BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst

De Vlaamse bisschoppen en de erkende instantie r.-k. godsdienst

BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst
2.00 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-GODSDIENST
Op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap
Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst denken de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst samen na over de betekenis van het vak in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk schuiven ze enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren, opdat het ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.
Op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap
Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst denken de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst samen na over de betekenis van het vak in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk schuiven ze enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren, opdat het ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.