Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

SPIRITUALITEIT/GEBEDEN/BEZINNING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VolgendeBOEK - Donkere dagen vragen

BOEK - Donkere dagen vragen
Advent in ander licht - Gebonden - 96 p.

Het boek bevat prikkelende vragen met inspirerende antwoorden voor de donkere dagen. Het materiaal is geschikt voor individueel gebruik en voor groepen.
‘Wat betekent het voor mij persoonlijk dat Jezus mens geworden is?’ ‘Waarom wachten we ieder jaar op een kindje dat allang geboren is?’ ‘Hoe richt ik me op het Licht in donkere dagen?’ Het boek reikt je vragen aan om een periode apart te zetten zodat advent in een ander licht komt te staan.
Iedere week staat een andere hoofdvraag centraal: ‘Waarom werd God mens?’, ‘Waar wacht ik op?’ ‘Waar is Jezus in mijn donkere dagen?’ en ‘Wat kan ik leren van de hoofdrolspelers in de stal?’ Ze willen de lezer inspireren en uitdagen in het dagelijks leven. Iedere doordeweekse dag bestaat uit een vraag en antwoord.
Daarna staan er bijvoorbeeld vragen om over na te denken (of te bespreken), gebedsideeën, liederen en leessuggesties. De zondagen bestaan uit creatieve experimenten ter voorbereiding op de leesstof van de komende week.
Materiaal downloaden
Bij het boek is een e-book te downloaden met o.a. extra opdrachten en suggesties voor gespreksleiders(sters).


€ 13.50Aantal  BOEK - Kostbaar in mijn ogen

BOEK - Kostbaar in mijn ogen
Ignatiaanse Adventsretraite - N. Sintobin sj, Tj. Jansen sj en B. Van Emmerik sj

Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Voor elke dag van de advent wordt een korte Bijbeltekst aangeboden, telkens met enkele suggesties om de tekst biddend op het eigen leven te leggen. Elke week heeft een eigen thema dat wordt toegelicht in een korte geloofsimpuls. Per week worden ook twee citaten aangeboden die het thema verder openleggen. Ten slotte biedt de auteur gebedstips aan die de retraitant helpen zijn gebedstechniek verder te verfijnen.
De teksten van Kostbaar in mijn ogen werden geschreven door Tjeerd Jansen s.j., Nikolaas Sintobin s.j. en Bart van Emmerik s.j.

(...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Vrouwen rond de kribbe

BOEK - Vrouwen rond de kribbe
48 pag. - hardcover - 174x127x13 mm - een dagboek voor de Advent voor vrouwen

Een dagboek voor de Advent voor vrouwen!

Bewust toeleven naar kerst is voor veel vrouwen een opgave in het drukke bestaan van elke dag. Annemarie van Heijningen kan erover meepraten. Toch is het haar gelukt om juist in die periode tijd te maken voor het schrijven van 24 overdenkingen. 'Wat heb ik ervan genoten! Het was zo bijzonder om je eigen stille tijd direct om te zetten in woorden op papier.' Mariska Vos heeft de 'thema's' van de vrouwen rond de kribbe in beelden weten te pakken. Hierdoor wordt de lezer nog meer bepaald bij de Bijbelse beeldspraak. Het resultaat: een sfeervol handzaam dagboek waarin 6 Bijbelse vrouwen centraal staan.
Mooie hanger De uitgave valt extra op vanwege de mooie hanger die op het boek is geseald. Dit hart van kraaltjes is gemaakt door de vrouwen uit de naaldwerkgroep in Namibië. Een project van het René Kids Centre. Opnieuw is deze organisatie verbonden aan FEM! en krijgt zij een deel van de opbrengst van dit boek.


€ 9.95Aantal  BOEK - Affectus, spirituele kracht van vriendschap en liefde

BOEK - Affectus, spirituele kracht van vriendschap en liefde
Damon - Aelred van Rievaulx - 231 p. - hardcover

De Cisterciënzer auteurs van de twaalfde eeuw gaven nauwkeurig aan waarnaar onze liefde kan uitgaan: naar onszelf, naar de naaste en naar God. Ze klasseerden alle verlangens en deugden nauwkeurig in overeenkomstige categoriën. Ze waren ook onuitputtelijk in het spreken over praktijken van ascese en devotie. Maar over het functioneren zelf van het liefdesproces bleven ze opmerkelijk zwijgzaam. Eén auteur doorbrak deze terughoudendheid: Aelred van Rievaulx.
Uit de drie vertaalde geschriften blijkt de betekenis van Aelred van Rievaulx voor zijn tijd, en voor de onze, (...)


€ 29.90Aantal  BOEK - Het leven omarmen - Agnes Pas

BOEK - Het leven omarmen - Agnes Pas
Een jaar in dagen, mijn spiritueel testament - Yunus publishing - 593 p. - paperback - OP BESTELLING

In het jaar 2020 gaf Agnes Pas zichzelf de opdracht om elke dag een reflectie te schrijven. Het geheel werd een ode aan het leven ondanks de onverwachte pandemie. Het feit dat ze al langer in een soort lockdown vertoeft omwille van mantelzorg, was een stimulans om op deze manier het leven van elke dag te verdiepen en te verrijken.
De beperking van de mantelzorg en daar bovenop de vrijheidsberoving door de pandemie, brachten haar door het schrijven voorbij de 'volhouden strategie' tot diepe vreugde en nieuwe energie. Eind december stelde ze vast dat ze een spirituele biografie bijeen had gesprokkeld ...
Agnes Pas ...


€ 19.95Aantal  BOEK - De weg van het hart

BOEK - De weg van het hart
Halewijn/Adveniat - Charles Wright - 268 p. - paperback

geestelijk testament André Louf (1929-2010)
Deze biografie over een van de bekendste Westerse monniken van de 20ste eeuw, André Louf, bezondigt zich niet aan misplaatste vroomheid, maar geeft een inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. Even aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele mensen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de dialoog met God maakte voor deze trappist duidelijk de kern uit van zijn leven.


€ 28.95Aantal  BOEK - Antoine Bodart - Een portret

BOEK - Antoine Bodart - Een portret
KoK - Niels Fahner - 158 p. - paperback

Nels Fahner schreef een boeiend portret over Antoine Bodar, de bekendste priester van Nederland. Geliefd en verguisd en altijd bereid om waar hij het nodig acht (desnoods) een impopulair standpunt in te nemen en de dialoog aan te gaan met iedereen.
In dit boek blikt hij voor het eerst terug op belangrijke episodes in zijn leven. Wat dreef hem om alles op te geven voor een leven als priester? Welk verlangen houdt hem op de been, ook als het tegenloopt. Hoe ziet zijn dagelijks leven er uit, bij wie voelt hij zich thuis. We waarom blijft hij de kerk trouw in een tijd van crisis en schandalen.
Antoine Bodar ...


€ 17.99Aantal  BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd

BOEK - Als een arend herleeft mijn jeugd
Halewijn - Gabriël Quicke - 153 p. - paperback

Over jong worden in Christus
Augustinus haalt steeds weer het psalmvers ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ (Psalm 103, 5) aan. Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer terug aan zijn voedsel. Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.
Gabriel Quicke (...)


€ 18.95Aantal  BOEK - Belijdenissen - Aurelius Augustinus

BOEK - Belijdenissen - Aurelius Augustinus
Damon - Aurelius Augustinus - hardback

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.
In deze meest recente Nederlandse vertaling ...


€ 24.90Aantal  BOEK - Eert in elkander God

BOEK - Eert in elkander God
Augustinus - Woorden voor elke dag van het jaar - Berne Media - 224 p. - hadback - Geschenkboekje

Augustinus – Woorden voor elke dag van het jaar
Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus.
In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.
Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring - hij is heel openhartig - neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.
Augustinus van Hippo (354 - 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.


€ 14.90Aantal  BOEK - Zorg voor de ziel

BOEK - Zorg voor de ziel
Halewijn - Gabriël Quicke - 169 p. - paperback

Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.
De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales.
Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden.
Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht.
Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.
Gabriel Quicke ...


€ 19.95Aantal  ZAKBOEKJE - Rust in U - gebeden van Augustinus

ZAKBOEKJE - Rust in U - gebeden van Augustinus
De Banier - dr. M.A. van Willigen - citaten van Austinus - hardcover- 59x87x42 mm

Dit boekje bevat citaten en gebeden van Augustinus uit onder meer de Alleengesprekken en het slotgebed uit De Trinitate. Dit kleine boekje wil iets weergeven van de rust die Augustinus vond in God. Vroeger werd over een dergelijke rust wel gezegd: ‘eenzaam en met God gemeenzaam’
Het nodigt uit tot een onverwacht bezinningsmoment doorheen de dag.
Een geschenkboekje voor verjaardag, vormsel, eindejaarsgeschenkje, (zieken)bezoek, enz. Alle gelegenheden zijn goed. Klein… maar fijn.


€ 5.95Aantal  BOEK - De Johannes-Passion

BOEK - De Johannes-Passion
Complete luistergids - Meulenhoff - 190 p. - hardback

Waarom Bachs kleine passie minstens zo mooi is als de Matthäus
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion laten de auteurs ons nu ook beter luisteren naar Bachs Johannes-Passion
Met medewerking van o.a. Pierre Audi, Christoph Prégardien, Robert Holl, Nathalie Stutzmann, Antoine Bodar en Jaap van Zweden
De laatste jaren is de Johannes bezig aan een opmars. Terecht, want deze passie is net zo fenomenaal als de Matthäus. Met zijn Johannes-Passion verrichtte Bach baanbrekend werk: niet eerder was er een passie geschreven van zo’n omvang en met zo’n dramatiek. De nadruk in de Johannes-Passion ligt op Jezus als verlosser van de mensheid en minder, zoals in de Matthäus-Passion, op het menselijke lijden van Jezus.
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion (...)


€ 19.99Aantal  BOEK - De Matthäus-Passion

BOEK - De Matthäus-Passion
Comoplete luistergids - Meulenhoff - Mischa Spel & Floris Don - 239 p. hardback

Wat Bachs meesterwerk je vertelt, als je weet waar je op moet letten
Geen enkel ander land ter wereld is zo dol op één muziekstuk als Nederland op Bachs Matthäus Passion. Elk jaar wonen tienduizenden Nederlanders in de weken voor ­Pasen een van de ruim 500 uitvoeringen van Bachs muziek bij.
Waarom houden zoveel mensen - ook luisteraars die verder nauwelijks klassieke concerten bezoeken - zo intens van de Matthäus? Wat hebben Bachs noten te vertellen, als je eenmaal weet waarnaar je moet luisteren? Met die vraag als uitgangspunt trokken de samenstellers langs de beroemdste barokdirigenten, zangers en schrijvers om hen te vragen naar de sleutels tot Bachs passie. Wat is hun lievelingsmoment, en waarom raakt hen dat zo?
Samen met de inleidende hoofdstukken over Bachs wereld, de tekst en de Nederlandse Bachtraditie krijgt de lezer een veelomvattend beeld van de zeggingskracht van Bachs muziek. Na het lezen van De Matthäus Passion zal de lezer Bachs passiemuziek beter begrijpen en nog mooier vinden!


€ 19.99Aantal  BOEK - Als een verterend vuur

BOEK - Als een verterend vuur
Woorden v/e monnik over de Barmhartigheid - Dom Samuel - Betsaida - 271 p.

Ik ga hete hangijzers bespreken, (...)
In dit boek komen verschillende thema’s aan bod: de roeping van de mens om God te ontmoeten, de morele crisis in de huidige samenleving en in de Kerk, de slogan van de ‘nultolerantie’, de gaven van het priesterschap en van het godgewijde leven, het innerlijke leven en het geestelijke vaderschap. De rode draad van dit betoog zijn de thema’s van barmhartigheid, mededogen en wederzijdse vergeving.
Dom Samuel Lauras (...)


€ 13.75Aantal  BOEK - Brug van Barmhartigheid

BOEK - Brug van Barmhartigheid
Halewijn - Gabriël Quicke

Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God uit te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van Paus Franciscus die het Jubeljaar van de Barmhartigheid afkondigde. In dit boek brengt priester Gaby Quicke de grote kerkleraar Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.


€ 17.95Aantal  BOEK - De Barmhartige Samaritaan

BOEK - De Barmhartige Samaritaan
Carmelitana - Hoe ik zorg draag voor het gekwetste kind in mij

Wie kent niet die krachtdadige oproep: ‘Bemin je naaste als jezelf’? Maar veel mensen vergeten dat laatste: ‘als jezelf’. Als ik niet van mezelf hou, als ik mezelf niet bekwaam acht om lief te hebben en bemind te worden, hoe kan ik dan een ander, een naaste liefhebben?
Wat, als die naaste nu eens ikzelf zou zijn…? Ik loop zo dikwijls aan mijzelf voorbij. Diep in mij is er nochtans een ‘gekwetst kind’ dat aandacht vraagt, dat mij kwetsbaar en broos maakt en dat ik verdring door een valse ‘ik’.
Aan de hand van de bekende parabel van de barmhartige samaritaan (uit het Lukasevangelie) toont de auteur hoe wij, stap na stap, op die weg van de innerlijke heling ons ware ‘ik’ ontdekken. (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Beatrijs van Nazareth

BOEK - Beatrijs van Nazareth
Halewijn - Klaas Blijlevens - 175 p. - hardback - voorwoord Jozef De Kesel

In onze tijd leeft er een diep verlangen naar waarachtig geloven. Velen zijn op zoek naar getuigenissen waaruit blijkt hoe God zich laat ervaren.
In onze eigen Nederlandse taal van acht eeuwen geleden schreef Beatrijs van Nazareth (1200-1268), eerste priorin van het klooster van O.-L.-Vrouw van Nazareth aan de Nete in Lier, een klein maar wonderlijk traktaat over hoe ze door God geraakt werd: ‘Over zeven belevingswijzen van de heilige minne’. Zij laat God ten volle God zijn, omdat ze heeft mogen ervaren hoezeer Hij haar liefheeft en begeert. Beatrijs hechtte geloof aan het verlangen in haar hart en ging de weg van de minne.
Dit boek bevat haar tekst in het Middelnederlands met een eigentijdse hertaling en een commentaar van kapucijn Klaas Blijlevens.
Klaas Blijlevens, (...)


€ 25.50Aantal  BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria

BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria
Bezinningsboekje voor de voet- of fiets-pelgrim

Bezinningsboekje voor de voet- of fietspelgrim
Brochure voor de begeleiders - € 2.00

Maria-bedevaarten in een fris kleedje!
Plan je in de meimaand een bedevaart te voet of met de fiets naar een grot, kapel of kerk waar Maria wordt vereerd? En zoek je daarbij naar materiaal voor een eigentijdse vormgeving van een bezinnend aanbod voor onderweg?
Dan kan deze uitgave u zeker helpen!

Na enkele tips en teksten om op een goede wijze te vertrekken, voorziet de uitgave voor onderweg drie haltes met een bezinnende impuls. Iedere halte is volgens eenzelfde stramien opgebouwd: enkele verzen uit het evangelie, een duiding en een gebed.
Dan volgt telkens een impuls voor onderweg met de uitnodiging om een kwartier in stilte te stappen. Daarna kan wie wil, iets delen met een tochtgenoot.
Het boekje besluit met enkele gedachten rond de aankomst in het Maria-oord (geen eindpunt, maar ‘keerpunt’ en nog enkele aanzetten om ook de terugweg zinvol te beleven.

Zowel het bezinningsboekje als de brochure voor de begeleiders zijn apart te vinden in de webwinkel.


€ 1.00Aantal  BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria

BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria
Brochure voor de begeleider

Brochure voor de begeleiders
Bezinningsboekje voor de voet- of fietspelgrim - € 1.00

Maria-bedevaarten in een fris kleedje!
Plan je in de meimaand een bedevaart te voet of met de fiets naar een grot, kapel of kerk waar Maria wordt vereerd? En zoek je daarbij naar materiaal voor een eigentijdse vormgeving van een bezinnend aanbod voor onderweg?
Dan kan deze uitgave u zeker helpen!

Na enkele tips en teksten om op een goede wijze te vertrekken, voorziet de uitgave voor onderweg drie haltes met een bezinnende impuls. Iedere halte is volgens eenzelfde stramien opgebouwd: enkele verzen uit het evangelie, een duiding en een gebed.
Dan volgt telkens een impuls voor onderweg met de uitnodiging om een kwartier in stilte te stappen. Daarna kan wie wil, iets delen met een tochtgenoot.
Het boekje besluit met enkele gedachten rond de aankomst in het Maria-oord (geen eindpunt, maar ‘keerpunt’ en nog enkele aanzetten om ook de terugweg zinvol te beleven.

Zowel het bezinningsboekje als de brochure voor de begeleiders zijn apart te vinden in de webwinkel.


€ 2.00Aantal  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende