Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

TAIZE






BOEK - Zuster Minke van Grandchamp - Gesprekken

BOEK - Zuster Minke van Grandchamp - Gesprekken




KOK - Michel Kornuz

Zuster Minke van Grandchamp bevat gesprekken met haar over haar geestelijke levensweg in Grandchamp. 30 jaar lang was zij priorin in deze protestantse communiteit, gelegen bij Neuchâtel in Franssprekend Zwitserland. Grandchamp is de vrouwelijke pendant van Taizé. Samen met Pomeyrol en Taizé herontdekte Grandchamp het monastiek geïnspireerde leven binnen het Franssprekende protestantisme.


€ 15.99



Aantal  



BOEK - Adem in ons - Taizé liederenboek

BOEK - Adem in ons - Taizé liederenboek




KoK/Ateliers et Presses de Taizé - paperback

"Adem in ons' is een herziene en aanzienlijk uitgebreide bundel Taizéliederen.
In 2008 verscheen een bundel met Nederlandse vertalingen en solo's bij 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Samen met de broeders van Taizé heeft Gert Landman enkele tot dusver onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst, enkele nieuwe Nederlandse solo's toegevoegd en veel bestaande vertalingen en solo's herzien. Ook de 23 nieuwe liederen die sinds 2008 in Taizé zijn ontstaan, zijn in deze bundel opgenomen, voor het merendeel met een Nederlandse vertaling.


€ 19.99



Aantal  



BOEK - Broeder Roger van Taize - Een leven in vertrouwen

BOEK - Broeder Roger van Taize - Een leven in vertrouwen




Nederlands - 125 pagina's -auteur: C. Feldmann

Broeder Roger is voor miljoenen mensen van diverse geloofsovertuigingen een groot spiritueel leider. Hij stichtte in Taize en gemeenschap waar jaarlijks honderdduizenden jongeren uit alle werelddelen samenkomen om zich te laten inspireren tot het bevorderen van vrede, verzoening en vertrouwen. Broeder Roger werd op 16 augustus 2005 tijdens het avondgebed doodgestoken. Deze biografie is geschreven vlak na zijn overlijden. In kort bestek wordt een schets gegeven van zijn leven, zijn charismatische persoonlijkheid, de ontwikkeling van de leefgemeenschap Taiz n zijn ontmoetingen wereldwijd. Het boek besluit met inspirerende teksten van broeder Roger zelf. Kortom: een perfecte kennismaking met een spiritueel leider.
Een eenvoudig mens met wereldwijde invloed.


€ 14.95



Aantal  



BOEK - De bronnen van Taize

BOEK - De bronnen van Taize




Broeder Roger van Taize

Wie de roepstem van het geloof heeft gehoord, kent ook de ontmoediging en de twijfels. Toch, zo schrijft Broeder Roger, de stichter van Taize, is het altijd weer mogelijk om terug te keren naar de bronnen van het geloof. Heel persoonlijk en direct spoort hij zijn lezers aan die vernieuwende bronnen te blijven zoeken.
Verder schrijft hij over het gemeenschapsleven van Taize. Wat is het wezenlijke, de kern van de communiteit? Wat is er voor nodig om het gemeenschappelijke leven mogelijk te maken? Wat houdt het in voor de broeders?
Broeder Roger spreekt rechtstreeks tot het hart van de lezer. Hij waakt er voor ook maar één woord te schrijven dat hij zelf niet eerst heeft geprobeerd te doorleven.


€ 14.90



Aantal  



BOEK - Frère Roger van Taize - Voorvoeld geluk

BOEK - Frère Roger van Taize - Voorvoeld geluk




Nederlands - 118 pagina's - auteur Frère Roger

Meer dan dertig overwegingen waarin frère Roger vlak voor zijn dood terugblikt. In 1940 kwam hij in Taizé aan. Daarna ontwikkelde zich een bloeiende leefgemeenschap, die veel bezoekers aantrekt, ook jongeren.
Frère Roger bood sinds 1940 in zijn klooster in het kleine Franse dorp Taize joden een onderduikadres. Tegelijkertijd verzamelde zich rondom hem een aantal mannen uit verschillende religieuze stromingen. Het was het begin van een internationale, oecumenische gemeenschap, die leeft in hoop en vertrouwen.
In 36 korte reflecties staat broeder Roger onder andere stil bij ontmoetingen met Moeder Teresa en paus Johannes Paulus II.

In 2005 werd Roger tijdens een dienst vermoord door een psychisch verwarde vrouw. Vlak voor zijn dood verscheen dit boek, het laatste van zijn hand.
(...).


€ 11.90



Aantal  



BOEK - Songs from Taize

BOEK - Songs from Taize




guitarbegeleiding voor de liederen

In dit boek staan instrumentale begeleidingen voor 87 liederen uit Taize. Ze zijn geschreven ter ondersteuning van een gezongen gebed.
Het is bedoeld voor zowel beginnende als gevorderde gitaarspelers. Voor elk lied vindt men een eenvoudige begeleiding en meer ingewikkelde variaties. De akkoorden worden aangegeven met letters en klassieke muzieknotatie.
Voor de eenvoudigste begeleidingen wordt de tabulatuur met vingerzetting aangegeven. In de toelichting van de inleiding vindt men allerlei suggesties die bij de begeleiding van pas kunnen komen, en ook hoe men gebruik kan maken van een keyboard.


€ 35.00



Aantal  



BOEK - Vertrouwen groeit in stilte

BOEK - Vertrouwen groeit in stilte




Bijbelse Meditaties - reflectie - gebed - zang

Taizé is bekend om de manier waarop de broeders de Bijbel openen, op een frisse en duidelijke manier. In dit boek vind je zestig Bijbelse meditaties, geschreven door de broeders van de Taize-gemeenschap. Ze volgen een route van persoonlijke groei langs levensthema's als vergeving, innerlijke genezing, hoop, inzicht en liefde.
Gods liefde is oneindig en onvoorwaardelijk, (...)
Elk bijbelfragment in dit boek gaat vergezeld van een gebed, geschreven door de stichter van de gemeenschap, broeder Roger Schütz. Een Taizé-lied, compleet met muziek, geeft een extra dimensie aan de meditaties.
In dit boek vind je zestig Bijbelse meditaties, geschreven door de broeders van de Taize-gemeenschap. Ze volgen een route van persoonlijke groei (...)


€ 15.50



Aantal