Winkelwagen

VASTEN, PAAS- EN PINKSTERTIJD KRUISWEGEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VolgendeBOEK - Zijn leven gegeven

BOEK - Zijn leven gegeven
Diominicaanse preken - Veertigdagentijd en Pasen - Berne Media - 234 p. - paperback

Pasen is het grootste van de christelijke feesten.
Voor de voorbereiding op Pasen zijn de Veertigdagentijd en met name de Goede Week van grote betekenis. Het voorjaar krijgt zo een heel eigen kleur en diepte.
Vanouds zoeken christenen in deze periode naar extra verstilling en versobering van levensstijl, met het oog op de vernieuwing van het geloof.
Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. In dit boek staan preken voor de 40-dagentijd (met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de Goede Week en Pasen.
'Zijn leven gegeven' is een handreiking voor ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen


€ 17.90Aantal  P SK Maaltijd delen-Jesus shares a meal 44/68

P SK Maaltijd delen-Jesus shares a meal    44/68
48/68 - gelamineerd

Een poster van 'Het Laatste Avondmaal' voor kinderen en jongeren.


€ 13.20Aantal  P MS Doodstrijd - agonised pleading 42/59.5

P MS Doodstrijd - agonised pleading    42/59.5
Mary Stephen

Een poster bruikbaar voor de Goede Week€ 13.20Aantal  P MS In Gethsemani - prayer at Gethsemane 42/59.5

P MS In Gethsemani - prayer at Gethsemane    42/59.5
Mary Stephen

Het gebed van Jezus in Gethsemani. Een poster die tot haar recht komt in de Goede Week


€ 13.20Aantal  P MS Lichtend Kruis - Transformed into Light 42/59.5

P MS Lichtend Kruis - Transformed into Light    42/59.5
Mary Stephen

Een Poster voor Goede Vrijdag. Jezus heeft reeds een arm van het kruis. Hij is al veranderd in het licht van de Verrijzenis.

Dubbele kaarten te verkrijgen aan 2,75 euro het stuk.


€ 13.20Aantal  P MS Levend Water - Living Water 42/59.5

P MS Levend Water - Living Water    42/59.5
Mary Stephen

De Paaskaars en het Levend Water dat de verrijzenis aankondigt aan de wereld!
Het kan ook gebruikt worden in een doopselviering.

Dubbele kaarten te verkrijgen aan 2,75 euro het stuk


€ 13.20Aantal  P MS Brood en wijn - Bread and Wine 42/59.5

P MS Brood en wijn - Bread and Wine    42/59.5
Mary Stephen

Een mooie poster voor Witte Donderdag, Eucharistie, eerste communie, Vormsel...

Dubbele kaarten: 2,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P MS uitstorting van de geest - Pouring of the Spirit 42/59.5

P MS uitstorting van de geest - Pouring of the Spirit    42/59.5
Mary Stephen

Pinkstertijd - Vormsel - wijdingen

Dubbele kaarten: 2,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P SK Overgave 44/68

P SK Overgave    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus voor Pilatus

Drie figuren, drie werelden. De priester met de wet, Pilatus die zijn handen wast, en de gehoorzame dienaar.

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Omhelzing 44/68

P SK Omhelzing    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus neemt het kruis op zich

Het naakte hout wordt zachtjes omhelsd... op de achtergrond een rij stroppen, getuige van generaties onschuldige slachtoffers...

gelamineerd-kleurvast

Van deze poster zijn ook postkaarten verkrijgbaar:
Enkele postkaarten 0,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P SK Hoeksteen 44/68

P SK Hoeksteen    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus valt onder het Kruis

Jij, de hoeksteen, de steunpilaar van de wereld, jij draagt ons allen

gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Zonder woorden-No Words 44/68

P SK Zonder woorden-No Words    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder

Twee levens verenigd in eenzelfde lot... Het scharlaken van de koning en het groene rouwkleed...

gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Ware gelaat-True icon 44/68

P SK Ware gelaat-True icon    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Veronica droogt het gelaat van Jezus

Waar zien we het ware gelaat van Christus vandaag? In elke liefdevolle geste die de pijn van anderen niet uit de weg gaat.

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Samen met ons 44/68

P SK Samen met ons    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Tussen de volkeren die elk hun eigen last dragen, schijnt iemand de weg te weten. Hij gaat hen voor.

Gelamineerd - kleurvast

Van deze poster zijn ook postkaarten verkrijgbaar:
Enkele postkaarten 0,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P SK Amen 44/68

P SK Amen    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

Als een muis in de val, onder het gewicht van de ganse wereld. Uiterste eenzaamheid.

Gelamineerd - kleurvast

Van deze poster zijn ook postkaarten verkrijgbaar:
Enkele postkaarten 0,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P SK Voor wie? 44/68

P SK Voor wie?    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - De kleren van Jezus worden verdeeld

Drie kerkleiders menen het laken naar zich toe te kunnen halen... het vierde deel, bebloed als een vlag, een zwarte figuur neemt het op...

Gelamineerd - kleurvast

Van deze poster zijn ook postkaarten verkrijgbaar:
Enkele postkaarten 0,75 euro/stuk


€ 13.20Aantal  P SK Van aangezicht tot aangezicht 44/68

P SK Van aangezicht tot aangezicht    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus wordt aan het kruis genageld.

Vastgenageld is het moment om de waarheid over onszelf in het gezicht te zien.

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Holocaust 44/68

P SK Holocaust    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus sterft aan het kruis

Het lichaam van Christus, dat de pijn van de wereld op zich nam. Een beeld zoals zovele andere?

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK Cocon 44/68

P SK Cocon    44/68
S. Köder

Kruisweg van Köder - Jezus wordt in het graf gelegd.

Doorzichtig, als een kiemend zaad, als een embryo in de baarmoeder. Licht breekt door...

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  P SK In volheid 44/68

P SK In volheid    44/68
S. Köder

Verrijzenisposter - Jezus verschijnt aan de oevers van het meer

Het licht van de nieuwe morgen. Petrus herkent de Heer. De kracht van de verrezen Heer werkt waar we dagelijks bezig zijn.

Gelamineerd - kleurvast


€ 13.20Aantal  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende