Winkelwagen

ONZEVADER


BOEK - Als je bidt, zeg dan Onze Vader

BOEK - Als je bidt, zeg dan Onze Vader
Adveniat/Halewijn - Paus Franciscus - 134 p.- paperback

Op de manier waarop de paus eerder het Weesgegroet besprak, geeft hij nu zijn visie op het Onzevader. Hij antwoordt ook in dit boekje op de vragen van priester Marco Pozza. Vers per vers geeft hij zo zijn interpretatie van de tekst, die hij verbindt met persoonlijke anekdotes uit zijn leven. Ook deze tekst wordt afgesloten met een verhaal uit de gevangenis.


€ 14.95Aantal  BOEK - Het onze Vader

BOEK - Het onze Vader
Berne Media - Joop Smit - 64 p. - paperback

De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan.
De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?
Dr. Joop Smit osa (...).


€ 9.90Aantal  BOEK - Het Onzevader opnieuw uitgelegd

BOEK - Het Onzevader opnieuw uitgelegd
Gerard Lohfink - 2016 - 86 p.

De vertaling van een boeiend en inhoudelijk rijk commentaar bij het Onzevader, van de Duitse exegeet Gerhard Lohfink. Achteraan vind je suggesties en verwerkingsvragen om met de inhoud van dit boekje in een leesgroep aan de slag te gaan.
Verschijnt in september. Nu bestellen.


€ 15.50Aantal  BOEK - In hemelsnaam

BOEK - In hemelsnaam
Rochus Zuurmond - Skandalon - over vertaling en betekenis Onzevader

Het Onzevader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende beweegredenen uit. Hij toont haarscherp de sterke en zwakke punten aan vanonder meer de Nieuwe Bijbelvertaling, het oecumenisch Onze Vader, Engelse en Duitse vertalingen, maar ook van vertalingen uit de oudheid.
Zuurmond dringt aan op vertaalprecisie en zorgvuldigheid. In hemelsnaam, want onvoldoende oog voor context en literaire vorm doet de brontekst geweld aan en zijn betekenis verbleken.
‘In Hemelsnaam’ is een must voor ieder die meer wil weten over de betekenis van de oorspronkelijke tekst van het Onzevader en zijn vertaalachtergronden.

Prof. Dr. Rochus Zuurmond is emeritus hoogleraar Bijbelse theologie aan de universiteit van Amsterdam. Internationaal is hij vooral bekend om zijn baanbrekend onderzoek naar de betekenis van antieke vertalingen voor de interpretatie van het Nieuwe Testament.


€ 9.95Aantal  BROCHURE - Hernieuwde kennismaking met het Onzevader

BROCHURE - Hernieuwde kennismaking met het Onzevader
ICC-ICLZ - Halewijn - 2016 - 24 p.

Een beknopte brochure, met een eenvoudige catechese over de betekenis van het Onzevader, op basis van het boek van Gerhard Lohfink ‘Het Onzevader opnieuw uitgelegd’. Deze tekst kan dienst doen voor al wie anderen wil laten kennismaken met de betekenis van de verschillende beden van het Onzevader.
Verschijnt in september. Nu bestellen.


€ 3.95Aantal  DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn

DVD - Het Onze Vader - Je hoeft niet meer alleen te zijn
10 kortfilmen v 9' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Je hoeft niet meer alleen te zijn
overdenkingen voor zieken of ouderen – deel 2

‘HET ONZE VADER’ is het vervolg op de eerder verschenen dvd PSALM 23. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator en zijn de opnamen gemaakt in Israël, op locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van Jezus. Het Onze Vader is veel meer dan alleen een gebed, het is een manier van leven. Curtis benadrukt hoe bijzonder het is dat God onze Vader wil zijn en wij als Zijn kinderen met alles bij Hem terecht kunnen. De subtitel van de serie luidt niet voor niets: Je hoeft niet meer alleen te zijn. De dvd telt tien hoofdstukken van elk acht minuten en ieder hoofdstuk brengt je dichter bij de kern van dit zo bekende gebed. De hoofdstukken zijn bijzonder compleet en laten stuk voor stuk zien hoe God als een echte Vader voor ons zorgt en ons geeft wat we nodig hebben, hoe onze situatie ook is.

En de presentator heeft recht van spreken. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Hij verwerkt zijn ervaringen met deze ziekte in de dvd, waardoor de inspirerende studies voor mensen die met dezelfde ziekte te kampen hebben, een extra dimensie hebben.

HET ONZE VADER is geschikt voor zowel persoonlijk als groepsgebruik. De hoofdstukselectie maakt het navigeren langs de diverse videofragmenten bijzonder makkelijk. Verder is er een (gratis) studiegids beschikbaar.


€ 9.99Aantal  KATERN/CD - nieuwe ONZEVADER

KATERN/CD - nieuwe ONZEVADER
catechesehuis

Op de tekst van het nieuwe Onzevader is, na Peter Pieters, door Jan Frans Lindemans een tweede muzikale versie gecomponeerd. Nieuwe, eenvoudige muziek, die vlot zingbaar is en makkelijk kan aangeleerd worden. Dit wondermooie gebed verdient immers een frisse en spirituele melodie.
De ingezongen cd bevat ook de partituren voor orgelbegeleiding en zang.


€ 5.00Aantal