BOEK - De 'Homo religiosus'

Religie als ervaarbare krachtwerking. - 562 p. formaat A4

BOEK - De 'Homo religiosus'
36.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-RELIGIE
Aan de basis van religie ligt de paranormale waarneming. God laat zich kennen doorheen dromen, visioenen, beelden, ingevingen en woorden. Maar ook gaat er ‘kracht’ van hem uit. Dit boek belicht de in onze tijd minder bekende paranormale en dynamische zijde van religie en vergelijkt het christendom met een aantal mantische en magische praktijken van niet-bijbelse volkeren. Ofschoon we zo gelijkenissen en samenhangen vinden, toch tonen er zich heel wat wezenlijke verschillen. En daar wil dit boek op ingaan.
De “Homo religiosus", de religieuze mens, is hij of zij die het heilige als een fijnstoffelijke kracht direct ervaart. Religie is dan geen "abstract systeem van dogma’s". Religie is dan evenmin een aantal "te geloven uitspraken in naam van de godheid". Religie is wel een ervaarbare werkelijkheid. De Westerse mens heeft meestal geen begrip meer van wat religie, zo opgevat, ooit is geweest en in een aantal culturen nog steeds is. Sinds de 18de eeuw, de eeuw van de verlichting, heeft onze Westerse cultuur nauwelijks nog contact met de wezenskern van die religieuze wereld. Dit boek wil via vele getuigenissen daarover informatie geven.

Net zoals men bij eenzelfde vastgesteld feit, diverse wetenschappelijke theorieën kan ontwikkelen, zo kan men ook vele religieuze opvattingen huldigen. Een meervoud van meningen is een democratisch verworven recht en geeft ruimte aan iedere opvatting. Maar uiteindelijk kunnen aan elkaar tegengestelde visies onmogelijk allen even waar zijn. Verder experimenteren en logisch redeneren, zullen een aantal opvattingen als minder waarschijnlijk of onwaar duiden. Uiteindelijk haalt die visie het die het dichtst de werkelijkheid benadert. Dat lijkt ons in religieuze aangelegenheden niet anders te zijn. En daar wil dit boek op ingaan.

Bij de samenstelling van dit werk werd ruimschoots geput uit de cursussen filosofie, gegeven door André T’Jampens (1922/2007), charismatische ex-pastoor van Ouwegem en docent aan het Hoger Opvoedkundig Instituut te Antwerpen, van 1957 tot 2000.