Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeAGENDA - Bijbelagenda  2022

AGENDA - Bijbelagenda 2022
Halewijn - hardcover - slechts één kleur beschikbaar

Een unieke agenda in zakformaat meet harde kaft, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen met een bijbeltekst.
€ 7.95Aantal  BOEK - Woorden die raken - C-jaar

BOEK - Woorden die raken - C-jaar
werkschrift bij de evangelielezingen op zondag - Halewijn/vicariaat Vl Brabant en Mechelen

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen zorgt voor een nieuw werkboek met de evangelielezingen van de C-cyclus op zondag.
Voor elke zondag van het liturgische jaar worden er in dit boek vier pagina’s voorzien. Voorop staat de tekst van het evangelie. Daarna volgen er twee pagina’s met ruimte om neer te schrijven wat je raakt in dit evangelie en hoe dit voor jou ook een woord kan worden om van te leven. Daartussen vind je een kort stukje duiding dat op weg zet naar verdieping. De laatste pagina bevat afwisselend een gebed, uitleg bij een Bijbels woord, een getuigenis of een kunstwerk van een Mechelse kunstenaar.


€ 15.00Aantal  BOEK - Levensenergie - 800 j. regel Franciscus van Assisi

BOEK - Levensenergie - 800 j. regel Franciscus van Assisi
Halewijn - red: Kenny Brack ofm-Cap - 64 p. prachtig geïllustreerd - peperback

Hedendaagse impressies bij 28 uitgelichte citaten - geschenkboekje
Franciscus zocht zijn leven lang naar het goede leven. Hij vond het midden Gods schepping en bezong ze. Vlugger dan hij dacht, kwamen er mensen die hem wilden volgen in die zoektocht. En waar mensen samenleven daar wordt geregeld en geordend. Gaandeweg zag een echte regel voor de Minderbroeders het levenslicht. Die orderegel van Franciscus van Assisi bestaat dit jaar 800 jaar.
In dit boekje laten 28 totaal verschillende mensen hun licht schijnen op hun geliefde vers uit de regel van Franciscus....


€ 14.95Aantal  KALENDER - Gebedskalender 2022

KALENDER - Gebedskalender 2022
Halewijn - scheurkalender - vanaf 15 oktober 2021 € 15,50

Al vele jaren is de gebedskalender van Kerk & Leven een vertrouwde metgezel voor het dagelijks gebed van velen. Ook voor 2022 vind je hierin weer een rijke schat aan inspirerende gebeden.
Bestel de kalender nu aan € 11,50  tot 15 oktober 2021, nadien kost hij € 15,50


€ 15.50Aantal  BOEK - Letter en Geest - deel I: 1ste graad sec. onderwijs

BOEK - Letter en Geest - deel I: 1ste graad sec. onderwijs
Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs - Halewijn - D. Pollefeyt & J. Hendrickx

Het geactualiseerde leerplan daagt godsdienstleerkrachten uit om de christelijke geletterdheid van jongeren op een eigentijdse en betekenisvolle manier te versterken. Dit vraagt niet alleen kennis en inhoud, maar ook bezieling en hartstocht. Het is de geest die de letter telkens weer tot leven brengt. We hopen dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het vak rooms-katholieke godsdienst zich door dit boek geïnspireerd en ondersteund mag weten.
Voor concrete impulsen en didactische suggesties wordt telkens verwezen naar de Thomas-website, ...


€ 22.55Aantal  KATERN - Henri, zijn leven, zijn werk, zijn boodschap

KATERN - Henri, zijn leven, zijn werk, zijn boodschap
Thuiskomen bij 25ste sterfdag van Henri Nouwen - Adveniat - 100 p. - paperback

Henri Nouwen is een magazine of glossy over zijn leven, zijn werk en zijn boodschap. Een blad vol met wetenswaardigheden over de priester en de mens Henri Nouwen achter het verhaal. Boordevol mooie teksten en citaten. Het tijdschrift verscheen bij de vijfentwintigste herdenking van zijn sterfdag....
Het Magazine Henri is in Nederland uitgegeven om meer bekendheid te geven aan het gedachtengoed van Henri Nouwen. ...


€ 9.95Aantal  BOEK - Mijmeringen - Dagboeknotities en haiku's 2004-2021

BOEK - Mijmeringen - Dagboeknotities en haiku's 2004-2021
Davidsfonds - Herman Van Rompuy - 221 p. - hardcover - geschenkboek

In de periode waarin de hier verzamelde teksten geschreven werden, stond Herman Van Rompuy eerst aan de absolute top van het Belgische en later ook het Europese politieke toneel. Hij verbindt gebeurtenissen, ontmoetingen en dingen die hij hoort of leest aan bespiegelingen over kunst, politiek, filosofie, literatuur, geloof en het leven in het algemeen. De ene keer beschouwend, de andere keer poëtisch. De bestendige zoektocht naar goedheid, waarheid en schoonheid.
Mijmeringen biedt daarmee een openhartige inkijk in de geest en de persoonlijkheid van iemand die kan terugblikken op een bijzonder rijkgevuld leven maar nog steeds op zoek is naar zingeving, verstilling en ontroering. Van iemand die afscheid neemt van ouders, vrienden en voorlopers, maar die ook nieuwe generaties in zijn voetsporen ziet treden. En van iemand die een man van hoop blijft.


€ 29.99Aantal  BOEKJE - Kerkkleurboek voor kinderen

BOEKJE - Kerkkleurboek voor kinderen
Met Bijbelse tekeningen van Michel de Boer - 28 p. - geniet

Pak je stiften, je kleurpotloden of je verfdoos en kleur mee in dit superleuke kleurboek voor kleine bijbelkanjers. Mooie tekeningen met duidelijke lijnen.
Om thuis of in de kerk te kleuren. De 27 kleurplaten verwijzen naar herkenbare verhalen uit de Bijbel.


€ 3.95Aantal  BOEKJE - Kleuren op nummer

BOEKJE - Kleuren op nummer
Met Bijbelse Illustraties van Michel de Boer - 28 p. - geniet

In dit kleurboek staan 27 Bijbelse platen voor kleine kanjers om in te kleuren. Ieder vakje heeft een nummer. Op de kaft zie je welke kleur bij welk nummer hoort. Je hebt maar 9 klleurtjes nodig, maar je mag er ook meer kiezen.
Staat er geen nummer in een vakje dan laat je het wit.
Kleur één voor één de vlakjes en zie de Bijbelse kleurplaat tevoorschijn komen!
Om thuis of in de kerk te kleuren.


€ 4.50Aantal  BOEK - Leuven en zijn colleges

BOEK - Leuven en zijn colleges
Sterck & De Vreese - Edward De Maesschalck - 368 p. - hardcover

Studenten komen al eeuwenlang uit alle windstreken van de lage landen naar de KU Leuven (gesticht in 1425). Van Artesië in het zuiden tot Friesland in het noorden. Filips-Willem, zoon van Willem van Oranje, Marnix van Sint-Aldegonde, Johan van Oldenbarnevelt, Erasmus, Dodoens, Vesalius, Mercator, zelfs paus Adrianus van Utrecht, zaten er op de studiebanken. Leuven was hèt trefpunt van het intellectuele leven in de Nederlanden.
Edward De Maesschalck geeft een verrassend en vernieuwend beeld van een tot nu onderbelicht maar belangrijk facet van de universiteitsgeschiedenis: de colleges. ...


€ 36.65Aantal  KALENDER - bij het getijdenboek 2022

KALENDER - bij het getijdenboek 2022
LICAP - 24 p. - geniet - verschijnt op 20/10 - Kan nu al besteld worden!

Deze kleine brochure, die bij aankoop in de liturgische kalender zit, is ook los verkrijgbaar. Deze kalender is een hulp voor al wie het getijdenboek gebruikt.


€ 2.80Aantal  KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2022

KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2022
Licap/Halewijn - Inclusief kalender voor het getijdenboek - 164 p. - paperback

Een kalender voor de week- en zondagvieringen, met aanduidingen van de lezingen, liederen, kleur van de dag en andere wetenswaardigheden.
Ingesloten: de kalender bij het getijdengebed 2022
Verschijnt op 20/10/2021. Kan nu al besteld worden!


€ 15.00Aantal  KALENDER - Liturgische volkskalender 2022

KALENDER - Liturgische volkskalender 2022
Licap - 56 p. - paperback - Verschijnt op 20/10/2021. Kan nu al besteld worden!

Beknopte versie van de liturgische kalender, met de referenties voor de lezingen van elke dag.


€ 2.80Aantal  BOEK - Maria - icoon van genade

BOEK - Maria - icoon van genade
KoK - Arnold Huijgen - 322 p. - paperback

Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft. ‘Maria staat in een rij van sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,’ aldus Huijgen.
‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de Bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. ...
De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.


€ 27.99Aantal  BOEK - Onder uw bescherming...

BOEK - Onder uw bescherming...
Adveniat - Dr. J. A. E. van Dodewaard - 144 p. - paperback

Maria’s eretitels: een uitleg van de aanroepingen van de Litanie van Loreto
De Litanie van Maria (Litanie van Loreto) wordt talloze keren gebeden, vooral ter afsluiting van het rozenkransgebed. Maria wordt er aangeroepen als gouden huis, ivoren toren, ark van het verbond en nog veel meer. Misschien heeft dat al vaker vragen bij U opgeroepen: wat betekent dit, wat hebben die titels met Maria te maken?
Mgr. Hans van Dodewaard, ...


€ 15.95Aantal  BOEK - Missionarissen, geschiedenis, herinnering, dekolonise

BOEK - Missionarissen, geschiedenis, herinnering, dekolonise
Lannoo - Idesbald Goddeeris - 200 p. - paperback

Waarom worden missionarissen in Vlaanderen op handen gedragen?
Hoe verhoudt missionering zich tot kolonisatie?
Moeten we onze kijk op het missieverleden aanpassen?
Terwijl Leopold II en zijn Congo-pioniers al een tijdje onder vuur liggen, blijven missionarissen grotendeels buiten schot. Nochtans telt Vlaanderen honderden monumenten en straten ter ere van paters, broeders en kloosterzusters die het woord van God verspreidden in Congo en andere delen van de wereld. Die fascinatie roept vragen op.
Dit boek gaat dieper in op de Vlaamse missiegeschiedenis. ....


€ 29.99Aantal  BOEK - God neemt de tijd

BOEK - God neemt de tijd
Toekomst van geloof en kerk bij 900 jaar Norbertijnen - Adveniat - Jos Wouters/Leo Fijen

Briefwisseling over toekomst van geloof en kerk, bij 900 jaar Norbertijnen. Jos Wouters is abt-generaal van alle norbertijnen wereldwijd en doet dat vanuit Rome. Hij kent Leo Fijen al jaren. Vanuit die vriendschap tussen de norbertijn en de journalist ontstaat een openhartige, inspirerende en soms ontroerende briefwisseling over de toekomst van kloosters en kerken.
....


€ 14.90Aantal  BOEK - De Goede Herder

BOEK - De Goede Herder
Psalm 23 zoals je die niet eerder kende - illustraties Glenn van der Mull - hardcover - geschenkboek

In dit prachtig geïllustreerde geschenkboekje laat Wilkin van de Kamp je op verrassende wijze zien hoe de Goede Herder uit Psalm 23 omgaat met zijn schapen. Jezus is die Goede Herder. De psalm zegt niet dat je nooit iets kwaads zal overkomen, maar dat de Goede Herder in elke situatie bij je is. Hij brengt je nooit naar een plaats waar Hij niet eerst zelf is geweest. De Goede Herder leidt je door het dal van diepe duisternis, om de hoger gelegen weidegronden te bereiken. Hier nodigt Hij je uit om – voor de ogen van je vijanden – aan zijn tafel plaats te nemen. De tafel van de Goede Herder is de plek waar je tot rust komt, waar je geliefd wordt en waar je vol overtuiging het lied van de Herder zingt: ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets!’ Een absolute aanrader.


€ 11.95Aantal  BOEK - De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht 1459-1523

BOEK - De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht 1459-1523
Balans - Twan Geurts - 320 p. - hardcover

Adrianus was de zoon van een gegoede scheepstimmerman uit Utrecht. Hij studeerde theologie en werd rector van de universiteit van Leuven, opvoeder van keizer Karel V en diens stadhouder in Spanje. Hij was een vriend van Erasmus en kwam in conflict met Luther. Hij was er zelf niet bij toen 39 kardinalen in de Sixtijnse Kapel hem op 9 januari 1522 onverwacht tot paus kozen. ...
Eenmaal in het Vaticaan aangekomen wachtte hem een bijna bovenmenselijke opdracht. ...


€ 29.99Aantal  BOEK - De eeuwige nar

BOEK - De eeuwige nar
Berne Media - Frank G. Bosman - 126 p. paperback

De toekomst van het religieus gemeenschapsleven
Bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de norbertijnerorde (2021) roept cultuurtheoloog Frank G. Bosman de religieuzen van vandaag op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping: leven als dwaas omwille van Christus. Dat klinkt een beetje cru, maar veel mensen zien de keuze voor een religieus leven van gehoorzaamheid, armoede, celibaat en in gemeenschap als iets bizar. ...
De vlam van de dwaasheid is nog altijd nodig om de gevestigde orde omver te werpen, niet met geweld of volksmennerij, maar door een leven te leiden dat radicaal ‘anders’ is.
Dr. Frank G. Bosman (1978) is cultuurtheoloog, verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is een bekende mediapersoonlijkheid en auteur van tientallen boeken en bundels over religie, cultuur en samenleving.


€ 14.50Aantal  
1 2 Volgende