Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeAGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2020

AGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2020
Uitgeverij Licap

Een unieke agenda in zakformaat, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen.
Voldoende ruimte om afspraken te noteren. Scheurhoekjes.
Inclusief: de heiligenkalender, vermelding van belangrijke religieuze feesten en pauselijke intenties.
Vooraan in de agenda vindt u de gebeden en psalmen voor elke dag.
Acheraan ruimte voor notities en praktische informatie; diocesane en interdiocesane aanspreekpunten en een lijst van de Vlaamse liturgische centra.nog niet gekend


Aantal  BOEK - De Keuze - Leven in vrijheid

BOEK - De Keuze - Leven in vrijheid
Lev - Edith Eva Eger - 325 p.- paperback

Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd.
In De keuze deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen.
Edith Eva Eger is nu negentig en danst nog altijd. Haar indrukwekkende en belangrijke verhaal is een inspiratie voor iedereen.


€ 12.99Aantal  KALENDER - Gebedskalender 2020

KALENDER - Gebedskalender 2020
368 pagina's - 11,50/18 cm - vanaf 15/10: 15 euro - wie reeds vooraf bestelde: € 11,00

Deze originele en handige scheurkalender reikt u voor elke dag van 2018 een bijzonder gebed aan. U vindt er een verscheidenheid aan gebeden, die geput werden uit de rijke christelijke traditie en inspiratie kunnen geven voor gebedsmomenten of persoonlijk gebed.


11 euro, vanaf 15 oktober 15 euro


Aantal  BOEK - Het Woord als wegwijzer

BOEK - Het Woord als wegwijzer
Averbode - Bart Walgraeve - 410 p. - paperback

Iedere zondag klinkt Gods Woord in de kerken. In de homilie wordt het Woord geïnterpreteerd en geactualiseerd.
In dit boek biedt Bart Walgraeve een keuze aan inspirerende homilieën aan, gerangschikt volgens het kerkelijk jaar. Als leek en pastoraal geëngageerde heeft hij zich bekwaamd om de Bijbelse teksten dicht bij de mens van vandaag te brengen. Met de homilieën wil hij inhoud bieden aan wie zelf geregeld een homilie houdt, maar evenzeer richt hij zich tot alle gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie bij de zondagse lezingen.


€ 22.50Aantal  BOEK - Christus leeft - Christus vivit

BOEK - Christus leeft - Christus vivit
Wereldkerkdocumentatie 41 - Franciscus schrijft voor de jongeren en het volk van God

Postsynodale exhortatie – wereldkerkdocumenten 41
Paus Franciscus schrijft aan de jongeren en aan heel het volk van God
Zoek je passie? Zoals dat mooie gedicht van Pedro Arrupe, Enamorate, het verwoordt: 'Word verliefd' (of: sta jezelf toe verliefd te worden), want 'niets is belangrijker dan God te ontmoeten, dan definitief en voor altijd stapelverliefd op Hem te worden. Waarop je verliefd wordt, dat wat je verbeelding in beslag neemt, zal alles aansteken. Het zal erover beslissen waarvoor je 's morgens je bed zal uitkomen, wat je 's avonds zal doen, hoe je je weekend doorbrengt, wat je leest, wie je leert kennen, wat je hart breekt en wat je met vreugde en dankbaarheid overspoelt. Word verliefd, blijf verliefd en het zal alles uitmaken'.
Deze liefde voor God, waarmee je alles in het leven met passie kan benaderen, is mogelijk dankzij de Heilige Geest, want 'Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken' (Rom 5, 5).
Christus vivit, 132


€ 10.50Aantal  BOEK - Samen luisteren in de stilte

BOEK - Samen luisteren in de stilte
Royal Jongbloed - Jos Douma, Anselm Grün e.a. - 191 p. - paperback

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Diverse auteurs (...)


€ 16.99Aantal  BOEK - Sterke plekken - Waar bidden de kerk ruimte geeft

BOEK - Sterke plekken - Waar bidden de kerk ruimte geeft
Halewijn - Red. Joris Geldhof & Thomas Quartier - 127 p. - paperback

Leuvense cahiers voor praktische theologie 24
De laatste jaren zijn er ernstige verschuivingen in het pastorale landschap. De plekken waar de Kerk ontkiemt en tot groei komt, zijn niet langer automatisch de parochies. Terwijl die ingrijpend hervormd worden en zodoende voorbereid op een onzekere toekomst, zijn er onmiskenbaar boeiende en alternatieve evoluties op het snijvlak van kerkvorming, bidden en de (her)inrichting van kerkgebouwen. Het zijn die ontwikkelingen die in deze bundel verkend worden.
Met bijdragen van Tom Callebaut, Joris Geldhof, Zr. Elisabeth Heyman, Thomas Quartier OSB, Frank Vandepitte en Luc Van Hilst.


€ 22.50Aantal  KALENDER - Kalender getijdenboek 2020

KALENDER - Kalender getijdenboek 2020
LICAPnog niet gekend


Aantal  KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2020

KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2020
ICLZ - Inclusief kalender voor het getijdenboek

Een kalender voor de week- en zondagvieringen, met aanduidingen van de lezingen, liederen, kleur van de dag en andere wetenswaardigheden.


nog niet gekend


Aantal  KALENDER - Liturgische volkskalender 2020

KALENDER - Liturgische volkskalender 2020En verkorte uitgave van de Liturgische kalender voor de gelovige zelf met aanduiding van de lezingen.


nog niet gekend


Aantal  BOEK - Het spirituele leven

BOEK - Het spirituele leven
Mystiek voor het dagelijks bestaan - KoK - Evelyn Underhill - 80 p. - paperback

In "Het spirituele leven' daagt Evelyn Underhill de lezer uit om zijn leven in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf staand, maar als onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt de lezer aan stappen te zetten op de geestelijke weg. Maar welke stap een mens ook zet, het is vruchteloos als die niet ook doorwerkt op alle andere lagen van het bestaan, tot aan het dagelijkse leven, werk en politieke keuzes toe.
De theologen Renata Barnard en Marga Haas verzorgden een eigentijdse en frisse vertaling van dit kleine meesterwerk.


€ 15.99Aantal  BOEK - Leven in de Kerk

BOEK - Leven in de Kerk
CRKC/PARCUM - 108 p. - hardcover

Wat doen we met kerkgebouwen als ondubbelzinnig gebruik voor de eredienst niet meer mogelijk is? Het boek Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen gaat op zoek naar antwoorden.
Het is een inspiratiegids voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met het religieus erfgoed aan de slag willen gaan. Deze publicatie schetst de context en toont 45 realistische praktijkvoorbeelden die de afgelopen decennia in Vlaanderen verwezenlijkt werden.


€ 29.95Aantal  BOEK - Onbeminde gelovigen - Waarom we religieus blijven

BOEK - Onbeminde gelovigen - Waarom we religieus blijven
Polis - Guido Vanhooswijck - 230 p. - paperback

Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met ‘beminde gelovigen’. Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden.
Onbeminde gelovigen legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke) gevolgen zijn. Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde gelovigen’ weer op. Als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken, en lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen.


€ 20.00Aantal  BOEK - Adem in ons - Taizé liederenboek

BOEK - Adem in ons - Taizé liederenboek
KoK/Ateliers et Presses de Taizé - paperback

"Adem in ons' is een herziene en aanzienlijk uitgebreide bundel Taizéliederen.
In 2008 verscheen een bundel met Nederlandse vertalingen en solo's bij 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Samen met de broeders van Taizé heeft Gert Landman enkele tot dusver onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst, enkele nieuwe Nederlandse solo's toegevoegd en veel bestaande vertalingen en solo's herzien. Ook de 23 nieuwe liederen die sinds 2008 in Taizé zijn ontstaan, zijn in deze bundel opgenomen, voor het merendeel met een Nederlandse vertaling.


€ 19.99Aantal  BOEK - Is vrijheid altijd blijheid?

BOEK - Is vrijheid altijd blijheid?
KoK - Wies Houweling (red.) - 118 p. - paperback

Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd
'Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht.' Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2018 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden.
Wies Houweling beschrijft in 'Is vrijheid altijd blijheid?' hoe de vrijheid onder druk staat. Binnen de geseculariseerde westerse wereld eisen religieuze overtuigingen opnieuw hun plek op. De 'wilde globalisering' doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel.
Met medewerking van onder meer Laurens ten Kate, Janneke Stegeman, René ten Bos en Enis Odaci.


€ 15.00Aantal  DVD - The Leisure Seeker

DVD - The Leisure Seeker
112' - Engels gesproken/Nederlands en Frans ondertiteld

Ella en John besluiten de zorg van hun artsen en hun volwassen kinderen te ontvluchten. Hij is een verstrooide professor maar nog goed te been, zij is fragiel maar heeft veel pit.
Aan boord van hun camper – de Leisure Seeker – trekken ze van Boston naar Key West. Ze beleven momenten van extase en angst en vinden hun passie voor het leven en de liefde terug tijdens deze reis vol verrassingen.
Een mooie familiefilm.


€ 13.75Aantal  DVD - Il y a longtemps que je te'aime

DVD - Il y a longtemps que je te'aime
115' - Frans gesproken/Nederlands ondertiteld

Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat na vijftien jaren de gevangenis, een periode waarin ze nauwelijks contact had met haar familie. Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en twee dochtertjes.


€ 16.25Aantal  DVD - The Mercy

DVD - The Mercy
101' - Engels en Frans gesproken/Nederlands en Frans ondertiteld

Op zoek naar erkenning en geld om zijn noodlijdende bedrijf te redden, besluit de Engelse amateurzeiler Donald Crowhurst (Colin Firth) om mee te doen aan de Golden Globe Race, een non-stop solo zeilrace om de wereld.
In oktober 1968 verlaat hij met een zelfgebouwde boot de haven van Teignmouth in Devon, zijn vrouw (Rachel Weisz) en kinderen op de kade achterlatend. Al snel blijkt dat hij het avontuur volledig heeft onderschat. Zijn boot is niet zeewaardig en hij heeft veel te weinig ervaring. In een wanhopige poging om gezichtsverlies en een faillissement te voorkomen, neemt hij een besluit met verstrekkende gevolgen.


€ 16.25Aantal  BROCHURE - Gedragscode voor wie werkt in de Kerk

BROCHURE - Gedragscode voor wie werkt in de Kerk
Licap/Halewijn/bisschoppen en hogere oversten van België - geniet - 20 p.

Van al wie in de Kerk werkt met kwetsbare volwassenen, kinderen en jongeren willen de bisschoppen en de hogere oversten dat zij de gedragscode in dit boekje kennen en eerbiedigen.


€ 3.00Aantal  DVD - Ik ga liever naar de hemel - San Filippo Neri

DVD - Ik ga liever naar de hemel - San Filippo Neri
Betsaïda - miniserie 2x 100' - Italiaans gesproken en Nederlands ondertiteld

De ‘heilige van de humor’, zo staat Filippo Neri (1515-1595) bekend. Met een glimlach, vervuld van de liefde van God, relativeerde hij zwaarmoedigheid en ernst die een authentiek christelijk leven in de weg staan. Hij was een mysticus, die de catacomben van Rome herontdekte en er ging bidden. Daar kreeg hij een diepe ervaring van de heilige Geest, die hem de straten van de Eeuwige Stad instuurde om de liefde van God te verkondigen aan rijk en arm. Prinsen en straatjongens, kunstenaars en schurken vonden in hem de goede herder die hen terugbracht naar het Hart van de Vader. Met gebed en glimlach werd Pippo buono, in een tijd van grote crisis in de Kerk, de ‘tweede apostel van Rome’.
Met een grote groep van jonge acteurs rond zich vertolkt de Italiaanse auteur Gigi Proietti in deze miniserie een zeer toegankelijke heilige. De muzikale begeleiding van de internationaal gerenommeerde priester-componist Marco Frisina blijft in het geheugen hangen en nodigt uit tot meezingen – want ook zingend en dansend kan je naar de hemel gaan!


€ 14.50Aantal  
1 2 Volgende