoon Nederlands en wijst onvermoede verbanden aan. Hiermee laat hij zien hoe Markus Jezus portretteerde: een man die niet de regels, maar de mensen voorop stelde. Vooral de mensen die verstoten werden en op wie werd neergekeken. Zo gaf hij het voorbeeld aan zijn leerlingen: meer dan ze te ‘bekeren’ leerde hij ze anders te denken.
Dries van den Akker sj (1945)...


€ 24.95Aantal  KLEURBOEK bij de Bijbel - voor volwassenen

KLEURBOEK bij de Bijbel - voor volwassenen
Kleur- en meditatieboek - De mooiste Bijbelteksten om in te kleuren - KoK - 80 p. met illustraties

Een bijzonder kleur- en meditatieboek voor volwassenen waarin de mooiste Bijbelteksten worden gecombineerd met 30 prachtige platen om in te kleuren!
Pak je kleurpotloden of pennen en ga aan de slag met dit bijzondere ‘Kleurboek bij de Bijbel’, waarin de mooiste Bijbelteksten worden gecombineerd met prachtige kleurplaten. Elke plaat bevat bijzondere goudkleurige details. Het kleurboek neemt je mee door de Bijbel rondom deze thema’s: onze wereld, onze God, Gods lessen en ons antwoord.
Neem de tijd om een passage te lezen, laat je inspireren en ga aan de slag met je kleurpotloden of pennen. Een prachtig cadeauboek om uren in te kleuren.


€ 14.99Aantal  BOEK - Deskundigheid van de machteloosheid

BOEK - Deskundigheid van de machteloosheid
Aandacht voor ouderen in onzekere tijden - Adveniat/Halewijn - Manu Keirse en Leo Fijen - 144 p.

De betekenis van het leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van anderen De woorden zijn van Manu Keirse, deskundige bij uitstek in het land van machteloosheid. En in dit boek geeft hij concrete voorbeelden en inspirerende tips om dat verschil te maken, ook in de wereld van anderhalve meter, juist in deze onzekere tijden voor veel ouderen. ...
Zo kun je het verschil maken in het leven van anderen en je naasten nieuwe adem geven. Dat is de deskundigheid van de machteloosheid.
...


€ 14.95Aantal  BOEK - Kerk in tijden van corona - diagnose, dilemma, toekom

BOEK - Kerk in tijden van corona - diagnose, dilemma, toekom
Adveniat - Halewijn - 142 p. - paperback

Bij zijn engagement in de eigen geloofsgemeenschap ervaarde Leo Fijen de voorbije maanden vaak een gevoel van onmacht. Hij vroeg zich af hoe anderen de coronacrisis beleefden? Kerkleiders, theologen, spirituele voortrekkers en opinieleiders nodigde hij uit om hun verhaal te doen over de Kerk in deze bewogen tijden.
Het leverde een boeiende en inspirerende caleidoscoop op van ‘tasten naar goede en zwakke punten, een herkennen van knelpunten, een oproep om daar meer duidelijkheid in te brengen’.
Vanuit Vlaanderen werkten o.a. mee ...


€ 19.50Aantal  KALENDER - Gebedskalender 2021

KALENDER - Gebedskalender 2021
Halewijn - 730 p - scheurkalender - vanaf 15 oktober € 15,00

Al vele jaren is de gebedskalender van Kerk & Leven een vertrouwde metgezel voor het dagelijks gebed van velen. Ook voor 2021 vind je hierin weer een rijke schat aan inspirerende gebeden.
Bestel de kalender nu aan € 11,50  tot 15 oktober 2020, nadien kost hij € 15,50


€ 15.00Aantal  BOEK - Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

BOEK - Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Bidden in onzekere tijden - Adveniat/Halewijn - verschillende auteurs - 208 p. - pocketformaat

Een nieuw gebedenboek, om te bidden van Maria Lichtmis tot Pinksteren. Als een geschenk voor vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om thuis je geloof te vieren nu het in de kerk vaak nog niet mogelijk is.
Een handig boekje voor een kleine huisliturgie, een rustpunt of een meditatie.
Aanbevolen voor allen!


€ 9.99Aantal  BOEK - Godly Play - Verhalenboek 4

BOEK - Godly Play - Verhalenboek 4
Bijbelverhalen over het leven van Jezus - Averbode - Jerome W. Berryman - 212 p. - paperback

Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie. Het is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen.
Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen,
Inhoudstafel (...)

De reeks verhalen De grootste parabel neemt ons mee doorheen het leven van Jezus: van de aankondiging van zijn geboorte over de transfiguratie tot de verrijzenis. We gaan op tocht doorheen Galilea en Judea, en luisteren naar het optreden van Jezus in Nazaret, de roeping van de leerlingen, de bergrede, de broodvermenigvuldiging, de twistgesprekken over de sabbat, de genezing van de blinde, de zegening van de kinderen, de samenvatting van de wet, de ontmoeting met Zacheüs, de zalving in Bethanië.
De reeks verhalen Jezus leren kennen op een nieuwe manier verkent de eerste 50 dagen na Jezus’ verrijzenis. We luisteren naar de verhalen over het lege graf, het breken van het brood in Emmaüs, de twijfelende Thomas, de verschijning bij het meer van Galilea, de zending, de Hemelvaart en Pinksteren.


€ 19.50Aantal  BOEK - Godly play - Basisboek

BOEK - Godly play - Basisboek
Averbode - Jerome W. Berryman - 156 p. - paperback

Een gids voor de spirituele ontwikkeling van kinderen
Velen hebben ernaar uitgekeken en nu is het er: een boek boordevol achtergrondinformatie over Godly Play en met veel tips voor Godly Play begeleiders
Inhoudstafel  (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - Godly play - verhalenboek 1

BOEK - Godly play - verhalenboek 1
Bijbelse verhalen, spel en verwondering - Averbode - Jerome W. Berryman - IDGP

Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van het christelijk geloof met kinderen en jongeren.
Godly Play nodigt kinderen uit om zich te verwonderen over zichzelf, God en de wereld om hen heen. Dit doen ze op een manier die tegelijk speels en vol betekenis is.
De zorgvuldig vertelde Bijbelverhalen, het mooie vertelmateriaal en de ruime keuze aan creatieve materialen nodigen de kinderen uit om te zoeken naar eigen antwoorden op hun geloofsvragen.
Godly Play respecteert de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken.
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie, zoals catechese, kindernevendiensten, bezinningsmomenten en godsdienstonderwijs. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend.


€ 17.50Aantal  BOEK - Godly play - verhalenboek 2

BOEK - Godly play - verhalenboek 2
Bijbelse verhalen, spel en verwondering - Averbode - Jerome W. Berryman

In dit boek krijg je ook de verhalen over Advent, Kerstmis, Epiphanie, doop, parabels en de stilte.
Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met kinderen en jongeren. Zij worden uitgenodigd om zich te verwonderen over God, zichzelf en de wereld om hen heen. Godly Play gaat uit van de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken.
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie zoals catechese, kindernevendiensten, godsdienstonderwijs en pastorale zorg. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend.
Dit boek is het derde boek in de reeks ‘Godly Play. Bijbelse verhalen, spel en verwondering.’


€ 18.50Aantal  BOEK - Godly Play - verhalenboek 3

BOEK - Godly Play - verhalenboek 3
Bijbelse verhalen, spel en verwondering rond Paas- en Pinstertijd

Averbode – Jerome W. Berryman – 241 p. – paperback
Godly Play Verhalenboek 3 is het vierde Godly Play boek op rij. Het bevat 20 liturgische en andere verhalen voor de veertigdagentijd, Pasen, de paastijd, Pinksteren, … Samen met de ‘heilige’ (oudtestamentische) verhalen, de parabels en verhalen voor de advent en kersttijd die in het eerste en tweede verhalenboek staan, zijn er nu 54 Godly Play verhalen in het Nederlands beschikbaar.
Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Het is een vernieuwende en tegelijk diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven.
Deze creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Aan de bron van Gods Woord

BOEK - Aan de bron van Gods Woord
Averbode - Emilio Grasso - 88 p. - paperback

Gods Woord ontmoeten wij vooral in de Heilige Schrift. Deze Schrift is als een brief die God aan de mens schrijft, opdat deze naar Hem luistert en leeft.
Emilio Grasso herinnert er echter aan dat het Woord alvorens ‘schrift’ te zijn ‘woord’ is. En hij legt zijn vrienden uit hoe de gewijde tekst is ontstaan.
Daarbij komt een grote, verlichtende waarheid naar voren: ‘Jezus, de Zoon van God, de mens geworden God, heeft zijn leerlingen niets op schrift nagelaten. Wij hebben dus aanvankelijk geen geschrift, maar het woord. Dientengevolge hebben wij niet het lezen, maar het luisteren.’
In dit boek beklemtoont Emilio Grasso de noodzaak om het luisteren naar Gods Woord in het middelpunt te plaatsen, en niet zozeer het menselijk denken over dat Woord.


€ 12.00Aantal  BOEK - In haar sandalen

BOEK - In haar sandalen
De lijdensweg van Jezus door de ogen van vrouwen - Kelly m. Wahiquist -Betsaida - 181 p. - paperback

(...)
‘In haar sandalen’ brengt tot een diepere relatie met Jezus en helpt om intiemer met Hem verbonden te zijn. Door de ogen van verschillende vrouwen die in de evangeliën voorkomen, begeleidt dit boek de lezers op een biddende en creatieve tocht doorheen de Goede Week, Pasen en Pinksteren.
Zes universele gaven van de vrouw – ontvankelijkheid, gevoeligheid, vrijgevigheid, gebed, moederschap en de gaven van de Heilige Geest – vormen de leidraad voor dit boek, dat op een verfrissende en vernieuwde wijze helpt om de Heilige Schrift te openen, stil te staan bij de evangelieteksten over Jezus’ dood en verrijzenis, deze te betrekken op het eigen leven en de inzichten die daaruit voortkomen met anderen te delen.


€ 13.50Aantal  BOEK - Graduale Romanum - Ordo Cantus Missae

BOEK - Graduale Romanum - Ordo Cantus Missae
Abbayye Saint-Pierre de Solesmes - 918 p. - hardcover

Alle Gregoriaanse gezangen van de mis volgens de Romeinse ritus
Het Graduale romanum (editie 1974) is het officiële zangboek van de Latijnse Kerk. Dit boek bevat alle gezangen die in het Gregoriaans repertorium van de Eucharistie voorkomen volgens de Romeinse ritus. Het betreft hier de gezangen voor elke dag van het liturgisch jaar, het eigene en het gemeenschappelijke van de heiligen, de aanwijzingen voor votiefmissen en missen voor speciale gelegenheden.
Het bevat ook alle gezangen van het Kyriale en het gemeenschappelijke van de mis (Ordo Missae). In bijlage worden ook verschillende gezangen vermeld, evenals het eigene van de heiligen van de Orde van Sint Benedictus.


€ 32.00Aantal  BOEK - Graduale Triplex

BOEK - Graduale Triplex
Abbaye Saint-Pierre de Solesmes - 922 p. - hardcover

Een onmisbaar instrument voor de studie van de interpretatie van het Gregoriaans repertorium van de Mis
De Graduale triplex is een uitgave van het Graduale Romanum uit 1974 waarop de neumen van de oudste Gregoriaanse handschriften op elke notenbalk zijn aangeduid. Boven de notenbalk zijn in het zwart de neumen van manuscript 239 van de Gemeentelijke Bibliotheek van Laon weergegeven, onder de notenbalk zijn de neumen van de manuscripten van de Sangallian familie in het rood te vinden. Aan het begin van elk gezongen stuk worden ook de acroniemen genoemd van de manuscripten waaruit deze neumen zijn opgetekend met het nummer van de pagina, of de folio.
Met hetzelfde doel ...


€ 46.00Aantal  BOEK - Kyriale

BOEK - Kyriale
Abbaye Saint-Pierre de Solesmes - 95 p. - hardcover

Latijnse gezangen van de gewone mis, uittreksels uit de Graduale Romanum.


€ 10.00Aantal  BOEK - Offertoriale Triplex

BOEK - Offertoriale Triplex
Abbaye Saint-Pierre de Solesmes - 196 p. - hardcover

Offertorium verzen genoteerd met de neumen van mss van Laon en St. Gallen
Dit Offertoriale bevat de neumen van Laon 239 (boven de gedrukte notenbalk) en van Einsiedeln 121 (onder de gedrukte notenbalk). Het werd in 1964-1965 gepubliceerd als de appendix van een Graduale neumé waar dezelfde manuscripten werden gebruikt. Beiden zijn natuurlijk gemaakt naar het model van Graduale Neumé van Dom Eugène Cardine.
L'Offertoriale was bedoeld voor privégebruik. ...


€ 25.00Aantal  BOEK - Jaarboek 2021 Aartsbisdom Mechelen/Brussel

BOEK - Jaarboek 2021 Aartsbisdom Mechelen/Brussel
Halewijn - Bisschoppenconferentie - paperback

Een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het Aartsbisdom


€ 28.95Aantal  BOEK - Out of the Blue - Geest en liturgie

BOEK - Out of the Blue - Geest en liturgie
Leuvense cahiers voor praktische theologie 26 - Halewijn/Adveniat - 200 p. - paperback

Mede dankzij contacten met de oosterse kerken, lijkt er de laatste jaren in veel westerse kerken een groeiende aandacht te zijn voor de Heilige Geest in de liturgie.
Maar is er werkelijk meer ruimte gekomen voor de werkzaamheid van de Geest die zich op verrassende wijze kan manifesteren, soms out of the blue? Verstaan wij de klassieke ‘epiclese’ (het gebed om de Geest) nog of zijn deze oude gebeden verstard? Kan de aandacht voor de Heilige Geest ook op andere manieren tot uiting komen? Wordt de werkzaamheid van de Geest zichtbaar en is die te beleven in de vormgeving van de eredienst?
Theologen uit Vlaanderen en Nederland en afkomstig uit verschillende kerkelijke tradities ...
Elke cahier in de reeks ....


€ 19.95Aantal  
1 2 3 Volgende