BOEK - Al het goede is een schaduw van God

Essays over John Henry Newman - Betsaida – Hans Tercic - 284 p. - hardcover

BOEK - Al het goede is een schaduw van God
€ 17,95 minus 10% *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-JOHN HENRY NEWMAN
Newman was zich terdege bewust van het risico dat God met de aard van zijn schepping en de incarnatorische weg van verlossing en voltooiing had genomen. Maar als God dat risico nam, dan moest de mens er ook de moed toe hebben. Newman had die moed en heeft er meer dan eens duur voor betaald. Hij kende het kruis in zijn leven en leerde het beleven als zijn deelname aan het verlossende paasmysterie. Wanneer het kruis zijn hart dichter bij het hart van de Heer bracht, wist hij dat iedere echte of ogenschijnlijke mislukking hem dichter brachten bij het ‘vriendelijke licht’ van Gods leiding en overwinning.’
De hier voor het eerst verzamelde essays van de Newman-kenner Hans Tercic leiden de lezer naar het hart van de persoon, het leven en het denken van de Engelse oratoriaan en kardinaal John Henry Newman (1801-1890) wiens zaligverklaring op 19 december 2010 plaatsvond. Op 13 oktober 2019 werd hij heiligverklaard.
Hans Tercic werd in 1956 in Eygelshoven (Ned.) geboren. Hij studeerde pastoraaltheologie met specialisatie Theologische Research en Liturgie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraal te Heerlen. In 1983 werd hij priester gewijd voor het bisdom Hasselt in België. Na zijn wijding studeerde hij dogmatiek in Rome en werkte gelijktijdig aan zijn proefschrift over het element ‘conflict’ in het denken van J. H. Newman. Hij doceerde exegese Nieuwe Testament en dogmatiek aan diverse theologische opleidingen. Momenteel doceert hij dogmatiek aan het Johannes XXIII seminarie in Leuven, is deken van het kathedrale kapittel van het bisdom Hasselt en verzorgt de exegetische en theologische vorming van contemplatieve religieuzen.