PAKKET - 10 BOEKEN EN 20 DVD's PROMOTIEPRIJS - op bestelling

BIJBELSE GESCHIEDENIS IN WOORD EN BEELD - Nederlands - 2114 p. - 1000+' - hardback

PAKKET - 10 BOEKEN EN 20 DVD's PROMOTIEPRIJS - op bestelling
150.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-BIJBEL
Promotieprijs: € 150 (eigenlijke prijs: € 399.99)

Deze 10-delige serie zal iedereen aanspreken die is grootgebracht met de Bijbelverhalen; er komen namelijk voldoende feiten en beelden naar voren die verrassend nieuw zijn. Maar de serie is tegelijkertijd aantrekkelijk voor de lezer bij wie deze kennis is weggezakt. Tot slot zijn de boeken en films een ideale eerste kennismaking met de Bijbel. Voor een nieuwe generatie die de verhalen niet kent, maar wel benieuwd is naar de christelijke wortels van onze cultuur. Want waar gaat Kerst nou eigenlijk over en wat is Pinksteren? Is de christelijke Abraham nou dezelfde als de islamitische Ibrahim?
De wereld van de Bijbel is voor ons een vreemde. Het is oosters, Joods, oud, anders. Maar ook al gaat de Bijbel over toen en daar, het gaat ook over hier en nu. Over ons. De Bijbel is het meest verkochte maar ook het minst begrepen boek. Veel mensen hebben een Bijbel in huis, maar komen er niet toe om hem te lezen of stranden al ergens in het begin. Jammer, want de Bijbel is een boeiend boek, met verhalen, gedichten en liederen, waarin universele wijsheden en herkenbare emoties te vinden zijn.
De serie 'Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld' wil de Bijbel tot leven brengen en toegankelijk maken. In tien boeken en ruim twintig speelfilms wordt de Bijbelse geschiedenis behandeld. De boeken zijn rijk geïllustreerd, met kunstwerken, kaarten en stambomen.

De complete serie bestaat uit 10 prachtige en kleurrijke hardcover boeken, elk met 2 bijpassende speelfilms op DVD per boek. Een uniek en waardevol naslagwerk en een mooie aanwinst voor je boekenkast!
Veel van de speelfilms zijn afkomstig uit de serie 'The Bible', die in de jaren '90 uitgezonden werd door de NCRV. Ze getuigen van grondige research en respect voor de Bijbel. Gerenommeerde acteurs als Ben Kingsley, Dennis Hopper en Richard Harris werkten eraan mee.

Meewerkende auteurs aan deze serie zijn o.a. Reinier Sonneveld, Adrian Verbree, Rien van den Berg en Peter Scheele. Onder redactie van Theanne Boer en Paul van der Niet.

Inhoud boeken:

Deel 1. Het ontstaan van de wereld en de mens.
       - Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Schepping' en 'Abraham'.

Deel 1 van Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld gaat over het begin. Het begin van alles. Van de hemel, de aarde, de mens. Bij de schepping van dat alles zegt God: 'Het is goed'. Toch gaat dit boek ook over de eerste fouten, de eerste ruzies, de eerste moord, de eerste dronken boer...
Het zijn prachtige verhalen, die bij velen bekend zullen zijn: Adam en Eva in het paradijs, Noach in de ark, de toren van Babel, Abraham en Sara. Genesis vertelt verhalen van mensen zoals wij. En steeds weer lezen we tussen de regels door: de mens gaat zijn weg, met vallen en opstaan, maar God gaat mee.


Deel 2. Het ontstaan van een volk.
- Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Jakob' en 'Jozef'.

Deel 2 behandelt de verhalen van de aartsvaders Isaak en zijn zoon Jakob. Destijds had God Abraham beloofd dat uit hem een groot volk zou voortkomen. Maar als hij sterft, laat hij alleen Isaak en diens vrouw Rebekka na. Komt er nog wat van Gods beloften terecht?
Jakob moet er in ieder geval hard voor werken voordat hij eindelijk kan trouwen: twee keer zeven jaar. Maar gelukkig krijgt hij dan ook twaalf zonen. Jakob ligt hevig in clinch met zijn broer en met zijn schoonvader. En tot overmaat van ramp wordt zijn lievelingskind Jozef door zijn broers als slaaf verkocht en afgevoerd naar Egypte. Daar weet Jozef zich op te werken tot onderkoning. En als de honger toeslaat in Egypte, komt hij met een briljant plan.


Deel 3: De grote reis.
       - Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Mozes 1 en 'Mozes 2'.

Deel 3 handelt over een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Bijbel: de woestijntocht van het volk Israël vanuit Egypte naar het Beloofde Land. Aan het hoofd van de eindeloze stoet mannen, vrouwen en kinderen staat een man: Mozes. De man met wie God sprak 'zoals een mens tot een mens spreekt'. Aan wie hij zich bekend maakte als de God-die-er-altijd-bij-is. Het is een tocht vol ontberingen en strijd, hoop en wanhoop, wonderen en desillusies. Een tocht als het leven zelf.


Deel 4: In het Beloofde Land.
- Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Samson & Delilah’ 1 & 2 en ‘The Book Of Ruth’.

Deel 4 gaat over de tijd dat het volk van Israël een bestaan opbouwt in het Beloofde Land. Mozes en Jozua zijn dood. Het volk heeft geen leider en moet het doen met een oud wetboek en de verhalen van eerdere generaties. En dat terwijl de omringende volken krachtige leiders en een heel godenarsenaal hebben. Het is voor Israël een donkere tijd en interne conflicten dreigen het volk te verscheuren.
De ene na de andere leider staat op om Israël te 'richten'. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, proberen deze rechters het land te besturen en andere volken buiten de deur te houden.
Tijdens deze periode speelt het boekje Ruth, een prachtig verhaal over de liefde tussen een boer en een meisje.
Dit deel behandelt ook het boek Job, een hartverscheurend verhaal over de man die alles verliest maar God wint.


Deel 5: De gouden eeuw van Israël.
       - Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'David’ 1 & 2 en 'Salomo'.

Deel 5 gaat over de tijd dat Israël zich een positie verwerft te midden van andere rijken in het Nabije Oosten. Het is een gouden tijd. Koningen van naam zitten op de troon: David, Salomo, Hizkia... In de Bijbel zijn zij niet zozeer helden, als wel echte mensen, van vlees en bloed. Met zwakheden, nukken en blunders maar ook met dappere daden en grote overwinningen.
Er ontstaat een echte Hebreeuwse cultuur: er worden psalmen, wijze spreuken en liefdespoëzie geschreven. Helaas eindigt dit boek in mineur, want het rijk raakt verdeeld en scheurt in tweeën. Met alle gevolgen van dien.


Deel 6: In Ballingschap.
       - Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Jeremia' en 'Ester'.


Deel 6 van de Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld handelt over een vreemd beroep: dat van profeet. In de tijd van de koningen maar ook in de tijd dat Israël in ballingschap leeft, staat de een na de andere profeet op om woorden van God door te geven. Vaak zijn het onheilstijdingen, vervloekingen en klaagzangen, maar er klinkt ook altijd hoop door in de profetieën: er zal een tijd komen van vrede, van gerechtigheid. Er zal iemand opstaan die alles anders zal maken.
In dit deel komen de zogeheten 'schriftprofeten' aan de orde, drie grote en twaalf kleine. Plus twee grote leiders: Ezra en Nehemia, die de tempel in Jeruzalem weer gaan opbouwen.
Verder wordt het boekje Ester behandeld, over de Joods-Perzische koningin en het boek Daniel, dat ook in de tijd van ballingschap speelt en intrigerende toekomstbeelden bevat.


Deel 7: Het leven van Jezus.
- Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Jezus 1' en 'The Nativity            Story'.

Deel 7 van Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld gaat over de bekendste persoon op aarde: Jezus. 'Of hij was gek, of hij sprak de waarheid,' is weleens gezegd.
Jezus wordt geboren in Israël tijdens de Romeinse bezetting. Door zijn optreden trekt hij de aandacht van zijn volksgenoten die hopen dat hij hen zal bevrijden van de vijand.
Maar Jezus heeft een heel andere vrijheid voor ogen en wijst andere vijanden aan... Het leven van Jezus handelt over de gebeurtenissen uit Jezus' leven tot aan de laatste week.


Deel 8: Jezus' laatste dagen.
- Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Jezus 2' en 'The Passion of the Christ'.

Deel 8 van Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld gaat over de laatste dagen van Jezus' leven. Die dagen, die later door de kerk als 'De Goede Week' worden bestempeld, zijn heel nauwkeurig beschreven door ooggetuigen.
Jezus' optreden roept weerstand op. Sommige tegenstanders zinnen zelfs op een manier om hem uit de weg te ruimen. Maar Jezus weigert op te geven: hij kiest voor de moeilijkste weg.
Dan volgt de meest bekende en dramatische rechtszaak uit de geschiedenis van de mensheid. Enkele dagen na Jezus' dood blijkt zijn graf leeg te zijn en zien zijn volgelingen hem regelmatig verschijnen. Geeft hij dan nog steeds niet op?

Deel 9: Op weg naar de toekomst
       - Inclusief 2 DVD's met de Bijbelse speelfilms 'Paulus' en 'Apocalypse'.

Deel 9 van Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld gaat over het ontstaan van de kerk. Jezus is er niet meer. Beter gezegd, hij is er nog wel, maar niet hier. De jonge kerk probeert zich ondanks vervolgingen staande te houden en tegen de verdrukking in groeit zij als kool. Trouwe vrienden van Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes spelen daarin een belangrijke rol.
Dan komt aartsvijand Saulus tot geloof. Saulus wordt Paulus en hij ontpopt zich als de eerste denker van het christendom. Zijn brieven komen op ons vaak nogal star en belerend over. Maar als we beter kijken, blijkt Paulus best een sympathieke man te zijn. En razend enthousiast over de blijde boodschap.
Het Nieuwe Testament eindigt met Openbaring, een intrigerend boek over wat in bijbelse termen de eindtijd heet. Want hoe zal het met de geschiedenis van hemel en aarde verdergaan? Kent die een einde? En hoe dan?


Deel 10: Het ontstaan van de bijbel
- Inclusief 2 DVD's met diverse Bijbelse documentaires.

Deel 10 gaat over het ontstaan van de Bijbel zelf. Over geen enkel ander boek is zoveel nagedacht, geschreven en ruzie gemaakt. Er zijn oorlogen om gevoerd en kerken om verscheurd. De Nederlandse taal is erdoor gevormd en de West-Europese cultuur is ervan doordrenkt. Maar hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Wie heeft bedacht wat erin moest komen? En waarom hebben de protestanten een andere bijbel dan de katholieken? Wat is het verschil met de Koran en hoe zit het eigenlijk met het boek van de Joden? Zijn vertalingen wel betrouwbaar en als ik