Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeBOEK - Bijbel - Bijbel+ - Bijbel in gewone taal met infogids

BOEK - Bijbel - Bijbel+ - Bijbel in gewone taal met infogids
NBG

Bijbel+ is de Bijbel in Gewone Taal en een handige infogids (109 p.) bij de Bijbel.
In de infogids vind je antwoorden op vragen als:
Waar gaat de Bijbel eigenlijk over?
Hoe zit de Bijbel in elkaar?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Waarom zou je er eigenlijk in lezen?
En hoe doe je dat dan?
Ook vind je in deze schoolbijbel een leesrooster voor 21 dagen, en allerlei praktische tips.


€ 19.95Aantal  SPEL - Reis naar het beloofde land

SPEL - Reis naar het beloofde land
Samen op weg met Mozes en de Israëlieten naar het beloofde land

Het leukste spel voor de hele familie
Beleef samen met het volk Israël en Mozes een onvergetelijke reis naar het beloofde land. Een fraai weergegeven bordspel op stevig karton waarin u wordt meegenomen in de reis die het volk heeft gemaakt na de uittocht uit Egypte.
Wie is het snelste? Onderweg zie je hoe God het volk helpt om in het beloofde land te komen.
Dit bordspel is geschikt voor 2-6 spelers


€ 14.95Aantal  BOEK - De God van Abraham, Isaak en Jakob

BOEK - De God van Abraham, Isaak en Jakob
KoK - Henk Binnendijk - 190 p. - paperback

Bijbelstudies door Henk Binnendijk over het leven van Abraham, Isaak en Jakob. Abraham, Isaak en Jakob waren gewone mensen. Ze leefden vierduizend jaar geleden en in een andere cultuur. Maar het waren wel mensen met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. Wie ook nog altijd Dezelfde is, is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij beloofde hen veel. Sommige beloften werden gedurende hun leven vervuld. Andere lagen in de toekomst. En ondanks hun tekortkomingen bleef Hij altijd achter hen staan. God hield hen vast.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een viertal vragen, gesteld in de tweede persoon enkelvoud.
Zowel geschikt voor persoonlijke bijbelstudie als voor bijbelkringen.


€ 17.99Aantal  SPEL - Vis-je of niet?

SPEL - Vis-je of niet?
2 à 10 deelnemers - vanaf 12 j. - 120 kaarten - 8-zijdige dobbelsteen - spelregels

Scherpzinnige teksten voor uitdagende gesprekken
Welk spel levert niet alleen serieuze gesprekken op, maar ook een hoop gelach? Vis-je of niet? natuurlijk! Pak een kaart van de stapel met 120 Visje-teksten, rol de achthoekige dobbelsteen en ontdek welke opdracht je moet uitvoeren. Moet je zeggen of je het eens bent met de tekst of niet? Moet je de Bijbelse link ervan aantonen? Moet je een minidebat houden? Of hak je de tekst in tweeën en moet iedereen er een ander einde voor bedenken?
Het is een uitdagend kaartspel waardoor je op een leuke en prikkelende manier met elkaar in gesprek raakt Het doet denken aan het succesvolle 'Kaarten op Tafel', maar dan in een 2.0-versie.


€ 19.99Aantal  BOEK - Godly Play - verhalenboek 3

BOEK - Godly Play - verhalenboek 3
Bijbelse verhalen, spel en verwondering rond Paas- en Pinstertijd

Averbode – Jerome W. Berryman – 241 p. – paperback
Godly Play Verhalenboek 3 is het vierde Godly Play boek op rij. Het bevat 20 liturgische en andere verhalen voor de veertigdagentijd, Pasen, de paastijd, Pinksteren, … Samen met de ‘heilige’ (oudtestamentische) verhalen, de parabels en verhalen voor de advent en kersttijd die in het eerste en tweede verhalenboek staan, zijn er nu 54 Godly Play verhalen in het Nederlands beschikbaar.
Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Het is een vernieuwende en tegelijk diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven.
Deze creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen.


€ 18.50Aantal  BOEK - Op weg naar Pasen - gezinsdagboek

BOEK - Op weg naar Pasen - gezinsdagboek
NBG - paperback - 40 p. - gezinsdagboek voor de stille week

Gezinsdagboek voor de stille week
Leef samen met het gezin bewust toe naar Pasen.
De Stille Week is de week voor Pasen. In deze uitgave staan acht stappen uit de Samenleesbijbel die je helpen om juist deze week tijd te investeren in een stuk bewustwording. Lees, leer, doe en ontdek samen met de kinderen wat Pasen betekent.
Dit Stille Weekboekje hoort bij de Samenleesbijbel: de Bijbel in Gewone Taal met vijfhonderd extra bladzijden met vragen, weetjes, liedjes en doe-dingen.


€ 2.95Aantal  BOEK - Het Woord als wegwijzer

BOEK - Het Woord als wegwijzer
Averbode - Bart Walgraeve - 410 p. - paperback

Iedere zondag klinkt Gods Woord in de kerken. In de homilie wordt het Woord geïnterpreteerd en geactualiseerd.
In dit boek biedt Bart Walgraeve een keuze aan inspirerende homilieën aan, gerangschikt volgens het kerkelijk jaar. Als leek en pastoraal geëngageerde heeft hij zich bekwaamd om de Bijbelse teksten dicht bij de mens van vandaag te brengen. Met de homilieën wil hij inhoud bieden aan wie zelf geregeld een homilie houdt, maar evenzeer richt hij zich tot alle gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie bij de zondagse lezingen.


€ 22.50Aantal  BOEK - Om een ander

BOEK - Om een ander
Meditaties bij de kruisweg - Halewijn/Adveniat - Erik Galle - geniet

De woorden ‘om een ander’ zijn voldoende om de drijfveer van Jezus’ kruisweg te kunnen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom Hij zijn leven heeft gegeven, doe je daarom nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen de menigte langs de kruiswegstaties wordt dit je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is dan bijna onmogelijk.
Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Uitgeverij Halewijn.


€ 3.00Aantal  BOEK - Samen luisteren in de stilte

BOEK - Samen luisteren in de stilte
Royal Jongbloed - Jos Douma, Anselm Grün e.a. - 191 p. - paperback

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Diverse auteurs (...)


€ 18.99Aantal  BOEK - Het verhaal van pasen

BOEK - Het verhaal van pasen
Jongbloed - 23 p. - voor kinderen - met mooie tekeningen - paperback

Wie is Jezus? Wat gebeurde er op die eerste paasdag?
In dit verhaal kun je lezen over Jezus’ dood aan het kruis en het wonder van nieuw leven dat daarna komt.
Het bekende verhaal over Pasen wordt verteld, in een klein prentenboekje. Het verhaal begint met Palmpasen waarin Jezus de stad wordt binnengehaald op een ezel met palmtakken en eindigt met Zijn opstanding. Het verhaal is prettig van toon en de tekst is voor jonge kinderen in begrijpelijke zinnen gezet.
Om voor te lezen met wat uitleg, voor kinderen vanaf 4 jaar. Een prettig boekje om zelf te lezen voor 6 tot 8-jarigen.


€ 3.95Aantal  BOEK - Het wonder van Pasen

BOEK - Het wonder van Pasen
Buddy Books - Michel de Boer - Kinderen tot 12 jaar

20 figuren om een paaspanorama samen te stellen én het paasverhaal
Aan de binnenkant van de omslag staat het open graf afgebeeld. In het boek staan alle figuren. Gedrukt op stevig papier en eenvoudig uit te knippen. In het midden van het boek staat het paasverhaal, dat als een afzonderlijke katern kan bewaard worden.
Geschikt om tijdens de veertigdagentijd of met Pasen (op school, in de kerk of thuis) samen te knutselen en te lezen.


€ 4.99Aantal  BROCHURE - Naar het hart van het geloof

BROCHURE - Naar het hart van het geloof
Christen worden vanuit de Paaswake - Licap - 23 p. - geniet

Vanuit het model van de paaswake werd gekozen voor een tekst die "naar het hart van het geloof gaat". Een mooie catechese doorheen de momenten van de paaswake: de lichtritus, de wake bij het Woord, de doop(-herinnering), en de eucharistieviering. De paastijd is uiteraard de tijd bij uitstek om te bezinnen. Uitnodigend geloven met een ontvankelijk en open hart hoort immers bij groeien in geloof.


€ 3.50Aantal  BROCHURE - Pasen vijftig dagen één feest

BROCHURE - Pasen vijftig dagen één feest
Halewijn/Fiat - Kardinaal Godfried Danneels - 15 p. - geniet

Kardinaal Danneels neemt ons mee doorheen de paastijd. Van de paasnacht tot Pinksteren. 'We hebben die lange tijd wel nodig, want alles wat we geloven wordt in die tijd gevierd.' Duiding in een heldere en bevattelijke taal.


€ 2.50Aantal  BOEK - God is jong

BOEK - God is jong
Averbode - 125 p. - paperback - Paus Franciscus in gesprek met Thomas Leoncini

Paus Franciscus onderzoekt de betekenis van jongeren voor de toekomst van de Katholieke Kerk. Hij doet in dit boek een urgente oproep aan gelovigen van alle generaties om samen te werken aan een betere wereld.
Sinds zijn verkiezing heeft paus Franciscus de Katholieke Kerk nieuwe kracht gegeven en is hij een van de meest populaire wereldleiders geworden. Nu, in dit bijzondere interview, herinnert Zijne Heiligheid de katholieken van alle generaties hieraan: ‘God is jong; Hij is altijd nieuw.’ God heeft de energie, de spontaniteit en het verlangen naar verandering – jeugdige kwaliteiten die ingezet kunnen worden om de vele problemen die de Katholieke Kerk en de wereld ondervinden op te lossen.
In dit inspirerende boek is Paus Franciscus’ oplossing voor die uitdagingen eigenlijk eenvoudig: ‘een revolutie van tederheid’ die mensen van alle leeftijden verenigt in hun missie om de wereld te hervormen en te herscheppen.


€ 14.90Aantal  BOEK - Paus Franciscus, een bewogen en chaotisch jaar

BOEK - Paus Franciscus, een bewogen en chaotisch jaar
Adveniat/Halewijn - 183 p. Paperback - E. Borgman, R. Torfs, J. de Volder, P. van Geest e.a.

Van superheld tot mikpunt van kritiek. Van knuffelpaus tot kerkvorst die zelf wordt beschuldigd. Het gebeurt allemaal in het zesde jaar van het pontificaat van Paus Franciscus: een bewogen en chaotisch jaar.
In dit boek kijken deskundigen naar de verschillende aspecten van het afgelopen jaar van Paus Franciscus: zijn positie in de media, de relatie met de curie, het dossier seksueel misbruik, zijn voorkeur voor de armen, de synode over en met de jongeren, ...
Alles komt voorbij in de artikelen van o.a. Hendro Munsterman, Erik Borgman, Paul van Geest, Jan de Volder, Annelien Boone en Rik Torfs. Een boek over een bewogen jaar voor paus Franciscus, door de ogen van kenners van het Vaticaan en deze paus.


€ 19.95Aantal  BOEK - Verhef je hart - Paus Franciscus over de Eucharistie

BOEK - Verhef je hart - Paus Franciscus over de Eucharistie
Halewijn/Adveniat - Samuel Goyvaerts - 69 p. - paperback -

Als geen ander beheerst paus Franciscus de kunst van het juiste evenwicht. Met zijn ene been stevig in de traditie, met zijn andere in de huidige cultuur.
In zijn catecheses over de eucharistie is dat niet anders. Stap per stap verkent hij de verschillende onderdelen van de eucharistieviering maar gaat ook in op hun betekenis voor vandaag. Samuel Goyvaerts voorziet bij elk hoofdstuk enkele vragen en een methodiek om er in groep dieper op in te gaan.
Deze uitgave leent zich prima voor een ouderavond met ouders van eerste communicanten of voor de vorming van misdienaars.
Samuel Goyvaerts (...)


€ 11.00Aantal  BOEK - Breekbaar Halleluja

BOEK - Breekbaar Halleluja
KoK - Jan Martijn Abrahamse - 214 p. - paperback

"Breekbaar halleluja' van Jan Martijn Abrahamse is een inspirerend boek over de pelgrimspsalmen. Psalm 120 tot en met psalm 134 zijn liederen voor mensen die op de een of andere manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke emoties, en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm 122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131) en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten en de lessen die we er uit kunnen trekken. De vele voorbeelden en gespreksvragen (DoorVragen en DoorDoen) per psalm maken dit boek ook geschikt voor bijbelstudie, persoonlijk of in groep.


€ 16.99Aantal  BOEK - Zien dat Hij er is

BOEK - Zien dat Hij er is
Halewijn - Carine Devogelaere - 64 p. - 18/10 cm - geniet

Als we in het evangelie lezen hoe Jezus na zijn verrijzenis verscheen aan zijn leerlingen, dan lijken deze verhalen te zeggen dat zoiets enkel toen mogelijk was. Kunnen we vandaag dan de verrezen Heer niet meer ontmoeten? Was wat toen gebeurde werkelijk zo wonderlijk en uitzonderlijk? Ging het over verschijnselen en verschijningen van bovennatuurlijke aard? Of proberen deze verhalen, die jaren na de feiten werden vastgelegd, ons iets anders te vertellen?
Tegen de achtergrond van deze vragen schreef Carine Devogelaere ‘ZIEN dat Hij er is’. (...)


€ 4.95Aantal  DVD - Il vangelo secondo Matteo

DVD - Il vangelo secondo Matteo
Pier Paolo Pasolini - zw/w - 132' - It gesproken/NL ondertiteld

HET EVANGELIE VOLGENS MATTHEUS - PASOLINI

In de reeks van de Italiaanse meesterwerken hoort deze film zeker thuis. Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. (...)

Hij streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. (...)

Met deze film leverde Pasolini de meest zuivere en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus af.


€ 15.99Aantal  DVD - My Son, my Saviour

DVD - My Son, my Saviour
65' - Engels gesproken/Nederlands ondertiteld

Maria groeit op in een Joods gezin, viert de Bijbelse feesten en kent de profetie over de Messias die zal komen om Israël te verlossen. Dan krijgt ze bezoek van een engel die haar vertelt dat ze de moeder zal worden van deze Messias. Wat volgt is een leven vol onverwachte gebeurtenissen, waarbij Maria steeds meer begin te begrijpen van Jezus’ missie op aarde.


€ 13.50Aantal  
1 2 Volgende