BOEK - Religie herzien

Voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus -Davidsfonds – Jonas Slaats – 204 p.– paper

BOEK - Religie herzien
22.50 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-SECULIER/RELIGIEUS
Hoewel het concept "religie' een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden.
Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen "religie' wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijs-curricula. Zo gaan we er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.
Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen over religie. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de verschillende tradities wordt duidelijk gemaakt wat er precies schort aan ons idee over religie. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.
Jonas Slaats is filosoof, theoloog en antropoloog. Als schrijver beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.