Winkelwagen

VASTEN, PAAS- EN PINKSTERTIJD KRUISWEGEN


Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VolgendeBOEK - Samen luisteren in de stilte

BOEK - Samen luisteren in de stilte
Royal Jongbloed - Jos Douma, Anselm Grün e.a. - 191 p. - paperback

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Diverse auteurs (...)


€ 16.99Aantal  BOEK - Uw naam, een lied in mij

BOEK - Uw naam, een lied in mij
liedboek - Averbode - Kris Gelaude/Arnout Malfliet

In haar tweede liedboek biedt Kris Gelaude opnieuw eenvoudig zingbare liederen aan. Arnout Malfliet zorgde voor de toonzetting op muziek. De liederen hebben hun thuis in Filosofenfontein in Heverlee bij Leuven waar de gemeenschap ze met vreugde onthaalde. De liederen zijn vlot zingbaar en daardoor ook haalbaar voor kerkgemeenschappen en koren. Het doel is dat iedereen kan meezingen.
Ook de bijgevoegde cd is een hulp om de liederen te leren kennen en om ze gemakkelijk aan te leren. De cd is tevens bruikbaar voor liturgische diensten zonder koor of zingende gemeenschap.


€ 19.95Aantal  BOEK - God is er al

BOEK - God is er al
Leren mediteren in de vasten - Laurence Freeman OSB - Halewijn

Zaken loslaten, daar denken we spontaan aan bij het woord vasten.
Laurence Freeman maakt ons duidelijk dat de veertigdagentijd ook de tijd is om nieuwe zaken te beginnen of die te verdiepen.
Hij heeft het over de praktijk van het mediteren. Als hulp hierbij reikt hij ons telkens een bezinning aan bij de lezing van de dag. Deze teksten zijn vaak verrassend. (...)
Laurence Freeman is een Engelse benedictijnermonnik. (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - God met ons

BOEK - God met ons
Berne Media - Rowan Williams - 109 p. - paperback

God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu.
Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment.
Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping.
Een prima boek voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het hart van het evangelie.
De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.
Rowan Williams (1950) (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Van Pasen naar Pinksteren

BOEK - Van Pasen naar Pinksteren
Lees-, denk-, ontdek- en doeboekje voor het hele gezin - 48 p. - paperback

Jezus is opgestaan! Wat nu?
In dit dagboekje ga je onderzoeken wat er gebeurde.
Wat is er bijvoorbeeld met Petrus gebeurd?
Welke taak gaf Jezus hem en de andere leerlingen?
Is dat ook een taak voor jou?
Je gaat drie weken op weg van Pasen naar Pinksteren en dan ga je drie weken verder met Petrus en Paulus om van alles te ontdekken over wat de Heilige Geest deed na het Pinksterfeest.
Een leuk lees-, denk-, ontdek-, en doeboekje voor het hele gezin. Sommige opdrachten zijn speciaal voor oudere kinderen en voor de jongere kinderen zijn er puzzeltjes en kleurplaatjes.
Van Pasen naar Pinksteren... en verder!


€ 3.95Aantal  BOEK - De steen is weg

BOEK - De steen is weg
Prentenbijbel

Maar wat is dat? De grote steen! De steen is er niet meer! Alleen de doeken zijn er nog. O nee. Waar is de Heer? Jezus wordt gevangen genomen. Hij heeft niets verkeerd gedaan, maar toch wordt hij gestraft. Jezus sterft en wordt in een graf gelegd. Maar dat is niet het eind!
De prachtige, gevoelige tekeningen van Marijke ten Cate worden ondersteund door gedichtjes van Corien Oranje die elke peuter en kleuter zullen aanspreken.


€ 7.95Aantal  BOEK - Het verhaal van pasen

BOEK - Het verhaal van pasen
Jongbloed - 23 p. - voor kinderen - met mooie tekeningen - paperback

Wie is Jezus? Wat gebeurde er op die eerste paasdag?
In dit verhaal kun je lezen over Jezus’ dood aan het kruis en het wonder van nieuw leven dat daarna komt.
Het bekende verhaal over Pasen wordt verteld, in een klein prentenboekje. Het verhaal begint met Palmpasen waarin Jezus de stad wordt binnengehaald op een ezel met palmtakken en eindigt met Zijn opstanding. Het verhaal is prettig van toon en de tekst is voor jonge kinderen in begrijpelijke zinnen gezet.
Om voor te lezen met wat uitleg, voor kinderen vanaf 4 jaar. Een prettig boekje om zelf te lezen voor 6 tot 8-jarigen.


€ 3.95Aantal  BOEK - Het wonder van Pasen

BOEK - Het wonder van Pasen
Buddy Books - Michel de Boer - Kinderen tot 12 jaar

20 figuren om een paaspanorama samen te stellen én het paasverhaal
Aan de binnenkant van de omslag staat het open graf afgebeeld. In het boek staan alle figuren. Gedrukt op stevig papier en eenvoudig uit te knippen. In het midden van het boek staat het paasverhaal, dat als een afzonderlijke katern kan bewaard worden.
Geschikt om tijdens de veertigdagentijd of met Pasen (op school, in de kerk of thuis) samen te knutselen en te lezen.


€ 4.99Aantal  BOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen

BOEK/DVD - De Zandtovenaar - Mijn Pasen
Prachtig geschenkboek met ingesloten DVD

Met het prachtige fullcolour cadeauboek Pasen met de Zandtovenaar kun je het paasverhaal op veel manieren beleven. De kunstige zandtekeningen van Gert van der Vijver gaan samen met bijbelteksten uit het paasverhaal.
Op de dvd is de zandtovenaar in actie te zien en bekende artiesten onder wie Charly Luske en Hind zorgen voor de muzikale omlijsting. Achter in het boek staat een interview met Van der Vijver.


€ 11.50Aantal  BROCHURE - Naar het hart van het geloof

BROCHURE - Naar het hart van het geloof
Christen worden vanuit de Paaswake - Licap - 23 p. - geniet

Vanuit het model van de paaswake werd gekozen voor een tekst die "naar het hart van het geloof gaat". Een mooie catechese doorheen de momenten van de paaswake: de lichtritus, de wake bij het Woord, de doop(-herinnering), en de eucharistieviering. De paastijd is uiteraard de tijd bij uitstek om te bezinnen. Uitnodigend geloven met een ontvankelijk en open hart hoort immers bij groeien in geloof.


€ 3.50Aantal  BROCHURE - Pasen vijftig dagen één feest

BROCHURE - Pasen vijftig dagen één feest
Halewijn/Fiat - Kardinaal Godfried Danneels - 15 p. - geniet

Kardinaal Danneels neemt ons mee doorheen de paastijd. Van de paasnacht tot Pinksteren. 'We hebben die lange tijd wel nodig, want alles wat we geloven wordt in die tijd gevierd.' Duiding in een heldere en bevattelijke taal.


€ 2.50Aantal  BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap

BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap
De kruisweg van Jezus vertelt aan kinderen - Adveniat - hardback

De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen
‘Vertel nog eens over Pasen’, vragen de mensen aan Franciscus. (...)

Voor gebruik thuis, in de kerk en op school. Een sobere vertelling voor kinderen aan de hand van vijftien kruiswegstaties, ontroerend verbeeld.
De Illustraties staan ook op de bijgevoegde CD-Rom, zodat ze eventueel ook geprojecteerd kunnen worden in een kerk of een klaslokaal.


€ 14.50Aantal  BOEK/CD - Welkom, Oorsprong van binnen

BOEK/CD - Welkom, Oorsprong van binnen
gebonden - 336 p. - Inclusief CD liturgische gezangen voor de Pinkstertijd

De mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) zegt: ′God is ons meer eigen dan wij ons zelf zijn, en Gods innerlijke stuwing of werking in ons, natuurlijk of bovennatuurlijk, is ons meer nabij en leeft dieper in ons dan onze eigen werken. En daarom werkt God in ons van binnenuit naar buiten, maar alle schepselen van buitenaf naar binnen′ (De geestelijke bruiloft. Vertaling Jos van den Hoek, ′s-Hertogenbosch, Mechelen 2008, p. 74-75).

Als je de dynamische aanwezigheid van God in mensen en gebeurtenissen gaat speuren, word je getuige van een fascinerend gebeuren. Dat vertolkt de hymne Veni, Creator Spiritus, een van de belangrijkste hymnen in de liturgie van de Latijnse kerk. (...)
De hymne is een poëtische compositie van bijbelse beelden en begrippen. Hun herkomst wordt geschetst en toegelicht aan de hand van theologische auteurs, enkele mystici en enige dichters. Dit alles om de hymne met geest en hart te kunnen zingen en bidden en vooral uit deze inspiratie te leven.

Piet Stevens (* 1937), priester van het bisdom Roermond, (...)€ 19.90Aantal  KLEURBOEK - Het grote Pinksterfeest

KLEURBOEK - Het grote Pinksterfeest
kleuters en kinderen

Tekst en illustraties: Michel de Boek
Het pinksterverhaal op rijm geschreven.
Leuk om naar te luisteren of zelf te lezen.
Iedere illustratie is in kleur afgebeeld, maar ook als kleurplaat.
Daardoor zorgt dit boekje voor uren
lees- én kleurplezier rondom de pinksterdagen.

Een mooi geschenkje!


€ 2.99Aantal  BOEK - Breekbaar Halleluja

BOEK - Breekbaar Halleluja
KoK - Jan Martijn Abrahamse - 214 p. - paperback

"Breekbaar halleluja' van Jan Martijn Abrahamse is een inspirerend boek over de pelgrimspsalmen. Psalm 120 tot en met psalm 134 zijn liederen voor mensen die op de een of andere manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke emoties, en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm 122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131) en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten en de lessen die we er uit kunnen trekken. De vele voorbeelden en gespreksvragen (DoorVragen en DoorDoen) per psalm maken dit boek ook geschikt voor bijbelstudie, persoonlijk of in groep.


€ 16.99Aantal  BOEK - Herademen met de psalmen

BOEK - Herademen met de psalmen
40 stiltemeditaties - boekencentrum - 191 p. - hardcover

Dit boek biedt veertig stiltemeditaties bij veertig psalmen. Door creatieve verwerkingsvormen komen de woorden uit de Bijbel heel dicht bij je eigen leven.
Dit boek neemt de lezer mee op een verstillende tocht langs de Psalmen. Laat je inspireren en troosten door deze eeuwenoude liederen in de vorm van veertig stiltemeditaties volgens methodes uit de kloostertraditie. Ga met David en andere Bijbelse dichters op pelgrimage door dor en droog land richting bloeiende oases.
Bij elke meditatie zijn reflectievragen en groepsopdrachten opgenomen. Daarom is deze uitgave uitermate geschikt om individueel of in een groep gedurende de veertigdagentijd of tijdens het jaar te bespreken.


€ 18.50Aantal  BOEK - 40 dagen onderweg met Jezus

BOEK - 40 dagen onderweg met Jezus
Sestra - Coby Cremer - 79 p. - schrijvend bezinnen in de veertigdagentijd

Een schrijfdagboek aan de hand van Bijbelteksten
40 dagen onderweg met Jezus is een schrijfdagboek om te gebruiken in de veertig dagen voor Pasen. Je leest over Jezus' laatste dagen op aarde en schrijft over wat zijn woorden voor jou betekenen. Veertig dagen leef je intens mee met Jezus; je leert van zijn woorden, van wat Hij doet en wat Hij niet doet, van wat Hij zegt en ook niet zegt. En alles daartussenin.
Doordat je een week lang in één verhaal duikt, gaan de gebeurtenissen echt voor je leven. Zo mag je herontdekken wat Jezus' leven, sterven en opstanding voor jou betekenen.
Dit boekje is ook uitermate geschikt om te gebruiken met bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep.


€ 9.90Aantal  BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
God en/in het lijden van mensen - Halewijn - Logos - 184 p. - paperback

'Die geleden heeft onder Pontius Pilatus'. Je zou je kunnen afvragen of deze uitspraak, hoewel zij deel uitmaakt van de geloofsbelijdenis, een geloofsuitspraak is. (...)
Christenen vertrouwen zich toe aan feiten: dit is wat gebeurd is in het leven van Jezus van Nazareth in de eerste decennia van onze jaartelling. En zij belijden: in die feiten, in dit leven van deze mens heeft God zich geopenbaard en ten volle geëngageerd. En dus gaat het in deze geloofsuitspraak over niet minder dan over de incarnatie. En omdat christenen geloven in feiten, wordt van hen ook gevraagd die te beamen in feiten: proberen leven, volgens de eigen mogelijkheden en in de eigen concrete context, zoals Jezus. Met andere woorden, de geloofsuitspraak gaat óók over ónze houding tegenover de andere lijdende, hij of zij die onder één van de vele vormen die Pontius Pilatus aanneemt, lijden.
Incarnatie en mede-lijden: deze woorden komen telkens terug in de bijdragen van deze LOGOS-editie. Beide worden vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk afgetast en op hun consequenties getoetst.


€ 19.50Aantal  BOEK - Eeuwig duurt zijn trouw

BOEK - Eeuwig duurt zijn trouw
Averbode/Meinema - 127 p - paperback

Voor de vasten elke dag een bijbeltekst en gebedssuggesties…
Een Ignatiaanse veertigdagenretraite…
Elke retraite is een innerlijke reis. Ook deze retraite. Waarheen deze reis zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust.
'Eeuwig duurt zijn trouw' is heel praktisch opgevat.
Voor elke dag van de veertigdagentijd wordt een korte Bijbeltekst aangeboden. Telkens met enkele suggesties om die tekst biddend op je eigen leven te leggen. Elke week heeft een eigen thema dat wordt toegelicht in een geloofsimpuls. Per week worden ook twee citaten aangeboden die het thema verder openleggen. Ten slotte geven we gebedstips die de retraitant helpen zijn gebedstechniek verder te verfijnen.


€ 14.95Aantal  BOEK - Helden, Heiligen & ...

BOEK - Helden, Heiligen & ...
gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd met grote namen uit de Bijbel

Een handreiking met teksten (Bijbel, overweging, gebed) en beelden om elke dag van de Veertigdagentijd (in 2015) een moment van bezinning te geven op weg naar Pasen. Bij elke tekst is een afbeelding van een kunstenaar geplaatst en wordt de corresponderende Bijbelpassage gegeven.
Het boekje richt zich op een groeiende groep mensen uit verschillende kerkelijke stromingen die invulling willen geven aan de vastentijd.
De teksten zijn aan de hand van de Nieuwe Bijbelvertaling. Elke week wordt er een bijbelse figuur centraal gesteld.
Een prima boekje voor wie elke dag van de Veertigdagentijd even stilte wil houden.

Trefwoorden: Vasten, Bijbelse figuren


€ 7.50Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende