Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeAGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2020

AGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2020
Uitgeverij Licap

Een unieke agenda in zakformaat meet harde kaft, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen.
Voldoende ruimte om afspraken te noteren. Scheurhoekjes.
Inclusief: de heiligenkalender, vermelding van belangrijke religieuze feesten en pauselijke intenties.
Vooraan in de agenda vindt u de gebeden en psalmen voor elke dag.
Acheraan ruimte voor notities en praktische informatie; diocesane en interdiocesane aanspreekpunten en een lijst van de Vlaamse liturgische centra.€ 7.95Aantal  BOEK - Franciscus van Assisi ontmoet de sultan

BOEK - Franciscus van Assisi ontmoet de sultan
vredesmissie in oorlogstijd - Berne Media - Paul Moses - 300 p. - paperback

Een onwaarschijnlijke ontmoeting nader beschouwd
In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de ontmoeting zocht met de toenmalige leider van de moslims, Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebruikelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot onderlinge strijd. Het was midden in de Vijfde Kruistocht. Franciscus en de sultan lieten zich niet meeslepen door de vijandige en gewelddadige houding van hun tijdgenoten en ook niet door allerlei vormen van verdachtmaking en demonisering van de tegenstander. Zij zochten de ontmoeting en daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar vrede. Dat was de innerlijke kracht die hen met elkaar verbond en de vijandige houding deed overstijgen.
Paul Moses, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, (...)


€ 24.90Aantal  KALENDER - Gebedskalender 2020

KALENDER - Gebedskalender 2020
368 pagina's - 11,50/18 cm - vanaf 15/10: 15 euro - wie reeds vooraf bestelde: € 11,00

Deze originele en handige scheurkalender reikt u voor elke dag van 2018 een bijzonder gebed aan. U vindt er een verscheidenheid aan gebeden, die geput werden uit de rijke christelijke traditie en inspiratie kunnen geven voor gebedsmomenten of persoonlijk gebed.


€ 11.00Aantal  BOEK - Geloofsgeheim

BOEK - Geloofsgeheim
Damon - Willem van Saint-Thierry - 320 p. - gebonden

Dat Willem van Saint-Thierry – de uit Luik afkomstige monnik en mysticus – goed op de hoogte was van de theologische problemen van zijn tijd, bewijst zijn in 1127 geredigeerd traktaat, Sacrament van het altaar. In de lijn van de innige eucharistische vroomheid van zijn geboortestad, gaat hij dieper in op wat dit ‘Geheim van het geloof’ ons te zeggen heeft.
In Edele natuur van de liefde gaat de auteur dieper in op het wezen van de liefde, welke zonder het geloof eenvoudig niet kan bestaan. In dit jeugdwerk van Willem treft de lezer reeds de frisse aanzetten aan van de grote mystieke synthese die hij meer dan twintig jaar later zal uitwerken in zijn Gulden Brief.
Raadsel van het geloof is een diepgravende reflectie van de rijpere Willem op het geloof. Dit geloof aanschouwt nu reeds – zij het op raadselachtige wijze – de heerlijke zegeningen van de toekomstige wereld waarin de Drie-ene God alles in allen zal zijn.
Geloofsgeheim bundelt aldus drie wezenlijke geschriften van één van de grootste denkers die de middeleeuwse christenheid heeft voortgebracht.


€ 29.90Aantal  BOEK - 365 meditaties van Henri Nouwen

BOEK - 365 meditaties van Henri Nouwen
Lannoo - Henri Nouwen - 384 pagina's - hardcover

Dit boek met dagelijkse meditaties, samengesteld uit de spirituele nalatenschap van Henri Nouwen, helpt om een spirituele houding te vinden in vertrouwelijke relaties en pijnlijke confrontaties, in persoonlijk lijden en mededogen.
'Wij zijn geliefd', schreef Henri Nouwen. 'Iemand houdt van ons, heel diep, al lang voordat onze ouders, onderwijzers, echtgenoten, kinderen en vrienden van ons zijn gaan houden of ons pijn deden. Dat is de diepe waarheid van ons leven. Ik wil zo graag dat je die waarheid ook voor jezelf laat gelden.'
Dit boek is bedoeld...


€ 19.99Aantal  BOEK - Het Christus Mysterie

BOEK - Het Christus Mysterie
Halewijn - Richard Rohr - 272 p. - paperback

Hoe Gods tegenwoordigheid alles wat je ziet, hoopt en gelooft kan veranderen
Richard Rohr komt in het radicaal theologische boek "Het Christus mysterie' met een voor westerse christenen prikkelende stelling over de naam Jezus Christus. De betekenis van het woord Christus is niet (zoals velen denken) de achternaam of eretitel van Jezus, maar een aanduiding die veel universeler en verstrekkender is dan slechts horend bij de man uit Nazaret. Voor wie deze fundamentele waarheid ontdekt, wordt het christelijk geloof veel meer dan de belijdenis dat Jezus God is. Je leert zien dat God zijn hele schepping doordringt en overal om ons heen aanwezig is. Hij is te ontmoeten in iedereen die je tegenkomt.
De franciscaan Richard Rohr verbindt de kloosterspiritualiteit en mystiek met grote thema's. Eerder schreef hij "De goddelijke dans'.


€ 25.00Aantal  BOEK - Jezus Christus als gids

BOEK - Jezus Christus als gids
Berne Media/Carmelitana - Franz Jalics - 156 p. - paperback

Geestelijke begeleiding in het Evangelie
Jezus was een groot meester in het geestelijk begeleiden van mensen. Steeds opnieuw riep hij mensen op om op weg te gaan en stappen te zetten naar een nieuwere en meer verdiepte spirituele weg.
Franz Jalics onderscheidt vier stappen: de harmonie, de roeping, de stilte en het zijn. Daarbij laat hij zien hoe Jezus bij veranderingen op de spirituele weg steeds veel moeite doet om ook weer de nieuwe perspectieven te zien en uit te leggen. Zo iets nieuws, verrassends en uitdagends brachten die veranderingen.
In vier hoofdstukken worden de Bijbelteksten waarin we Jezus vooral als geestelijk begeleider zien optreden op een rij gezet. Daarbij geeft Jalics uitleg vanuit de achtergrond van deze teksten en helpt hij zowel geestelijk begeleiders als hen die door hen worden begeleid op weg vanuit een stevig houvast. Aan het eind wordt duidelijk welke voortgang er is geboekt op de geestelijke weg en op welke punten er nog verdere stappen kunnen worden gezet.
Franz Jalics ...


€ 16.90Aantal  KALENDER - Kalender getijdenboek 2020

KALENDER - Kalender getijdenboek 2020
LICAP€ 2.60Aantal  KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2020

KALENDER - Liturgische kalender Eucharistieviering 2020
ICLZ - Inclusief kalender voor het getijdenboek

Een kalender voor de week- en zondagvieringen, met aanduidingen van de lezingen, liederen, kleur van de dag en andere wetenswaardigheden.


€ 14.70Aantal  KALENDER - Liturgische volkskalender 2020

KALENDER - Liturgische volkskalender 2020En verkorte uitgave van de Liturgische kalender voor de gelovige zelf met aanduiding van de lezingen.


€ 2.60Aantal  BOEK - Het jaar van Matteüs

BOEK - Het jaar van Matteüs
Royal Jongbloed - Wim Timmer/Erwin Timmermans - 117 p. paperback

Dit boek volgt het verhaal van Jezus zoals dat is opgeschreven door Matteüs en sluit aan op het eerder verschenen ‘Het jaar van Lucas’. Per week is er, op de adem van het liturgisch jaar, een dubbel pagina met full colour beelden, korte meditaties en gebeden;
De woorden en beelden nodigen je uit om in gesprek te gaan met jezelf, met anderen en met God en brengen je dichter bij je eigen gedachten en gevoelens. De persoonlijke vragen roepen op tot verdere reflectie..
Het jaar van Matteüs is geschikt voor zowel individueel gebruik als handleiding voor catechese- en bijbelstudiegroepen.


€ 17.50Aantal  BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven

BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven
Averbode - Ignace Verhack - 121 p. - paperback

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Zijn gelovigen mensen die met hun gedachten in het verleden leven? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit ervan te laten zien? Hoe kunnen christenen in deze tijd de menselijke relevantie van hun geloof laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
In dit boek reflecteert filosoof Ignace Verhack over die vragen. Het besef van de ‘gegevenheid' van alle dingen vormt het uitgangspunt van zijn overtuiging.


€ 15.50Aantal  BOEK - Loven wil ik de Heer - een wandeling doorheen psalmen

BOEK - Loven wil ik de Heer - een wandeling doorheen psalmen
Halewijn - Br. René Stockman - 274 p. - paperback - psalmen 1 t/m 41

Is het nodig een gids te lezen voor je een stad bezoekt? Op zich niet, maar het helpt wel om zaken te zien waaraan je anders zou voorbij gaan.
Voor wie geregeld de psalmen bidt, wil dit boek zo’n gids zijn. Er wordt stilgestaan bij de eerste 41 psalmen. Je vindt er de nodige achtergrondinformatie over de context van elke psalm, het genre waartoe hij behoort. Telkens wordt er ook een band gelegd met deze tijd en wat elke psalm in ons dagelijkse leven kan betekenen.


€ 25.95Aantal  BOEK - Loven wil ik de Heer 2- wandeling doorheen de psalmen

BOEK - Loven wil ik de Heer 2- wandeling doorheen de psalmen
Halewijn - Br. René Stockman - 282 p. - paperback - psalmen 48-89

Broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, nodigt de lezer uit om op tocht te gaan doorheen de psalmen.
De achtergrond van elke psalm komt aan bod. Tegelijk legt hij de psalmwoorden ook op onze tijd. Woorden uit een ver verleden blijken hoogst actueel. Hoe verscheiden de gevoelens ook zijn die in de psalmen aan bod komen, ze worden allemaal voor God gebracht. Een wegwijzer om te bidden.


€ 25.95Aantal  BOEK - Noor, jij komt altijd terug

BOEK - Noor, jij komt altijd terug
Halewijn/Adveniat - Stefaan Borremans - 71 p. - paperback

Voorbij de dood van een pasgeboren baby
Noor werd geboren op 4 mei 2006 als derde dochtertje in het gezin van Stefaan en Heidi. Tijdens de bevalling kwam ze in een storm van verwikkelingen terecht. Uiteindelijk kon ze slechts acht dagen haar leven delen. In die korte tijd liet ze een onuitwisbare indruk na en veranderde het leven van het gezin voorgoed.
Als eerbetoon aan Noor en als oproep om ook aan deze vorm van verdriet de nodige erkenning te geven, schreef haar papa dit boek. Hij vertelt aan zijn overleden baby het verhaal van hun samenzijn en afscheid. Je leest er het leven van Noor in, het overleven tussen hoop en wanhoop en het zoekende en tastende rouwen en verder gaan in het leven, waarin Noor van betekenis blijft.
Stefaan Borremans ....


€ 14.50Aantal  BOEK - Geloven in een geseculariseerd klimaat

BOEK - Geloven in een geseculariseerd klimaat
Elementen voor dialoog - Halewijn - Marcel de Pauw msc - 244 p. - paperback

Marcel De Pauw is missionaris van het Heilig Hart, met ruime pastorale ervaring op verscheidene terreinen. Als lid van een missionaire congregatie voelde hij zich geroepen om dit boek te schrijven. Het is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar taal voor religieus geloof. Dat kunnen kerkelijke gelovigen zijn die willen dialogeren met onkerkelijke gelovigen, of ongelovige mensen die op zoek zijn naar religie, geloof en eventueel godsdienst. Ook zij moeten zich een taal eigen maken om hun zoektocht zinvol en doelgericht te houden.
Dit boek is een werkinstrument voor al wie stilstaat en nadenkt over geloof vandaag.


€ 24.50Aantal  KALENDER - 2020  een jaar met Toon

KALENDER - 2020 een jaar met Toon
Toon Hermans scheurkalender - nooit eerder gepubliceerde teksten

Ook deze vijfde editie van de Toon Hermans scheurkalender is een bloemlezing uit alle boeken die Toon heeft gemaakt. Maar er zit dit keer ook veel materiaal tussen dat pas de voorbije jaren uit zijn enorme archief is gelicht, en nooit eerder werd uitgegeven. Voor elke dag een grappige tekening, een inspirerend vers of een woord van troost.
Toon Hermans was de grootste theaterpersoonlijkheid die Nederland en Vlaanderen ooit hebben gekend, én een van de meest gelezen dichters. In 2016 vierden we zijn 100ste geboortedag. In 2020 zal Toon 20 jaar overleden zijn.


€ 14.99Aantal  BOEK - Parels van verhalen - verhalen om bij stil te staan

BOEK - Parels van verhalen - verhalen om bij stil te staan
Averbode - Chantal Leterme - 213 p. - paperback

Verhalen ...
ontspannen of boeien ... ontwapenen of zijn ernstig, maar telkens opnieuw zeggen ze beeldend - over de hele wereld - wat mensen belangrijk vinden en toch moeilijk onder woorden kunnen brengen.
In deze bundel verzamelde Chantal Leterme verhalen uit verschillende tradities van de hele wereld.


€ 18.50Aantal  01. Biddend afscheid nemen... op gezegende leeftijd

01. Biddend afscheid nemen... op gezegende leeftijd
Afscheid van een persoon op gezegende leeftijd

In de reeks ‘Biddend afscheid nemen …’ verschenen tien nummers, waarvan 'Afscheid van een persoon op gezegende leeftijd' het eerste boekje uitmaakt.
Elk boekje geeft tips en suggesties voor afscheidsvieringen. In de christelijke uitvaartliturgie verschuift het accent meer en meer van een eucharistievering naar een gebedsdienst. Zo’n dienst komt in grote lijnen overeen met de woorddienst van een eucharistieviering met ruimte voor gebeden, teksten, liederen, symbolen … en afscheidsrituelen die traditioneel tot de uitvaartliturgie behoren en waarmee de mensen vertrouwd zijn. Van een geliefde of vriend afscheid nemen doen we liefst zo persoonlijk mogelijk, maar de omstandigheden kunnen hemelsbreed verschillen.


€ 8.00Aantal  02, Biddend afscheid nemen... bij plots overlijden

02, Biddend afscheid nemen... bij plots overlijden
Afscheid bij plots overlijden

In de reeks ‘Biddend afscheid nemen …’ verschenen tien nummers, waarvan ''Afscheid bij een plots overlijden' het tweede boekje uitmaakt.
Elk boekje geeft tips en suggesties voor afscheidsvieringen. In de christelijke uitvaartliturgie verschuift het accent meer en meer van een eucharistievering naar een gebedsdienst. Zo’n dienst komt in grote lijnen overeen met de woorddienst van een eucharistieviering met ruimte voor gebeden, teksten, liederen, symbolen … en afscheidsrituelen die traditioneel tot de uitvaartliturgie behoren en waarmee de mensen vertrouwd zijn. Van een geliefde of vriend afscheid nemen doen we liefst zo persoonlijk mogelijk, maar de omstandigheden kunnen hemelsbreed verschillen.€ 9.00Aantal  
1 2 Volgende