BOEK/CD - Welkom, Oorsprong van binnen

gebonden - 336 p. - Inclusief CD liturgische gezangen voor de Pinkstertijd

BOEK/CD - Welkom, Oorsprong van binnen
19.90 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-PINKSTEREN
De mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) zegt: ′God is ons meer eigen dan wij ons zelf zijn, en Gods innerlijke stuwing of werking in ons, natuurlijk of bovennatuurlijk, is ons meer nabij en leeft dieper in ons dan onze eigen werken. En daarom werkt God in ons van binnenuit naar buiten, maar alle schepselen van buitenaf naar binnen′ (De geestelijke bruiloft. Vertaling Jos van den Hoek, ′s-Hertogenbosch, Mechelen 2008, p. 74-75).
Als je de dynamische aanwezigheid van God in mensen en gebeurtenissen gaat speuren, word je getuige van een fascinerend gebeuren. Dat vertolkt de hymne Veni, Creator Spiritus, een van de belangrijkste hymnen in de liturgie van de Latijnse kerk. Zij stamt uit de negende eeuw en is zeer waarschijnlijk geschreven door Sint Hrabanus Maurus (780-856), benedictijner abt van Fulda, later aartsbisschop van Mainz. Vanaf het begin heeft zij een plaats in de liturgie rond het Pinksterfeest. Ze opent je bestaan en openbaart je de goddelijke grondlijnen van je levensweg. Zo is zij een betrouwbaar kompas voor de zoektocht die een leven lang zich voltrekt, een indringende roep om de komst van Gods Geest in ons bestaan: Welkom, Oorsprong van binnen. De hymne is een poëtische compositie van bijbelse beelden en begrippen. Hun herkomst wordt geschetst en toegelicht aan de hand van theologische auteurs, enkele mystici en enige dichters. Dit alles om de hymne met geest en hart te kunnen zingen en bidden en vooral uit deze inspiratie te leven.
Piet Stevens (* 1937), priester van het bisdom Roermond, was o.a. hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, de Faculteit Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Faculteit Kerkelijk Recht van de Katholieke Universiteit Leuven. In de jaren 1999-2002 was hij secretaris generaal van de Nederlandse Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie te Utrecht.