Winkelwagen

CD

 | 

Zingt jubilate


CD - Door de wereld gaat een lied - deel 02

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 02
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Peter Ledaine
 1. Heer, ontferm U
 2. Eer aan God in den hoge
 3. Heilig
 4. Lam Gods
 5. Eert God die onze vader is
 6. O Vader, die Uw woning sticht
 7. Zolang er mensen zijn
 8. Bekleedt u met de nieuwe mens
 9. Gedenken wij dankbaar
 10. Gij, dienaars aan de Heer
 11. Zo vriendelijk en veilig
 12. God die ons heeft voorzien
 13. Het brood, het goede brood
 14. God heeft gesproken
 15. Het lied gaat over Jezus
 16. Heer, onze Heer
 17. God heeft het eerste woord
 18. Van al die vele volken
 19. Wij willen samen vieren
 20. Welzalig wie de rechte wegen gaat
 21. De heiligen, ons voorgegaan
 22. Wachters van den tijd
 23. Zalig zij de Jezus' naam belijden
 24. Jezus die langs het water liep


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 03

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 03
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Peter Ledaine
Advent
 1. Intrede, ik heb mijn hart tot U geheven
 2. Schuldbelijdenis
 3. Tussenzang: omdat Hij niet er wou zijn
 4. Offerande: Als tussen licht en donkerµ
 5. Heilig
 6. Heer Jezus
 7. Lam Gods
 8. Communie: naar U gaat mijn verlangen, Heer
 9. Slot: O kom, o kom, Immanuel
Vasten:
 1. Intrede: Barmhartige Heer
 2. Schuldbelijdenis
 3. Tussenzang: Christus heeft voor ons geleden
 4. Offerande: Zo spreekt de Heer
 5. Heilig
 6. Lam Gods
 7. Communie: Uit diepten van ellende
 8. Slot: Een mens te zijn op aarde
Door het jaar
 1. Wie naar het altaar gaat
 2. Schuldbelijdenis: gregoriaans XIe mis
 3. Eer aan God: XIe mis
 4. Tussenzang: Gij komt tot ons, gans onverwacht
 5. Offerande: Al wat er nodig is
 6. Heilig: XIe mis
 7. Onze Vader
 8. Lam Gods: XIe mis
 9. Communie: De Heer heeft mij gezienµ
 10. Slot: Zingt voor de Heer van liefd' en trouw


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 04

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 04
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Peter Ledaine
Paastijd
1.   Intrede: De Heer is waarlijk opgestaan (414)
2.   Schuldbelijdenis: gregoriaans 1°mis (53)
3.   Eer aan God: 1°mis (53)
4.   Tussenzang: Christus is verrezen (405)
5.   Offerande: Looft God de Heer (415)
6.   Sanctus: 1°mis (53)
7.   Als wij dan eten (5)
8.   Agnus Dei: 1°mis (53)
9.   Communie: In eigen kracht verrezen (407)
10. Slot: Naam van Jezus nu verheven (408)
Pinksteren
11. Intrede: Kom Schepper Geest (409)
12. Schuldbelijdenis (31)
13. Eer aan God in den hoge (31)
14. Tussenzang: Geest van hierboven (433)
15. Offerande: Al heeft Hij ons verlaten (412)
16. Heilig (31)
17. Lam Gods (31)
18. Communie: De Geest des Heren (410)
19. Slot: De wereld is gewonnen (432)
Door het jaar
20. Intrede: Laat ieder 's Heren goedheid prijzen (518)
21. Schuldbelijdenis (38)
22. Eer aan God (38)
23. Tussenzang: Vriendelijk licht (803)
24. Offerande: Ik ben de wijnstok (602)
25. Heilig (38)
26. Lam Gods (38)
27. Communie: Geef vrede (516)
28. Slot: Bouwen aan een wereld (576)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 05

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 05
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Ignace Michiels
Liederen op teksten van Piet Thomas
Herdenking van overledenen
 1. Intredelied, Heer, herinner U de namen
 2. Kyrie: Missa pro defunctis
 3. Tussenzang: Roept God een mens tot leven
 4. Offerande: Gestorven graan
 5. Sanctus: Missa pro defunctis
 6. Agnus Dei: Missa pro defunctis
 7. Communie: Midden in de dood
 8. Slotlied: Als God ons thuisbrengt
Mariale Viering
 1. Intredelied: Maria, poort van Gods genade
 2. Kyrie: gregoriaanse VIIIe mis
 3. Gloria: VIIIe mis
 4. Tussenzang: Wees gegroet, Maria
 5. Offerande: Daar bloeid ene lelie
 6. Sanctus: VIIIe mis
 7. Agnus Dei: VIIIe mis
 8. Communie: Ik groet U, vol genade
 9. Slotlied: Lieve vrouwe van ons land
Feestviering:
 1. Intredelied: Dit is de dag
 2. Schuldbelijdenis
 3. Eer aan God
 4. Tussenzang: Gij hebt met uw brede gebaren
 5. Offerande: Het brood in de aarde
 6. Heilig
 7. Als wij dan eten
 8. Lam Gods
 9. Communie: Zo lief heeft God de wereld gehad
 10. Slotlied: Dankt, dankt nu allen God


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 06

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 06
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Ignace Michiels
Liederen op teksten van Piet Thomas
1.   Wij wandelden in duisternis - muziek: K. Bikkembergs
2.   Psalm 1 (Zalig die de raad van dwazen) - muziek: K. Bikkembergs
3.   Psalm 128 (Gelukkig is de man) - muziek: K. Bikkembergs
4.   Invitatorium (Gij opent mijn lippen) - muziek: L. Löwenthal
5.   Psalm 12 (Hoelang nog, God, vergeet Ge mij?) - muziek: L. Löwenthal
6.   Psalm 121 (Mijn ogen kijken naar de bergen) - muziek: L. Löwenthal
7.   Simeon zingt (Laat nu je dienaar gaan) - muziek: V. Nees
8.   Verrijzenislied (Kom, laat ons Christus loven) - muziek: V. Nees
9.   Het dochtertje van Jaïrus (Een man ging Jezus zoeken) - muziek: V. Nees
10. Psalm 13 (Hoelang nog, God?) - muziek: V. Smit
11. Psalm 42 en 43 (Als een hert) - muziek: V. Smit
12. Psalm 111 (Ik wil de Heer van ganser harte danken) - muziek: V. Smit
13. De stad (De stad die wij bewonen) - muziek: W. Vogel
14. Kerstlied (Met herders, wijzen en dieren) - muziek: W. Vogel
15. Gelijkenis (God heeft de mens geschapen) - muziek: W. Vogel
Liederen uit het bijvoegsel van Zingt Jubilate
16. Ik heb mijn hart tot U geheven (103) - muziek: J. Mul/tekst: G. Wijdeveld
17. Voor kleine mensen (207) - muziek: J. Eijgennaam/tekst: Vijftig Psalmen
18. Het eerste woord zal vrede zijn (705) - muziek: W. ter Burg/tekst: H. Lam
19. Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd (722) - muziek en tekst: M. Weemaes
20. Om eenvoudigen van geest (724) - muziek: P. Schollaert/tekst: J. Veulemans
21. Als groen dat in de wintertijd (732) - muziek: F. Grypdonck/tekst: K. Pannekoek
22. Leer ons het wonder van de schepping zien (821) - muziek: I. de Sutter/tekst: J. Veulemans
23. Licht dat ons aanstoot in de morgen (825) - muziek: A. Oomen/tekst: H. Oosterhuis


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 07

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 07
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Tom Hoornaert
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Onze Vader - muziek: V. Nees
2.   Kwam van Godswege (112)
3.   Naar U gaat mijn verlangen, Heer (114)
4.   De nacht loopt ten einde (115)
5.   Verheft uw hart (117)
6.   Houd mij in leven (118)
7.   Verblijdt U in de Heer te allen tijd (119)
8.   Gij zijt een mensenzoon (120)
9.   Nu daagt het in het oosten (123)
10. Bevrijd ons, Heer (124)
11. Nu zijt wellekome (201)
12. Komt ons in diepe nacht (206)
13. Er is een roos ontsprongen (208)
14. Heer, hoe zijt Gij gekomen (210)
15. Uit uw hemel zonder grenzen (212)
16. Komt allen te zamen (218)
17. Eer zij God in onze dagen (221)
18. De Heer die leeft (702)
19. Mijn vrienden zijt Gij, zegt de Heer (760)
20. Looft de Heer, al wat gemaakt is (802)
21. U komt de lof toe (806)
22. Here Jezus, om uw woord (809)
23. Almachtige, verheven Heer (814)
24. Onze Vader (21a) 


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 08

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 08
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Collegium de Dunis
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Evenals een moede hinde (304)
2.   Toen Jezus was gekomen (305)
3.   Uit angst en nood (310)
4.   Die vroeg zijn aangeworven (312)
5.   Onze hulp is de naam van de Heer (318)
6.   De zonden zijn vergeven (319)
7.   Erbarm u God (320)
8.   Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (321)
9.   Broeders die op uittocht gaat (601)
10. Met de boom des levens (353)
11. Christus heeft voor ons geleden (360)
12. Lied om een nieuw begin
13. Acclamatie 1: Vader, wij bezingen uw grootheid
14. Acclamatie 2: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld
15. Acclamatie 3: Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon
16. Acclamatie 4: Redder van de wereld, bevrijd ons
17. Acclamatie 5: Dank U, Vader, omdat Gij van ons houdt
18. Acclamatie 6: Lof en dank aan onze God voor eeuwig
19. Acclamatie 7: Goede God, wij loven U
20. Acclamatie 8: Heer, onze God, barmhartige Vader
21. Acclamatie 9: Wij danken U, wij prijzen U
22. Acclamatie 10: Door Hem en met Hem en in Hem
23. Acclamatie 11: Hoop op de Heer, Hij is nabij
24. Acclamatie 12: Gij zijt het licht, kom ons nabij
25. Acclamatie 13: Wij hebben uw goedheid gezien
26. Acclamatie 14: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
27. Acclamatie 15: Op U, mijn rots en onneembare burcht
28. Acclamatie 16: Geef mij een ander hart, mijn God
29. Acclamatie 17: Alleluia, alleluia, alleluia
30. Acclamatie 18: Gij leeft nu bij de Vader. Alleluia
31. Acclamatie 19: Kom met uw Geest ons tegemoet
32. Acclamatie 20: Geest van vuur en geest van leven
33. Acclamatie 21: Vervul, o heil'ge Geest
34. Acclamatie 22: Vervul ons met uw kracht
35. Acclamatie 23: Wees mij genadig
36. Acclamatie 24: Heer, onze God, wees genadig
37. Acclamatie 25: Wij hebben nood aan uw barmhartigheid
38. Acclamatie 26: Niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft
39. Acclamatie 27: Uw liefde is meer dan het leven
40. Acclamatie 28: Eeuwige Vader, breng ons thuis in uw vaderhuis
41. Acclamatie 29: In uw handen, Heer, leg ik mijn leven
42. Acclamatie 30: Lof en dank zij U, o Heer
43. Acclamatie 31: Gij hebt woorden van eeuwig leven
44. Acclamatie 32: Naar U verhef ik mijn handen
45. Acclamatie 33: Lof aan U, Vader, Zoon en heilige Geest
46. Acclamatie 34: Geprezen zijt Gij, Heer
47. Acclamatie 35: God, wees ons barmhartig en zegen ons


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 09

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 09
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

CD: Door de wereld gaat een lied... - Deel 9
Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Ignace Michiels
Composities uit 'Officium', gezongen getijdengebed
1.   Onze hulp in de naam van de Heer (H. Oosterhuis - B. Huijbers)
2.   Die licht is (M. Steehouder - 'Vater unster' - H.L. Hassler)
3.   Psalm 110 (Vijftig psalmen - I. Thevelein - C.H.H. Parry)
4.   Psalm 115 (Vijftig psalmen - I. Thevelein)
5.   Lofzang naar Apokalyps 19 (I.W.V.L. - A. Werbrouck)
6.   Korte beurtzang week 2 en 4 (I. de Sutter - M. Weemaes)
7.   Danklied van Maria (H. Oosterhuis - Anglicaans psalterium)
8.   Voorbede (K. Pannekoek - S. Wesley - A. de Keyzer)
9.   Onze Vader (V. Nees)
10. Zegening (S. de Vries - W. Vogel)
11. Wij die U nooit hebben gezien (G. Landman)
12. Wanneer de avond komt (H. Jongerius - J. Raas)
13. Psalm 110 (A.W. Bronkhorst - I. Thevelein - M. Camidge)
14. Psalm 111 (A.W. Bronkhorst - I. Thevelein - J. Barnby)
15. Lofzang naar Apokalyps 19 (M. Weemaes)
16. Korte beurtzang week 1 en 3 (I. de Sutter - M. Weemaes)
17. Mijn ziel maakt groot de Heer (M. Jacobse - Straatsburg 1539 - J. van Biezen)
18. Gij die ons kent (H. Oosterhuis - B. Huijbers)
19. Onze Vader (H. Oosterhuis - T. Löwenthal)
20. De Heer schenke ons zijn zegen (I. de Sutter - M. Weemaes)
21. Lof en heerlijkheid (Apokalyps 7, 12 - I. Thevelein)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 10

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 10
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

CD: Door de wereld gaat een lied... - Deel 10
Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Bart Naessens
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Nu looft en prijst mijn ziel (ZJ 501)
2.   Zingt een nieuw lied voor de Heer (ZJ 503)
3.   Wanneer ik door de velden ga (ZJ 504)
4.   Zoals een hert verlangt (ZJ 505)
5.   Mijn herder zijt Gij (ZJ 506)
6.   De Heer richt op zijn berg (ZJ 521)
7.   Heer, laat mij voor uw altaar komen (ZJ 522)
8.   O Godd'lijk alvermogen (ZJ 523)
9.   God zij geloofd om Kanaän (ZJ 525)
10. O Heer die overwint (ZJ 532)
11. Zeven was voldoende (ZJ 543)
12. Hij nam de Schrift (ZJ 546)
13. Dit huis, gereinigd en versierd (ZJ 549)
14. Heer, Gij zijt burcht en toren (ZJ 563)
15. Weest niet bezorgd (ZJ 564)
16. Hoe is uw naam (ZJ 566)
17. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon (ZJ 567)
18. God die leven hebt gegeven (ZJ 569)
19. Gij zijt mijn goed, mijn overvloed (ZJ 570)
20. Niet als een storm (ZJ 571)
21. De aarde is vervuld (ZJ 572)
22. Uw boodschap, Heer, ons gegeven (ZJ 573)
23. Volk van God (ZJ 578)
24. Uw koninkrijk komt (ZJ 579)
25. Als jij wil, zal ik jou dienen


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 11

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 11
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
CD 1
1.   Het lied van het eeuwige leven
2.   Zozeer heeft God de wereld liefgehad
3.   Vergeet niet hoe wij heten
4.   Voor wie gestorven is
5.   Wie in de schaduw Gods
6.   Niet is het laatste woord gesproken
7.   Wij reizen rusteloos
8.   Roept God een mens tot leven
9.   Het lied Piëta
10. Laat hen slapen
11. O lichaam van het Woord
12. O Christus, Heer der heerlijkheid
13. Ik heb u lief
14. WIe is een mens
15. U komt mij lieve God
16. Er was een kind, dat zwaar en diep
17. Als een steen
18. Licht, verlaat ons niet
19. Als eens de laatsten
20. Tot in lengte van dagen
21. Hoor hier ons bidden aan
22. De dood is ons te machtig
23. Die ons in 't hart geschreven staan
24. Draag als ik sterf uw witte gewaden
25. Ik ducht het duister niet
26. Mogen de engelen
CD 2
1.   Liefelijk licht
2.   Eens komt de grote zomer
3.   Requiem
4.   Kyrie
5.   Sanctus
6.   Agnus Dei
7.   In paradisum
8.   Niemand leeft voor zichzelf
9.   Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
10. Eens als de bazuinen
11. Een schare die niemand kan tellen
12. Zij zullen de wereld bewonen
13. Voor de toegewijden
14. De Heer verschijnt te middernacht
15. Licht dat ons aanstoot
16. Bliljf mij nabij
17. Genadig Heer
18. Midden in de dood
19. Als God ons thuisbrengt
20. Wie ons zijn voorgegaan
21. Gestorven graan
22. Wij bidden u om vrede
23. Wie zijn taak
24. Licht, ontloken aan het donker
25. Wanneer de avond komt
CD 3
1.   Wer nur den lieben Gott lässt walten
2.   Adagio uit Concerto in a
3.   Ricercare
4.   Ricercare
5.   Herzliebster Jesu
6.   Wenn wir in höchsten Nöten sein
7.   Fuga in d
8.   Pastorale in F (deel 1)
9.   Pastorale in F (deel 3)
10. Largo uit Sonate in F
11. O Mensch, bewein dein Sünde gross
12. Adagio uit Sonate in g
13. Schmücke dich, o liebe Seele


€ 45.00Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 12

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 12
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
CD 1
1.   Mijn vreugde zing ik uit
2.   Zij boog het hoofd
3.   Men heeft mij toegedekt met duizend namen
4.   Daar bloeid'ene lelie
5.   Ave maagd Maria
6.   De eeuwen doorgegeven (eenstemmig)
7.   De eeuwen doorgegeven (eenstemmig)
8.   Dit beeld
9.   Lieve Vrouwe van ons land (eenstemmig)
10. Lieve Vrouwe van ons land (eenstemmig)
11. Met de tranen in de ogen
12. Gebenedijd zijt gij
13. God wil een tempel bouwen
14. Nu looft en prijst mijn ziel
15. Er is veel van wat ik niet wist
16. Maria, tent en tempel
17. Eeuwenoude woorden
CD 2
1.   Met namen eeuwenlang bekleed
2.   Zalig gij die hebt geloofd
3.   Schoot die niemand draagt
4.   Wees gegroet, Maria (Vlaanderen)
5.   Wees gegroet, Maria (Nederland)
6.   Mijn hart zingt voor de Heer (eenstemmig)
7.   Mijn hart zingt voor de Heer (meerstemmig)
8.   Liefde gaf u duizend namen
9.   U groeten wij, Maria
10. Maria, boven allen uitverkoren
11. Ik groet u, vol genade
12. God gaat de mens te boven
13. De Heer is machtig
14. Ik dacht: een moeder
15. Zacht en sterk
16. Maria, poort van Gods genade
17. Ik zing van ganser hart voor de Heer
18. Mijn ziel maakt groot de Heer
19. Ave Maria
20. Salve Regina


€ 35.00Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 13

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 13
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Zingt een nieuw lied (ZJ 519)
2.   De laatsten worden de eersten (ZJ 589)
3.   Verkondig alle mensen (Bv. ZJ 502)
4.   Gij zijt een bron (Bv. ZJ 507)
5.   De eersten zijn de laatsten (ZJ 590)
6.   Ga in het schip (ZJ 593)
7.   Een zaaier (ZJ 596)
8.   Mens voor de mensen (Bv. ZJ 509)
9.   Samen op de aarde (Bv. ZJ 524)
10. Voor de toegewijden (Bv. ZJ 552)
11. Gij hebt met uw brede gebaren (ZJ 597)
12. Heer, ontferm u (ZJ 34)
13. Eer aan God (ZJ 34)
14. Heilig (ZJ 34)
15. Lam Gods (ZJ 34)
16. Indien de Heer (ZJ 707)
17. God die ons aan elkaar (ZJ 662)
18. God die in het begin (ZJ 666)
19. Zoals een man (ZJ 667)
20. Hoe lieflijk, hoe goed (ZJ 701)
21. Hoe helder staat de morgenster (ZJ 706)
22. Wij hebben een sterke stad (ZJ 709)
23. Vergeef, O Heer, dat duizendvoud (ZJ 710)
24. Jezus, wand'lend (ZJ 712)
25. God is de Herder (ZJ 713)
26. Weet Gij waarmee het koninkrijk (ZJ 714)
27. Groter dan ons hart


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 14

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 14
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge & Monnikengemeenschap St.-Sixtusabdij Westvleteren
Orgelbegeleiding: Jos Bielen, Peter Ledaine, Pieter Van Waesberghe
Artistieke leiding: Ignace Thevelein
CD 1
1.   Licht in onze ogen (ZJ 127)
2.   Geen kracht meer om te leven (ZJ 111)
3.   Wij wachten op de koning (ZJ 129)
4.   Er komt gehoor voor onze nood (ZJ 109)
5.   Gij zijt de wereld aangekondigd (ZJ 132)
6.   Gij zijt een mensenzoon (ZJ 120)
7.   Door het donker (ZJ 229)
8.   Van ver, van oudsher aangereikt (ZJ 232)
9.   Het volk van de Heer (ZJ 326)
10. Christus heeft voor ons geleden (ZJ 360)
11. Door wat voor grote eenzaamheden (ZJ 379)
12. Toen Jezus in zijn uur gekomen was (ZJ 380)
13. Al heeft Hij ons verlaten (ZJ 412)
14. Dit is de dag (ZJ 413)
15. Gods adem die van boven kwam (ZJ 436)
16. De Geest des Heren, de vertrooster (ZJ 439)
17. Tussen waken, tussen dromen (ZJ 440)
18. Staat op en weest niet bang (ZJ 442)
19. Verkondig alle mensen (ZJ 502)
20. Mens voor de mensen zijn (ZJ 509)
21. Heer, ontferm U (Kyriale ZJ 43)
22. Eer aan God in den hoge (Kyriale ZJ 43)
23. Heilig (Kyriale ZJ 43)
24. Lam Gods (Kyriale ZJ 43)
25. Zolang er mensen zijn op aarde (ZJ 514)
26. Al wat er nodig is (ZJ 526)
CD 2
1.   God heeft gesproken in de tijd (ZJ 537)
2.   Het brood in de aarde (ZJ 547)
3.   Wie oren om te horen heeft (ZJ 594)
4.   De schapen alle honderd (ZJ 598)
5.   Wij zijn geroepen tot het feest (ZJ 671)
6.   U kennen, uit en tot U leven (ZJ 728)
7.   Een schare die niemand kan tellen (ZJ 718)
8.   Uw woord omvat mijn leven (ZJ 718)
9.   Ik zie de hemel opengaan (ZJ 751)
10. Wat de Heer genadig verleende (ZJ 781)
11. De vreugde voert ons naar dit huis (ZJ 754)
12. Sta gelovig in het leven (ZJ 755)
13. Wij komen als geroepen (ZJ 756)
14. Heer, ontferm U (Kyriale ZJ 45)
15. Eer aan God in den hoge (Kyriale ZJ 45)
16. Heilig (Kyriale ZJ 45)
17. Lam Gods (Kyriale ZJ 45)
18. Brood zal ik u geven (ZJ 766)
19. Heeft niemand U gezien (ZJ 759)
20. Alle eer en alle glorie (ZJ 767)
21. Wij gaven and're namen (ZJ 730)
22. O licht, vrolijk licht van de hemel (ZJ 832)
23. Wie als een God wil leven (ZJ 772)
24. Het graan slaapt in de aarde (ZJ 937)
25. Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief (ZJ 782)
26. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat (ZJ 939)
27. Heer Jezus, o Gij dageraad (ZJ 808)


€ 35.00Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 15

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 15
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitvoering: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Jouw leven staat aan het begin (ZJ 603)
2.   In de schoot van mijn moeder geweven (ZJ 604)
3.   Wie ingaat tot dit water (ZJ 606)
4.   Doop ons, Heer (ZJ 607)
5.   Nog maar nauw'lijks uitgeslapen (ZJ 608)
6.   Water, water van de doop (ZJ 609)
7.   Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (ZJ 610)
8.   Voor mensen die naamloos (ZJ 774)
9.   Hoor, God, ons roepen (ZJ 816)
10. Gij die mijn wezen (ZJ 826)
11. Wanneer Gij niet gesproken had (ZJ 827)
12. In de veelheid van geluiden (ZJ 828)
13. Het donker is ons licht genoeg (ZJ 830)
14. O Heer, verberg u niet voor mij (ZJ 834)
15. Wees bij ons, wees ons een geleide (ZJ 836)
16. Blijf bij ons, want het is avond (ZJ 837)
17. Wie in de schaduw Gods mag wonen (ZJ 935)
18. Wat vrolijk over U geschreven staat (ZJ 738)
19. Als gij naar de woorden luistert (ZJ 739)
20. Het woord, het goede woord van God (ZJ 757)
21. Een lamp voor mijn voet is uw woord (ZJ 761)
22. Uw Woord, Heer, heeft een wond're kracht (ZJ 773)
23. Stem die ons roept (ZJ 776)
24. Die chaos schiep tot mensenland (ZJ 777)
25. Wie Gods rechte wegen gaat (ZJ 936)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 16

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 16
Uitgevoerd: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein

Uitgevoerd: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
 1. Ruk open, Heer (ZJ 101)
  2.   Heer, wij roepen om erbarmen (ZJ 102)
  3.   Zal er ooit een dag van vrede (ZJ 125)
  4.   Tastend langs de wand (ZJ 130)
  5.   Gij die aangeroepen wordt (ZJ 133)
  6.   Vanwaar zijt Gij gekomen (ZJ 214)
  7.   Het volk dat wandelt (ZJ 219)
  8.   Heeft Hij ons bidden opgevangen (ZJ 235)
  9.   UIt de diepten roep ik U, Heer (ZJ 313)
  10. Uit diepten van ellende (ZJ 314)
  11. Alles wat over ons geschreven is (ZJ 327)
  12. Naam van Jezus (ZJ 352)
  13. Jezus Christus is het beeld van God (ZJ 364)
  14. Alles wat over ons geschreven is (ZJ 370)
  15. Jezus, om uw lijden groot (ZJ 372)
  16. Mogen allen één zijn (ZJ 373)
  17. Zingt Jubilate (ZJ 401)
  18. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (ZJ 402)
  19. Gij zijt in glans verschenen (ZJ 403)
  20. Juicht Jahweh toe (ZJ 404)
  21. Nu moet gij allen vrolijk zijn (ZJ 416)
  22. Wat altijd is geweest (ZJ 419)
  23. Aan wat op aarde leeft (ZJ 420)
  24. Kondigt het jubelend aan (ZJ 422)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 17

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 17
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitgevoerd: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
 1. Alles wat adem heeft (ZJ 583)
  2.   De Heer is Koning (ZJ 511)
  3.   Mijn God zijt Gij (ZJ 581)
  4.   Iedere tijd opnieuw (ZJ 533)
  5.   Ik verheerlijk de Heer (ZJ 565)
  6.   Maak ons uw liefde, God (ZJ 660)
  7.   Wij die met eigen ogen (ZJ 703)
  8.   Ik zal zolang ik leef (ZJ 544)
  9.   Zalig zij die zich op de Heer verlaten (ZJ 723)
  10. Waarlijk, dit is rechtvaardig (ZJ 553)
  11. Heerlijk is het te loven de Heer (ZJ 762)
  12. U, Heer, zij lof gebracht (ZJ 780)
  13. Zoals een hert reikhalst (ZJ 580)
  14. Wat God doet, dat is welgedaan (ZJ 813)
  15. Prijs God die in den hoge troont (ZJ 819)
  16. Breng ons weer thuis uit de ballingschap (ZJ 911)
  17. Nu is het woord gezegd (ZJ 912)
  18. Eens komt de grote zomer (ZJ 918)
  19. Nu geef ik U mijn ziel (ZJ 925)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 18

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 18
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Uitgevoerd: Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
1.   Kom tot ons, de wereld wacht (ZJ 104)
2.   God zij geloofd uit alle macht (ZJ 106)
3.   Op een God die door de eeuwen (ZJ 108)
4.   Doorbreek de ban van ons gemis (ZJ 134)
5.   De mensen die gaan in het duister (ZJ 203)
6.   Al wie dolend in het donker (ZJ 204)
7.   Toon ons uw Zoon (ZJ 234)
8.   Heden zal uw Redder komen (ZJ 205)
9.   Gij hebt met groot geduld (ZJ 302)
10. Wij zoeken hier uw aangezicht (ZJ 329)
11. De koning van de vrede (ZJ 351)
12. Eén is tot ons gezonden (ZJ 354)
13. Mijn volk, wat heb ik u gedaan (ZJ 361)
14. Dit is het kruis (ZJ 363)
15. Glorie, lof en eer aan U (ZJ 365)
16. Kondig het aan: de Heer is verrezen (ZJ 406)
17. De Heer is waarlijk opgestaan (ZJ 426)
18. Ten hemel opgevaren is (ZJ 428)
19. Nu bidden wij de Heilige Geest (ZJ 430)
20. Wat zijn de goede vruchten (ZJ 431)
21. Laat juichen (ZJ 434)
22. Christus is uit de dood verrezen (ZJ 443)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 19

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 19
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

Gezongen door het kathedraalkoor van Brugge o.l.v. Ignace Thevelein
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
Van deze reeks zijn ook de andere delen hier verkrijgbaar, behalve deel 1: dat is uitgeput.

Inhoud:
(...)


€ 19.70Aantal  CD - Door de wereld gaat een lied - deel 20

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 20
kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

De CD werd ingezongen door het Kathedraalkoor van Brugge o.l.v. Ignace Thevelein begeleid op orgel door Jos Bielen.
Alle liederen zijn terug te vinden in de nieuwe Zingt Jubilate.
Inhoud: (...)


Ook de andere CD's van Zingt Jubilate zijn nog verkrijgbaar, behalve deel 1


€ 19.70Aantal