BROCHURE - De sacramenten v/d christelijke initiatie

bij kinderen en jongeren van vandaag - oktober 2013

BROCHURE - De sacramenten v/d christelijke initiatie
4.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-SACRAMENTEN
Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing.
Oktober 2013
In 2006 publiceerden de Belgische bisschoppen Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk. Dit schrijven vroeg veel aandacht voor initiatie: groeien in geloof, en ingroeien in het leven van de kerkgemeenschap. Initiatie is een sleutelwoord in de catechese. Maar ook de drie sacramenten waardoor je christen wordt, vormen samen de ene, christelijke initiatie. In het doopsel vangt het nieuwe leven in Christus aan.
Het vormsel bevestigt en versterkt dit. De eucharistie voltooit de christelijke initiatie en voedt ons telkens weer.

Met deze brochure zetten wij daarom een logische volgende stap.
Wij willen uitnodigen tot bezinning en zoeken naar vernieuwing in de pastoraal van ‘de sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag’. Deze tekst bevat nog geen nieuwe beleidslijnen. Die kunnen er later eventueel komen.
Deze tekst bieden we ter oriëntatie aan (..)

Deze tekst kwam tot stand in een werkgroep die bestond uit de vier bisschoppen die binnen de Bisschoppenconferentie referent zijn voor liturgie en catechese, en vier medewerkers die de Interdiocesane Commissies voor Liturgie en Catechese vertegenwoordigden: prof. Henri Derroitte (CIC), E.H. Patrick Willocq (CIPL), E.H. Joris Polfliet (ICLZ) en dhr. Stijn Van den Bossche (ICC).
Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing.
Oktober 2013
In 2006 publiceerden de Belgische bisschoppen Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk. Dit schrijven vroeg veel aandacht voor initiatie: groeien in geloof, en ingroeien in het leven van de kerkgemeenschap. Initiatie is een sleutelwoord in de catechese. Maar ook de drie sacramenten waardoor je christen wordt, vormen samen de ene, christelijke initiatie. In het doopsel vangt het nieuwe leven in Christus aan.
Het vormsel bevestigt en versterkt dit. De eucharistie voltooit de christelijke initiatie en voedt ons telkens weer.

Met deze brochure zetten wij daarom een logische volgende stap.
Wij willen uitnodigen tot bezinning en zoeken naar vernieuwing in de pastoraal van ‘de sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag’. Deze tekst bevat nog geen nieuwe beleidslijnen. Die kunnen er later eventueel komen.
Deze tekst bieden we ter oriëntatie aan voor alle bisdommen in ons land. Immers, al zijn er reële cultuurverschillen tussen de taalgemeenschappen en tussen stedelijke en landelijke gebieden, toch blijken de centrale vragen erg gelijklopend. We willen daarom allen samen over hetzelfde nadenken: hoe kunnen we in de sacramentenpastoraal kinderen, jongeren en hun ouders beter initiëren in het christelijk geloof?

Deze tekst kwam tot stand in een werkgroep die bestond uit de vier bisschoppen die binnen de Bisschoppenconferentie referent zijn voor liturgie en catechese, en vier medewerkers die de Interdiocesane Commissies voor Liturgie en Catechese vertegenwoordigden: prof. Henri Derroitte (CIC), E.H. Patrick Willocq (CIPL), E.H. Joris Polfliet (ICLZ) en dhr. Stijn Van den Bossche (ICC).