BOEK - Zorg voor de ziel

Halewijn - Gabriël Quicke - 169 p. - paperback

BOEK - Zorg voor de ziel
19.95 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-AUGUSTINUS
Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.
De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales.
Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden.
Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht.
Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.
Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.