BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd

Hilse Cornu en Hilde Pex (redactie) - Pelckmans Pro - paperback - 173 p.

BOEK - Alle tijd van de wereld - Als gezin omgaan met tijd
24.99 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-GEZIN
Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen.
Het scheppingsverhaal heeft zeven dagen met elk een eigen invulling en kleur. Dat is het kader om in te zoomen op ‘tijd’. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen, tijdsbeleving nu en in de Bijbel.
Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een kort, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan.
Alle tijd van de wereld is een boek voor op de salontafel of het nachtkastje, om regelmatig ter hand te nemen, een stukje te lezen en erover met elkaar in gesprek te gaan. Het is een boek dat uitnodigt om elke tijd – ongeacht de levensfase – te beschouwen als een geschenk en een kans om de tijd samen intenser en rijker te beleven.
Alle tijd van de wereld is geschreven vanuit een christelijke invalshoek en met een hoopvol perspectief. Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd is immers universeel.