BOEK - Pauluslezingen voor zon- en feestdagen C-jaar

Catechesehuis – Hendrik Van Moorter – 80 p. – 51 lezingen - hardcover

BOEK - Pauluslezingen voor zon- en feestdagen C-jaar
12.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-PAULUSLEZINGEN C
...
Onze enthousiaste en gedreven medewerker Hendrik Van Moorter, psychiater en lekendomicaan, heeft de 51 Pauluslezingen uit het C-jaar herschreven in een begrijpelijke taal. Een moeilijke opdracht, maar wel zinvol en nodig.
Alle lezingen worden ingeleid om de context en de inhoud beter te begrijpen. Daarom is het nodig dat die inleiding ook voorgelezen wordt. Dit boek is bedoeld om als lectionarium gebruikt te worden in de zondagsliturgie. Zo komt het ten volle tot zijn recht.
Paulus’ boodschap is zo belangrijk dat het zonde zou zijn om ze niet verder te vertellen in de taal van onze tijd.
Als apostel is Paulus speciaal. Hij was getuige hoe Stefanus God loofde terwijl hij stierf als eerste martelaar voor zijn geloof in Christus. Sindsdien voelde Paulus dat godsdienst meer is dan het stipt navolgen van regels en wetten. In tegenstelling tot ‘de Twaalf’ heeft hij Jezus tijdens zijn leven niet ontmoet. Maar tijdens zijn tocht naar Damascus werd hij in een visioen rechtstreeks door de verrezen Christus aangesproken.
Paulus was een rusteloze Godzoeker en was van mening dat Christus spoedig zou terugkomen. Hij heeft veel moeten doorstaan: gevangenschap, schipbreuk, stokslagen, zelfs een steniging. Het was een gewelddadige wereld waarin hij leefde.
Op zijn reizen heeft hij vele kleine christengemeenschappen gesticht. Met hen bleef hij door zijn brieven in contact. Zijn bekommernis ging vooral uit naar de eenheid in die gemeenschappen, zoals tussen joodse en niet-joodse christenen. Die spanning vinden we terug in zijn brieven. Maar ook in de 21ste eeuw zijn er vele spanningen tussen verschillende gemeenschappen. Willen zijn brieven ons nu nog aanspreken, dan moeten we doorheen de cultuur- en tijdsgebonden taal kunnen kijken. De kern van Paulus’ boodschap blijft: Christus heeft door zijn dood de wereld bevrijd uit de beknelling van regels en wetten. Hij heeft een nieuwe wereld geopend met als doel: het samenleven vanuit een geestelijke, hemelse dimensie waarin liefde centraal staat.
Onze enthousiaste en gedreven medewerker Hendrik Van Moorter, psychiater en lekendomicaan, heeft de 51 Pauluslezingen uit het C-jaar herschreven in een begrijpelijke taal. Een moeilijke opdracht, maar wel zinvol en nodig.
Alle lezingen worden ingeleid om de context en de inhoud beter te begrijpen. Daarom is het nodig dat die inleiding ook voorgelezen wordt. Dit boek is bedoeld om als lectionarium gebruikt te worden in de zondagsliturgie. Zo komt het ten volle tot zijn recht.
Paulus’ boodschap is zo belangrijk dat het zonde zou zijn om ze niet verder te vertellen in de taal van onze tijd.