Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeBOEK - Volharden in de broosheid

BOEK - Volharden in de broosheid
Halewijn/Adveniat - Bert Roebben - 87 p. - Paperback

Spiritualiteit in tijden van Corona
In deze barre tijden is niets nog wat het lijkt. Vele mensen voelen zich gedesoriënteerd en onzeker. Wat brengt de toekomst?
In ‘Volharden in de broosheid’ legt Bert Roebben getuigenis af van zijn eigen omgang met de dubbelzinnigheid van deze crisis: wat is het ‘nieuwe normaal’ waarop iedereen hoopt en willen we dat eigenlijk wel? Hij beschrijft in tien hoofdstukken de ambivalenties die hij zelf, tussen hoop en vrees, heeft ondervonden tijdens de periode van de ‘lockdown’. Hij ontwikkelt een spiritueel perspectief dat de feiten onder ogen ziet en tegelijk een nieuwe toekomst opent in de richting van een ‘Nieuw Kwetsbaar Wij’. Zo wil hij minstens de stomheid doorbreken die ons overvalt wanneer wij met onzekerheid geconfronteerd worden en de traditionele woorden ons geen soelaas meer bieden.
Bert Roebben is ...


€ 14.95Aantal  BOEK - Het wonder van de kleine goedheid

BOEK - Het wonder van de kleine goedheid
In tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid - Adveniat/Halewijn - Mau Keirse/Leo Fijen - 112 p

Sterven in quarantaine is vaak in eenzaamheid doodgaan. Rouwen zonder persoonlijk afscheid slaat littekens die pijn blijven doen, ook na de huidige crisis.
Dit is een boek voor allen die hun naaste hebben verloren in de coronacrisis en nog zoveel vragen en pijn hebben, maar ook voor allen die hun naaste op een ander moment moesten loslaten. Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet alleen in de coronacrisis maar is een verdriet van alle tijden.
Manu Keirse en Leo Fijen schrijven elkaar brieven midden in de coronacrisis en pleiten voor het wonder van de kleine goedheid. Dat wonder zoekt in de eenzaamheid van protocollen en regels steeds weer de nabijheid van de ernstig zieke broer of zus en de hand van de stervende vader of moeder.
Manu Keirse is voor Vlaanderen en Nederland een veelgelezen auteur van boeken over rouw, verdriet, afscheid en sterven. Leo Fijen publiceerde ook vaak over deze thema's.


€ 14.90Aantal  BOEK - De eenzaamheid doorbreken - het christelijk gedenken

BOEK - De eenzaamheid doorbreken - het christelijk gedenken
Berne Media - Erik Varden - 173 p. - paperback

De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken. Wie kent niet haar pijn? Geen stem zaait zoveel tweedracht als die ons influistert: 'Je bent ongeneeslijk alleen, er schijnt geen enkel licht in je duisternis.' Het christen- dom verzet zich tegen deze stem, aldus Erik Varden in dit boek. Ieder mens is als beelddrager van God persoonlijk verankerd in de Bron van alles. En als we met lichaam en ziel het uitschreeuwen naar de Ander, is dat geen teken van ziekte, maar van gezondheid. We worden eraan herinnerd wat we kunnen worden.
De Bijbel herinnert ons voortdurend eraan te (blijven) gedenken, dat we stof zijn, dat we bevrijd zijn uit de slavernij in Egypte, dat we op weg naar Emmaüs de Levende herkennen aan brood en wijn...
Erik Varden onderzoekt zes aspecten van christelijk gedenken en put daarvoor uit de Bijbel en klassieke en moderne schrijvers.
Het boek is opgedragen aan ...
Dom Erik Varden (1975) is ...


€ 22.50Aantal  BOEK - Vertel me wie ik ben

BOEK - Vertel me wie ik ben
Jongeren op dreef met Franciscus van Assisi - Halewijin - Kenny Brack - 80 p. - paperback

Franciscus van Assisi weet tot op vandaag mensen aan te spreken. Hem beter leren kennen is wat dit boek beoogt. Dit niet als een vrijblijvende kennismaking, wel om zelf op een andere manier in het leven te staan. In dit boek wordt  Franciscus’ leven op een nieuwe manier verteld. Verhalen en getuigenissen zijn uit het leven gegrepen. De verwerkingstips vormen een hulp om de vertaalslag te maken naar onze tijd. Vertel me wie ik ben. Jongeren op dreef met Franciscus van Assisi is een echt leefboek voor iedereen die jong is van hart.


€ 19.95Aantal  BOEK - Het evangelie spiritueel gelezen

BOEK - Het evangelie spiritueel gelezen
deel 1 - Matteüs en Marcus - Berne Media - Anselm Grün - 294 p. - hardcover

Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een taal die iedereen begrijpt. In dit eerste deel staan de evangelisten Matteüs en Marcus centraal.
Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en het verrijzen van Jezus niet alleen exegetisch maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de verschillende evangeliën en voor diegenen die liturgisch actief zijn. Deel 2 verschijnt in 2020 (Lucas en Johannes).
Anselm Grün (1945) ...


€ 24.95Aantal  BOEK - Jaarboek 2020 Aartsbisdom Mechelen/Brussel

BOEK - Jaarboek 2020 Aartsbisdom Mechelen/Brussel
Halewijn - Bisschoppenconferentie - paperback

Een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het Aartsbisdom


€ 28.95Aantal  BOEK - Kijk omhoog - prachtige koepels, gewelven en plafonds

BOEK - Kijk omhoog - prachtige koepels, gewelven en plafonds
Geschenkboek - Davidsfonds - Catherine McCormack - 240 p. - hardcover

Kijk omhoog - prachtige koepels, gewelven en plafonds biedt een geïllustreerd overzicht van de meest spectaculaire en iconische plafonds ter wereld.
Michelangelo’s Sixtijnse kapel in Vaticaanstad, de zwevende nimfen en lotusbloemen in de Senso-Ji tempel in Japan, de rijke kleuren van Marc Chagalls Opéra Garnier in Parijs, de kitscherige bloemenzee van Dale Chihuly in het Bellagio Hotel, kijk in verwondering omhoog naar deze en nog meer uitzonderlijke kunstwerken. Elk plafond, elke koepel of gewelf geeft iets prijs over de periode waarin het is gemaakt.
Catherine McCormack vertelt over de ontstaansgeschiedenis en over de kunstenaar zelf. Dat alles geïllustreerd met prachtige foto’s die het plafond in volle glorie afbeelden.
Dr. Catherine McCormack is ...


€ 34.99Aantal  BOEK - Triptiek

BOEK - Triptiek
Halewijn - Marki Delrue - 45 p. - paperback

In een triptiek worden drie taferelen met elkaar verbonden. Zij vormen een samenhangend geheel. De zijpanelen beklemtonen vaak het middentafereel en bieden het een meerwaarde.
Ook dit essay behandelt een drievoudig thema dat één geheel vormt: kunst, kunstenaar en kunstbeschouwer. Het wil de lezer brengen van kijken naar zien, naar verder zien. Wie kunst bevraagt, ondervraagt het leven dat op zijn beurt weer naar kunstexpressie vraagt. Hierin hebben kunstenaar en kunstbeschouwer een wezenlijk aandeel. Samen brengen zij de artistieke scheppingsdaad tot leven.


€ 17.50Aantal  BOEK - Leven een kunst - Ignatiaanse meditaties

BOEK - Leven een kunst - Ignatiaanse meditaties
Berne Media - Rick Timmermans - 211 p. - paperback

Hoe word ik een levenskunstenaar? Wat is er nodig voor gelukkige dagen? Job mijmerde al over deze vragen, te midden van zijn ellende. Kan zelfs een lijdende mens het leven zien als hogere kunstvorm? Het antwoord is “ja”. De levenskunst is een weg waarlangs we veel wijsheid vinden. Maar wie wijst ons de weg erheen? Het pad is verborgen. De meditaties in deze bundel geven geen pasklare antwoorden, maar laten steeds nieuwe aspecten van levenskunst oplichten.
Rode draad in deze bundel met veertig meditaties is het besef dat ware wijsheid en levenskunst begint bij het aanvaarden van je werkelijkheid. Doorleef vreugde en verdriet, pijn en herstel, duisternis en licht – en omarm ze als een geschenk.
De auteurs van deze bundel ...


€ 17.90Aantal  BOEK - Brieven aan mijn peetzoon

BOEK - Brieven aan mijn peetzoon
Over karaktervorming voor grote en kleine christenen - KoK - Stanley Houerwas - 156 p. - paperback

Theoloog en ethicus Stanley Hauerwas geeft zijn peetzoon in Brieven aan mijn peetzoon een waardevol cadeau: levenswijsheid. Hauerwas verstuurde zestien brieven naar Laurence Wells (de zoon van Samuel Wells): de eerste bij diens doop, en daarna jaarlijks. In elke brief bezint Hauerwas zich op een deugd en gaat hij na wat deze betekent voor jonge en oudere christenen. In zijn persoonlijke brieven over vriendelijkheid, moed, dienstbaarheid, vreugde, en andere eigenschappen, verwerkt Hauerwas eeuwen aan religieus denken en veel zelfrefectie.
Bovendien reikt hij op deze manier woorden aan, aan ouders die ook over christen-zijn willen praten met hun kinderen.
Stanley Hauerwas (1940) ...


€ 16.99Aantal  BOEK - Op reis naar het onbekende Litouwen

BOEK - Op reis naar het onbekende Litouwen
Polis - Kurt Van Eeghem - 221 p. - paperback

Op het moment dat we ons samen afvragen wat Europa betekent, ontdekt Kurt Van Eeghem Litouwen. Het is een overrompelende ervaring. Schoonheid in overvloed ligt er aan de rand van Europa op hem te wachten. Kurt Van Eeghem deelt die weelde met ons in een passioneel reisdagboek dat de energie en extase van zijn Schone Kunsten ruimschoots overstijgt. Hij schrijft over de meest noordelijke baroksteden van Europa, de grote liefde voor de kunsten, de complexe geschiedenis, de pure schoonheid, het edele volk en de Europese roeping van Litouwen. ...


€ 22.50Aantal  BOEK - BOMEN over de weg naar Santiago

BOEK - BOMEN over de weg naar Santiago
Berne Media - Ignace de Haes - 202 p. - paperback

Op Goede Vrijdag (30 maart) 2018 gaat Ignace de Haes op weg naar Santiago de Compostella. Hij neemt zich voor om elke dag een boom te fotograferen. En wat blijkt: de kastanjes, eiken, platanen, dennen en olijfbomen praten terug. Ze brengen wijsheden over de levensweg en over geloof, lijden, traditie, liefde, verdwalen, vrede, natuur, eenzaamheid, gastvrijheid, dood en verlossing. Benedictus, Bernadette van Lourdes, Viktor Frankl, Emile Durkheim, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Carl Jung en anderen zijn de bomen behulpzaam. Door te 'bomen' over de bomen worden ze wegwijzers ten leven.
De Haes: ...


€ 19.90Aantal  BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid

BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid
Levinas - Halewijn/Berne Media - Roger Burggraeve - 296 p. - paperback

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas
Welk concept van samenleven geniet de voorkeur? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op een genereuze verantwoordelijkheid door en voor de ander of voor de inperking van die oneindige verantwoordelijkheid?
Het ethisch appel van het gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas gebruikt Roger Burggraeve als toetssteen in dit boek. Doordenken over maatschappelijke thema’s is noodzakelijk vooraleer het te hebben over de kleine goedheid. Anders dreigt deze slechts een uiting te zijn van altruïstisch sentimentalisme. Kleine goedheid verzet zich tegen de almacht van de baatzucht en getuigt op een bijzondere manier van het menselijke verlangen om goed te mogen en te kunnen zijn.


€ 21.95Aantal  BOEK - En door wie alloes geschapen is

BOEK - En door wie alloes geschapen is
Scheppingsgeloof en ecologie - LOGOS XV 2020 - Halewijn - 154 p. - paperback

De LOGOS-studiedagen gaan telkens dieper in op een element uit de oudste geloofsbelijdenissen van de katholieke Kerk. De jubileumeditie XV, 2020 richt de aandacht op de zorg voor de schepping en voor de toekomst van onze planeet, een verantwoordelijkheid die tot het hart van het christelijke geloof behoort. Massaprotesten van jongeren maar evenzeer talrijke denk- en actiegroepen maken ons attent op de verantwoordelijkheid van de mens in de klimaatveranderingen. De Kerk moet deze acties steunen en kan vanuit een bezinning op haar scheppingsgeloof een eigen en krachtige bijdrage leveren waarin de hoop een belangrijke motor is.
Met bijdragen van ...


€ 19.50Aantal  BOEK - Welkom in Rome - Kruispunt van de wereldkerk

BOEK - Welkom in Rome - Kruispunt van de wereldkerk
Halewijn/Tertio - Emmanuel Van Lierde - 319 p. - paperback

De auteur van dit boek mocht al vele Romereizen maken en doet dat sinds 2014 als vaticanist voor het christelijke opinieweekblad Tertio. Gaandeweg ontdekte hij een ander Rome en werden die reizen ‘retraites’, momenten van geloofsverdieping, omdat achter de stenen van monumenten, paleizen en kerken begeesterde en begeesterende mensen schuilen. Of het nu gesprekken waren met behouds- of hervormingsgezinde clerici, religieuzen, academici of actieve gelovigen, altijd gaven ze blijk van een oprechte overtuiging en een authentiek geloof.
Dit boek steunt op interviews, analyses, impressies en duidingen ...


€ 39.00Aantal  BIER - Bak bier Keizersberg

BIER - Bak bier Keizersberg
bak bier van de abdij van Keizersberg - NIET TE VERKRIJGEN LANGS DE WEBWINKEL

Heerlijk bier van de abdij van Keizersberg. 9°.
Alleen te verkrijgen in CASTRUM zelf. Wordt niet verzonden.
Per flesje € 2,40
Speciaal glas € 3,00


€ 42.00Aantal  BIER - geschenkpakket KONNEKTUS

BIER - geschenkpakket KONNEKTUS
Bouwstenen voor de renovatie van de abdij van Keizersberg

Konnektus is een toegankelijk bier van hoge gisting, met een eigen karakter. Het werkt uitnodigend en verbindend op diverse manieren. Konnektus laat toe om de hand te reiken (niet in coronatijden!), maar om evengoed aan zelfreflectie te doen of gewoon even zen te worden.
Daarom bestaat het ook in drie varianten waarvan elk 2 flesjes in de geschenkbox zitten, samen met 2 degustatie glazen.

Deze geschenkbox helpt de abdij om de renovatie werken te kunnen waarmaken. Het is een bouwsteen!
Maar deze bouwsteen kan niet verzonden worden en kan alleen aangekocht en afgehaald worden in CASTRUM.
Indien u naar de website 'Konnektus' gaat hebt u meer informatie.


€ 25.00Aantal  DVD - Wolvenkind - naar waargebeurd verhaal

DVD - Wolvenkind - naar waargebeurd verhaal
110' - Nederlands gesproken - familiefilm - winnaar Cinekid Jury: beste intern. kinderfilm

De plattelandsjongen Marcos wordt op zijn zevende gedwongen aan het werk te gaan als hulpje van een geitenhoeder in een afgelegen vallei. De Geitenhoeder zelf is een oude kluizenaar die niet zo’n zin heeft om zijn grot te delen met een jonge leerling. Maar als hij ziet hoe slecht de kleine Marcos eraan toe is, haalt de herder zijn hand over zijn hart. Hij begint de jongen van alles te leren; niet alleen hoe hij de geiten moet hoeden, maar ook hoe hij voor zichzelf moet zorgen en hoe hij in de wildernis kan overleven door te jagen en te vissen. De oude man en de jongen raken op elkaar gesteld en de jongen leert ook de dieren kennen waarmee de man bevriend is: een fret, een civetkat en een uil.
Tragisch genoeg wordt de geitenhoeder kort daarna ziek en sterft hij. Nu staat Marcos er alleen voor. In de twaalf jaren die volgen heeft hij vrijwel geen contact met mensen. Maar hij maakt wel nieuwe vrienden: de wolven die vlakbij wonen...
Deze film is gebaseerd op de ongelooflijke ervaringen van de Spanjaard Marcos Rodríguez Pantoja. Hij woonde van 1953 tot 1965 helemaal alleen in de bergen, totdat de Guardia Civil hem op zijn negentiende vond en teruggebracht naar de bewoonde wereld.


€ 15.50Aantal  DVD - Miracles from Heaven

DVD - Miracles from Heaven
105' - Engels/Frans/Spaans gesproken - Nederlands/Frans/Engels ondertiteld

Miracles From Heaven is gebaseerd op een ongelooflijke waargebeurd verhaal over de familie Beam. Wanneer Christy (Jennifer Garner) ontdekt dat haar 10-jarige dochter Anna (Kylie Rogers) een zeldzame en ongeneeslijke ziekte heeft, wordt ze een gemotiveerde voorstander in haar zoektocht naar een geneesmiddel. Wanneer Anna verzeild geraakt in een dramatisch ongeval waarbij ze drie verdiepingen naar beneden valt, ontstaat er een mirakel bij haar ongeziene redding die de medische wereld doet stilstaan en haar familie en hun omgeving inspireert.


€ 16.99Aantal  DVD - Changeover

DVD - Changeover
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Soms moet je jezelf weer ontdekken om te kunnen overleven
Een schitterende emotionele film over liefde, geloof en familie
In dit waar gebeurde verhaal Changeover verliest teenager Haley Thompson (Madeline Taylor) haar beide ouders door een tragisch auto-ongeluk.
Ze is hier zelf getuige van en raakt zwaar depressief en krijgt zelfmoordneigingen. Haar oom Chad (Estes Tarver) probeert haar hierbij te helpen en geeft haar onderdak. Stap voor stap gaat het beetje bij beetje steeds iets beter met Haley, zeker wanneer ze een nieuwe liefde vindt. Ze ontdekt haarzelf en krijgt meer vertrouwen. Ze kruipt langzaamaan uit het dal. De liefde overwint ALLES! Een zeer emotionele film met veel gewonnen prijzen!


€ 14.99Aantal  
1 2 Volgende