BOEK - Overeind komen met Petrus

Halewijn – Mgr. Johan Bonny – 191 p. – hardcover

BOEK - Overeind komen met Petrus
18.95 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-HANDELINGEN
In het bisdom Antwerpen loopt van 2020 t/m 2022 een driejarig pastoraal project met het boek Handelingen van de Apostelen. Hoofdbedoeling van dit project is om aansluiting te vinden bij de geboortetijd van de Kerk. Alles in Handelingen gebeurt voor de eerste keer, van het mooiste tot het pijnlijkste. Niets van wat wij nu meemaken, is toen niet gebeurd, uiteraard in andere omstandigheden en in een ander formaat.
Het tweede werkjaar van dit project (2020-2021) heeft een vers van Handelingen als motto, namelijk het woord van Petrus tot de verlamde bedelaar bij de tempelpoort: ‘In naam van Jezus Christus de Nazoreeër, kom overeind en stap rond’ (Hnd 3, 6).
Het gesprek van Petrus met de verlamde bedelaar is geen losstaand verhaal. ...
In het bisdom Antwerpen loopt een driejarig pastoraal project met het boek Handelingen van de Apostelen. Hoofdbedoeling van dit project is om aansluiting te vinden bij de geboortetijd van de Kerk. Alles in Handelingen gebeurt voor de eerste keer, van het mooiste tot het pijnlijkste. Niets van wat wij nu meemaken, is toen niet gebeurd, uiteraard in andere omstandigheden en in een ander formaat.
Het tweede werkjaar van dit project (2020-2021) heeft een vers van Handelingen als motto, namelijk het woord van Petrus tot de verlamde bedelaar bij de tempelpoort: ‘In naam van Jezus Christus de Nazoreeër, kom overeind en stap rond’ (Hnd 3, 6).
Het gesprek van Petrus met de verlamde bedelaar is geen losstaand verhaal. Het is de openingsscene van ‘een drama in drie bedrijven’. In vijftien korte hoofdstukken volgt mgr. Bonny dit ‘drama in drie bedrijven’. Hij houdt zich daarbij aan de hoofdlijn van Lucas’ boodschap. Die heeft alles te maken met de verkondiging van de verrijzenis en het leven van de eerste christelijke gemeenschap.
Tegelijk beperkt hij zich tot een interne lezing van de Bijbeltekst. Wat bedoelt Lucas met dit woord of met dit gebaar? Welke passages uit het Evangelie van Lucas en uit Handelingen verwijzen naar elkaar? Maar ook: welk woord lijkt wel voor ons bedoeld, als vraag of als antwoord? Waar komt onze kerkgemeenschap om de hoek kijken?