Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeBOEK - Woorden met het Woord

BOEK - Woorden met het Woord
Homilieën en voorbeden in het A, B, C jaar - Averbode - Paul Heysse - 407 p. - paperback

Dit boek biedt een homilie en voorbeden voor elke zondag en feestdag in de driejarige cyclus van de liturgie. Elke homilie vertrekt vanuit een betrouwbare exegese. Zij is als een regieaanwijzing die de confrontatie aangaat met de ervaring en het levensgevoel van de toehoorders. In de homilie ontstaat een soort tweerichtingsverkeer: de tekst legt het leven uit, ons leven legt de tekst uit.
De homilieën zijn bedoeld als inspiratie voor iedereen die op zondag een predicatie wil houden. De bijpassende voorbeden zijn een hulp voor het aansluitend gebed van de gemeenschap.


€ 24.50Aantal  AGENDA - Bijbelagenda  2021

AGENDA - Bijbelagenda 2021
Halewijn - hardcover -slechts één kleur beschikbaar

Een unieke agenda in zakformaat meet harde kaft, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen.
€ 7.95Aantal  BOEK - Jezus volgen - thuiskomen in tijden van angst

BOEK - Jezus volgen - thuiskomen in tijden van angst
Lannoo - Henri Nouwen - 115 p. - hardcover

In zes stappen maakt Nouwen de essentie duidelijk van wat het voor hem betekent als je Jezus wilt volgen. Dat doet hij aan de hand van Bijbelpassages die soms overbekend zijn. Maar hij weet ze verrassend te ontsluiten. Het christendom verschijnt in al zijn radicaliteit, maar komt vooral aan het licht als een uitnodiging.
Zo toont Nouwen bijvoorbeeld aan de hand van de hoofdstukken over Jezus' gebod om onze vijanden lief te hebben hoe je je kunt laten overtuigen om wie je vijand en concurrent lijken, te beminnen. Dan opent de wereld zich als ruimte van verbondenheid en betrokkenheid en verschijnt ze niet langer als dreigend en gewelddadig.
Henri J.M. Nouwen (1932-1996) ...


€ 19.99Aantal  BOEK - Kerk in tijden van corona - diagnose, dilemma, toekom

BOEK - Kerk in tijden van corona - diagnose, dilemma, toekom
Adveniat - Halewijn - 142 p. - paperback

Bij zijn engagement in de eigen geloofsgemeenschap ervaarde Leo Fijen de voorbije maanden vaak een gevoel van onmacht. Hij vroeg zich af hoe anderen de coronacrisis beleefden? Kerkleiders, theologen, spirituele voortrekkers en opinieleiders nodigde hij uit om hun verhaal te doen over de Kerk in deze bewogen tijden.
Het leverde een boeiende en inspirerende caleidoscoop op van ‘tasten naar goede en zwakke punten, een herkennen van knelpunten, een oproep om daar meer duidelijkheid in te brengen’.
Vanuit Vlaanderen werkten o.a. mee ...


€ 19.50Aantal  BOEK - Wat een geluk

BOEK - Wat een geluk
op weg naar de eerste communie - Vlaams Bijbelgenootschap - 47 p. - paperback

voorbereiding voor (groot)ouders en kinderen, eventueel peter en meter
Wat een geluk is een boekje voor ouders én voor kinderen. Het bevat zeven samenleesmomenten en een heleboel extra’s.
Bijzonder aan deze uitgave zijn de inleidingen, bij elk verhaal, voor de (groot)ouders. Zij helpen de ouders om zich goed voor te bereiden op de samenleesmomenten met hun eerste communicant.
...
Het boekje bevat ook extra themapagina’s over de eerste communie, de eucharistieviering en de Bijbel.
Wat een geluk is ontwikkeld door ...


€ 3.00Aantal  SPEL - Een boel gevoel

SPEL - Een boel gevoel
het emoji-spel voor gezinnen, groepen en professionals! 40 gevoelens en vragen; 2-15 spelers; 6+99 j

Of het nu grappig, ontroerend, gewoon of bijzonder is; vaak zijn gevoelens en reacties herkenbaar. Juist buiten de emoties van het moment kan het prettig zijn om, spelenderwijs en in alle rust, je gevoelens te bespreken. Woorden geven je de mogelijkheid om wat zich vanbinnen afspeelt naar buiten te brengen. Het bouwt een brug van jezelf naar de ander.
In dit spel vind je veertig gevoelens en veertig verschillende vragen. De gevoelens zijn onderverdeeld in vijf categorieën, die de bekendste basisemoties vertegenwoordigen: boos, bang, verdrietig, blij en body (direct fysieke emoties). Naast dat dit dus een zinvol spel is, levert het ook heel veel plezier en leuke gespreksstof op!
Geschikt voor gezinnen en klassen/groepen en in professionele setting.
Noortje Wierenga ...


€ 19.99Aantal  BOEK - Woorden als psalmen

BOEK - Woorden als psalmen
Halewijn/Adveniat - Erik Galle - 192 p. - paperback

God bedacht een unieke abonnementsformule. We mogen met zijn allen genieten van een onbeperkte toegang tot Hem. Welke gevoelens we met Hem willen delen, wat we ook tegen Hem uitroepen, aan bandbreedte is er nooit tekort.
Wij van onze kant vergeten geregeld van onze woorden psalmen te maken. We laten de kans liggen om wat het leven brengt in dialoog te brengen met God, iets wat in de psalmen voortdurend gebeurt.
In Woorden als psalmen spreekt Erik Galle tot God en daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Hij geeft op die manier een inkijk in wat gebed vermag, hoe het een mens van binnenuit helemaal kan veranderen.
Erik Galle...


€ 17.95Aantal  BOEK - Ik vier de mis mee

BOEK - Ik vier de mis mee
Adveniat - Marie-Hélène Delval & Hervé Flores

Wat gebeurt er in de heilige Mis? En hoe kun je eraan meedoen? Met dit boekje in de hand kun je alles goed volgen. Je begrijpt de woorden en de gebaren beter. En zo kun je echt meedoen aan de Communie. Want het is een feest om met alle mensen samen de liefde van God te vieren!

Een leuk geschenkje voor een eerste communie… of zomaar een leuk kerkboekje voor de jongste kinderen, zodat zij alles goed kunnen volgend.


€ 9.95Aantal  KALENDER - Gebedskalender 2021

KALENDER - Gebedskalender 2021
Halewijn - 730 p - scheurkalender - vanaf 15 oktober € 15,00

Al vele jaren is de gebedskalender van Kerk & Leven een vertrouwde metgezel voor het dagelijks gebed van velen. Ook voor 2021 vind je hierin weer een rijke schat aan inspirerende gebeden.
Bestel de kalender nu aan € 11,50  tot 15 oktober 2020, nadien kost hij € 15,50


€ 11.00Aantal  BOEK - Gebeden voor lichte en donkere dagen

BOEK - Gebeden voor lichte en donkere dagen
KoK - samenstelling Leendert Torn - 352 p. - hardcover

In dit gebedenboek vind je bronnen van bemoediging voor je tocht door het leven. De gebeden zijn vindbaar op thema: aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid, naderende dood, onrecht, stilte, twijfel, verwachting, vreugde, wanhoop, ziekte enz. Het hele leven komt zo aan bod, met zijn zonnige momenten en schaduwkanten.
200 gebeden zijn speciaal voor dit boek geschreven. De rest werd gekozen uit de christelijke traditie. De selectie van de gebeden vond plaats met het oog op de lezer van deze tijd; ze zijn authentiek, veelkleurig, toepasbaar en inspirerend!
Met gebeden van ...


€ 24.99Aantal  BOEK - De schepping van de wereld

BOEK - De schepping van de wereld
Damon - Philo van Alexandrië - 160 p. - hardcover

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk 'De schepping van de wereld', waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt.
Aspecten van Philo's exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan ...


€ 24.90Aantal  BOEK - Een tafel en vier stoelen

BOEK - Een tafel en vier stoelen
Uitgeverij P - Jos Stroobants & Hilde Vanhove - 80 p. - kunstboek - voorwoord Dirk Hanssens prior

Ten voordele van de restauratiewerken van de abdij
Voorwoord: Dirk Hanssens, prior administrator
Ter gelegenheid van de restauratie en renovatie van de Leuvense abdij Keizersberg, door de monniken ‘Keizersberg 2.0 gedoopt, componeerde Jos Stroobants het zevendelige gedicht ‘Een tafel & vier stoelen’.
Tij en ruimte vormen de parameters van zijn gedicht en Stroobants deinst er dan ook niet voor terug zijn blik zowel op het verleden als op de toekomst te richten. Elk deel van het gedicht is sterk verankerd in de abdij, maar laat ook ruimte voor bezinning en een weidsere blik.
In deze bundel blijft het echter niet bij poëzie; de tekst is verrijkt met de aangrijpende foto’s die Hilde Vanhove maakte van het monumentale bouwwerk in de Dijlestad. Ze slaagt erin de essentie van Keizersberg te vereeuwigen tot – in de woorden van Stroobants – “balsemende traagheid” en “binnenwaartse waarheid”.
Beeld en tekst komen in dit werk wonderlijk samen en vormen een geheel dat de som der delen ruimschoots overtreft. Een prachtig eerbetoon aan het Leuvense monument en aan al diegenen die het een warm hart toedragen.
Dichter Jos Stroobants ...
Fotografe Hilde Vanhove ...


€ 24.95Aantal  KALENDER - bij het getijdenboek 2021

KALENDER - bij het getijdenboek 2021
LICAP - 24 p. - geniet

Deze kleine brochure, die bij aankoop in de liturgische kalender zit, is ook los verkrijgbaar. Deze kalender is een hulp voor al wie het getijdenboek gebruikt.


€ 2.80Aantal  KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2021

KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2021
Licap/Halewijn - Inclusief kalender voor het getijdenboek - 164 p. - paperback

Een kalender voor de week- en zondagvieringen, met aanduidingen van de lezingen, liederen, kleur van de dag en andere wetenswaardigheden.


€ 15.00Aantal  KALENDER - Liturgische volkskalender 2021

KALENDER - Liturgische volkskalender 2021
Licap - 56 p. - paperback

Beknopte versie van de liturgische kalender, met de referenties voor de lezingen van elke dag.


€ 2.80Aantal  BOEK - Ontmoeting in Jeruzalem

BOEK - Ontmoeting in Jeruzalem
DPM - Derek & Lydia Christensen - 398 p. - paperback - herziene en uitgebreide editie

Een waargebeurd verhaal over geloof, liefde en de bijzondere uitwerking van gebed.
Ontmoeting in Jeruzalem is het verhaal van een lerares die het aandurft haar leven te laten leiden door de Heilige Geest - en van de stad die het geheim van de toekomst in zich bergt. Waarom riep God haar naar een land vol onrust, ver weg van huis? Ver weg van haar moederland Denemarken belandt een jonge lerares in Jeruzalem, vrijwel berooid en zonder enig zicht op de toekomst. Haar enige houvast is het visioen van God dat haar hier bracht.
...
Dit is het meeslepende, inspirerende en waargebeurde verhaal van een vrouw die haar plaats als wachter op de muur innam, dag en nacht biddend voor de volvoering van Gods plan met zijn uitverkoren volk. Gaandeweg redde Lydia Christensen vele Joodse en Arabische kinderen van ziekte en dood, te midden van de gewelddadige geboorteweeën van de staat Israël.


€ 17.00Aantal  BOEK - Open einde van je verlangen

BOEK - Open einde van je verlangen
bidden met een hedendaagse monnik - Adveniat - Thomas Quartier - 127 p. - paperback

Hoe kun je bidden wanneer je levenspad soms minder duidelijk is dan je zou willen? Wie is God wanneer alle menselijke vanzelfsprekendheden en zekerheden op losse schroeven komen te staan?
Br. Thomas schreef rond zijn Plechtige Professie bij de Benedictijnen van de Willibrordabdij te Doetinchem in het voorjaar van 2020 achtentwintig gebeden en beschouwingen. Het is in de hele samenleving door de pandemie een tijd van crisis – onderscheiding. Daarbij ontstaan geen gebeden in de klassieke zin. Eerder zijn het articulaties van een hedendaags monastiek leven, in het aangezicht van God. Niet dogmatisch, maar ook niet zweverig. Niet oubollig en ook niet modieus Wie zo bidt, verandert zijn leven en daarmee ook de werkelijkheid. Lezers zijn uitgenodigd om de monnik in zichzelf en hun eigen bidden te ontdekken.
Thomas Quartier osb (1972) ....


€ 14.95Aantal  KALENDER - 2021  een jaar met Toon

KALENDER - 2021 een jaar met Toon
Toon Hermans scheurkalender - nooit eerder gepubliceerde teksten - Lannoo

Toon Hermans was de grootste theaterpersoonlijkheid die Nederland en Vlaanderen ooit hebben gekend, én een van de meest gelezen dichters. In 2016 vierden we zijn 100ste geboortedag.
Deze scheurkalender is een selectie uit de vele duizenden gedichten, versjes, teksten en tekeningen die Toon gemaakt heeft. Voor elke dag een grapje, een versje, een doordenker of een woord van troost.


€ 14.99Aantal  BOEK 1 - In wind en vuur - Kan nu al besteld worden

BOEK 1 - In wind en vuur - Kan nu al besteld worden
ALLEEN DEEL 1 van het Pakket 'In wind en vuur' - voor wie het volledige pakket NIET besteld

Willem Barnard/Guillaume van der Graft – 750 p. – gebonden met leeslint
Dit deel 1 bevat alle liederen (360) van Barnard, zonder de twee delen met toelichtingen. Voor het totale pakket zie in deze zelfde lijst: pakket 3 boeken 'In wind en vuur'. Alleen deel 1 kan je nu ook al apart bestellen, maar dan zonder korting.


€ 59.50Aantal  BOEK - 7x7 Levenslessen van de woestijnvaders

BOEK - 7x7 Levenslessen van de woestijnvaders
Brandaan - Mattias Rouw - 167 p. - paperback

Een mooi geïllustreerd bezinningsboekje – om open te leggen – of als geschenk…
Je kunt gerust zeggen dat de populariteit van de woestijnvaders de laatste vier jaar een enorme vlucht heeft genomen. Het boek Woestijnvaders won de prijs 'Beste theologisch boek' en zowel in protestantse als in katholieke kringen is er veel aandacht voor hun gedachtegoed. De Zweedse pinkstervoorganger Peter Halldorf wijdde zelfs een seminar aan de woestijnvaders op de jaarlijkse Opwekkingsconferentie.
De woestijnvaders en -moeders ...


€ 16.99Aantal  
1 2 Volgende