BOEK - Mijn onzichtbare Vriend

Spirituele herinneringen, plekken en momenten - Pelckmans - G. De Corte - 222 p. - paperback

BOEK - Mijn onzichtbare Vriend
19.50 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-GELOVEN
Wat geeft zin aan mijn leven? Wat is spiritualiteit? Waarom bidden? Wat na de dood? Is er een God?
Vele zestigplussers in Vlaanderen hebben nooit bewust gekozen voor christendom of katholicisme. Ze zijn erin geboren, geworpen. Het christendom maakt onlosmakelijk deel uit van hun identiteit.
Vele zestigplussers beleven echter tot op vandaag hun christelijk geloof op een bewuste manier.
In Mijn onzichtbare Vriend komen herinneringen aan bod die de auteur analyseert en duidt in een ruimere context van de samenleving. Daarnaast komen bijzondere plekken aan bod zoals bedevaarten, bezoeken aan religieuze gebouwen en sites. De bijzondere momenten verwijzen naar geboorte, doopsel, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, stervensbegeleiding …
Bij elke herinnering, plek en moment staat Georges De Corte stil bij zin en betekenis. Hoe geven zij zin aan een bewust leven? Wat is hun betekenis in de zoektocht naar meer?
Mijn onzichtbare Vriend is een persoonlijk boek voor een breder publiek, opgegroeid en geworteld in een geloof en een zingeving die een antwoord kunnen bieden op vele vragen, maar steeds ook nieuwe vragen oproepen. Het boek legt ook een band met het pastoraal vormingswerk in zorgvoorzieningen, in parochiaal verband of in gespreksgroepen.
Mijmeringen over geloof en zingeving, bestemd voor iedereen…
GEORGES DE CORTE (1940) is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde de voorbije jaren over reminisceren en cahiers voor praktische spiritualiteit Adem en Stil.