BOEK – De Nag Hammadi geschriften

Een integrale vertaling van alle teksten ui de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex -

BOEK – De Nag Hammadi geschriften
67.50 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeNAG HAMMADI
1240 p. met illustraties – hard cover
De Nag Hammadi-geschriften uit de eerste eeuwen van onze jaartelling werden door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans vertaald en toegelicht voor de tijd van nu.
In 1945 werd een kruik met 52 geschriften ontdekt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, maar pas in 1994/1995 verscheen de Nederlandse vertaling (in twee delen) van de Nag Hammadi-geschriften. Inmiddels zijn daar nu ruim 25.000 exemplaren van verkocht en de vraag neemt niet af.
Wie de wortels van het christendom wil bestuderen, wie een andere Jezus wil ontmoeten, wie geïnteresseerd is in oude archetypische beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala evangeliën en openbaringen dan de Bijbelse traditie aanreikt, kan terecht bij de Nag Hammadi geschriften.
Het belang van deze unieke geschriften voor een completer inzicht in het vroege christendom en de gestalte van Jezus van Nazareth wordt steeds meer onderkend. De vertalers hebben met deze editie in één band (dundrukuitgave) de geschriften gerangschikt op volgorde van de codices. Vertalingen werden scherp tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Dat leidde soms tot compleet nieuwe vertalingen. Ook inleidingen en toelichtingen werden herzien naar de inzichten van nu. De bibliografie werd geactualiseerd en het geheel werd voorzien van een solide register, dat het zoeken in de teksten aanzienlijk vergemakkelijkt.